KLAR TIL Å SVARE: Vigdis Svennungsen, leder i NAF Advokat og teknisk konsulent Audun Bergerud med programleder Harald Wisløff (t.h.) under innspilling av torsdagens nettmøte.

Nettmøte med NAF-ekspertene:

Alt du lurer på om kjøp og salg av bil (og litt til…)

Spørsmålene hagler når NAF Advokat inviterer til nettmøte. Her er spørsmålene – og svarene – om et hundretalls problemstillinger om blant annet bruktbilhandel og dine rettigheter som forbruker.

Publisert

En av de mye brukte fordelene blant NAF-medlemmene er muligheten for bistand fra NAFs advokater og tekniske eksperter.

– Vi får over 30.000 henvendelser i året, og av disse er det ca. 7000 saker som krever oppfølging fra vår side, sier Vigdis Svennungsen.

Og hva spørres det om?

Det kan du lese til øyet blir stort og vått nedover i denne saken. Torsdag denne uka holdt nemlig NAF Advokat et nettmøte, og vi har samlet et utvalg av spørsmålene som kom inn – med svarene fra NAFs eksperter.

For godt mål har vi dessuten lagt ved et knippe spørsmål og svar fra et tilsvarende nettmøte som ble arrangert sist høst.

Mange av spørsmålene er knyttet til spesifikke saker, men de tilhører et fagområde hvor det er mange overlappende problemstillinger.

– Veldig mange saker gjelder små beløp og useriøse forhandlere, men vi har i større grad enn før saker som involverer de større merkeforhandlerne. Og de er generelt flinkere til å håndtere kunders rettigheter. Men det kommer stadig flere spørsmål om for eksempel teknologien som ikke alltid fungerer som lovet på nye biler, sier Svennungsen.

Du kan se et intervju med Svennungsen og hennes kolleger i forbindelse med nettmøtet i denne videoen:

På NAFs hjemmesider finner du flere detaljer fra nettmøtet.

Her er et utvalg av spørsmål og svar – fordelt på tre kategorier: «Kjøp og salg av bil», «Forsikring og erstatning» og «Andre spørsmål».

Kjøp og salg av bil

Salg av Nissan Maxima

Solgte en 99-modell Nissan Maxima i fjor 23 juni, og kjøretøyet ble solgt som den er. Hører ingenting fra kjøper før jeg får en melding fra kjøper på telefon 1 mai dette år, hvor de henviser til diverse feil som de har fått ett servicetilbud fra ett verksted den den 30.10 2020 for utbedring av mangler! Har jo hatt kontakt med kjøper på facebook hele tiden, de har hatt min e-mail adresse samt telefonnummer, men jeg har ikke hørt ett ord om feil og mangler før 1 mai dette år. Er det ikke så at reklamasjon skal skje uten ugrunnet opphold? Synes at kjøper burde ha tatt kontakt umiddelbart. I tillegg fikk de låne bilen i 14 dager før kjøpet tredde i kraft! Det det reklameres på er bytte av 2 broforinger foran og skifte av bakre eksospotte, samt noen lyspærer!

SVAR: Slik det følger av kjøpsloven må kjøperen reklamere til selger «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som må anses som «rimelig tid» må vurderes konkret, men dersom det har gått mer enn et halvt år fra kjøper ble klar over feilene vil fristen i utgangspunktet være ute.
Hva man kan reklamere på må vurderes ut fra bilens alder og kilometer, samt hvilke lovnader som eventuelt ble gitt ved salget. Kjøper må sannsynliggjøre at de feilene det reklameres på kan føres tilbake til kjøpstidspunktet. Alminnelig slitasje og brukerfeil/skader vil selger ikke kunne holdes ansvarlig for. Uten å ha alle opplysninger i saken, så høres det ut som kjøper har en svak sak her.

Reklamasjon og garanti

Hva skjer med saken angående Opel Ampera, batterireduksjon, og bortfall av On Star? Batterisaken har vi ennå ikke hørt noe om på tross av denne artikkelen. Der refererer de at ifølge BOS skal det skje noe første uken i mai. Så langt er det visst ingen som har hørt noe. Fint om dette kan undersøkes for vi får ikke svar fra BOS.

SVAR: Når det gjelder bortfall av OnStar-tjenesten jobber vi med dette, og har foreløpig valgt å forfølge én enkeltsak. Vi vil holde medlemmene våre oppdatert om hvordan prosessen forløper.
Vi har også registrert at BOS skal ha startet tilbakekalling for utbedring av batteri, så dette er noe vi vil følge med på fremover.

KLARE SVAR: NAFs eksperter svarer på over 30.000 henvendelser fra medlemmene i året.

Når kan selger kreve heving i stedet for utbedring eller prisavslag?

I forbindelse med bruktbilkjøp er det avholdt NAF test og avdekket mangler, der bruktbilforhandler er gitt mulighet til å utbedre, uten respons. Det er derfor fremsatt kravet om prisavslag for mangler og kostnader til reparasjon etter forbrukerkjøpsloven. Kan selger forlange heving ? Hvor store kan kostnadene være i forhold til kjøpesummen før det ikke kan stilles krav om utbedring og prisavslag? At selger heller kan kreve heving?

SVAR: Utbedring av en mangel skal utføres uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren. I tillegg skal det skje innen rimelig tid. Hvis selger ikke tilbyr reparasjon i samsvar med dette eller det er en mangel som ikke kan utbedres, vil alternativene kunne være et prisavslag eller heving av kjøpet. Du kan også varsle forhandler om at du selv vil sørge for at mangelen utbedres og at reparasjonskostnadene vil bli krevet erstattet.

Heving av et kjøp fra forhandler kan kreves dersom mangelen er «ikke uvesentlig». Hva som er ikke uvesentlig vil bero på en konkret vurdering. Hvis selger tilbyr heving, vil du ifølge loven kunne fastholde et krav om prisavslag, men det kan gjøre saken vanskeligere.

Rettigheter ved utbedring – leiebil

Batteriet må byttes på min elbil. Den blir stående på verksted i 3 måneder. Det er en garantisak og jeg får leiebil. Hva kan man forvente av en tilsvarende leiebil? Størrelse, elbil, rekkevidde osv.?

SVAR: Garantien alene vil ikke nødvendigvis gi deg rett på leiebil, men hvis feilen kan anses som en kjøpsrettslig mangel sier forbrukerkjøpsloven at du kan kreve en erstatningsgjenstand hvis utbedring tar mer enn én uke. Får du en erstatningsbil må den i det vesentlige tilsvare den bilen du har, for eksempel i størrelse, drivlinje og rekkevidde. Er det ikke mulig å skaffe en omtrentlig tilsvarende bil kan det være mulig for forbrukeren å kreve erstatning for annet tap han eller hun lider, som for eksempel merkostnader til drivstoff fordi elbilen har blitt erstattet med en fossilbil.

Solgt veteranbil

Solgte en veteranbil restaureringsobjekt i 1996. Kunde skulle betale restanse senere kr 5.000 men ble aldri betalt. Salgsmelding skulle skrives når totalen ble innbetalt. Nå i 2021 ringer en eier etter han og ønsker salgsmelding for registrering. Jeg har ikke salgskontrakt, og eier etter meg heller ikke. Kan jeg kreve 5.000 av dagens eier før jeg sender salgsmelding på nett? Bilen er nå restaurert og klar for registrering. Bilen står på meg. Permen med papirer er ikke å finne igjen.

SVAR: Etter så mange år er det ikke rart at papirer og dokumenter kan ha forsvunnet. Ditt krav på betaling av restansene vil likevel trolig være foreldet i dag, 25 år etter transaksjonen. En foreldelse av pengekravet skjer derimot ikke dersom du har tatt nødvendige rettslige skritt for å inndrive pengebeløpet, eller der skyldneren har erkjent betalingsforpliktelsen.
Om du har krav på betaling blir vanskelig å vurdere konkret, basert på det du har sendt oss. Det går likevel an å gjøre nåværende eier oppmerksom på at du har penger utestående i forbindelse med ditt salg av bilen. Vedkommende kan tenkes å være villig til å gjøre opp for ditt utestående krav for å få bilen på veien, og du er i utgangspunktet ikke forpliktet til å bidra gratis til dette.

Privat salgspant i bil

Er det mulige å tinglyse pant i bil av privatperson, på bil som er registert på en annen. Er det da ikke mulighet for andre kreditorer å ta bilen?

SVAR: Det er mulig for en privatperson å tinglyse salgspant i bilen i forbindelse med salg, for eksempel hvis kjøper skal betale bilen på avbetaling. Vi anbefaler sjelden å selge en bil på den måten, da er det en bedre løsning at kjøper får et alminnelig lån i en bank og betaler hele kjøpesummen til selger.

Salgspant kan bare stiftes i forbindelse med kjøp og salg av bil. Et salgspant i bil er ikke til hinder for at det tas andre utlegg i bilen.

Så lenge salgspantet er tinglyst vil dette likevel gå foran eventuelle utlegg som er tatt senere. Alle kreditorer som har pant eller utlegg i bilen kan kreve bilen tvangssolgt hvis eier ikke overholder sine forpliktelser.

Ladekapasitet på Audi e-tron

I mars 2020 kjøpte jeg ny Audi e-tron 50. Ved valget la jeg vekt på at kombinasjon av kjørelengde på batteri og ladehastighet på lynladere ville gjøre reiser akseptable, mht bruk av tid underveis. Jeg pendler fra Trondheim til Vik i Sogn en gang i mnd. Om sommeren blir det 48 mil - vinterstid ca 60mil. Etter tur til Vik i januar med jamt ca. 25 kuldegrader over Dovre , Ottadalen og Strynefjell, måtte jeg ta ekstra overnatting pga. ladetid. Ladeeffekt var bare 1/3 av nominell kapasitet. Tidligere hadde jeg også erfart at ladeeffekt var svært mye lavere enn 120kw som angitt - uansett temperatur, årstid og batteristatus da ladingen startet. Derfor har jeg krevd prisavslag på kjøpet - først 25.000.- kr hvis det kom til en minnelig ordning raskt. Nå tenker jeg å fremme sak - evt. også søksmål - med krav om 50.000 i prisavslag pga. mangler i forhold til selgers spesifikasjoner. Gjennom historikk fra ladestasjoner kan jeg dokumentere at den stort sett har tatt lading på lynladestasjoner som ligger i området ca 50 % -70% av angitt 120kw. Da jeg reklamerte på ladingen ved bilbytte i jan i år, sjekket Møller at bilen kunne lade som normalt, men har ikke tatt logg for ladesyklus som viser at lynlading hvar vært mulig. Kan NAF bistå med forhandlinger med forhandler om prisavslag?

SVAR: Ved krav mot forhandler/produsent må kravet, her som ellers, dokumenteres og underbygges. Uten å ha sett dokumentasjonen du bygger kravet ditt på er det vanskelig å gi deg en konkret anbefaling i saken. For å kunne gi deg en slik konkret vurdering, og for å kunne vurdere om vi kan bistå deg videre i saken, bør du derfor sende inn din sak for nærmere gjennomgang. Du kan ta kontakt gjennom vårt kontaktskjema: https://www.naf.no/kontakt-oss/
Her kan du legge ved vedlegg og vi ber om at du sender inn følgende:
- Kjøpekontrakt
- Ev. Korrespondanse med selger i forbindelse med kjøpet
- Dokumentasjon på feilen mht. effekten bilen faktisk klarer å ta imot
- Din reklamasjon og selgers svar på denne
Når vi mottar det ovennevnte vil vi vurdere din sak konkret og gi deg en anbefaling i saken.

Reparasjon etter garantiutløp

Har en Audi A3, 2013-mod, 130.000 km. Kjøpt ny. Den begynte for 1-2 år siden å bruke mye olje. Forbruket nå er på 1 l / 1000 km. Fått opplyst fra forhandler at løsningen er «ny motor». Har jeg ingenting å slå i bordet med her?

SVAR: Fristen for å reklamere er 5 år etter kjøp, slik at dersom du ikke rakk å reklamere på denne feilen før denne fristen eller før garantien gikk ut, vil det dessverre bli krevende å kreve noe av forhandler i forbindelse med reparasjonen nå. Du står likevel fritt til å gå i dialog med forhandler, og det er anledning til eksempelvis å avtale en kostnadsdeling.

Leiebil ved garantireparasjon eller reklamasjon

Jeg kjøpte en bil fra en forhandler gjennom en annonse på Finn.no i juli 2020. Det er en 2013 MB G 350 på grønne skilter som jeg om et år hadde planer om å sette inn setene etter 10-årsregelen. Jeg oppdager noen måneder etter kjøpet at bilen er bruktimportert i mai 2014 og faller da utenfor 10-årsregelen for den blir å anse som første gangs registrert på denne datoen. Spørsmålet mitt er hva kan jeg kreve av forhandleren? Heve kjøpet? At de betaler avgiften? Har jeg ingen sak? Saksopplysning; forhandleren unnlot å opplyse i annonsen at bilen var bruktimportert og skriver tydelig at det er en 2013 mod. Når jeg kjøpte bilen var jeg tydelig på mine planer om å benytte meg av 10-års regelen, og de sa aldri et ord om at dette ikke var mulig med denne bilen.

SVAR: Etter forbrukerkjøpsloven skal bilen være i slik stand som avtalt og passe til det formålet den er ment til, når dette er gjort kjent for selger. Hvis selger har tilbakeholdt opplysninger som er av betydning for salget, vi det som et utgangspunkt utgjøre en kjøpsrettslig mangel.
Du opplyser at du tydelig informerte forhandler om dine planer om å omregistrere bilen ved 10 år, men vi har litt lite opplysninger til å kunne vurdere konkret om forholdet utgjør en mangel i denne saken og om det er grunnlag for et krav mot forhandler. Er det ønskelig at vi skal se nærmere på saken og hva du eventuelt kan kreve, kan du ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema.

Bil solgt for lenge siden, aldri omregistrert

I 1985 solgte jeg en Ford Taunus. Salgsmelding ble sendt i posten til Trafikkstasjonen i Lillestrøm. Nå viser det seg imidlertid at bilen fortsatt står på meg. De som kjøpte den, leverte inn skiltene og registrerte den aldri på seg. Jeg har ikke tatt vare på noen kopi av kontrakt eller salgsmelding etter alle disse årene. Når jeg tar kontakt med Statens vegvesen og sier at salgsmelding enten må ha kommet bort i posten eller at noe må ha skjedd under deres flytting, svarer de at det blir bare spekulasjoner og at eierskapet ikke kan slettes fordi det dreier seg om et «historisk dokument». Fra mitt standpunkt er det i så fall historieforfalsking. Er det noen mulighet for å få slettet dette eierskapet? Hvis ikke, hva skjer når jeg dør? Skal denne spøkelsesbilen bli del av arveoppgjøret.

SVAR: Som en hovedregel kreves det salgsmelding for å omregistrere et kjøretøy. Dersom det ikke er mulig å få tak i kjøper av bilen for å omregistrere bilen i dag, kan en løsning være å søke Statens Vegvesen om administrativ avregistrering. Du kan lese mer om hvordan du går frem på Statens vegvesens nettsider. Se punktet Er ikke kjøretøyet i bruk?.

Kommer bilen til å holde det den lover?

Jeg vurderer å kjøpe en av de nye el-bilene fra VW-konsernet (ID.4, Enyaq eller Q4). Jeg leser på tester at den nye programvaren, som vel er en del av utviklingen mot selvkjørende biler, har funksjonsproblemer. Spesielt gjelder vel det for skiltgjenkjenning i samarbeid med navigasjon, noe som f.eks. kan føre til plutselige og uforutsigbare nedbremsinger. I brosjyrene er disse systemene beskrevet, alltid med et forbehold («innenfor systemets begrensninger»). Det jeg lurer på, er hvordan slike forbehold skal tolkes mtp. garanti og reklamasjon? Er det riktig at en bilkjøper skal betale ekstra for slike systemer, hvis de ikke fungerer som de skal? Hva er garantien verdt? Hvis leverandøren prøver med programvareoppdateringer, og de fremdeles ikke virker, hva da? Kan man forlange en økonomisk kompensasjon som tilsvarer pristillegget for systemene?

SVAR: Der selger/produsent tar forbehold om funksjonaliteten ved bilens systemer må forbeholdet først tolkes. Utgangspunktet er her en normal norsk språkforståelse av det forbehold som er tatt.
Etter sin ordlyd gir formuleringer som «innenfor systemets begrensninger» få holdepunkter for hva som kan forventes av bilen og dens systemer og gir ingen nærmere anvisning på hva som må aksepteres.
Uten mer konkrete holdepunkter for hva som kan forventes av svakheter ved systemet, eksempelvis slik som at systemet er i en beta-versjon/under utvikling mv. og hvilke konkrete konsekvenser dette vil kunne få for bruken av systemet, er det etter vår vurdering rimelig at forbrukeren forventer en såkalt «vanlig god vare». Dette henger sammen med at selger er nærmest til å presisere hva som må tåles av svakheter ved et system generelt, og ved kjøp av nye biler som ennå ikke er levert i markedet spesielt.
Kjøpekontrakten bestemmer gjerne hvem av partene som skal betale for programvareoppdateringer. Er oppdateringen derimot et ledd i utbedringen av mangler er forbrukerkjøpsloven på sin side klar på at kostnadene skal bæres av selger, jf. forbrukerkjøpsloven § 30. I mangelstilfellene spiller det heller ingen rolle hva som står i kjøpekontrakten om kostnadsplasseringen, for forbrukerkjøpslovens regler går foran i slike tilfeller.
Dersom systemene ender opp med ikke å fungere, på tross av oppdateringer og eventuelle utbedringsforsøk, vil en feil kunne kvalifisere som en mangel i forbrukerkjøpslovens forstand. Da vil kjøper kunne ha krav på et prisavslag, og utstyrets pris da bilen var ny vil kunne gi veiledning for prisavslagets størrelse.
Vi håper dette har vært svar på ditt spørsmål, og ønsker deg et problemfritt bilhold uavhengig av hvilken modell valget ditt faller på.

Tilbakestilt kilometerstand

For 2 år siden solgte jeg min bil. Etter 5 måneder sendte kjøper meg en e-post om at kilometerstand har blitt justert over 200k kilometer og kjøper krever at jeg tar bilen tilbake. Jeg ville ikke ta bilen tilbake fordi jeg har dokumentasjon som viser at jeg ikke har gjort noe med kilometerstanden. Saken traff først til Forbrukerrådet (der vi var uenig) og nå venter på avgjørelse fra Forbrukerklageutvalgt. Loven sier at man har 2 år klagerett mot skjulte feil eller mangler på bilen. Jeg skjulte ingenting derfor vil ikke akseptere krav fra kjøperen.

SVAR: Det er riktig at kjøper har to års reklamasjonsrett på mangler ved privatkjøp. En kjøpsrettslig mangel vil foreligge hvis bilen ikke er i samsvar med avtalen eller på annen måte er i vesentlig dårligere stand enn det som kjøper med rimelighet kunne forvente. Som selger vil du kunne bli ansvarlig også for feil som du ikke kjente til. Hvis kjøper kan bevise at kjørelengden er tilbakestilt kan du derfor risikere å få ansvar for dette. For at kjøper skal kunne heve kjøpet må avviket medføre et vesentlig kontraktsbrudd. Om det er tilfelle her har vi ikke nok opplysninger til å si noe om.

Hvis saken nå er til behandling i Forbrukerklageutvalget, vil de ta stilling til spørsmålet og du kan avvente deres avgjørelse av saken.

Utfordringer med navigasjon

Jeg har en A4 allroad 2016 mod med den gamle MMI. Denne har vært utfordrende de siste årene. Spesielt Google earth. Verksteder finner ikke ut av ting mens bil er i garanti og det sies at Audi og Google ikke er venner . Hva er dette styret , og når man har kjøpt en bil med Google earth kan den da ikke stoppe å fungere for at Audi er blitt uvenner med Google

SVAR: Vi er ikke kjent med at det har oppstått problemer i samarbeidet mellom Audi og Google.
Det er ellers vanskelig å si med sikkerhet hvorfor dette er et problem ved din bil. I hovedsak vil jeg anbefale at du reklamerer til selger og ber om en utbedring og eventuelt en forklaring på problemet.

Kjøp fra forhandler – prisendringer

Vi har blitt forelagt en salgskontrakt på en ny Skoda Enyaq der selger forbeholder seg retten til en ubegrenset prisendring som vi er tvunget til å akseptere da kontrakten operer med 9 måneders leveringstid. Dette minner om bondefangeri og oppleves helt feil. Er det noe jeg har misforstått? Jeg vedlegger utdrag av kontraktens ordlyd om prisendring nedenfor. NB: Jeg aksepterer risiko for toll/MVA etc; det er importøren/fabrikken rett til prisendring jeg reagerer på. 3. PRIS Dersom det før levering, eller før utløpet av avtalt leveringstid skjer endringer i: • toll og avgiftssatser • engangsavgift/omregistreringsavgift • importørens/fabrikkens bilpris som får betydning for selgers innkjøpspris, endres kjøpesummen tilsvarende. Merverdiavgift påløper med den til enhver tid gjeldende avgiftssats. Ved prisøkninger som overstiger 6% av avtalt kjøpesum, har kjøper rett til å heve kjøpet. Dette gjelder ikke dersom bilen er bestilt med særskilte spesifikasjoner fra fabrikk, karosseribedrift eller verksted, eller dersom avtalt leveringstid er mer enn 6 måneder fra kontraktsdato.

SVAR: I ethvert bilkjøp vil det være slik at det er kontraktens bestemmelser som regulerer partenes forhold. For nybilkjøp opereres det gjerne med en standardkontrakt som har reguleringer om prisendringer. Dette er svært aktuelt for mange nyere bilmodeller, hvor det er snakk om en lang leveringstid. Det en skal merke seg er at disse punktene skal gå begge veier, slik at valutaprisendringer skal også kunne medføre en lavere pris. Endringene kan bli store over tid, og det er slik sett fornuftig at man har muligheten til å komme seg ut av kontrakten dersom disse blir for store. Det vi fra vår side ønsker å se på, er om ikke denne muligheten til å komme seg ut av kontraktene også må kunne gjelde ved leveranser mer enn 6 måneder frem i tid.

Kjøp fra forhandler - prisendringer

Ved signering av kontrakt ved kjøp av ny bil er det alltid et punkt om valutaendringer, så vil prisen i norske kroner stige. Hvordan er dette når valutaen synker i verdi mot norske kroner. Skal da prisen bli lavere?

SVAR: I hvilken grad bilens pris kan endres avhenger av hvordan dette er regulert i kontrakten. I den vanligste nybilkontrakten er det tatt inn at forhold som innvirker på importørs innkjøpspris skal virke tilsvarende inn på pris til forbruker. Dette må da slå begge veier, ikke bare til fordel for forhandlernettet.

Det er ikke så ofte vi har hørt om prisendringer som går denne veien, men her i vinter kom det frem at prisen på VW ID3 ble justert ned med i overkant av kr. 20.000 pga en sterk norsk krone.

Ny bobil er kjørt 1900 km

Høsten 2020 byttet jeg inn min bobil i en litt mindre ny bobil (Adria Sun living 65SL, 2020mod). Hentet den nye bilen 1. oktober og kjørte fra forhandler til hytta, en strekning på 8 mil. Da jeg kom fram ser jeg at kilometerstanden viste 1 909 kilometer. Jeg ringte omgående forhandler og ba om en forklaring, da jeg hadde kjøpt en ny bil av dem og at de ikke hadde opplyst om at bilen var brukt. Jeg ble da opplyst om at bilen var brukt til prøvekjøring av kunder. De beklaget seg om at jeg ikke var blitt informert om dette og lurte på hva de kunne gjøre for å bøte på dette. Noe jeg ikke har svart på. Jeg prøvekjørte ikke bilen da jeg stolte fullt ut på selgeren siden jeg har vært kunde der lenge (tidligere kjøpt 2 campingvogner og 1 bobil). Jeg føler meg lurt av firmaet, fordi hadde jeg vist at bilen var gått så langt ville valget ha falt på en annen 1 års bruktbil som var gått 5. 000 kilometer, men vesentlig mer påkostet. Levert av et konkurrerende firma. Jeg var helt åpent ovenfor selger at det stod mellomdisse to valgene da prisen var nesten helt lik. Det avgjørende for meg var at denne bilen jeg kjøpte var helt ny (førstegangsregistrert på meg). Jeg er av den formening at viktig informasjon om bilen ikke ble gitt meg og som var vesentlig for meg å vite i forbindelse med valg av bil. I etterpåklokskap burde jeg ha prøvekjørt og sjekket bilen og ikke stolt på selger så mye.

SVAR: Det er avtalen mellom deg og forhandler som utgjør grunnlaget for hvilke krav du kan stille til bobilen. Er bobilen solgt som «ny», kan man som utgangspunkt forvente at bobilen er ubrukt frem til overtakelse. Man må riktignok regne med at også nye bobiler vil ha kjørt noen kilometer før overtakelse, i forbindelse med produksjon og frakt. Er bobilen derimot brukt som demobil før salg, vil bobilen ikke lenger regnes som «ny». På bakgrunn av dette vil du kunne ha et krav på prisavslag eller heving.Etter norsk rett, er det som hovedregel en høy terskel for å heve et kjøp. I en avgjørelse fra 2015, konkluderte Høyesterett med at det var grunnlag for å heve et bilkjøp som følger av at bil solgt som «ny» var brukt til demobil. Dermed kan det også i ditt tilfelle være grunnlag for å heve bobilkjøpet. Alternativt kan du kreve et prisavslag tilsvarende verdiforskjellen mellom bobilen som «ny», og bobil brukt som demobil. Vi anbefaler at du tar kontakt med forhandler, og retter et skriftlig krav. Skulle du ikke lykkes med å komme til en løsning, er du velkommen til å kontakte oss igjen for videre veiledning.

Heftelser som overstiger salgssum

En bil har ofte heftelser som selger sier vil bli slettet ved salg, heftelsene er ofte mye større enn bilens verdi. Hvordan går man frem for å sikre at man ikke får heftelsene med på kjøpet.

SVAR: Skal du kjøpe en bil med heftelser, anbefaler vi at du kontakter banken/finansieringsinstitusjonen som har registrert pant i den aktuelle bilen. Det vil ofte være slik at det aktuelle lånet er mindre enn det som står opplyst i Brønnøysundregistrene da det er betalt ned på disse. Er kjøpesummen lavere enn det gjenværende lånet, bør du be om en skriftlig bekreftelse på at heftelsene likevel slettes etter din innbetaling av kjøpesummen.
Videre anbefaler vi at kjøpesummen betales inn direkte til bank/finansieringsinstitusjon. Oppgjørsmåten bør fremgå av kjøpekontrakten.

Hvordan selge og hva gjør jeg med heftelser?

Jeg skal selge bilen min. Hva er det jeg burde tenke på og forholde meg til når jeg selger den? Er det mest lønnsomt å legge den ut på finn.no eller la noen som holder på med salg av biler gjøre det for meg? Jeg har fortsatt lån på bilen, hvordan forholder jeg meg til det når jeg selger bilen . Pengene bilen blir solgt for går først til å dekke lånet på bilen, finnes det noen standard kontrakt for det? Jeg ønsker å selge bilen så fort som mulig og på en juridisk og ryddig måte for etter samlivsbruddet mitt ønsker jeg ikke å ha den bilen noe mer og vil bli kvitt det ekstra lånet jeg betaler på i mnd per dags dato. Takk, for hjelp og svar.

SVAR: Det er flere måter å selge en bil på. Du kan selge den privat, til en forhandler, gjennom en forhandler (såkalt kommisjonssalg) eller gjennom tjenester som Nettbil. Selger du den selv er deg grunn til å tro at du får mest igjen for bilen ( det er ingen andre som skal tjene på salget). Du blir da stående som ansvarlig ovenfor kjøper dersom det dukker opp feil som kan utgjøre en reklamasjonsgrunn for denne.
Selger du bilen til en forhandler får du nok en dårligere pris, men det skal samtidig mye til for at en forhandler i etterkant skal kunne komme tilbake å klage på bilens tilstand. Salg gjennom for eksempel Nettbil vil erfaringsmessig gi en pris som ved salg til forhandler eller kanskje litt mer, og du vil slippe et reklamasjonsansvar i etterkant.

NAF Advokat anbefaler ikke salg gjennom mellommann. Du må betale mellommannen for tjenesten, samtidig som du fortsatt er ansvarlig ovenfor kjøper - og da etter forbrukerkjøpsloven og ikke kjøpsloven, noe som gir kjøper bedre rettigheter. Hva gjelder lånet som hefter på bilen kan dette løses ved at det opprettes kontakt mellom kjøper og finansieringsselskapet. Kjøper kan da få oppgitt hvor mye som skal betales til dette, og selskapet vil samtidig ta på seg å slette heftelsen når dette beløpet er betalt.

Kjøp av subsidiert elbil i Tyskland?

Jeg har hørt at man ved kjøp av ny elbil i Tyskland vil få et offentlig tilskudd. Har dere informasjon om dette? Jeg vurderer å kjøpe en nesten ny bil i Tyskland. Kan dere gi en «oppskrift» på fremgangsmåten for å få den registrert i Norge (skilter, avgifter etc.)?

SVAR: Det er helt korrekt at man opererer med en tilskuddsordning ved kjøp av nye elbiler i Tyskland. Dette gjør at en del elbiler blir billigere. Etter det opplyste så er man pålagt en eierperiode på 6 måneder etter kjøpet, slik at man må la bilen stå på lager i Tyskland før den kan eksporteres. Dette gjør at dette nok ikke er så praktisk for privatpersoner. Merk også at dersom du kjøper en bil i Tyskland og importerer den til Norge vil bilen normalt ha en fabrikksgaranti på tre år, mot fem år for biler kjøpt i Norge.
Hva gjelder selve importen og hvordan den gjennomføres så finner du mer informasjon her.

Garanti som ikke kan brukes

Kjøper man en eldre bruktbil leverer av og til forhandleren en ekstern garantiordning som dekker motor og gir. Så oppstår en skade som ikke dekkes av denne forsikringen på grunn av manglende servicehefte. Kan man da gå tilbake på selger da vedkommende har levert bilen med en forsikring som ikke kan brukes?

SVAR: Uavhengig av eventuelle garantier forhandler tilbyr ved avtale, vil forhandler være bundet av forbrukerkjøpsloven ved salg av bil til forbruker. Denne loven er ufravikelig, noe som betyr at forhandler ikke kan avtale dårligere vilkår enn det som allerede følger av denne loven. En garanti er derfor kun ment å skulle gjøre forbrukere bedre stilt. Dersom garantien skulle gi dårligere rettigheter enn forbrukerkjøpsloven, vil loven gå foran.Utgangspunktet er at det kan foreligge en kjøpsrettslig mangel dersom bilen er i dårligere stand enn avtalt. Forutsetningen er imidlertid at feilen kan sannsynliggjøres å ha vært til stede ved overtakelse. Dersom bilen altså viser seg å ha en feil som gjør den i dårligere stand enn det var grunn til å forvente, eller forhandler har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger om bilen, kan det altså foreligge en kjøpsrettslig mangel som forhandler må stå ansvarlig for. Dersom det viser seg at bilen ikke har garanti fordi det mangler service, uten at selger har opplyst om dette, kan dette være et forhold som i seg selv vil utgjøre en kjøpsrettslig mangel.

Forsinkelse grunnet Covid-19

Har bestilt helt ny Audi E-tron. Forhandler har hatt en veldig slett oppfølging med å informere meg. Ble lovet bil rundt påsketider etter å ha bestilt den 14.12.2020. Levering i.h.t. kontrakt uke 15-20 som vi er i nå. Har jeg noe å si hvis de ikke klarer å levere i tide. Må jeg betale 8% hvis jeg skulle avbestille? De skylder på Covid-19 hver gang jeg tar kontakt. Covid-19 hadde eksistert i 10 måneder før jeg bestilte, så det burde ikke komme som noe overraskelse.

SVAR: Om forhandler ikke klarer å levere bilen til den avtalte tiden, uavhengig av om dette gjelder Covid-19 eller andre forhold, kan du som kjøper ha rett til å heve kjøpet. Du må likevel gi forhandleren en rimelig tilleggsfrist for levering før du kan heve kjøpet. Dersom det var en forutsetning for kjøpet at levering skulle skje til et bestemt tidspunkt, og du kan dokumentere at selger var kjent med dette, kan du nok kreve heving uten at forhandler får en slik tilleggsfrist. Selv om en forsinkelse etter Covid-19 ikke hindrer et hevingskrav, kan man derimot miste muligheten til å kreve erstatning. Dette fordi man ikke kan kreve erstatning for forsinkelse dersom forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll. Når det gjelder det avbestillingsgebyret du viser til, så gjelder dette dersom man ønsker å avbestille bilen uten at det foreligger forsinkelse eller andre mislighold. Man har alltid en mulighet til å avbestille bilen før den leveres, men selger vil da normalt kunne kreve det tap som følger av avbestillingen. Ofte avtales det her et avbestillingsgebyr, men dette avbestillingsgebyret kan allikevel ikke settes høyere enn det selger faktisk påføres av økonomiske tap. Om bilen er forsinket og du ønsker å heve kjøpet, vil vi første omgang råde deg til å reklamere skriftlig til selger der du viser til forsinkelsen og hva du ønsker.

Som medlem hos oss kan du få ytterligere rådgivning dersom saken ikke skulle la seg løse. Du kan kontakte oss på dette skjemaet.

Ønsker å gå fra avtale

Jeg har signert kjøpekontrakt for bruktbil hos forhandler. Bilen er snart ferdig for levering men jeg tviler og vil kansellere handelen. Kan jeg kansellere? I kontrakten står det at jeg kan levere tilbake bilen i løpet av to uker fra levering.

SVAR: Her må du ta utgangspunkt i hva som står i kjøpekontrakten din. Forbrukerkjøpsloven vil også gi forbruker en rett til å avbestille bilen før levering. Vær imidlertid oppmerksom på at selger i slike tilfeller vil kunne kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Ofte er det lagt inn et avbestillingsgebyr i kontrakten.

Hvordan unngå problemer med valg av bil

Jeg vurdere å selge min veteranbil BMW 535i 1985 -modell. Hvordan best unngå problemer med eierskifte og å unngå reklamasjoner?

SVAR: Det korte svaret er nok at ærlighet varer lengst. Sørg for å opplyse om feil som det er grunn til å tro vil påvirke kjøpers beslutning om å kjøpe. Et generelt råd er også å ikke «overselge» bilen, selv om det kan være fristende i en salgssituasjon. Gi nøytral, saklig informasjon, og skriv kjøpekontrakt. Se for øvrig nettsiden vår for informasjon om digital kjøpekontrakt, salgsmelding og omregistrering.

Sprekkdannelser i skinnsetene

Vi har en Honda CR-V reg 30/6-2016. Garanti er i ferd med å gå ut. Nå har skinnsetene begynt å sprekke litt opp i kantene. Honda sier at vi skulle ha fulgt brukerhåndbokens info om at en skal vaske skinnet med 90 % vann og 10 % nøytral såpe. Men det står intet om intervall om når dette bør eller må gjøres. En burde forutsette at skinnseter holder i 5 år uten sprekkdannelser?

SVAR: Vanskelig å si noe klart om det uten å ha sett skadene på setene, men som utgangspunkt bør det forventes at setene ikke sprekker i løpet av de 5 første årene. Dette må også vurderes i forhold til bilens kjørelengde.

Selge 2004-modell Mercedes

Har en Mercedes S211 E-Klasse 2004-modell, som jeg har hatt siden 2010. Vil bytte den ut, men ved innbytte får jeg nesten ingenting for bilen, kanskje 10 000 eller 20 0000 kroner. Vurderer å selge den privat, men lurer på om man kan bli erstatningspliktig, ved eventuell reklamasjon på bilen i løpet av de 2 påfølgende år? Eller er det uproblematisk å selge en 17 år gammel bil, uten å risikere å få en regning på «uforutsette reparasjoner»? Det meste kan jo skje med en så gammel bil. Jeg har jevnlig skiftet ut slitedeler og annet på denne bilen. Hva med «ny eier»? Hva kan han forlange av en slik bil, som er kjørt rundt 300 000 kilometer?

SVAR: Når man selger en bil som privatperson, er det kjøpslovens regler som kommer til anvendelse. Etter disse reglene har kjøper som utgangspunkt to års reklamasjonsrett på «mangler» ved kjøretøyet. En mangel er en feil som kjøper ikke kunne/burde regne med forelå ved kjøpet. Det er mulig å avtale seg bort fra kjøpslovens regler om reklamasjonsrett i sin helhet ved at man for eksempel skriver i kontrakten at: «kjøper han ingen reklamasjonsrett». Da vil du bare være ansvarlig for feil på bilen i fremtiden dersom du bevisst har gitt uriktige opplysninger om disse eller latt være å gi opplysninger om mangler som du burde ha hatt kjennskap til. Det kan bli vanskelig å finne en kjøper som er villig til å godta en slik avtale uten at prisen settes ned. Et alminnelig «som den er»-salg er gjerne det beste.
Hvis bilen selges «som den er» vil det fortsatt være en ganske høy terskel for å holde deg ansvarlig etter salg. Som utgangspunkt vil du da bare holdes ansvarlig hvis du har holdt tilbake eller gitt uriktige eller villedende opplysninger om bilen, for eksempel i kontrakten eller salgsannonsen. Eventuelt vil bilen ha en mangel hvis den er i vesentlig dårligere stand enn du med rimelighet måtte ha kunne forventet etter blant annet bilens alder, hvor langt den har kjørt, hva som står i kontrakten, salgsannonsen, mm. En kjøper vil nok ikke kunne forvente særlig mye av en 17 år gammel bil med mindre du lover at bilen er i «perfekt stand» eller liknende.

Solgt bil som privatperson

Har solgt en bil som ny eier er lite fornøyd med. Bilen er en BMW 525 xdrive 2010-modell med kilometerstand på 180 000. Den ble solgt 24.07.2020. Bilen ble besiktiget og prøvekjørt. Vi ble enige om pris på 148 000kroner og kjøper var fornøyd. Forbrukerrådets kontrakt ble brukt. Bilen var helt i orden ved overtagelse. Ingen indikasjon på at noe var feil med bilen. Den 07.02.2021, altså mer en 6 måneder senere, fikk jeg en e-post der kjøper sier jeg må betale for betydelige reparasjon på bilen, med den begrunnelse at jeg burde kjent til feilene, blant annet turbo og startproblemer. Den 23.04.2021 fikk en ny e-post der kjøper ønsker å heve kjøpet. Valgte å ikke svare på denne. Den 21.05.2021 får jeg e-post om at saken er sendt til forbrukertilsynet. Hva bør jeg gjøre med dette?

SVAR: For å kunne holde deg ansvarlig for dette, må kjøper blant annet kunne bevise at feilene var til stede når du solgte bilen. Avhengig av hva som fremgår av verksteddokumentasjonen du har mottatt kan du kanskje vise til at feilene ikke var der når du solgte bilen. Det er også slik at kjøper ikke kan holde deg ansvarlig for feil med bilen som er påregnelig ut i fra alderen på bilen, kilometerstanden, hva som står i kontrakten med mer. Jeg bemerker at det ikke fremgår hva alle feilene med bilen er. Jeg kan imidlertid si at feil med turbo på en 2010-modell som har gått over 180 000 km ikke er unormalt. Kjøper vil derfor ikke kunne holde deg ansvarlig for dette med mindre du ga opplysninger i forkant av kjøpet, for eksempel i kontrakten, som tilsier at turboen burde ha vært i bedre stand. Feil som medfører startproblemer trenger heller ikke å være unormalt ut i fra alderen og kilometerstanden på bilen.
Hvis du ikke har gitt slike overnevnte opplysninger, vil jeg anbefale deg å avvise kravet og vise til at feilene ikke var der når du solgte bilen og at feilene ikke er unormale ut i fra alder og kilometerstand.

Gjettometer viser feil og bilen har for kort rekkevidde

Kjøpte Mercedes 300e C-klasse Hybrid ny i 2020. Kilometermåler viser på nesten tom tank at gjenstående kilometer å kjøre er over 400 kilometer. Har hatt bilen inne hos forhandler, men de har ikke greid å ordne feilen. Har fått bilen tilbake for omtrent 14 dager siden med beskjed om at de nå kontakter fabrikk i Tyskland. Er nå bekymret for at feilen på nybilen skal gå i langdrag og at den aldri blir fikset. Håper jeg kan ta kontakt med dere (som lovet i medlemskapet) om det viser seg at dette ikke blir i orden med det første. Har også påpekt at bilen som fulladet kun lader til mellom 38 - 35 kilometer. Den var lovet å lade til 50 kilometer, det virker som leverandør mener dette er ok. Jeg er absolutt ikke fornøyd med det svaret.

SVAR: Dette høres ikke helt riktig ut og forhåpentligvis vil forhandler og importør klare å finne ut av problemet. Blir det nødvendig så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via denne linken.
Bilens elektriske rekkevidde gitt fra fabrikanten kan nok være noe positiv sett opp mot hva man opplever i virkeligheten. Når kjørecomputeren i tillegg bruker tidligere kjøreturer for å estimere hvor langt du kan kjøre på en lading er det nok ikke uvanlig at rekkevidden er noe lavere enn fabrikktallene ved 100 prosent oppladet batteri.

Startproblemer - forhandler vil ikke innrømme feil

Jeg kjøpte ny bil Opel Astra mars 2018. Bilen startet ikke på havna i Drammen, og siden har den ikke startet 4 ganger. Mobile finner ikke noen feil, og påstår at batteriet var utlandet. Men sier samtidig at et batteri blir ikke utlandet etter kjørte 27 mil. Dette er en feil som kommer og går, og nå har bilen startet i ett år. Bilen har Matrix lys. Disse har sviktet ca. 15 ganger. Dette er også en feil som kommer og går. Jeg har tatt video av hvordan feilen oppstår, men video er ikke bevis sier Mobile. Det er 5 års garanti, og jeg har 2 år igjen. Men er jeg helt rettsløs med hensyn til at mobile ikke vil innrømme at det er feil på bilen? Hva skjer når garanti går ut og det oppdages en alvorlig feil? Også daschbordet ble svart. Da var jeg på verkstedet, men de hadde ikke tid til å se på det. Men jeg traff en mekaniker på utsiden som prøvde å få liv i display, men klarte det ikke. Jeg ville ha en bekreftelse på at mekanikker så feilen, men det har jeg ikke fått. Er jeg helt rettsløs? Det virker som mobile er livredde for å innrømme at det er fell på bilen.

SVAR: Det er utfordrende med feil som kommer og går, gjerne der hvor man ikke klarer å dokumentere feilen. Så lenge du har klaget innenfor reklamasjons- og garantitid, så vil det ikke ha den store betydning dersom den konkrete årsaken skulle bli avdekket kort tid etter fristenes utløp. En video som viser filmen kan dokumentere at det er noe feil, men det vil likevel være behov for å dokumentere en årsak til feilen. Dessverre er det ikke alltid verkstedene klarer å se at det er en feil, eller hva årsaken skulle være. Du er ikke rettsløs ved at verkstedet ikke klarer å finne ut av hva som er galt, og i mange tilfeller vil det være vanskelig å finne ut av. Videre er det du som kravstiller som må dokumentere kravet ditt. Dersom det er ett verksted som har sett på bilen en del ganger og ikke klarer å finne ut at det, så kan det være en idé å få et annet verksted til å se på bilen med «nye briller».

Hvem kan jeg reklamere til når forhandler er konkurs?

Vi kjøpte en ny bobil i 2017 av typen Adria. Selger gikk konkurs i 2018, og siden har vi hatt problemer med garantisaker. Alle forhandlere av Adria sier at de ikke kan hjelpe fordi de importerer bilene selv. Adria Norge fins ikke, alt går gjennom Adria Sverige. Er det slik at en forhandler av Adria virkelig kan nekte og motta en reklamasjon? Den samme bobilen er bygd på en Fiat Ducato. Her mener de at bilen bare har 3 års reklamasjon og at forhandleren må betale for neste 2 år. Er dette riktig?

SVAR: Det er kjedelig å høre at selger er gått konkurs. Da vil evt. reklamasjoner kunne stille seg litt annerledes, særlig hvis det er snakk om en sideimportert bobil. Hadde selger eksistert, så ville de etter forbrukerkjøpsloven ha vært ansvarlig i inntil 5 år.
Hvorvidt de andre merkeverksteder vil kunne være ansvarlig for nybobilgaranti, vil være avhengig av den garantien som er gjeldende for din bobil, men det er ikke uvanlig at de fleste garantier gjelder i hele Europa ved kontakt på merkeverksted. Det anbefales derfor at du undersøker om nybilgarantien for din bobil gjelder overfor norske merkeverksteder av bobilen.
Når det gjelder lengen på garantitiden, så vil den være avhengig av den garanti som er gitt for din bobil. Dersom den er sideimportert, så er det ikke helt usannsynlig at den kan ha kortere garantitid enn de bobiler som ellers selges via det norske forhandlernettverket. Dette fordi vi i Norge har en streng forbrukerkjøpslov som gir rett til å reklamere i inntil 5 år, mens det i utlandet er vanlig med kun 2 eller 3 år. I mange tilfeller er det derfor slik at sideimportøren må yte garanti/reklamasjonsansvar for perioden ut over nybobilgarantien. For øvrig anbefales det at du undersøker med den svenske merkeforhandleren.

Stag til gearpedal på MC

Jeg er også medlem av NAF MC og kjøpte ny i 2019. Nå har et stag til gearpedalen røket under kjøring og sykkelen må repareres. Kan jeg kreve dette dekket av firmaet jeg kjøpte MC av?

SVAR: Utfra vår vurdering er det for tidlig at et stag til gearpedalen ryker på en 2 år gammel MC, forutsatt at feilen ikke er en følge av brukerfeil. Dette mener vi at du kan reklamere på.

Ingen penger fra forhandleren

Da elbil-basillen også kom til dette huset, fant vi ut at vi ville selge bilen vår via forhandler i Kristiansand. Kan for lite om bil til at jeg følte meg trygg nok til å selge den selv. I april, altså for over 5 uker etter salget, kjørte ny eier rundt i ny bil. Vår bil. Denne datoen ble salgsmelding signert og nøkler levert. Uken etter får jeg beskjed om at det er opptil 2 uker før pengene kommer, men at de er på konto hos dem. Flere purringer seinere er ingen penger på konto. Har fått beskjed om at det er regnskapsbyrået dem benytter i Oslo som ikke har gjort jobben sin, men at de er på vei. Hva kan jeg gjøre? Er det beste med politianmeldelse?

SVAR: Dette er dessverre en kjent problemstilling her hos oss. Du bør sikre kravet ditt snarest. Send et varsel til forhandler om at du vil ta ut en forliksklage og kreve utlegg dersom beløpet ikke er på din konto innen en frist på to uker. Hvis du ikke har mottatt oppgjør innen denne fristen, anbefaler vi å ta ut en kombinert forliksklage og tvangsutlegg. Du finner mer informasjon på dette skjemaet hos politiet.

