MOBILSVAR: Vy Buss har registrert 28 hendelser med mobilbruk hos sjåførene siden 2019.
MOBILSVAR: Vy Buss har registrert 28 hendelser med mobilbruk hos sjåførene siden 2019.

Vy Buss tok affære mot mobilbruk:

Sju bussjåfører fikk sparken for mobilbruk

Vy Buss har avskjediget sju av sine bussjåfører for bruk av håndholdt mobil mens de kjørte.

Publisert

Avskjedigelsene har skjedd etter at selskapet tok affære med problemet vinteren 2018/19.

– Vi ble klar over et økende problem da kundene våre og publikum i omgivelsene henvendte seg stadig oftere til oss med bekymringer om sjåfører som brukte mobiltelefon mens de kjørte, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby til Motor.

Vy Buss fikk 23 slike hendelser innrapportert i 2019, fire i 2020 og har foreløpig mottatt én i 2021.

– Disse sakene er tatt opp med de ansatte, hovedsaklig i drøftingsmøter, og i sju tilfeller er fast ansatte sjåfører blitt avskjediget. I noen tilfeller er det også slik at tilkallingsvikarer ikke har blitt engasjert igjen fordi det er rapportert om bruk av mobil under kjøring, sier Lundeby – og legger til:

– Vi mener kurven er en suksess.

Selskapet har totalt 5300 sjåfører.

«God effekt»

– Vi har hatt en veldig god dialog med fagforeningene, og er veldig glad for den holdningen de ansatte har vist for å ta tak i problemet. Vi har vært enige om at dette har vært en nødvendig prosess. Vi synes det har hatt en god effekt.

– Dette er gjort for å redusere antallet trafikkfarlige situasjoner, ikke for å være kjipe med de ansatte.

– Og, ja: Sju er lite antall blant 5300 sjåfører, men ett tilfelle er ett tilfelle for mye. Loven er helt klar, og forskningen er også tydelig. Bruk av mobil reduserer trafikksikkerheten like mye som hvis du kjører med promille, sier Lundeby.

Tatt til retten

I to av avskjedigelsene ble saken tatt til retten, og i begge fikk de ansatte medhold.

Senest sist vinter ga Borgarting lagmannsrett en ansatt medhold i en slik avskjedigelsessak – og økte også erstatningsbeløpet som mannen ble tilkjent i tingretten.

Det generelle straffenivået for bruk av håndholdt mobiltelefon i bil har de siste årene blitt skjerpet kraftig – senest ved årsskiftet ble bøtenivået nær tredoblet til 5000 kroner, pluss tre prikker i førerkortet.