NY RUNDE: Var sjåførens blikk på mobilen ubevisst eller ikke? Det er tema for en tredje runde i retten.
NY RUNDE: Var sjåførens blikk på mobilen ubevisst eller ikke? Det er tema for en tredje runde i retten.

«Tittet ubevisst på mobilen»:

Dømt for å kikke på mobilen, men nå får saken ny runde i retten

Sjåføren hevdet han sjekket klokken på mobilen ved ren uaktsomhet. Han ble likevel dømt for forholdet i tingretten, men lagmannsretten opphevet kjennelsen.

Publisert

Nå kommer saken til ny behandling for Romerike og Glåmdal tingrett, etter at Eidsivating lagmannsrett ga mannen medhold i en anke over feil lovanvendelse.

Høyesterett har slått fast at forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring omfatter «enhver betjening av mobiltelefonens funksjoner.

Mannen ble i tingretten dømt til 6000 kroner i bot for å ha benyttet mobil under kjøring av en varebil.

Men han anket fordi han ifølge forklaringen ikke bevisst sjekket klokken, men at «blikket hans automatisk ble dratt mot telefonen da skjermen lyste opp under flytting av telefonen».

Tingretten dømte ham for å ha sjekket klokken på mobilen under kjøring – og hevder at han handlet med forsett. Sjåføren forklarte i tingretten at han ikke handlet med forsett.

Lagmannsretten finner det uklart om tingretten har lagt til grunn om blikket på telefonen skjedde bevisst eller uaktsomt, likeledes om dette har betydning for tingrettens lovanvendelse.

Tingrettsdommen er derfor opphevet, og det er berammet ny sak for Romerike og Glåmdal tingrett i slutten av februar.