Firehjulstrekk virker ikke

Kjøpte bil av privatperson og oppdaget 16 dager etter at 4-hjulstrekksystemet ikkje fungerte. Fekk estimert pris på 30 prosent av bilens verdi for å fikse det. Har hatt sak gjennom NAF og Forbrukerrådet. Kom ingen vei. Er inne til Forbrukerklageutvalget og siste advokat meinte eg hadde ein svak sak? Er ikkje bilen i vesentlig dårligare stand når det er snakk om 30 prosent?

SVAR: Ved kjøp av bruktbil av en privatperson, så vil det ofte være begrensede muligheter for å kunne gjøre mangelskrav gjeldende mot bilselger. Dette fordi det er svært vanlig at bilen selges «som den er» eller med tilsvarende forbehold. I slike tilfeller vil ansvaret for skjulte feil i utgangspunktet være overført på kjøper. I slike tilfeller vil selger kun bli ansvarlig overfor kjøper dersom det ved salget ble gitt uriktige eller holdt tilbake opplysninger, og disse opplysningen har virket inn på kjøpet. Videre vil det også kunne foreligge mangler på bilen dersom den er i vesentlig dårligere stand enn det det du kunne forvente. Selv om utbedringskostnadene er høye, mangler vi vesentlige opplysninger om ditt bilkjøp (f.eks. Hvilke opplysninger som er gitt, bilens alder og kilometerstand), og kan dessverre ikke si noe nærmere om feil på 4-hjulstrekksystemet skulle utgjøre en kjøpsrettslig mangel.

Avbestilling av campingvogn

Har skrevet kontrakt på campingvogn som jeg angrer på. Grunnen er at personbilen min har kollapset med en regning på 42 000 kroner.

SVAR: Hvis du har kjøpt campingvogn hos forhandler, kan du fragå kontrakten før levering, men da har forhandler rett til å kreve et gebyr eller erstatning for tapet sitt som følge av avbestillingen. Et avbestillingsgebyr må følge av kontrakten.
Har du kjøpt av privatperson vil avtalen være bindende og selger kan fastholde at kjøpet gjennomføres.

Oppdatering av GPS i Suzuki Swift

Hvordan kan Suzuki avertere med at det er GPS i Swift bilene når oppdateringer til kartene koster over 3 000 kroner? Det er så dyrt at det er i praksis utelukket, og en gps uten oppdatert kart er verdiløst.

SVAR: Programvareoppdateringer som ikke går på driftssikkerheten til bilen har man som utgangspunkt ikke krav på å få gratis. Noen ganger er oppdateringen av GPS noe forhandler eller importør velger å gi gratis til sine kunder. Andre ganger krever de betaling for dette. De vil kunne avertere med GPS-mulighet i bilen så lenge dette er noe det er mulig for kunden å benytte seg av. Så lenge Suzuki ikke lover gratis oppdateringer, kan de også velge å ta betalt for dette.

Feil med EGR på BMW

Jeg kjøpte en BMW 220XD Grantourer i februar 2020 hos Bilia. Den har fulgt alle servicer og jeg hadde den siste storservice på den i januar, noen uker etter oppdaget jeg noe som jeg mistenkte var oljelekkasje på grunn av flekker på gårdsplass og bunnpanne under motoren var full av olje/væske. Jeg leverte den tilbake til Bilia i mars og de skiftet pakning og olje på nytt kostnadsfritt. I april fikk jeg brev fra BMW om at EGR-ventil må kontrolleres grunnet funn av feil i tilsvarende modeller. Jeg leverte bilen til Bavaria i mai, senere samme dag kunne de fortelle meg at det var lekkasje fra dieseltrykk-sensor og at det har rent diesel rundt i ledningsnettet. Jeg har ingen pluss forsikring så den dekker ikke indre påvirkninger på bilen. Bavaria sier dette vil bli kostbart og ta flere måneder og utrede. De har sagt at de skal undersøke en såkalt BMW-goodwill. Det virker som om de holder kortene tett til brystet og de sier at de skal komme tilbake med mer info men jeg må stadig purre. Jeg har forhørt meg med andre kjenninger som er mekaniker og de har ikke vært borti lignende og sier at hvis dette er tilfelle så er jo bilen en potensiell dødsfelle med tanke på diesel og elektrisitet. Dette kommer til å bli et stort økonomisk tap for meg. Hva bør jeg gjøre? Er det noe jeg kan gjøre?

SVAR: Om dette er noe forhandler eller Bavaria/BMW er ansvarlig for kommer an på hva årsaken til feilen er, årsmodellen og kilometerstanden på bilen, hvilke garantier du har, hva som står i kontrakten med mer. NAF kan dessverre ikke si om/hvem som er ansvarlig for dette uten å ha sett mer dokumentasjon. Slik saken er nå vil jeg anbefale at du retter et skriftlig krav til forhandler og til Bavaria/BMW og krever at de utbedrer feilene uten kostand for deg. Be også om at de stiller med lånebil. Hvis forhandler er ansvarlig for dette, og utbedringen tar mer enn 7 dager, vil du kunne kreve at forhandler stiller med lånebil frem til bilen er ferdig utbedret. Dersom dette ikke fører frem, kan du som NAF-medlem kontakte oss igjen for en konkret vurdering av saken og eventuell ytterligere bistand.

Forbehold i annonse

Ved kjøp av bil og kanskje særlig bruktbil fra profesjonell bilselger. Hva skal til for at bilselger skal kunne si at han ikke har ansvar for at opplysning i salgsannonse av bil er skrivefeil eller at selger ikke kan stå til ansvar for feilen. For eksempel at det er oppgitt utstyr på bil men som ved undersøkelse så er utstyret ikke der. Kan det kategoriseres som skrivefeil selger ikke er ansvarlig for. Jeg mener nei. Men hva sier dere?

SVAR: Når en profesjonell selger har gitt uriktig informasjon i annonsen, skal det mye til for at denne skal kunne fraskrive seg ansvar. (Et standardisert forbehold om feil i annonsen vil i utgangspunktet ikke være nok). Som kjøper kan det uansett lønne seg å undersøke bilen grundig, særlig dersom det er utstyr man er spesielt opptatt av. Likevel hviler ansvaret for korrekt informasjon til syvende og sist på den profesjonelle parten. Også en privat selger vil i utgangspunktet være bundet av informasjonen som er gitt.

Toppakning MC

Jeg kjøpte en motorsykkel 1994-modell. Det som er litt kjipt nå er at det er lekkasje på toppakning. Har innhentet pris på 5 000 kroner med deler. Begynte å dryppe litt olje med engang jeg fikk den og jeg har kun kjørt 15 mil med den. Selger var veldig på at den er solgt som den er. Har jeg noen muligheter angående dette?

SVAR: Det er svært vanlig ved salg av brukte gjenstander at disse selges «som den er». Dette innebærer at man som kjøper erkjenner å ha kjøpt en brukt gjenstand, og terskelen for når man kan reklamere heves. Grunnlag for reklamasjon foreligger kun dersom selger har tilbakeholdt informasjon av betydning, gitt uriktig informasjon om gjenstanden eller dersom denne er i vesentlig dårligere stand enn det man kan forvente ut fra pris, alder, kilometerstand etc. Vi har ikke all informasjon her – men i utgangspunktet så vil lekkasje på toppakningen på en 1994-modell i seg selv ikke innebære at denne anses å være i vesentlig dårligere stand enn det man kunne forvente. Så blir det et spørsmål om selger har hatt kunnskap om dette forholdet før salget. Det er naturlig å stille dette spørsmålet, men det kan bli vanskelig å bevise. Slike lekkasjer kan dukke opp «når som helst», og skjer dette etter overtakelsen er dette din risiko.

Slitte bremser. Hva kan jeg kreve?

D-Max 2015, gått 100 000 kilometer ved kjøp i august 2020. Ved EU kontroll i mai 2021 ble det avdekket slitte bremseklosser og bremseskiver. Kan jeg kreve noe fra forhandler?

SVAR: Om du kan kreve noe fra forhandler i dette tilfellet avhenger av om forholdet utgjør en kjøpsrettslig mangel, eller om forhandler har påtatt seg ansvar for feilen gjennom for eksempel garanti. Hvorvidt forholdet utgjør en kjøpsrettslig mangel må vurderes konkret. Utgangspunktet er at det foreligger en kjøpsrettslig mangel dersom bilen er i dårligere stand enn avtalt og påregnelig. Videre må det sannsynliggjøres at feilen var til stede ved overtakelse. Det er normalt forbruker som her har bevisbyrden. Feil som skyldes normal slitasje eller annen ytre påvirkning vil normalt ikke utgjøre en kjøpsrettslig mangel. I og med at bremseklosser og bremseskiver er typiske slitasjedeler hender det at disse komponentene må skiftes ut, uten at dette nødvendigvis utgjør en kjøpsrettslig mangel og at du ikke har noe å kreve av selger. Om du derimot mistenker at feilen skyldes noe annet enn normal slitasje, kan det være lurt å få undersøkt dette nærmere hos et verksted og eventuelt sende en skriftlig reklamasjon til selger. Her kan du lese mer om dette.

Færre funksjoner og skuffende rekkevidde

Jeg har vært så heldig og fått kjøpt meg en Volvo XC40 Recharge, men ble veldig skuffet over at funksjoner som ble solgt inn ikke var klart (og er enda ikke på plass) og at rekkevidden skuffet. Kan noe av dette være grunnlag for avslag i pris?

SVAR: Dersom bilen ikke har de funksjonene selger opplyste om ved kjøp, kan dette utgjøre en kjøpsrettslig mangel som kan gi grunnlag for et krav. Selger vil imidlertid ha en utbedringsrett i de tilfellene det foreligger en kjøpsrettslig mangel. Slik utbedring må skje uten vesentlig ulempe for deg, uten kostnad og innen rimelig tid. Om selger ikke kan tilby slik utbedring, kan du i stedet kreve prisavslag. Om dere da blir enige om et prisavslag, kan du ikke senere kreve utbedring.
Om rekkevidden er langt lavere enn hva bilen ble annonsert med kan dette også utgjøre en kjøpsrettslig mangel som kan gi grunnlag for et prisavslag, forutsatt at dette heller ikke kan rettes. Forutsetningen er imidlertid at man kan dokumentere et avvik. Dersom du mener bilen ikke har den rekkevidden du ble forespeilet ved kjøp, og bilen heller ikke har alle funksjonene du ble lovet, anbefaler vi deg å sende en skriftlig reklamasjon til selger. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan reklamere.

Vann i lykter på Volvo V90

Kjøpte en brukt Volvo V90, 1 år gammel. Er plaget med vann/fukt/kondens i hovedlyktene. Det er vinterstid og det er mye . Hva vil skje i en EU-kontroll, og etter min mening vil både reflektor og lys svekkes, dette har vært i 2 vintre og det er fortsatt garanti på bilen. Er dette en garantisak? 

SVAR: Om dette vil få konsekvenser for en EU-kontroll beror på om det påvirker lysbildet i tilstrekkelig grad. Det må vurderes konkret i hvert tilfelle. Jeg får dessverre ikke til å si for sikkert hva som vil skje i ditt tilfelle uten å ha sett feilen selv. 
Garanti er avtalebasert. Om dette er dekket av garantien din, beror på hva som står i garantivilkårene dine. Jeg vil anbefale at du sjekker garantiavtalen din om dette. Dersom det er dekket, bør du sende skriftlig krav til garantisten og be om utbedring av feilene. 
Uavhengig av eventuell garanti, så vil du ha 5 års reklamasjonsrett etter reglene i forbrukerkjøpsloven hvis bilen er kjøpt hos en forhandler. Hvis bilen er kjøpt fra en privatperson, så er reklamasjonsfristen som utgangspunkt 2 år. Etter reklamasjonsreglene vil du kunne holde selger ansvarlig for feilen hvis feilen utgjør en «mangel». Dette er en relativt ny bil. Forutsatt at du ikke selv har forårsaket lekkasjen, så vil lykter normalt ikke lekke vann etter så kort tid, samtidig vil noe fukt/dugg kunne være normalt. Dersom feilen ikke er dekket av garantien, vil jeg anbefale at du sender en skriftlig reklamasjon selger og ber om at de utbedrer feilen uten kostnad for deg. Du finner brevmaler som du kan bruke når du lager reklamasjonen din på denne nettsiden. Du bør også sette en svarfrist i reklamasjonen din. 7 dager er ofte nok. 

Selge bil som privatperson

Jeg skal selge en bil privat - noe jeg ikke har utført tidligere, og lurer på hvilke kontrakter som bør brukes. Jeg har bestilt NAF salgstest for å ha en tilstandsrapport på bilen. Jeg vil også vite hva jeg eventuelt kan bli reklamasjonspliktig for overfor kjøper. Jeg ønsker ikke å bli «plaget» i framtiden hvis noe skulle oppstå med bilen i ettertid - ting som jeg ikke kan forutse etc.

SVAR: Når man selger en bil som privatperson, er det kjøpslovens regler som kommer til anvendelse. Det er mulig å avtale seg bort fra kjøpslovens regler om reklamasjonsrett i sin helhet ved at man for eksempel skriver i kontrakten at: «kjøper har ingen reklamasjonsrett». Dette vil redusere verdien på bilen, og det er kun normalt ved salg av eldre, billigere biler. Ved slik ansvarsfraskrivelse vil du bare være ansvarlig for feil på bilen i fremtiden dersom du bevisst har gitt uriktige opplysninger om bilen eller latt være å gi opplysninger om mangler som du burde ha hatt kjennskap til. Du bør i den forbindelse fremlegge tilstandsrapporten.
NAF har en egen utarbeidet en guide for alle som skal selge bil hvor du kan lese mer. Der er det også en egen NAF-kjøpekontrakt som du kan bruke.

Bil med dårlig kvalitet

Jeg har en Tesla modell 3 (2019) og den har (i mine øyne) en rekke dårlige konstruksjoner. Såpass at den faktisk ikke tåler lett daglig bruk uten å ta skade. Herunder lakkskader, bunnplater som fyller seg med sand/jord og ryggekamera som ikke tåler å bli tørket av. Hvilke rettigheter har en egentlig når produsent fraskriver seg alt ansvar for dårlige konstruksjoner og skylder på bruk? Hva kan NAF hjelpe med? Mulig dette høres rart ut, men jeg kjøper faktisk biler i den tro at det er litt av greia... At den skulle kunne brukes... Har hatt en rekke biler opp igjennom årene og ingen av dem har blitt ødelagt på denne måten av mitt bruk tidligere.

SVAR: Utgangspunktet er at bilen du kjøper skal være i henhold til det som er avtalt, og ellers i tråd med det du med rimelighet kan forvente. I denne vurderingen ser man både på hvilke lovnader som er gitt om bilen, og hva som er rimelig ut fra bilens alder, pris, kilometerstand etc. Komponentenes «levetid» må vurderes ut fra bruk og kjørelengde. Dersom delene slites unormalt fort, og det ikke skyldes brukerfeil, vil det i utgangspunktet kunne anføres som en mangel.

Ny bil levert med feil

Kjøpt og fått ny VW ID4. Viser seg at dørkledning førerside har vært avmontert og siden dårlig montert, det er en sensor i overkant som ikke er festet slik den skal være. Førerdør er dårlig justert / står litt i spenn og lukker dårlig. Det er liten lakkskade på innsiden av b-søylen ved førerdør. Så til saken: VW ved forhandler har satt opp time til utbedring. Greit nok, men har jeg fått bil levert som avtalt ved inngåelse av kjøpekontrakt? Bilen er antakelig transportskadet ved overførsel fra fabrikk og det kan være grunnen for at dør med kledning har vært demontert og nå dårlig montert tilbake. Har jeg krav på noen form for kompensasjon eller er forhandler i sin rett til å utbedre? Føler på en måte at jeg ikke har fått levert ny og hel bil. Forhandler påstår de ikke kan finne loggført noen skade på bilen hvilket jeg tror på, skaden kan være skjedd og utbedret på importledd uten at forhandler er informert. Forhandler er enige om at denne saken er «underlig» og at noe er skjedd med bilen. Hva kan jeg gjøre og eventuelt kreve utover at de justerer døren og monterer kledning med tilhørende sensor ordentlig + utbedrer den lille lakkskade på innside søyle? Er ikke slik nye biler skal leveres...

