NEKTER: Yngve Paulsen mener Møller må dekke kostnadene når leveringen av bilen hans ble så forsinket.

Yngve nekter å betale:

Bli enige, ba klage­nemnd. Da sendte Møller inkasso

En klagenemnd oppfordret Møller Bil til å finne en minnelig løsning med kunden sin om gebyret på 50.000 kroner. Møller svarte med å sende inkassoregning og forliksklage.

Publisert Sist oppdatert

– Trer man ut av avtalen etter at et skreddersydd produkt er satt i bestilling, tilkommer et avbestillingsgebyr, sier kommunikasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud i Møller Mobility Group.

For to år siden bestilte Yngve Paulsen på Ål i Hallingdal en ny Audi e-tron av Møller Bil Ensjø i Oslo. Bilen til 580.000 kroner skulle leveres før elbiler fikk avgifter fra 2023.

I kjøpekontrakten står det tydelig: Antatt leveringsuke/år 24/22, og seneste leveringsuke/år 42/22.

Antatt leveringsuke var dermed over et halvt år før avgiftene ble innført. Det som ble oppgitt til seneste leveringsuke, var to og en halv måned før.

Møller nektet

Produksjonsproblemene bilbransjen sliter med, førte til at bilen ikke kunne leveres før i 2023 – etter at moms og vektavgift ble innført også på elbiler.

– Da krevde jeg å få bilen levert uten vektavgift og moms. Det utgjør ca. 50.000 kroner, forteller Yngve Paulsen.

Det nektet Møller Bil å godta. I kjøpekontrakten står det også at leveringstidspunktet er usikkert, og at kjøpesummen økes dersom importøren eller fabrikken øker prisene, eller avgiftene endres.

Delt nemnd

Paulsen tok konflikten til Klagenemnda for bilsaker. Nemnda består av representanter både fra bilbransjen og fra de tre bileierorganisasjonene NAF, MA og KNA.

I nemnda ble det ingen løsning. De tre medlemmene fra bilbransjen støttet Møller, mens de tre representantene fra bileierorganisasjonene støttet Paulsen. Dermed fikk hverken Paulsen eller Møller medhold.

Men nemndas medlemmer er enige om én ting:

– Nemndas medlemmer er av den oppfatning at partene bør komme til en minnelig løsning, heter det i vedtaket.

INKASSOKRAV: Møller krever 50.000 kroner.

Nektet igjen

Yngve Paulsen bestemte seg for å kjøpe en annen Audi e-tron av en annen forhandler, og avbestilte bilkjøpet hos Møller.

Men Møller nektet å godta også kanselleringen. Da Yngve Paulsen tok kontakt med Møller for å finne en løsning, svarte bilforhandleren ham med å sende betalingskrav.

Først fikk Paulsen inkassoregning på 50.000 kroner fra Møllers inkassoselskap. Da Paulsen ikke betalte, tok Møller Bil ut forliksklage mot ham, og nå har kravbeløpet vokst med enda noen tusenlapper på grunn av renter og gebyrer.

– Arrogant

– Møller Bil Ensjø oppfører seg arrogant. Jeg tror ikke de helt forstår hvilket ansvar de har som forhandler, sier Paulsen.

Han viser til at de har misligholdt sine forpliktelser i kjøpsavtalen med ham.

– Dersom de ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser i en kontrakt, må de heller gå i en konstruktiv dialog med kunden, sier Paulsen til Motor.

Møller Bil fastholder overfor Motor at de har rett til å kreve gebyret. Kommunikasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud i Møller Mobility Group viser til at de ikke har krevd at Paulsen eller andre kunder skal betale for prisøkninger. Men avgiftene nekter de å dekke.

– Avgifter er et spørsmål mellom myndighetene og den enkelte bilkjøper, og ikke noe som dekkes av oss, skriver Høeg Ulverud i en epost.

– Fikk tilbud

Paulsen mener at produksjonsproblemene i bilbransjen var en kjent faktor allerede da han bestilte bilen før jul i 2021. Han viser også til at andre kunder har fått sine biler raskere, og før avgiftene på elbiler ble innført.

Møller hevder på sin side at produksjonsproblemene har vært akutte, og utenfor deres kontroll.

Gurli Høeg Ulverud i Møller viser også til at Paulsen har fått flere tilbud om å tre kostnadsfritt ut av avtalen før bilen skulle produseres.

– Men kunden bestemte seg for å avbestille bilen etter at endelig produksjons- og leveringsdato var satt, skriver Høeg Ulverud.

Reglene

Avbestiller du nybil, åpner standardkontrakten som de fleste i bilbransjen bruker, for at bilforhandleren kan kreve et gebyr på åtte prosent av kjøpsprisen.

De lovfestede rettighetene gir imidlertid kjøperne bedre vilkår. Ifølge forbrukerkjøpsloven kan selgeren kun kreve å få dekket dokumentert tap.

Motor har skrevet flere artikler om å angre bilkjøp. Blant annet om Nissan-kunden som angret seg etter bare 45 minutter.

Rettssak

Tidligere i desember skulle Romerike og Glåmdal tingrett behandle en tvist mellom en bilkunde og merkeforhandleren Birger N. Haug om avbestillingsgebyr, etter at kunden avbestilte bilen han hadde skrevet kontrakt på, en MG.

– De krevde 40.000 kroner i avbestillingsgebyr. Men klienten min mener han hadde tatt forbehold om finansiering, og at han derfor ikke skulle betale gebyret da han ikke fikk lån, forteller advokat Musharraf Ashraf ved Advokatfirmaet Suleiman & Co.

Tvisten handlet om hvor klart og tydelig forbeholdet var formulert i kontrakten.

Før rettssaken inngikk partene et forlik, hvor kunden, ifølge hans advokat, måtte godta å betale et beløp i nærheten av det forhandleren opprinnelig krevde.

– Ikke grunnlag

Yngve Paulsen i Hallingdal har fått frist til etter nyttår med å svare på forliksklagen som Møller Bil har tatt ut mot ham.

– Vi mener det ikke er grunnlag for gebyrkravet fra Møller. Leveringen ble forsinket, og da har han rett til å heve kjøpet, sier Paulsens advokat, Jens Christian Riege hos NAF Advokat.

Motor har spurt Møller om muligheten for å finne en løsning.

– Vi må komme tilbake til hvordan vi skal følge opp denne saken videre, skriver kommunikasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud i Møller Mobility Group.

 PS. Klagenemnda for bilsaker blir nå avviklet. Les mer om det her.