TAR I: Volker Wissing, Tysklands samferdselsminister.

Klimamål:

Tysk statsråd truer med kjøre­forbud i helgene

Tyskland når ikke utslipps­kravene, og debatten er i ferd med å dra seg til.

Publisert

Tysklands lov om klimautslipp inneholder krav som per nå ikke blir innfridd. Derfor er det foreslått et tillegg til loven som åpner for at målene blir vurdert under ett, istedenfor at hver og en sektor har egne grenser. 

Debatten går høyt, og den tyske samferdselsministeren Volker Wissing (FDP) har nylig tatt frem tung skyts. Wissing mener at en endring må på plass innen 15. juli, for å unngå direkte lovbrudd. 

«Skamløst»

Han sier at alternativet er ekstreme virkemidler. 

«Et omfattende forbud mot å kjøre bil på lørdager og søndager», lyder trusselen. Kilde er Politico, saken er også gjengitt av Vi Bilägare.

Kritikere og politiske motstandere har selvsagt reagert. Kraftig.

Clara Thompson i Greenpeace sier at utspillet er et skamløst forsøk på henlede oppmerksomheten bort fra Wissings egne feil.

– Han konstruerer skrekkscenarioer etter å ha kastet bort to år på å blokkere alle trafikkrelaterte klimatiltak, sier hun. 

– Rett og slett feil, sier Julia Verlinden, parlamentarisk leder for De grønne, om Wissings forbudspåstand.

Hun mener at det finnes alternativer, som nye fartsgrenser, og kritiserer samferdselsministeren for å forsure debatten.

Hvilepute?

Likevel: Fartsgrensene er i seg selv et betent tema i tysk politikk, der frontene er steile. 

Det er heller ingen enighet om at det foreslåtte lovtillegget er en god løsning. 

Motstanderne frykter at et totalmål, uten egne grenser for forskjellige typer utslipp, vil være en hvilepute som potensielt kan skjule store problemer.