SVAR: Utgangspunktet ved kjøp er at bilen skal leveres i henhold til avtale, og ellers i tråd med det som med rimelighet kan forventes. Det kan ellers stilles høye krav ved kjøp av en ny bil. Slik du beskriver din bil vil det kunne argumenteres for at bilen ikke er levert i henhold til det du har krav på, og at den derfor er mangelfull i rettslig forstand.
Forutsatt at vi står overfor en mangel vil forhandler som utgangspunkt kunne tilby utbedring, og dermed avskjære andre krav fra kjøper. Først der forhandler bruker opp sine tildelte utbedringsforsøk (i forbrukerkjøp er det normalt snakk om maksimalt to utbedringsforsøk for samme mangel), eller ikke evner å utbedre mangelen, vil du kunne kreve økonomisk kompensasjon for feilen. Det vil også være anledning til å kreve omlevering, hvor du i tilfelle vil få utlevert en ny bil istedenfor den du har mottatt.
I første omgang er det altså utbedring du har krav på, og du vil dessverre ikke ha krav ut over dette før utbedringsforsøkene eventuelt ikke løser problemet.

Bruktbilkjøp fra forhandler

Jeg kjøpte bruktbil i fjor hos en forhandler og 10 dager etter det spurte jeg hvorfor er kløtsjen hard? Da fikk jeg svar at det er normalt og at det er på grunn av lav kilometerstand. Jeg har spurt mekaniker i NAF og de sa at det er slitasje, men det må ikke byttes med en gang. Nå lurer jeg på om forhandleren bør dekke reparasjon hvis jeg har 5 år garanti.

SVAR: Utgangspunktet er at man har krav på å få en bil som avtalt. Dersom dette ikke er tilfellet, kan man reklamere over dette til selger av bilen. Ved bruktbilkjøp vil likevel ikke alle feil medføre at man har et reklamasjonskrav. Feil som skyldes slitasje, og som må anses som påregnelige ut ifra bilens alder og kjørelengde, vil man ikke kunne reklamere på.
Her vet vi ikke hvor gammel bilen er, eller hvor langt den har gått, og det er derfor vanskelig å si om du har et krav overfor forhandler. Ønsker man å reklamere til selger, plikter man imidlertid å gjøre dette innen rimelig tid etter at man oppdaget eller burde oppdaget en mangel. Har du ikke gjort det allerede, vil du derfor rådes til å rette et skriftlig reklamasjonskrav til selger. Brevmaler for reklamasjon finner du på våre hjemmesider.
I første omgang vil du kunne rette et krav om utbedring. Selger vil dessuten ha en utbedringsrett, som innebærer at selger skal få anledning til å utbedre eventuelle mangler ved bilen før man lar andre gjøre det. Avskjærer man selgers utbedringsrett ved å utbedre bilen et annet sted uten først å avklare dette med selger, kan potensielle krav man har gå tapt.

Gratis superlading

Da jeg kom til Tesla superlader Holmestrand hadde Tesla sperret min lading, så jeg ikke kom hjem med bilen. Jeg måtte også avlyse planlagt biltur til Nord-Norge. Jeg har free supercharging i bilens levetid. Er dette akseptabelt? Det er jo særdeles dårlig kundebehandling, og frister ikke til nybilkjøp hos Tesla igjen.

SVAR: Det er kjøpekontrakten som regulerer hvorvidt man har krav på gratis superlading ut bilens levetid. Er bilen solgt uten gratis superlading, vil man heller ikke ha krav på dette. Det avgjørende vil her være hvilke opplysninger du har fått om gratis superlading i forkant av kjøpet. Undersøk derfor kjøpekontrakten. Fremgår det av avtalen at bilen er solgt med gratis superlading ut bilens levetid, bør du ta kontakt med Tesla og be om at de tilrettelegger for gratis superlading på din bil. Kan du derimot ikke dokumentere at bilen er solgt med gratis superlading, vil det være utfordrende å nå frem med et krav om dette.

Kjøp av bobil

Kjøpte ny bobil i mars 2021. I kjøpekontrakt står det at jeg betalte 16 490 kroner for en 2-din spiller/dab radio med mulighet for tilkobling av ryggekamera. Nå i mai bli jeg klar over at den type spiller/dab radio selges for 4 800 kroner. I bobilen var høyttalere, ryggekamera ledninger allerede montert fra fabrikk. Montering av radio er ikke spesifisert, men dette er en kurant sak da alt av ledninger og høyttalere allerede ligger klart for montering. Jeg føler meg litt lurt, har jeg en sak her? Kan jeg kreve ny spiller/ radio som samsvarer med avtalt beløp?

SVAR: Det er kjøpekontrakten som utgjør utgangspunktet for hva du har krav på i forbindelse med kjøp av din nye bobil. Fremgår det av kontrakten at bobilen leveres med spiller/DAB mot en ekstrakostnad, vil man som utgangspunkt ha krav på at spiller/DAB medfølger, med mindre noe annet er spesifisert.
Vi vil anbefale deg å sende en skriftlig henvendelse til selger, og vise til kjøpekontrakten.

Utgifter i forbindelse med avtaleinngåelsen

I forbindelse med et bilkjøp i fjor, skulle jeg kjøpe en bil fra Gustavsen Auto i Fredrikstad. Jeg skulle da kjøre tidlig om morgenen, og jeg bestilte billeie og drosje for å hente leiebilen fra Hertz på Sola flyplass. Seinere ble jeg kontaktet av selger som endret avtalen da dette firma fikk også en annen kunde som skulle kjøpe bil fra samme forhandler. Jeg ble opplyst om dette og bilselgeren foreslo at vi 3 involverte kunne gjennomføre salget i Kristiansand noe som kortet tiden for alle «reisende». Bilen var bestilt tidlig den dagen for å komme samtidig som selger i Kristiansand. Kjøperen dukket ikke opp før etter tidlig på etter middagen og jeg måtte avtale en forlengelse av billeie. Jeg gjorde oppmerksom på at dette ville bety ekstra kostnader og vi ble enige om dette. Jeg har e-post dokumentasjonen på dette, via våre e-poster men til tross for flere purringer, har jeg ikke hørt fra vedkommende til dags dato og det oppgitte telefonnummer er ikke lengre i bruk. Kan NAF advokatene deres hjelpe?

SVAR: Slik vi forstår det har du inngått en avtale med forhandleren om at de skulle dekke merkostnadene dine som følge av forsinkelse av kontraktssignering/overtagelse. Utfordringen er at du nå ikke kommer i kontakt med forhandler, til tross for gjentatte purringer. Det er ikke godt å si hva som er årsaken til dette, men vi foreslår at du gjør et siste forsøk på å få en tilbakemelding, der du også setter en svarfrist. Dersom du fremdeles ikke kommer i kontakt med dem, kan du sende korrespondansen inn til oss for en nærmere vurdering.

Forhandler finner ikke feil

Har en Tiguan 2016-modell hvor garantien utløper 30. juni i år. Hele tiden har bilen kommet opp med feilmeldinger av diverse slag. Nevner en (startsystem defekt, oppsøk verksted) bilen har vært inne flere ganger og de finner ingen feil. Hva gjør jeg?

SVAR: Dersom du opplever at bilen viser diverse feilmeldinger og garantien snart utløper, er det først og fremst viktig at du får sendt en skriftlig reklamasjon til forhandler der du får meldt fra om dette, slik at du får avbrutt fristen. Om feil først skulle oppdages etter garantitidens utløp vil du da fremdeles kunne gjøre dette gjeldende som en garantisak ved å vise til at du har reklamert på dette tidligere og da innenfor fristen, såfremt det foreligger en sammenheng.
Hva som dekkes av garanti er avtalebasert og reguleres derfor av garantiavtalen og dens vilkår. I dette tilfelle forstår jeg at forhandler ikke finner feil, og det kan da være behov for at en tredjepart ser på bilen. Feilmeldingene indikerer jo at noe ikke er som det skal være. Om det foreligger en kjøpsrettslig mangel eller en garantisak er det imidlertid vanskelig å si uten å vite hva som konkret er feil. Det kan derfor være lurt å få undersøkt bilen ytterligere og da gjerne hos et annet verksted.

Utbedring av rustflekk på garanti

Jeg lurte på om det er slik at billeverandøren kan nekte å utbedre en rustflekk som garantisak grunnet at man har gått glipp av en service?

SVAR: Garanti er avtalebasert. Ofte er det vilkår i garantiavtaler som sier at serviceintervaller må være overholdt for at garantien skal være gyldig. Du bør undersøke garantiavtalen din om dette. Dersom det er et vilkår at alle servicer må være fulgt for at garantien skal gjelde, kan det være at du ikke kan kreve at dette utbedres på garanti.

Salg av bruktimportert bil

Er selger pliktig å opplyse, skriftlig og muntlig, om at bilen som selges er bruktimport? Hvor stor grad av feil og mangler må man kunne forvente etter kjøp av helt ny bil, og hvor alvorlige må disse være for at man kan kreve å heve kjøpet?

SVAR: Dersom bilen er bruktimportert er dette noe en forhandler skal opplyse om. Bruktimport vil kunne ha betydning for garantien, og også hvorvidt bilen er tilpasset nordiske forhold. Dersom bilen har de relevante spesifikasjonene, og man uansett er utenfor garantien, vil det ha mindre å si at bilen er bruktimportert, og det er ikke gitt at man vil nå frem med et krav mot selger.
Ved kjøp av helt ny bil er det naturlig å forvente et relativt ukomplisert bilhold. Men, skulle det oppstå feil vil forhandler først ha mulighet til å utbedre disse. Lykkes det ikke å utbedre etter flere forsøk, kan man se nærmere på muligheten for å kreve prisavslag eller heving.

Reklamasjonsfristens lengde

Har en aktuell sak. Bobil er kjøpt ny hos forhandler i fjor og vi har da 5 års reklamasjonsrett og garanti. Hvis vi som privatpersoner selger denne bobilen, vil 5 års reklamasjonsrett fra forhandler slettes og ny 2-års reklamasjonsrett være gjeldende?

SVAR: Nybilgarantien vil følge bilen. Hvis du selger bilen privat vil det være kjøpsloven som regulerer handelen mellom ny kjøper og deg. Kjøper vil da ha reklamasjonsrett i 2 år overfor deg. Kjøper vil også kunne rette et eventuelt krav direkte til forhandleren all den tid det samme kravet kunne vært fremmet av deg.

Innbyttebil – verdiforringelse etter avtaleinngåelse

Fikk en pris på min bil ved kjøp av ny. Lang levering, kjørt 5 000 kilometer etter det. Dekkene og bremseskiver bak ser jeg nå er noe slitt. Er det krav til at jeg må bekoste det før innlevering av bilen?

SVAR: Ikke helt enkelt å gi et krystallklart svar på dette. Ofte vil nok forhandler ha tenkt på problemstillingen og tatt inn et forbehold i avtalen. Avtalen må uansett være utgangspunktet for vurderingen. Dersom det går lang tid mellom avtale og innlevering vil det ikke være helt unaturlig at det reguleres, men du må kunne forholde deg til den avtalen som er inngått.

Mangelskrav der utbedring ikke er mulig

Kan jeg ha rett til kompensasjon når styringspanel er defekt til bobil? Ikke mulig å oppdrive fra fabrikk, men 5 års reklamasjon er intakt

SVAR: For å kunne kreve kompensasjon på bakgrunn av defekt styringspanel i din bobil må feilen representere en mangel i rettslig forstand.
I vurderingen av om feil utgjør kjøpsrettslige mangler må det bl.a. ses hen til kjøpekontrakten og hva som ellers kunne forventes av den aktuelle bilen. Dersom bilen avviker fra det som er avtalt, eller fra det som ellers kunne forventes av bilen, står vi overfor en mangel i lovens forstand. Merk ellers at reklamasjonsfristen på 5 år kun gjelder ved forbrukerkjøp, dvs. der en næringsdrivende forhandler har solgt bilen til en privatperson. I andre tilfeller, slik som ved salg av biler mellom privatpersoner, vil den absolutte reklamasjonsfristen være 2 år.
Der en mangel foreligger vil kjøper kunne gjøre krav gjeldende mot selger, og et prisavslag vil kunne være riktig reaksjon i din sak.
Hvis du ikke allerede har gjort det vil vi anbefale deg å reklamere skriftlig til selger.

Registerkjede VW Polo

VW Polo 2010 med 79 000 kilometer. Alle servicer utført på merkeverksted siden den var ny. For kort tid siden kom plutselig motorlampa på og bilen gikk i nødmodus og forandret motorlyd. Det viste seg at registerkjede hadde strukket seg og veiledning slag og beregnet reparasjon på 50-60 000 kroner. Jeg fant ut at det er en kjent svakhet de har på de motoren med dårlig kvalitet på strammer til registerkjede. Registerkjedet skal jo vare lenger enn 79 000 kilometer og det samme har skjedd på mange VW Polol. Forhandler ber meg kontakte forsikringen, men bilen er 11 år gammel så maskinskadeforsikringen gjelder ikke. Jeg blir da sittende med en regning på omtrent det bilen er verdt. På grunn av en kjent feil som forhandler kjenner godt til men Ikkje vil ta ansvar for?

SVAR: Vi forstår at du har hatt denne bilen fra den var ny. Det gjør at du ikke lengre har noen garanti på bilen, og heller ingen reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Lovens lengste reklamasjonsfrist er fem år etter at bilen ble kjøpt. Etter dette blir det som dukker opp på bilen din risiko, dessverre. Vi er ikke kjent med hvilke vurderinger som er gjort med tanke på at det ikke har skjedd noen innkalling i dette tilfellet, og i skrivende stund er det vanskelig å si noe om dette burde ha vært gjort. Det at slik innkalling ikke har skjedd gir deg uansett ingen rettigheter mot forhandler, reklamasjonsfristene vil være de samme uansett.

Garantiarbeider som ikke er ferdige ved garantitidens utløp

Forhandler har behandlet service og garantien fra 8/4 til 10/6. Garantien går ut 25/5-21. Det er kommet feilmelding om å reparere motor. Service klarte ikke å nullstille feilmelding, men forhandler vil se nærmere på automatgiret i juni. Noe usikker om de vil se på det som gyldig garanti.

SVAR: Garanti er en avtalebasert ordning, og garantiens omfang og varighet er regulert av garantivilkårene. Når det gjelder garantiens varighet, er denne absolutt. Det er derfor viktig å gjøre gjeldende eventuelle feil før garantiens utløp. Det avgjørende er imidlertid at feilen påberopes før garantien utløper, ikke at bilen utbedres før denne fristen. Hvis forhandler etter nærmere undersøkelser finner feil som har sammenheng med de indikerte feilkodene, kan du gjøre gjeldende at dette skal dekkes av garantien. En forutsetning er likevel at feilen er omfattet av garantivilkårene.

Rustne framgafler på motorsykkel

Jeg kjøpte en brukt (ett år gammel) KTM motorsykkel i fjor høst av en privatperson. I år oppdaget jeg ved dekkskift at begge framgafler har rustskade på innsiden av kromdelen. Sendte mail til KTM men de svarte at garantien ikke dekker skaden da den kommer fra steinsprut. I salgskontrakten ble det avkrysset «selges som den er». Har jeg mulighet til reklamasjon? Takk for svar!

