KLAGEALTERNATIVER: Nå har du færre steder å gå dersom du havner i konflikt etter handel i bilbransjen.

Konflikter i bilhandelen:

Legger ned klagenemnd for bilsaker

Bilbransjen og bileierorganisasjonene legger ned en lite brukt klagenemnd for bilsaker.

Publisert

Klagenemnda for bilsaker ble i sin tid opprettet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) i samarbeid med bileierorganisasjonene KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb), MA (Rusfri trafikk) og NAF (Norges Automobil-Forbund).

Nemnda fant utenomrettslige løsninger på konflikter i bilhandelen, og besto av medlemmer fra bilbransjen og bileierorganisasjonene med god bransjekunnskap og bilteknisk kompetanse.

– Få saker

Men nemnda har blitt stadig mindre brukt, og Norges Bilbransjeforbund tok tidligere i år initiativ til å legge ned nemnda.

– Til tross for markedsføring av ordningen overfor medlemmer i de deltakende organisasjonene, har det vært altfor få saker som meldes inn, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i bilbransjeforbundet, og fortsetter:

– I tillegg var det et tilleggsmoment at de få sakene som har kommet til nemnda, har endret karakter. De stiller andre krav til kompetanse og behandling enn det nemnda har hatt. Nemnda fungerte etter vår vurdering ikke tilfredsstillende.

NAF uenig

NAF ønsket å beholde nemnda.

– Fordelene med nemnda har vært at man får en raskere avklaring enn å klage til Forbrukertilsynet. Dessuten er det teknikere som avgjør sakene, og det har etter NAFs syn vært riktige avgjørelser, sier leder for NAF Advokat, Vigdis Svennungsen.

De siste årene har antallet innmeldte saker ligget på i størrelsesorden 10–20 i året. Nemnda blir formelt avviklet fra årsskiftet, men tar ikke inn nye saker for behandling.

Klage-alternativer

Havner du i en konflikt med en aktør i bilbransjen, må du nå ta saken til forliksrådet og eventuelt videre til tingretten, eller klage til Forbrukertilsynet eller andre meklingsordninger, som vil forsøke å mekle til enighet. 

Dersom mekling hos Forbrukertilsynet ikke fører frem, kan du klage videre til Forbrukerklageutvalget.

Under ser du hvordan du går frem hvis du havner i en bilkonflikt: