UTSLIPP: Utslippene fra fossilbilene er langt høyere enn bilprodusentene oppgir.

EU-kommisjonen: 

Store avvik i opp­gitte og virkelige forbrukstall

Overvåkingssystemer i nye biler viser at oppgitte forbrukstall ikke likner på virkeligheten når det gjelder fossilbiler, og aller verst er det med ladehybridene. Det gjør at nye testrutiner er på trappene.

Publisert

EU-kommisjonen publiserte nylig sin første rapport om de virkelige CO2-utslippene fra nye person- og varebiler. Rapporten er basert på data samlet inn i 2021 fra drivstofforbruksmonitorer som er installert i kjøretøyene.

Siden januar 2021 har det vært et krav at alle nye biler, og små varebiler, som bruker flytende drivstoff skal utstyres med instrumenter for overvåking av drivstoffforbruk i EU. 

Disse enhetene registrerer kjøretøyets drivstoff- eller energiforbruk og den totale kjøredistansen.

For lave innsamlingstall

Dataene samles inn av kjøretøyprodusentene. Enten gjennom dataoverføring over lufta, eller når kjøretøyet er på verksted for reparasjoner eller service, og sendes årlig til kommisjonen.

I april 2022 mottok kommisjonen data for 10,6 prosent av bilene og 1,0 prosent av varebilene som var førstegangsregistrerte i 2021 i EU. 

Kommisjonen mener dette er et for lavt tall, og sier de skal jobbe med å forbedre dekningen i årene som kommer.

Resultatene viser uansett at det er store avvik fra oppgitt forbruk fra fabrikk, og tallene som viser det reelle forbruket.

Avviket i CO2-utslipp og drivstofforbruk for nye biler registrert i 2021 var 23,7 prosent for bensinbiler og 18,1 prosent for dieselbiler.

Kommisjonen sier de forventet et slikt avvik grunnet «faktorer som påvirker utslippene i den virkelige verden, som er vanskelige å gjenskape i en laboratorietest».

Mange ganger for høyt

For eksempel trafikkforhold, landskap, veiforhold, temperatur, bruk av klimaanlegg og elektronikk om bord og føreradferd.

For ladehybridene var forskjellen enda mye større. 3,5 ganger så høye som oppgitt fra fabrikk. Tilsvarende 4 l/100 km eller 100 g CO2/km.

Her mener kommisjonen at bilene ikke blir brukt slik at de får utnyttet sitt potensial. Hovedsakelig fordi bilene ikke lades og kjøres helt elektrisk så ofte som laboratorietesten legger til grunn.

Kommisjonen sier de allerede har innført endringer i beregningen av den forventede andelen av distanse som kjøres elektrisk, som brukes til å bestemme CO2-utslippene under den offisielle testprosedyren. 

Disse endringene vil gjelde fra 2025 og kan bli justert ytterligere basert på virkelige data.