SVAR: Fordi sykkelen er solgt «som den er», er det en svært høy terskel for å kunne holde selger ansvarlig for dette. Som utgangspunkt vil du bare kunne holde selger ansvarlig hvis du kan bevise at selger har holdt tilbake eller gitt uriktige eller villedende opplysninger om sykkelen, for eksempel i kontrakten eller salgsannonsen. Eventuelt vil du kunne holde selger ansvarlig hvis sykkelen er i vesentlig dårligere stand enn du med rimelighet måtte ha kunne forventet etter blant annet bilens alder, hvor langt den har kjørt, hva som står i kontrakten, salgsannonsen, mm.
Du må også kunne bevise at skadene var der når du kjøpte sykkelen. Så lang tid etter kjøp kan det være utfordrende å bevise at steinspruten/årsaken til rusten ikke har skjedd i din eiertid. Uten dokumentasjon som sannsynliggjør at feilen var tilstede ved overtakelse, kan det være vanskelig å nå frem med et krav.

Feil på bobil

Ved reklamasjon på defekter og mangler som ikke ble opplyst om og der det ble gitt feil informasjon ved kjøpet av bobil (2017 -modell og pris kr 692.000), kan jeg da kreve å få konkret informasjon om hva firmaet aksepterer å utbedre og hvordan feilene planlegges utbedret før bilen innleveres verkstedet for «fixing» som de kaller det?

SVAR: Utgangspunktet er at forhandler vil ha en rett til å utbedre eventuelle mangler. Hva som vil være en kjøpsrettslig mangel må vurderes ut fra hva som er avtalt, samt hva som er rimelig å forvente av den aktuelle bilen. Ikke alle feil vil være mangler i kjøpsrettslig forstand. Forhandleren bør kunne opplyse om hva de aksepterer å utbedre på reklamasjon. Dersom dere ikke blir enige kan du sende inn saken til oss for en nærmere vurdering.

Tilbakeholdte opplysninger ved kjøp fra forhandler

Kjøpte bil av merkeforhandler. Det ble holdt tilbake opplysninger om tidligere feil og mangler som var vesentlig. Hadde ikke kjøpt bilen hvis dette hadde blitt opplyst om før handelen. Spurte selgeren flere ganger om tidligere historikk og de hadde ingenting. Har i ettertid hatt problemer relatert til feil som ikke ble oppgitt. De sier nå at bilen er feilfri og de kan ikke gjøre mere med bilen. Jeg fant ut dette selv da jeg sjekket eierhistorikk på bilen. Siste 2 eiere har hatt bilen dager/ uker.

SVAR: Hvis forhandler har latt være å gi opplysninger om feil med bilen som de måtte ha hatt kjennskap til i forkant av kjøpet, vil du normalt kunne holde dem ansvarlig for dette. Det fremgår imidlertid ikke av din henvendelse nøyaktig hva feilene med bilen er eller om du har beviser på at forhandler eller tidligere eiere hadde informasjon om feilene. Hvis du mener at feilene åpenbart var noe forhandler burde ha visst om eller har bevis fra tidligere eiere eller liknende som tilsier at forhandler visste om feilene, bør du reklamere skriftlig til forhandler og be om at de reparerer feilene.

Rust på bremser - elbil

Vi har en Hyundai Kona som er 9 måneder nå og har akkurat vært inne til 15 000 kilometer service. Der fikk vi beskjed om at alle bremseskiver og klosser må byttes grunnet rust. Da mener jeg er reklamasjonssak. Enten må de informere om at regenerering ikke må brukes eller så bør skivene være av slik kvalitet at de ikke ruster på under 9 måneder. Bremsene er brukt daglig, kanskje da ikke så mye som de burde vært brukt men da bør forhandler ha en informasjonsplikt ang bremsene. Det de snakker om er regenerering og lading men det koster mye mer og ikke bruke bremsene. Fått tilbud på kr 12.500, for jobben. Er ikke dette en garantisak?

SVAR: Ved normalt bruk så er levetiden på skiver og klosser mye lengre enn det som du beskriver her. Om dette dekkes av garantien til Hyundai er avhengig av hva vilkårene i garantien sier, alternativet er å reklamere på dette til selger med begrunnelse i forventet levetid.
Generelt så er bremser komponenter som er avhengig av bruken. Regenereringen på elbiler er noe som er veldig lett å venne seg til noe som gjør at bremsene brukes i mindre grad enn på fossile biler.

Er bilen solgt av forhandler eller privatperson?

Er det lovlig at en bil selges «fra forhandler» uten at det informeres om at bilen eies av en privatperson og at det hviler private heftelser på den? Hvordan skal en som kjøper forholde seg til dette? (Forhandlersalg eller privatsalg?) Det er mange eksempler på dette.

SVAR: Når man kjøper og selger bil, så skal man gi sin rette identitet, og man skal ikke utgi seg for å være noen annen. Dersom forhandler er en mellommann, så vil forhandlere være solidarisk ansvarlig med den egentlige selgeren med mindre forhandler uttrykkelig opplyser at de kun er en mellommann og at forhandleren ikke er solidarisk ansvarlig med den egentlige selgeren. Dette må i tilfellet gjøres skriftlig. Er det ikke gitt slike opplysninger, kan du forholde deg til forhandler. For øvrig har NAF tidligere gått ut og advart å kjøpe bil av mellommenn, se her. Videre er man pliktig til å opplyse om ev. heftelser som skulle påligge kjøretøyet. Dersom du har kjøpt en bil med pant/heftelse, så anbefales det at du reklamerer på dette.

Salg av bruktbil

Solgte en Peugot 2003-modell, kilometerstand 154 000 for 1 måned siden. Den var nylig EU-godkjent. Kjøper har nylig tatt kontakt og sier at det er stor dekkslitasje på forhjulene pga. feil hjulstilling, og krever at jeg betaler for to nye sommerdekk, i tillegg til firehjulskontroll på verksted. Kan han gjøre det? Jeg har tilbudt kjøper å ta bilen tilbake i samme stand som den var i før handelen (dvs. med påsatte vinterdekk, samt sommerdekkene eller felgene til disse). Før handelen ble det sendt melding til kjøper om at vi slo av kr. 4.000,- på prisen fordi sommerdekkene var dårlige. Kjøper har også fått tilbud om at jeg dekker halvparten av kostnadene for firehjulskontroll, mot at han beholder bilen. Jeg har satt en frist på 4 dager på svar. Det er opplyst at dersom svar ikke mottas innen fristen, foretas ingenting, og kjøper beholder bilen. Er dette riktig framgangsmåte i saken?

SVAR: Ved salg av bruktbil til en annen privatperson, er det avtalen som utgjør grunnlaget for hvilke krav kjøper kan stille til bilen. Når både du og kjøper er privatpersoner, er det full avtalefrihet. Er ikke annet er avtalt, vil kjøper ha krav på en bil som svarer til hva som med rimelighet kan forventes ut ifra bilens alder, kjørelengde og pris, samt opplysninger gitt i forkant av kjøpet.
Ut ifra bilens alder og kjørelengde, er det begrenset hvilke krav kjøper kan ha til bilen. Har kjøper fått et prisavslag fordi sommerdekkene er dårlige, vil ikke kjøper i etterkant kunne gjøre gjeldende krav på bakgrunn av dårlige sommerdekk. Kjøper vil da anses for å ha akseptert dårlige sommerdekk som en del av avtalen.
Hvis kjøper ikke aksepterer ditt tilbud innen fristen du har satt, kan du avvise kravet og vise til prisavslaget som ble gitt.

Heving av bobilkjøp fra forhandler

Vi har kjøpt en bobil fra Profi Camper i Bergen. Dette er en 2005 mod som ble levert med 3 måneders garanti. Vi har registrert en rekke feil og mangler, men viktigst er at bilen låser seg i gir og lar seg ikke starte etter lesingen. Det manglet også godkjent fukt- og gasstest slik det fremgår av kontrakten at det skulle ha vært gjort. Vi ble enige om å sette bilen inn på et verksted her på Østlandet der vi bor, men de sier at de ikke klarer å reparere denne bilen. Girkassen har de gitt opp og de klarer heller ikke å bytte eksosanlegget eller inngangstrappen. Vi har nå sendt et brev til forhandleren i Bergen der vi forlanger å få hevet kjøpet. Har vi ikke retten på vår side når vi ønsker å heve kjøpet? Bilen står nå utenfor verkstedet i Holmestrand uten at denne lar seg kjøre på tur. Takk for svar og kommentarer.

SVAR: Ved bobilkjøp fra en forhandler, vil kjøpet være regulert av forbrukerkjøpsloven. Er bobilen i dårligere stand enn avtalt, sett i lys av bobilens alder, pris og kjørelengde, vil man kunne ha et reklamasjonskrav overfor forhandler. Selger har i utgangspunktet en utbedringsrett. Om selger ikke klarer å utbedre bobilen etter to forsøk, vil det i stedet være aktuelt å rette et krav om prisavslag, omlevering eller heving. For krav om heving, er det i tillegg et krav om at mangelen ikke er uvesentlig. Med andre ord skal det noe mer til før man har et krav om heving, enn et krav om prisavslag eller omlevering. Om du ikke når frem med ditt hevingskrav, kan du gjerne sende oss avslaget sammen med kjøpekontrakten og dokumentasjon fra verkstedet. Dokumentasjonen kan du sende oss her.

Registerreim Mazda

Registerreimen røk på 170 000 kilometer på en Mazda 5. Intervall for skifte er 200 000 kilometer. Bilen stoppet brått og ble hentet av NAF. De diagnostiserte feilen. Samtidig kontaktet jeg Mazda som bekreftet at de ville dekke dette som goodwill, men da de fant ut at NAF hadde tatt av topplokket nektet de allikevel å motta bilen for reparasjon. Jeg valgte å reparere bilen hos NAF, men synes at dette er urimelig da de skriftlig ga meg tilbudet å reparere bilen som goodwill. Det var ikke mulig å diagnostisere bilen uten å ta av topplokket!

SVAR: Du sier ikke noe om hvor gammel bilen din er, eller når og hvor du har kjøpt den. I og med at kmstand er 170.000 så er det nok uansett ikke lengre noen garanti på bilen, da en bils fabrikksgaranti gjelder frem til 100.000 kjørte km. Hvis bilen din har fulgt det foreskrevne service- og vedlikeholdsprogrammet så fremstår det som en reklamasjonssak at registerreimen ryker før angitt skiftintervall. Er du innenfor reklamasjonsfristen på 5 år fra kjøp fra forhandler eller 2 år fra kjøp privat vil forholdet kunne være grunnlag for et krav mot din selger. Her er kanskje situasjonen den at det verken er snakk om garanti eller reklamasjonsrett siden Mazda snakker om goodwill. Men, selv om dette er snakk om at saken skal tas som «goodwill» skjønner vi ikke hvorfor de undersøkelsene som er gjort skal spille inn på avgjørelsen av om dette dekkes eller ikke. Dette bør ikke innvirke på verken årsak eller hva som skal gjøres. Vi vil derfor anbefale at du ber om en nærmere begrunnelse for dette. Svaret kan du gjerne sende inn til oss.

Forsikring og erstatning

Større skade enn verkstedet hevder?

Jeg ble påkjørt bakfra på motorvei, skaden så ikke stor ut enda bilen bak ikke bremset i hele tatt. Det var rush og vi lå i ca 70 km/t. På verksted sa de skaden bare var bak på bakluke med noen skrapemerker. Jeg mente det måtte være noe mer da farten var såpass høy. Noen dager senere ser jeg merker oppe ved takbjelkene, like merker på begge sider på samme plassering. Dette ga jeg beskjed om og viste bilen på nytt men verkstedmannen mente det ikke hadde sammenheng med påkjørselen.. Dette tror jeg er feil av han. Hva mener dere?

SVAR: Det er vanskelig og vurdere dette uten å ha sett på den aktuelle skaden, men dert er fult mulig at det er påført skader på tverrbjelke ved en slik påkjørsel.
Hvis du ikke blir enig med verkstedet , må du få en tredjepart til å se på dette.
Dette er vel også en forsikringssak, så du bør kontakte motpartens forsikringsselskap om dere ikke blir enige.

Regresskrav etter skade på bil

Jeg fikk regresskrav på 10 000 kroner for å ha kjørt på en bil bakfra. Jeg var på jobb med arbeidsbil fra kommunen. Jeg er ikke forsikringtaker for nevnte bil.

SVAR: Du opplyser ikke hvem som søker regress av deg. Jeg forstår henvendelsen din dit at du lurer på om arbeidsgiveren din kan kreve regress fra deg etter at du kolliderte arbeidsgiveres bil.
Hvorvidt du vil være ansvarlig i dette tilfellet vil bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering ut fra det faktiske omstendigheter i saken, som vi vanskelig kan ta stilling til her. Utgangpunktet er allikevel klart: De skader en arbeidstaker påfører i arbeidstiden, og som er en naturlig del av arbeidet, er arbeidsgiver i utgangspunktet ansvarlig for, jf. skadeerstatningsloven § 2-1. Videre følger det av skadeerstatningsloven § 2-3 at arbeidsgiver kan kreve regress hos arbeidstaker «for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist adferd, økonomisk evne, arbeidstakerens stilling og forholdene for øvrig». Hendelige uhell som ikke er klanderverdige, kan arbeidstaker ikke søke regress for. Dersom politet skulle ha reagert med et forelegg i saken, kan det indikere et vist alvor som kan falle uten for arbeidsgivers ansvar, og at det derfor kan søkes regress hos arbeidstaker. Normalt sett vil slike skader være dekket under kasko- og eller ansvarsforsikring. Er det forsikring som kan dekke kravet, så må arbeidsgiver uansett søke dekning under forsikringen først.

Gi bort personnummer på skademelding

Har sendt henvendelse til NAF to ganger tidligere uten å få svar. På skademeldingsskjemaet (iallfall sist jeg så et) skal begge parter - helt fremmede mennesker mest sannsynlig - oppgi sitt fulle personnummer. Begge parter beholder hver sin kopi. En gir fra seg det viktigste en har uten å vite om motparten er et ærlig og redelig menneske. Skademeldingsskjemaet kan også bli liggende i bilen til neste kjøper. Ser dere noen problemer med dette og vil dere eventuelt jobbe for å avvikle denne praksisen?

SVAR: Vi beklager dersom du ikke skulle ha fått tilfredsstillende svar på dine tidligere henvendelser. Vi forstår din frustrasjon rundt det å oppgi personnummer, men dette er den eneste måten på å være sikker på å ha rett identitet på motparten. På den annen side så kan vi ikke se at det skulle være noe krav til å fylle ut slik informasjon, fødselsdato må i tilfellet kunne holde, eller at du lar være i sin helhet. En måte å omgå hele utfordringen på, er å bruke NAF sin digitale skademelding. Da blir motparten legitimert ved bruk av BankID uten at man deler personnummer.
For øvrig er skademeldingsskjemaet en internasjonal standard, slik at alle som ser på skademeldingsskjemaet med en utenlandsk tekst, kan se på sitt norske skjema og være trygg på hva som står når man må fylle ut ett felles skademeldingsskjema. Det vil derfor være vanskelig for NAF å ensidig endre en internasjonal standard. Vi tar allikevel med ditt innspill i vårt videre arbeid.

Skade på leiebil

Jeg har nettopp levert tilbake en leiebil som var helt ny da jeg fikk den. Jeg har tydeligvis - uten å ha registrert det - vært borti en fortauskant, for det er kommet noen små napp i en alu-felg. Leiebilselskapet vil ha penger for dette, og i prinsippet skjønner jeg jo at egenandel er til for å dekke skader. Men, neste leietaker vil ikke få en bil med reparert og feilfri felg. Hen vil få et lite kryss på tegningen av bilen med merknad om småskade. Hvor mye er det da rimelig at jeg skal betale? Jeg har sendt dem en melding om at før jeg betaler noe som helst, vil se regningen de får for reparasjon, eller - hvis de bytte felg, skal jeg ha den de bytter ut. Hvor står jeg? (Jeg vet at jeg gjennom NAF-medlemskapet kan få refundert beløpet, men jeg syns ikke det er bra at verken NAF eller jeg blir flådd).

