SLÅR TILBAKE MOT LMK: Morten Stordalen, leder av Fremskrittspartiets bilgruppe og medlem av transportkomiteen på Stortinget

Debatt:

«Ja til lavere bil­avgifter og yngre veteranbiler»

Fremskrittspartiet mener det er viktig å legge til rette for at eldre kjøretøy kan bli ivaretatt for fremtiden, skriver Morten Stordalen i transportkomiteen på Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for innsenderens meninger. Ønsker du å sende et leserinnlegg til Motor? Send til redaksjonen@motor.no

Fremskrittspartiet vil redusere skatte- og avgiftsnivået i Norge. Historisk har kjøretøy­avgiftene vært høye, og politikerne har gjerne brukt bilen som avgiftspolitisk melkeku. Bilistene har fått lite tilbake.

I Fremskritts­partiets regjerings­tid ble avgiftene satt ned, og det ble en stor­stilt ut­bygging av nye hovedveier gjennom etableringen av veiselskapet Nye Veier AS. 

Fremskrittspartiet fjernet den særskilte avgifts­komponenten på motoreffekt, omregistreringsavgiften ble betydelig redusert, videre ble årsavgiften endret til en trafikkforsikringsavgift du bare betaler når kjøretøyet er registrert. 

Vi reduserte også engangsavgift på MC og fjernet den midlertidige båtmotoravgiften av 1978. I 2019 ble engangsavgiften ved import av kjøretøy mellom 20 og 30 år fjernet, som var en viktig sak for Fremskrittspartiet. 

For oss er det viktig at flere skal få mulighet til å realisere bildrømmen, da må avgiftene ned og reguleringene bli færre. Fremskrittspartiet har programfestet at kjøretøy som er 20 år eller eldre, skal få veteranstatus med fritak for trafikkforsikringavgift og omregistreringsavgift. 

Vi foreslår dette nå i Stortinget sammen med flere andre forbedringer for veteran- og entusiastkjøretøy. Begrunnelsen er åpenbar. Gjennomsnittlig levetid for kjøretøy i Norge er 19 år. Det er ingen grunn til at kjøretøy som overlever dette, skal være et skatteobjekt for staten i ytterligere 10 år. 

Når et kjøretøy er blitt 20 år gammelt, fremstår det gjerne tydelig om kjøretøyet er nedslitt og modent for gjenvinning, eventuelt kan få en fremtid som delebil, eller om det er et pent bevart kjøretøy som kan leve videre for å ivareta motorhistorie eller fungere som en hobbybil i en eller annen form. 

Fremskrittspartiet mener det er viktig å legge til rette for at slike kjøretøy kan bli ivaretatt for fremtiden, selv om LMK I et innlegg 22. april argumenterer imot lavere avgifter for slike kjøretøy. 

Vi registrerer imidlertid at andre kjøretøyorganisasjoner har uttrykt støtte til våre forslag om bedre rammebetingelser for veteran- og entusiastkjøretøy som nå behandles i Stortingets Transportkomite.