PRAKTISK: «Onstar» hadde flere praktiske funksjoner for Opel-eierne.

Tapte i retten:

Ampera-e-eier får ikke prisavslag

Eieren av en Opel Ampera-e får ikke prisavslag etter at en app med flere funksjoner forsvant. Oslo tingrett mener det ble reklamert for sent.

Publisert

Motor har skrevet flere artikler om stadige problemer for elbilen Opel Ampera-e. Blant annet forsvant den elektroniske tjenesten «Onstar», som ga eierne en rekke praktiske funksjoner.

NAF krevde på vegne av medlemmer både kraftige prisavslag og i noen tilfeller heving av kjøpet. Men i Oslo tingrett har NAF og en av deres medlemmer ikke nådd frem.

For sen reklamasjon

I en fersk dom konkluderer Oslo tingrett med at det ble reklamert for altfor sent. Selgeren av den aktuelle bilen – bilforhandlerkjeden Mobile – frifinnes for krav om prisavslag.

«Onstar»-funksjonen ga bileierne flere tjenester, som automatisk ulykkesvarsling, app med flere praktiske funksjoner som forvarming og ladestatus, og veihjelp-assistanse.

Men plutselig forsvant hele «Onstar», og Opel tilbød ikke et nytt alternativ.

Forstår frustrasjonen

NAF tok saken for én av sine medlemmer, en kvinne som kjøpte en ny Opel Ampera-e i 2019, til forliksrådet. Der ble bilforhandleren Mobile frifunnet. NAF anket, og nå er Mobile frifunnet også i Oslo tingrett.

Tingretten mener imidlertid at bilkunden som mistet tjenesten i dette tilfellet, ikke har blitt informert godt nok av bilforhandleren. Tingretten skriver i dommen at den også har forståelse for at det er frustrerende at slike funksjoner ikke lenger er tilgjengelige.

Anker ikke

NAF er skuffet over dommen, som de mener er avgjort på uriktig grunnlag.

– Onstar-tjenesten var en del av kjøpet. Bortfall er en mangel ved bilen, sier advokat Silje Meek i NAF.

NAF vil likevel ikke anke.

– Men vi kommer til å følge med på denne problemstillingen videre. Forbrukerne må kunne forvente forutsigbarhet når det gjelder digitale ytelser, som i økende grad er en del av bilen.

3800 nordmenn har kjøpt Opel Ampera-e, som nå ikke lenger selges.