SVAR: Leie av bil er ikke direkte lovregulert, og avtalen vil her være stedet å begynne for å finne svar på dine spørsmål. Uten å ha sett leieavtalen vil vårt svar på din henvendelse bli mer generelt.
Utgangspunktet er at leiebilselskapet skal få "full erstatning" for skader som leietaker påfører en leiebil under et leieforhold. Som du nevner kommer eventuell forsikringsdekning og egenandel inn i bildet her. Hvis felgen kan utbedres vil utbedringskostnadene kunne bli krevd erstattet av deg. Dersom felgen derimot ikke lar seg reparere, vil leiebilselskapet kunne kreve at du betaler kostnadene ved å skaffe en tilsvarende felg. I sistnevnte tilfelle vil du teoretisk sett kunne kreve den skadede felgen utlevert til deg.
Merk at skadenes betydning for neste leietaker ikke er av betydning for ditt ansvar overfor leiebilselskapet, og at du er forpliktet til å erstatte skaden du har påført bilen.
Etter dette anbefaler vi at du går i dialog med leiebilselskapet her, og at du ber dem sende deg dokumentasjon på hvilke kostnader selskapet får i forbindelse med utbedring/utskifting av den skadede felgen.

Forsikringsdekning på bil

For å få en bil registrert er det lovpålagt at den har nødvendige forsikringer. Det antas at ansvars-delen av forsikringen har lovpålagte retningslinjer. Men hva med kasko-delen(e) av forsikringen (som jo er frivillig)? Finnes det overhodet lovpålagte retningslinjer der? Og hva går, i så fall, disse grovt sett ut på?

SVAR: Vi forstår ditt spørsmål dit hen at du lurer på hvilke regler som gjelder for tegning av bilforsikring. Som du nevner er ansvarsforsikring av biler lovpålagt. Denne plikten følger av bilansvarsloven § 15, som du finner her.
Lovkravet til ansvarsforsikring er begrunnet i at alle som påføres skader i trafikken skal være sikret å få den økonomiske kompensasjonen vedkommende har krav på.
Det er derimot ikke plikt til å tegne ytterligere bilforsikring, slik som delkasko, kasko eller såkalt kasko pluss. Grunnen til dette er at eier av bilen selv bestemmer over sitt eget tap, og om vedkommende ønsker å forsikre seg mot risikoen for slikt tap eller ikke.

Personskade etter trafikkuhell

Var involvert i et trafikkuhell for snart to år siden. Fikk umiddelbart ryggplager og har fremdeles smerter. Har vært sykemeldt i perioder, og har ikke kunnet jobbe så mye overtid som ellers. Jobber som regnskapsfører med mye overtid i enkelte perioder. Hva kan jeg kreve av forsikringsselskapet?

SVAR: Det er ikke unormalt at det tar tid før man kan vurdere om det foreligger grunnlag for en slutterstatning eller ikke i en personskadesak. Denne vurderingen kan først gjøres når skaden er stabil og det er klart at situasjonen verken vil bli bedre eller forverret. Løpende merutgifter og påført inntektstap vil man kunne kreve erstattet fortløpende. Her er det vanlig at inntektstap beregnes for hele året samlet.
Saker som dette kan reise mange kompliserte spørsmål og det være en fordel å ha bistand fra advokat. NAF Advokat har kompetansen til å behandle slike saker. Ta gjerne kontakt om du ønsker videre bistand.

Ventet ved rundkjøring, påkjørt bakfra

Jeg ble påkjørt bakfra da jeg sto i ro og ventet på å kunne kjøre ut i en rundkjøring for 6 uker siden. Felles skadeskjema for begge parter ble skrevet ut på stedet. Jeg har meldt saken til forsikringsselskapet mitt, og de behandler den ennå. Hvordan skal forsikringsselskapet forholde seg til «Forskrift om gående og kjørende trafikk» paragraf 5 tredje ledd og paragraf 13? Hva kan eventuelt overstyre nevnte paragrafer?

SVAR: Når skaden er meldt inn forsikringsselskapet, vil selskapet foreta en ansvarsvurdering basert på den informasjonen som følger av skademeldingen. Trafikkreglenes §5 nr. 3 og §13 nr. 1 utgjør grunnlaget for en streng aktsomhetsplikt for kjørende bak andre kjøretøy. Fordi det er fører av bilen bak som har anledning til å kontrollere situasjonen, vil det ved påkjørsel bakfra som hovedregel være den som kjører på en annen bakfra, som tilkjennes ansvar for skaden. Unntaket fra hovedregelen, er hvor det kan godtgjøres at den forankjørende bråstoppet eller bråbremset uten en trafikkmessig årsak. Ved et slikt tilfelle, vil ansvaret fordeles 50/50 mellom partene. Det er ikke et krav om at forankjørende oppnår full stans, men normal nedbremsingen over normal distanse vil ikke være omfattet. Bråstansen må videre være foranlediget av en grunn som ikke er nødvendig ut ifra trafikksituasjonen. Vi anbefaler at du avventer forsikringsavgjørelsen. Skulle du være uenig i avgjørelsen, eller ha spørsmål til denne, er du velkommen til å ta fornyet kontakt med oss.

Manglende forsikringsdekning

Etter å ha blitt påkjørt av en annen bil for ett år siden, synes jeg at mitt forsikringsselskap gjorde en altfor dårlig jobb. Hadde kun delkasko, og får derfor ingenting igjen.

SVAR: En bil vil kunne ha flere typer forsikringer. Alle biler er pålagt å ha en ansvarsforsikring. Utover dette er det opp til eier hvor godt man vil ha forsikret bilen. I og med at det koster en del å ha en bil forsikret vil det særlig for litt eldre biler være et spørsmål om man skal ha kun ansvarsforsikring, ha en delkasko i tillegg eller en full kaskodekning ved siden av ansvarsforsikringen. En full kaskoforsikring dekker alle typer ytre skader, mens en delkasko kun dekker brann, tyveri, innbrudd, veihjelp og normalt også glasskade. Hvis bilen din fikk andre skader enn dette så er det korrekt, men kjedelig, at du ikke får noen dekning på din delkasko.

Salg av kollisjonsskadet bil

Min sønn forsøker å selge en kollisjonsskadet bil via nettet. Den er reparert hos merkeverksted og alt er skiftet med originale deler. Bilen er av et meget anerkjent merke, gått lite. Alle servicer er fulgt og bilen er meget godt vedlikeholdt. Når det i annonsen står ja på at den har vært gjennom en større karosseriskade, går potensielle kjøpere forbi. Nå må bilen nærmest gis bort til oppkjøper med et tap på 60 000 kroner i forhold til verdi på tilsvarende biler. Er skaden da erstattet?

SVAR: En bil som har hatt en større kollisjonsskade vil ofte kunne ha et salgslyte, dvs. at den vil ha en noe lavere markedsverdi enn en tilsvarende bil som ikke har vært utsatt for skade.
Et krav om erstatning for verditap etter skade, vil være avhengig av hva slags skadeype det er. Er det en kaskoskade vil det følge av forsikringsvilkårene om et slikt tap kan kreves erstattet eller ikke. Utfra de opplysninger vi har, synes så å si alle selskapene å ha en bestemmelse i vilkårene som sier at verditap ikke kan kreves erstattet.
Hvis det er en ansvarsskade, dvs. der hvor det er en annen part som er ansvarlig for skaden, vil dette kunne være et tap som kan kreves erstattet. Det er viktig at tapet kan dokumenteres. Våre teknikere vil kunne bistå med en slik vurdering, men det er oppdrag som faller utenfor det som omfattes av medlemskapet men kan utføres mot et honorar.

Langvarig forsikringssak

Kolliderte i Sinsenkrysset julaften 2019. Har enda ikke fått oppgjør fra forsikringsselskapet. Har sagt at motpartens forklaringer er løgn, noe de ikke gjør noe med.

Vi har full forståelse for din frustrasjon over at du ikke får noen avgjørelse i saken. I noen tilfeller er det dessverre vanskelig for selskapene å treffe beslutning pga. utilstrekkelig eller motstridende faktum. Etter forsikringsavtaleloven så har selskapet heller ingen plikt til å treffe beslutning innen et gitt tidspunkt. Den eneste forpliktelsen selskapet har i forhold til avgjørelse, er at det skal treffe rask beslutning når de har tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling i saken. Når det nå er gått 1,5 år siden uhellet, så anbefales det at du purrer på ditt selskap.

Melde inn skade til forsikringsselskap

Jeg har fått store skader på bilen min på tilsammen 3 forskjellige hendelser. Jeg har ikke fått meldt ifra til forsikringsselskapet enda, for jeg gruer meg til hva de kommer til å si. Hva kan skje?

SVAR: I verste fall risikerer du at forsikringsselskapet avviser kravet ditt på bakgrunn av at skadene du har fått ikke er dekket av forsikringsavtalen din. Dette beror på hva som står i forsikringsavtalen. Jeg vil uansett anbefale deg å melde ifra så fort som mulig da det ofte er frister i forsikringsavtalen for når du senest må ha meldt inn skadene. Enkelte skader kan også bli verre over tid hvis de ikke blir utbedret og det kan medføre avkortning i forsikringsutbetalingen.

Hvem skal kjøre først i flettefelt?

Gjelder flettefelt med gjensidig vikeplikt. På kjøreskolen lærte jeg at bilen som ligger fremst skal kjøre først. Forsikringsselskapene sier; skylddeling fordi begge har samme vikeplikt. Skjønner ikke at dette er gjeldende rett. Jeg hadde et uhell ved fletting. Og bilen på venstre side traff meg i venstre bakskjerm. Altså var omtrent 80 % av min bil foran motparten. Resultatet ble likevel skylddeling. Jeg protesterte i et år på den avgjørelsen og mitt forsikringsselskap truet med å gi meg skylda. Har vi rettsavgjørelser på dette? Og hva er gjeldende rett?

SVAR: Saken gjelder kollisjon i såkalt flettefelt hvor det er gjensidig vikeplikt mellom kjøretøyer som kommer fra hvert sitt felt. Flettingen inntrer der den stiplede linjen opphører. Forutsatt begge kjøretøy var i flettefelt, vil dette nesten uten unntak medføre skylddeling. Selv om du mener at du var 80 prosent foran motpartens bil, så skal begge uansett vike for hverandre, og det vil være naturlig at partene tilpasser seg som en «glidelås». Det tilfellet at du mener at du var lengst frem i feltet, medfører ikke at den gjensidige vikeplikten opphører. Unntak vil derimot kunne tenkes dersom kjøringen til en av parten skulle være strid med veitrafikkloven § 3 om at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret». Utfordringen vil ligge på å kunne bevise/sannsynliggjøre dette.

Ansvar ved rygging

Hvis man rygger inn til sin egen innkjørsel, og det kommer en bil kjørende ut av sin egen utkjørsel i motsatt ende, altså 180 grader motsatt. Det er et lite stykke med felles utkjørsel. Bilen som kommer i motsatt ende startet etter at den som rygger inn i egen innkjørsel fortsetter og prøver å smette inn bak bil som snart er inne i sin egen innkjørsel med den konsekvens at bilen som rygget ble direkte påkjørt. Har ikke uvanlig trafikal adferd noe å si for skyldspørsmålet, eller er det slik at uansett vil det være den som rygger ha skylda? I dette tilfelle ville det ha vært helt normalt å vente for så å kjøre ut foran bil som rygget inn i motsatt ende.

SVAR: Den generelle hovedregelen er at den som rygger har vikeplikt for andre trafikanter. Selv om ryggingen allerede er påbegynt, må derfor den ryggende forsikre seg om at dennes kjøring kan skje uten å være til hinder for andre. Det er likevel ingen som har påkjørsrett og dersom den andre bilists kjøring er i strid med vegtrafikkloven § 3, som sier at alle må ferdes hensynsfullt, kan det komme på tale å fordele skylden på en annen måte.

Kasko ved skade på elektrisk anlegg

Jeg fikk tilført strøm med feil voltstyrke da batteriet var flatt. Fikk 24 volt i stedet for 12 volt. Dette førte til skader på elektrisk anlegg på bilen. Er ikke dette en kaskoskade? Forsikringsselskapet nekter å betale erstatning.

SVAR: Forsikring er avtalebasert. Om din kaskoforsikring dekker denne typen skader kommer derfor an på nøyaktig hva som står i forsikringsavtalen din. Du bør undersøke forsikringsvilkårene dine om dette. Dersom dette er dekket, og forsikringsselskapet allikevel ikke vil dekke skaden, kan du kontakte NAF igjen nor en nærmere vurdering og eventuell ytterligere bistand.

Uforsikret bil

Kan jeg bli utsatt for straffebøter med å kjøre med uforsikret bil når bilen star på verksted? Uten melding til meg så hadde ikke avtalegiroene gått fra banken min. Jeg hadde sabotert nett og kunne ikke kontrollere alt i desember 2019. Så smalt det til i januar 2020 etter at mine bilskilter ble stjålet på verkstedsområdet.

SVAR: Eier av bilen er pliktig til å sørge for forsikring og ileggelsen av gebyr skjer automatisk, uavhengig av om bilen er i bruk. Gebyret kan ettergis, men kun dersom forhold utenfor bileiers kontroll er årsak til manglende forsikring. Hvis bilen har vært meldt avskiltet i motorvognregisteret en periode fordi skiltene var stjålet, vil det ikke være krav til forsikring i perioden.

Andre spørsmål

Leasingavtale – hva ble avtalt?

Jeg har et spørsmål om leasing. Min avtale går ut i februar 2022. I kontrakten står det 420 000 kroner ved kreditt over 36 måneder. Selger sier det er 460 000 kroner pluss 10 000 kroner, som han "plusset på". Det tilkommer også omregistreringsavgift, som er normalt. Er dette lovlig? Kontrakt får jeg ikke vedlagt.

SVAR: For å avgjøre hva som er avtalt mellom partene må kontrakten og eventuell tilhørende korrespondanse vurderes nærmere.
Som et overordnet utgangspunkt vil det som står skrevet i din leasing-kontrakt vise hva partene har avtalt. Spørsmålet deretter blir om kontrakten åpner for å belaste deg for ytterligere kostnader, eller ikke. Vi tar forbehold om at vi ikke har sett den aktuelle leasing-avtalen, og dersom du ønsker en mer konkret vurdering kan du sende inn kontrakts- og korrespondansematerialet til oss. Du kan kontakte oss ved å følge denne lenken.

Installasjon av elbillader i garasje

Skal installere lader til elbil i ny garasje. Enn så lenge har eg bil som går på bensin. Er ladeuttaket på bilen alltid på same side av bilen eller varierer det fra bil til bil? Det har litt å sei i forhold til kor eg skal sette opp ladestasjoner i garasja.

SVAR: Ladeuttaket er ikke plassert på samme sted på alle elbiler, noen har det i fronten andre på en av sidene foran eller bak.
Ladekabelen som følger bilen er normalt så lang at den rekker frem til kontakten så lenge ladeboksen er montert nær bilen, foran ,bak eller på siden.

Hissig motpart slo i panseret

Etter er lite trafikkuhell gikk motparten helt amok, nærmet seg min bil og banket med knyttneven på mitt panser med resultatet at det ble flere bulker. Det ble anmeldt til politiet, som svarte at motparten handlet i harme og dermed ble sakenhenlagt. Går det an å oppføre seg slik uten konsekvenser?

SVAR: Dette var en kjedelig opplevelse. Når det gjelder politiets henleggelse så er det vanskelig å si noe sikkert om denne. Hvis man bevisst skader en annens gjenstand, så vil forholdet kunne være et straffbart skadeverk. Vår erfaring er at mange saker blir henlagt av politiet dersom det kan være tvil om de faktiske forhold og om hvorfor ting har skjedd, forhold som kan gjøre det vanskelig å føre saken for retten. Dette er en konkret vurdering som politiet må gjøre i hvert enkelt tilfelle. Det er nok også en del mindre saker som henlegges av kapasitetsgrunner.

