LEVERTE STEVNING: Dag Rune Flåten fotografert da han leverte stevningen i juli i fjor på et postkontor utenfor Malaga i Spania.

Forbrukerrådet og NAF:

Derfor får ikke diesel-eierne mer erstatning

– Bileierne bør nå slå seg til ro med at bilene er blitt reparert, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Publisert Sist oppdatert

Gigantsøksmålet fra Dag Rune Flåten og hans klagefirma fikk forrige uke en bråstopp i Oslo tingrett.

Men hvem skal hjelpe bileierne nå? Hvorfor engasjerer ikke NAF og Forbrukerrådet seg, spør mange. Motor har de siste dagene fått flere henvendelser.

Juristene både hos NAF og Forbruker­rådet sier imidlertid at bileierne ikke har noe mer å hente. Ingen av dem vil derfor engasjere seg ytterligere i denne saken, som handler om biler som ble rammet av Volkswagens utslippsskandale, kjent som «dieselgate».

– Er utbedret

NAF og Forbrukerrådet påpeker at de aller fleste norske bileiere for lengst har fått gratis reparasjon av bilene sine, og at de som har hatt ytterligere krav, har hatt mulighet til å fremme disse gjennom forbruker­myndighetenes tvisteløsningsordninger.

– Bilene er blitt utbedret, og det er vanskelig å påvise reelle tap for bil­eierne, sier Hogne Skogesal, leder for NAF Advokat.

Det samme sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Forbrukerrådet planlegger ikke å gjøre noe mer med denne saken. Bileierne bør slå seg til ro med at bilene har blitt reparert, og innstille seg på at denne saken er over, sier Iversen.

– Tar feil

Bak gigantsøksmålet står haugesunderen Dag Rune Flåten og hans klagefirma, som forbrukermyndighetene og NAF flere ganger har advart mot.

Flåten har varslet anke til lagmanns­retten, samtidig som han ber om hjelp til å betale nesten én million kroner i saksomkostninger for behandlingen i tingretten.

Dieselgate

  • Høsten 2015 ble det offentlig kjent at Volkswagen-konsernet hadde installert ulovlig programvare i flere av sine dieselbiler.
  • Programvaren sørget for at utslippene ble redusert mens bilene gikk gjennom laboratorietesten som brukes for å godkjenne bilene.
  • 11 millioner biler var berørt av utslippsjukset.
  • Konsekvensene var enorme i VW-systemet: En rekke toppledere er fjernet, flere ble fengslet.
  • Saken kostet VW mange hundre milliarder kroner i bøter, kompensasjon, juridiske kostnader og utbedringer.
  • Flere andre bilprodusenter er blitt anklaget for tilsvarende manipulasjoner.

Han mener både NAF og Forbrukerrådet tar feil, enten fordi de misforstår, eller fordi de har manglende vilje og evne til å se sakens realiteter, som han sier.

– EU-domstolen har fastslått at bilene var ulovlige, at de fortsatt er ulovlige etter den såkalte utbedringen, og at det er derfor vi har rett på erstatning, skriver Flåten i en epost.

– Fortsatt mangelfulle

Han advokat, Christian Poulsson i Kvale Advokatfirma, påpeker i en epost at utbedringene som er gjort, ikke oppfyller utslipps­kravene når bilene kjøres i temperaturer på under 15 grader, eller over 33 grader.

Han konkluderer derfor med at biler solgt i Norge fortsatt er mangelfulle, til tross for utbedringene som er foretatt.

NAF er ikke enig.

– Det er riktig at retten har konkludert med at bilene fremdeles ikke oppfyller utslippskravene i temperaturer under 15 grader og i temperaturer over 33 grader, sier Vigdis Svennungsen, senioradvokat i NAF Advokat, og fortsetter:

– I lys av dette er det ikke helt riktig å si at bilene er utbedret. NAF er imidlertid fremdeles av den oppfatning at det foreligger en betydelig prosessrisiko.

Fraråder

Forbrukerrådet og NAF står fast på at det ikke er noe mer å hente, fordi de norske bileierne har hatt mulighet til å fremme sine krav gjennom myndighetenes ordninger for tvisteløsning.

Forbrukerrådet og NAF gjentar også sine sterke frarådninger om å ikke være med på gruppesøksmål, og ikke betale mer penger til Flåten og hans firma.

– Vi advarer mot å melde seg på flere av Flåtens opplegg, der han konsekvent lover gull og grønne skoger uten å levere noe særlig. Nå som Flåten ber om mer penger fra bileierne til å dekke saksomkostninger for tingretten, viser det hvor virkelighets­fjernt dette forsøket var, sier Thomas Iversen i Forbruker­rådet, og utdyper:

– Bileierne har betalt inn summer for at saken skulle føres. Man tenker jo da at disse pengene skal være sikkerhet for akkurat slike omkostninger som Flåten nå må betale. Det er nærliggende å lure på hvor disse innbetalingene har blitt av.

– Bekrefter

Motor har skrevet flere artikler om søksmål og erstatninger i utlandet, senest i vinter – da vi fortalte om et tysk gruppesøksmål mot Volkswagen-konsernet.

– Men etter norsk rett må du i de fleste tilfeller ha lidt et økonomisk tap for å kreve erstatning. I andre land er dette annerledes, noe som kan forklare hvorfor bileiere i andre land har fått erstatning, sier Hogne Skogesal i NAF Advokat, som er NAFs advokatkontor.

NAF mener derfor at risikoen ved å gå til lignende søksmål i Norge er stort.

– Det bekrefter kjennelsen fra Oslo tingrett. Og dette er bakgrunnen for at vi har advart NAFs medlemmer mot å være med på det aktuelle gruppesøksmålet.

I liket med Iversen i Forbrukerrådet mener NAF at bileierne bør være kritiske til å påta seg ytterligere kostnader i forbindelse med denne saken.

● NAF er Motors eier og utgiver. Motor har full redaksjonell frihet, i tråd med Redaktørplakaten.