MAKS 60: Om vinteren settes farten ned på enkelte strekninger i Oslo av hensyn til miljøet.
MAKS 60: Om vinteren settes farten ned på enkelte strekninger i Oslo av hensyn til miljøet.

En granskning fra Faktisk.no:

Jo, miljø­farts­grenser reduserer mengden svevestøv

Frp vil fjerne miljøfartsgrensen på vinteren, selv om Oslo bryter forurensningsforskriften.

Publisert

Denne artikkelen er laget av Faktisk.no. Faktisk.no er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av påstander i samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

Deres faktasjekkere bruker åpne journalistiske metoder for å undersøke faktagrunnlaget til påstander.

­