DIESELRYTTER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fleiper med sin dieseldrevne VW Amarok ved ladestolpen til Tesla, men mener alvor med å stanse nullutslippssonene i Oslo og Bergen.
DIESELRYTTER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fleiper med sin dieseldrevne VW Amarok ved ladestolpen til Tesla, men mener alvor med å stanse nullutslippssonene i Oslo og Bergen.

Sp-Vedum ut mot nullutslippssoner:

Vil stanse bensin- og dieselforbud i storbyene

Senterpartiet vil stanse regjeringens varslede prøveprosjekt med forbud mot bensin- og dieselbiler i deler av Oslo og Bergen, hvis partiet kommer i posisjon etter høstens valg.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Motor.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bekreftet tirsdag at regjeringen vil legge til rette for pilotprosjekter med nullutslippssoner, slik hans regjeringskollega Sveinung Rotevatn (V) varslet i klimameldingen i januar.

Bergen og Oslo ønsker å teste ut slike forbudssoner for å redusere utslipp av skadelige klimagasser fra bensin- og dieselbiler. Statens vegvesen er gitt oppdraget med å se på både rettslige, tekniske og praktiske problemstillinger, skriver NTB. Vegvesenet skal vurdere hvordan prosjektet kan gjennomføres uten å omfatte hovedveinettet og riksveier – som E39 gjennom Bergen og E6/E18 gjennom Oslo.

– En forbudsbasert nullutslippssone er et svært inngripende tiltak. Jeg vil likevel legge til rette for at et fåtall av byer som ønsker det, kan få prøve ut dette, sier Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Også Trondheim og Stavanger har bedt om å få utrede slike soner.

– Dette er bare symbolpolitikk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Viktig med Oslo-diesel

– Nå setter regjeringen i gang et arbeid som den varslet i klimameldingen, men vi har utfordret den med et spørsmål som vi ikke fikk noe godt svar på: Hva er klimaeffekten av disse sonene?

– Men mener du at det er viktig å kunne kjøre bensin- eller dieselbil i Oslo?

– Svaret er ja. En eldre Oslo-kar fortalte meg i et brev om hvordan han av og til kjørte kona si til sentrum når hun ville noen ærend der. Hun er ikke så komfortabel med med å ta drosje eller t-bane, og de har ikke noen elbil ennå. Jeg mener det er både viktig og riktig at folk kan ta den turen hvis de trenger eller ønsker det.

Senterpartilederen mener at det allerede finnes gode nok ordninger for å håndtere problemet på dager hvor forurensningen er høyere enn tillatt.

– Vi har allerede regler som gjør at trafikken reguleres på dager hvor det er høy luftforurensing, når det er en objektiv grunn for å begrense trafikken, sier han.

I et lengre perspektiv er han optimistisk på at elbilene vil ta over.

– Dette vil gradvis løse seg når det kommer flere elektriske biler, men nå er det jo slik at de nye dieselbilene har minimale utslipp, sier Vedum.

NAF-støtte

NAF deler Senterpartiets skepsis til nullutslippssoner.

– Når samferdselsministeren selv beskriver dette som inngripende tiltak sier det mye om hvordan dette vil ramme mange som bor i byene. Vi håper Senterpartiet følger opp Vedums løfter også etter valget, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

– Nullutslippssoner er en forskjellsbehandling av bilister. Det vil gi en fordel til de som har hatt økonomi og anledning til å kjøpe seg elbil, fremfor de som av økonomiske eller andre grunner kjører bensin- eller dieselbil. Undersøkelser viser at det er en overvekt av folk med høye inntekter som eier elbiler. Tilbudet på bruktbilmarkedet for rimeligere elbiler med god rekkevidde er fortsatt svært begrenset, sier Ryste.

Hun mener storbyutfordringene krever andre løsninger:

– Å stenge enkeltgater for enkelte personbiler for å løse et globalt problem er feilslått. I praksis dreier dette seg om at det er greit å slippe ut CO2 i noen gater, mens i andre gater ikke. Konsekvensen kan like gjerne bety at man kjører andre og lengre veier for å komme dit man skal. Effekten vil derfor være tvilsom og det kan påføre beboerne i byene store utfordringer, sier Ryste.

Vage svar

Trygve Slagsvold Vedums partikollega Sigbjørn Gjelsvik spurte regjeringen om det vil være best for klimaet at folk i Oslo som eier bensin- og dieselbiler selger eller bytter dem ut med «nullutslippsbiler» så raskt som mulig – og hvor langt må en gjennomsnittlig bensin og dieselbil registrert i Oslo må kjøre for ha utslipp tilsvarende produksjonen av en ny bil.

Svarene var ikke så oppklarende.

Samferdselsminister Hareide vil ikke gi direkte råd om å skifte bil, men påpeker at «konkurransedyktige nullutslippskjøretøy» ligger til grunn for måltallene om bare salg av nullutslipp i 2025. Kjørelengder og sammenliknbare utslippsnivåer for Oslo-biler spesielt mener han det ikke er mulig å gi noe eksakt svar på.