TAPTE: Mange kunder har klødd seg i hodet over Opel Ampera-e. Men de tapte i klagesakene om app-funksjonen

Ampera-e-eiere tapte:

Får ikke erstatning etter at funksjoner forsvant

11 bileiere har tapt klagesakene sine etter at Forbrukerklageutvalget har avslått å gi prisavslag for tjenester som plutselig forsvant.

Publisert

For et par år siden forsvant plutselig flere funksjoner fra elbilen Opel Ampera-e. «Onstar»-funksjonen sørget både for automatisk ulykkesvarsling, og en app med flere praktiske funksjoner som forvarming og ladestatus, og veihjelp-assistanse.

Nærmere 4000 nordmenn har kjøpt elbilen, og mange klaget da Onstar forsvant. NAF ga medlemmer støtte og krevde både kraftige prisavslag og i noen tilfeller heving av kjøpet.

Men da Oslo tingrett i fjor sommer behandlet én av klagesakene, fikk bilforhandlerkjeden Mobile medhold, fordi tingretten mente det ble reklamert altfor sent. NAF og bileieren hadde da allerede tapt også i forliksrådet.

Tingretten mente imidlertid at bilkunden ikke var blitt informert godt nok, og tingretten har forståelse for at funksjoner forsvinner.

– Ikke mangel

11 Opel-eiere valgte å ta sakene sine til Forbrukerklageutvalget, som behandler konflikter etter blant annet bilhandel.

10 av klagesakene ble behandlet i samme møte nå i sommer, mens den 11. saken ble behandlet tidligere i år. Alle de 11 kundene fikk avslag på sine krav i likelydende vedtak. Forbrukerklageutvalget mener det ikke foreligger kjøpsrettslige mangler.

Fem av kundene klaget også på elbilens batteri. Men heller ikke på dette punktet fikk kundene medhold

– Påregnelig

De fleste kundene krevde 35.000 kroner i prisavslag, mens tre kunder krevde å få heve kjøpet og få tilbake hele kjøpesummen – som i disse tre tilfellene beløp seg til summer fra 334.000 kroner til 391.000 kroner.

– Det er ikke lagt frem informasjon eller dokumentasjon som sannsynliggjør at bortfall av funksjonen fører til at bilen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen, skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak.

De påpeker også at Onstar-tjenesten kunne sies opp med 30 dagers varsel.

– Det var derfor påregnelig for kundene at tjenesten kunne falle bort.

Ikke enig

For NAF har det vært en høyt prioritert sak å hjelpe Opel Ampera-e-eierne med å få kompensasjon for bortfallet av Onstar-tjenesten. NAF er derfor skuffet over både dommene og vedtakene i Forbrukerklageutvalget.

– NAF Advokat er ikke enig i utvalgets vurderinger. Bilene er markedsført med Onstar-tjenestene i utstyrslisten. Vi mener derfor at kjøperne må kunne forholde seg til forhandleren sin også for slike digitale tjenester, og at det vil utgjøre en kjøpsrettslig mangel når de fjernes, sier Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat.

Hun påpeker at forbrukerrettighetene blir bedre på dette feltet fra årsskiftet, når forbrukerkjøpsloven endres.

– Dette vil heldigvis bli betydelig klarere når den nye forbrukerkjøpsloven trer i kraft.

Krevde penger

Bileierne klaget i de fleste tilfellene både på importøren Bertel O. Steen og på forhandleren de har kjøpt bilen av.

I mange av klagesakene krevde importøren og forhandlerne at kundene skulle betale deres saksomkostninger. Dette er svært uvanlige krav, og Forbrukerklageutvalget har avslått kravet i alle sakene.

– Flere millioner

Bilimportør Bertel O. Steen begrunner kravene slik:

– Vi har brukt flere millioner kroner på disse sakene. Vi har hatt store reelle kostnader, både kostnadsmessig og omdømmemessig, og når det ender opp med at alle instanser kommer frem til samme resultat, er vi tilfredse med at de som har vurdert sakene, er enige med våre vurderinger, sier Stein Pettersen, PR- og informasjonssjef i Bertel O. Steen.

Han synes samtidig det er synd at det ble så mange klagesaker.

– Rådene NAF har gitt i denne saken, har ikke vært til det beste for medlemmene deres, sier han.

– Useriøst

NAF tar til motmæle mot kritikken fra bilimportøren.

– Kritikken fra Bertel O. Steen er ikke overraskende, men uttalelsen fremstår som useriøs, sier Vigdis Svennungsen i NAF Advokat.

– Vi har gitt velbegrunnede, faglige råd i sakene. Disse rådene står vi inne for.

Hun påpeker at motparten har brukt et kostbart advokatfirma.

– De kunne valgt å bruke alle disse millionene de viser til på å finne gode løsninger for kundene sine, i stedet for å bruke store beløp på markedets dyreste advokater.

Juridisk seniorrådgiver Andrea Benedicte Stokkmo i Forbrukertilsynet sier at de ikke har flere klagesaker om Opels Onstar til behandling i Forbrukerklageutvalget.