LEASINGALARM: Stig Morten Nilsen er direktør i Norges Bilbransjeforbund.

Nytt høringsforslag:

«Dette er fullstendig krise for leasing»

Norges Bilbransjeforbund mener et nytt høringsforslag fra regjeringen om endringer for leasingsreglene vil bety slutten for leasing som finansieringsalternativ.

Publisert

– Som et svar på Stortingets anmodningsvedtak fra 2022 om å gjøre elbiler mer konkurransedyktige på leasing, svarer nå regjeringen med et forslag som vil gjøre leasing av personbiler mye dyrere, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund.

– Dette er fullstendig krise for leasing som finansieringsalternativ, sier Nilsen.

I et notat om endringer i merverdiavgiftsreglene sender regjeringen nå på høring et forslag om å fjerne holdingperioden på 48 måneder for å unngå å tilbakeføre momsen på en leasingavtale.

I stedet vil man innføre en ordning hvor bilens restverdi etter endt leasingperiode skal legges til grunn for størrelsen på momsfradraget.

Jobbet lenge

Etter høringsperioden ønsker regjeringen å innføre ordningen i forbindelse med det salderte statsbudsjettet for 2024, altså fra 1. juli neste år.

I dag slipper man å tilbakeføre moms dersom leasingperioden er på minimum 48 måneder. Med regjeringens forslag må eksempelvis 50 prosent av momsen tilbakeføres – dersom bilen har en restverdi på 50 prosent.

Regjeringen har jobbet lenge med å følge opp et anmodningsvedtak fra Stortinget om hvordan man skal øke elbilandelen blant leasingbilene.

Leasingtorpedo

Nå frykter bransjen at regjeringens plan i stedet er å torpedere leasing som et reelt finansieringsalternativ.

Så lenge elbilene har mindre moms enn andre drivlinjer, kan dette forslaget bidra til at leasingkostnadene på elbiler på kort sikt øker mindre enn på øvrige biler, mener Bilbransjeforbundet.

– Men i det øyeblikk også elbilene har full moms vil ikke de ha noen som helst fordel av denne endringen. Det eneste man da har oppnådd er å gjøre leasing som finansieringsalternativ mye dyrere, og sannsynligvis uaktuelt, sier Stig Morten Nilsen.