TAKK, TAKK: – Rapporten anerkjenner viktige norske fremskritt innen grønn omstilling, blant annet gjennom elektrifisering av transportsektoren, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
TAKK, TAKK: – Rapporten anerkjenner viktige norske fremskritt innen grønn omstilling, blant annet gjennom elektrifisering av transportsektoren, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

OECD om Norges klima- og miljøpolitikk:

Anbefaler veiprising – og økte elbilavgifter

Norge bør gradvis introdusere avgifter på elbiler, samtidig som myndighetene bør prioritere arbeidet med et system med veiprising for alle kjøretøy.

Publisert

Det mener OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, i en rapport om Norges klima- og miljøpolitikk.

OECD skriver at Norge trolig ikke vil nå målet om 55 prosent kutt i klimautslippene i 2030, men påpeker samtidig at elektrifiseringen av transportsektoren er godt i rute.

«Norge er en verdensleder når det gjelder adopsjon av nullutslippskjøretøy og har gjort gode fremskritt for å nå de politiske målene om elektrifisering av bilparken», skriver OECD – og peker på generøse insentiver som en avgjørende faktor. Men den avgiftspolitikken kan ikke være evig, mener OECD.

«De transportrelaterte avgiftene har falt kontinuerlig siden 2004 gjennom veksten i elbilsalget. Etter hvert som elbilmarkedet modnes, gir det økonomisk mening å redusere de økonomiske insentivene gradvis», heter det.

Andre grep vil nå bli viktigere, skriver OECD: «Norge bør prioritere å rede grunnen for et veiprisingsystem. Det bør omfatte alle personbiler og lette varebiler, samtidig som man må ta hensyn til behovene for befolkningen utenfor de store byområdene».

Krever endringer

OECD mener samtidig at myndighetene må øke innsatsen og gjøre strukturelle endringer for å få på plass mer bærekraftige transportløsninger. Det innebærer blant annet å promotere endringer i våre transportvaner, «med et sterkere fokus på delingstjenester og et skifte fra økt mobilitet til forbedret tilgjengelighet».

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier OECD-rapporten er et nyttig verktøy i arbeidet med å nå de norske klimamålene.

– Rapporten anerkjenner viktige norske fremskritt innen grønn omstilling, blant annet gjennom elektrifisering av transportsektoren og forsterket CO2-avgift. Samtidig påpeker den at vi har forbedringspunkter innen sirkulærøkonomi og arealforvaltning, og at vi bør få til en mer helhetlig og integrert miljøforvaltning på tvers av ulike sektorer. Dette er, etter mitt syn, kloke og riktige innspill som jeg støtter, sier han.