Skader på bil under verkstedreparasjon

I forbindelse med reparasjon av bil kom det et merke på bilen mens den var inne til reparasjon. Verkstedet vil ikke vedgå at det har forårsaket merke selv om jeg ved innlevering av bilen ba dem ta en titt over bilen for å bekrefte at det ikke var noen riper/merker ved innlevering. Hva gjør man i et slik tilfelle? Hva er den beste måten å beskytte seg mot slikt i fremtiden? Må man rett og slett kreve en skriftlig erklæring fra verksted hver gang på merker de mener er på bilen ved innlevering?

SVAR: Denne typen saker står og faller ofte på hva som kan dokumenteres. Der dokumentasjonen i saken er klar, vil det også være klart hvem som har ansvaret.
I slike tilfeller vil det være strategisk å henvende seg til verkstedet så raskt som mulig etter at skaden er oppdaget. Dersom verkstedet derimot avviser ansvar er vi over i en krevende bevisproblematikk.
For å unngå slike situasjoner kan det være lurt å ta bilder av bilen før den leveres inn, og deretter ta nye bilder av bilen når den hentes. Da vil det fremgå om bilen har blitt påført skader i mellomtiden. En annen mulighet er, som du skriver, å få skriftlig bekreftelse på bilens tilstand forut for innlevering.

Bistand fra NAF Advokat

Hvorfor fikk ikke jeg hjelp av NAF advokatene når jeg for noen år siden fikk min bil ødelagt i vaskemaskinen? Det var en liten sak til 5000 kroner, men for meg var dette sure penger å betale/tape den gangen. Etter min oppfatning så tar NAF advokatene kun de store profilerte sakene som ellers er dekket i media.

SVAR: NAF Advokat bistår i alle typer saker knyttet til bil og bilhold. Det gjelder uansett tvistesum, og om det er en sak som har vært omtalt i media eller ikke. Først gjør vi en vurdering av saken, og gir et råd om hva som kan gjøres videre i saken. Hvis vi mener det er grunnlag for det, tilbyr vi oss å følge opp saken videre. Det vil si at vi fremmer et krav overfor en motpart. Inkludert i medlemskapet inngår inntil 2 timer utenrettslig advokatbistand mot en egenandel med kr. 500.
Advokatbistand ved rettslige prosesser tilbys dersom vi har ledig kapasitet, og gis på vanlige salærvilkår. Her kan det være en rettshjelpsdekning som dekker egne saksomkostninger, men med egenandeler. Størrelsen på tvistesummen vil ha betydning for om vi anbefaler å bringe en sak inn for retten eller ikke. Det vil ikke være forsvarlig å gi en slik anbefaling hvis det er en stor fare for at kostnadene ved en rettssak vil overstige den summen kravet gjelder.

Innbytte – opplysninger om tidligere skader

Eg skal bytte inn min Ford Edge hos Ford bil. Må eg oppgi at eg har fikset små skader på bilen? Alt er gjort hos autorisert verksted.

SVAR: Normalt behøver du ikke å opplyse om mindre skader der disse har vært utbedret hos et autorisert verksted. For å være på den sikre siden kan du likevel gjøre forhandleren kjent med skautbedringsarbeidene. Så lenge arbeidet er utført fagmessig vil slike opplysninger ha liten – eller ingen – innvirkning på innbytteprisen du kan forvente å oppnå.

Klage på rekkevidden til Polestar

Jeg har en Polestar 2, som ble kjøpt ny i oktober 2020. Jeg har, som de fleste andre Polestar-eiere, erfart at den reelle rekkevidde ikke er i nærheten av det som ble oppgitt fra leverandøren. Dette har jeg også fått et brev om fra Kapatens, der de påtar seg å kreve kompensasjon for dette, mot at de selve tar 1/3 av eventuelt innvilget kompensasjonsbeløp.. NAF har frarådet sine medlemmer å gå inn i en slik avtale med Kapatens, bl.a. pga deres høye honorar. Spørsmålet mitt blir da: Hva anbefaler NAF at jeg bør gjøre ? Kan NAF hjelpe sine medlemmer med å rette kompensasjonskrav mot Polestar leverandøren?

SVAR: NAF Advokat mener at Polestar har gitt villedende markedsføring når de har annonsert med at bilen kan kjøre Oslo- Hemsedal tur /retur med god margin på vinterstid. Det kan ha innvirket på kjøpet til mange, og vi har derfor fremmet et krav i enkeltsaker på vegne av noen av våre medlemmer. Så langt har vi mottatt avslag på vårt krav til Polestar, og vi vil i løpet av kort tid vurdere om vi skal prøve en sak eller to for retten.
Når det gjelder Kapatens kjenner vi lite til firmaet, men vi har reagert på honoraret de vil ta dersom man skulle få medhold i et prisavslag. Kapatens gjør dette for å tjene penger. De har utfra de opplysninger vi har fått, ingen egen advokater ansatt og må derfor engasjere egen advokat som også skal tjene penger på dette. Slik sett blir Kapatens kun et fordyrende ledd.
Vårt råd er å sende saken inn til oss, slik at vi kan gjøre en vurdering av saken for deg.

Verkstedet bruker veldig lang tid på å reparere bilen

Min bil ble hentet av NAF den 1.desember 2020 og kjørt til mitt foretrukne verksted. I dag, snart 6 mnd. etterpå, sitter jeg her fortsatt uten bil. Problemet var «noe» med luftfjæringen som de på verkstedet ikke helt klarte å sette fingeren på hva var. Ingen fra verkstedet kontakter meg for å oppdatere meg og når jeg selv kontakter dem er det enten deler eller koder de venter på å få tilsendt. Bilen har blitt både skrapet opp og bulket mens den har stått der, noe jeg selv har vært innom og sett. Dette har de lovet å rette opp i. Jeg trenger bilen min og er lei av å låne av venner og familie. Jeg hadde hentet den og satt den hos et annet verksted, hadde det ikke vært for bulken og ripene som jeg av prinsipp nekter å ta på egen forsikring. Jeg vet snart ikke hva jeg skal gjøre... Har dere noen gode råd? Hilsen fortvilet fotgjenger med tre barn...

SVAR: Verkstedet plikter å utføre reparasjon innenfor den tiden som ev. er avtalt eller innenfor rimelig tid for hva som er vanlig for oppdraget. Uansett fremstår 6 måneders reparasjonstid som svært lang. Det kan derfor se ut til at du kan avbryte oppdraget og frakte bilen til annet verksted for utbedring der, uten at det burde koste deg noe. Har verkstedet ev. utbedret noe, så må du naturlig nok betale for dette etter fratrekk for de skader som de skal ha påført bilen din. Påførte skader har verkstedet en rett til å utbedre innen rimelig tid.

Kan verkstedet kaste deler uten samtykke?

Gjelder BMW 730 dA 2005-modell. Bilen på merkeverksted med lysproblem, der lysmodul og powermodul ble byttet. (Lysmodul byttet tidligere, ca 4 år gml.) Får igjen bilen med samme problem som var oppstarten på verkstedbesøket. (Ledningsbrudd tåkelys venstre foran.) Har valgt å utrede dette selv. Ber om å få modulene utlevert, da det antakelig ikke er feil på disse. Får powermodulen, men ikke lysmodulen, med beskjed om at dette burde jeg gitt beskjed om da jeg leverte bilen. Lysmodulen koster mange tusen kroner. Burde ikke verkstedet tatt vare på disse til jeg hentet bilen? Er det ikke opp til meg om delene bare skal kastes? Hvis det ikke var her feilen lå kunne jeg ha solgt dem videre. Har de rett til dette?

SVAR: I forbindelse med en reparasjon er det relativt vanlig at verkstedet vil kassere deler som byttes ut. Selv om delene i utgangspunktet er dine må det som regel avtales særskilt dersom du ønsker delene utlevert. Hvis det er grunn til å tro at det ikke er feil med de komponentene som er byttet, kan det være aktuelt å reklamere på verkstedtjenesten og kreve at verkstedet frafaller fakturaen for hele eller deler av arbeidet. Du bør i så fall reklamere skriftlig til verkstedet. Du kan finne maler for reklamasjon på vår nettside.

EU-kontroll, brist i synsfeltet på frontruta

EU-kontroll: Nede på frontruta på bubilen er ein brest. Frå førarsetet ser eg ned på panseret når eg ser bresten, og det er ikkje avdi eg er liten av vekst. Verkstaden skriv at bresten er i synsfeltet. Er reglementet så strengt?

SVAR: Regelverket for PKK (EU kontroll) har nok blitt strengere slik at skaden du beskriver kan fort ansees som en feil som må utbedres. Om dette er tilfellet på din bil er vanskelig å si med sikkerhet, men dersom du er uenig i vurderingen så kan din lokale trafikkstasjon bistå med å vurdere punktet/feilen.

Hva koster det å bytte motor?

Lurte bare på å mye det koster å ta ut en motor til en BMW 118 D for så montere en byttemotor igjen?

SVAR: Bytte av motor i en bil kan variere en del ut fra biltype og timespris slik at det er lurt å spørre om pris hos en to-tre verksteder før du bestemmer deg. Det er ikke uvanlig at arbeidskostnadene med bytte av motor fort kan ligge rundt en 15 000 kroner.

Parkering i T-kryss

Er i diskusjon med kommunen vedrørende parkering langs veien. Vi bor like ved et kryss som er et skjevt T-kryss. Vi bor ved siden av veien som munner ut i T-krysset og på den siden som har lengst frem til kryssende vei. Vi har i de seneste 10-15 år parkert normal avstand fra krysset på denne siden, dvs. min. 5 meter uten at noen har reagert på det. Den senere tid har kommunen intensivert jakten på lettjente penger og har ilagt flere bøter, slik at vi for øyeblikket må parkere andre steder. De mener at vi må parkere ikke nærmere krysset på vår siden enn tvers over for 5 meter fra andre siden av veien mot krysset, dvs. ca. 10 meter fra der hvor vår side munner ut i krysset. Vi har forespurt Statens Vegvesen om dette og de har for så vidt gitt oss rett, men sier at vi må gå i dialog med kommunen. Det er ikke så enkelt når individuelle parkeringsvakter gis makt til å forvalte lov og prinsipp slik det passer de. Har dere noen erfaring fra hva som gjelder i slike situasjoner?

SVAR: Trafikkreglene § 17 nr. 1 b fastslår «Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde». Nøyaktig hva som regnes som en del av krysset, vil som regel måtte være en konkret vurdering. Har dere konferert med Statens Vegvesen i saken og de deler deres oppfatning om at dere har parkert med tilstrekkelig avstand til krysset, gjør dere lurt i å gå i en dialog med kommunen. Hvis kommunen gir en skriftlig tolkning som gjelder for dette området, må den enkelte parkeringsvakt også forholde seg til dette og det må kunne vises til kommunens uttalelse dersom noen likevel skulle ilegges parkeringsgebyr.

Regler i rundkjøring

Er det påkjørselsrett så lenge du er i en rundkjøring ?

SVAR: Det finnes ikke regler som gjelder spesielt for rundkjøringer. Når man skal tolke hvilke regler som gjelder her må man derfor se på hvilke regler som gjelder ellers i trafikken og særlig for vegkryss. Når man skal inn i en rundkjøring vil man i utgangspunktet ha vikeplikt for alle kjøretøy som allerede befinner seg i rundkjøringen. De som allerede befinner seg i rundkjøringen har en plikt til å ferdes hensynsfullt og varsomt slik at det ikke oppstår fare eller at annen trafikk blir unødig hindret eller forstyrret. Man må derfor sørge for å avpasse farten, bruke blinklys og plassere seg på en slik måte at andre trafikanter forstår hva man har tenkt til å foreta seg. Kort fortalt må altså enhver bilist gjøre sitt for å forhindre at det oppstår fare.

Leasing – unormal slitasje

Vi skal levere inn en leasingbil i oktober. Er det generelle regler for hva som regnes for «normal slitasje» etter 3 års bruk? Vi lurer selvfølgelig på hva vi eventuelt kan vente at belastes oss av kostnader ved innlevering. Finnes det eventuelt en «nøytral» part som kan kontaktes for vurdering av kostnader som vi mener er urimelige?

SVAR: Vi har en del informasjon om leasing og tilbakelevering her. Her ligger også våre retningslinjer ved vurdering av unormal slitasje.
Mange leasingselskaper tilbyr en vurdering av bilen før du leverer den inn. Gjerne hør med ditt selskap om dette kan gjennomføres før innlevering, aller helst en stund i forveien slik at du har tid til å utbedre eventuelle skader.

Definisjon av begrepet vegstrekning

Hva er egentlig definisjonen på «vegstrekning»? Fartsgrenser og andre skilt gjelder til neste vegkryss, men noen ganger hevder vegvesenet at bestemmelser gjelder forbi vegkryssene. Det kan føre til gebyr for overtredelse av noe man mente ikke var en overtredelse.

SVAR: Det er skiltforskriften som regulerer betydningen av det enkelte skilt. De ulike skiltene er inndelt i grupper og for hver gruppe kan det gjelde regler for gyldigheten av skiltet. Fartsgrenseskilt tilhører gruppen «forbudsskilt» og skiltforskriften slår fast at slike skilt gjelder til neste vegkryss, men at annen gyldighet kan bestemmes for det enkelte skilt. For skilt som angir fartsgrense er det bestemt en annen gyldighet og forskriften sier at fartsgrenseskilt gjelder «på vedkommende vegstrekning fram til annen fartsgrenser er angitt». Ny angivelse gis ved eget skilt. Fartsgrenseskilt vil derfor gjelde uavhengig av vegkryss, helt til du møter annen skilting.

Kan jeg bruke gjesteparkeringen?

Vi er et privat sameie på Fornebu på 39 enheter. I samsvar med reglene er det 2 HC plasser, en i fellesgarasjen og en på gjesteparkeringen. Slik jeg forstår det er dette for å gi kjøpsmulighet for funksjonshemmede. Det er ingen med HC-behov i sameiet, og OBOS nyttet anledningen til at den ene plassen ble tildelt en leilighet med klausul om å bytte hvis det skulle bli behov . Dermed kunne de selge en ekstra plass. Spørsmålet er da om HC-plassen på gjesteparkeringen kan nyttes fritt inntil det blir behov for HC-plass i sameiet.

SVAR: Plikten til å tilby parkering for en seksjonseier følger av eierseksjonsloven og det åpnes for en «bytteordning». Gjesteparkeringsplasser er forbeholdt andre enn seksjonseierne og følger annet regelverk. Hvis parkeringsplassen er åpen for alminnelig ferdsel, omfattes den av parkeringsforskriften. Etter denne er det krav til å tilby parkeringsplasser for forflytningshemmede og sameiet vil ikke kunne fragå dette. Parkeringsforskriften gjelder ikke parkering som er reservert for særskilte grupper og der det ved skilting fremgå at parkering ikke tilbys allmennheten. Dette vil gjerne kunne være tilfelle i et sameie. Det vil i så fall være sameiet som avgjør bruken av parkeringsplassene. Gode grunner kan tale for at gjesteparkeringsplassen for forflytningshemmede ikke skal stå opptatt dersom noen med behov for en slik plass kommer på besøk.

Advokatbistand

Hva er NAFs policy for støtte fra advokat? Mine erfaringer er at om det gjelder et useriøst småfirma, så griper en inn. Når saken berører store importører, så griper man ikke tak i anmodning om hjelp, men feier saken til side. Det må jeg si har skuffet meg sterkt.

SVAR: For å få bistand fra NAF Advokat må du være medlem. Medlemmer kan kontakte oss om alle type saker knyttet til bil og bilhold, og vi gjør da en vurdering av saken. Hvis vi mener at du har en sak, vil vi tilby å bistå deg videre ved å sende et krav til motparten. Det har ingen betydning hvem som er motpart.
De siste årene har en stor overvekt av motpartene i de sakene som har kommet inn til oss gjeldende reklamasjon på kjøp av bil, vært mer useriøse bruktbilforhandlere. Merkeforhandlere har kanskje en større kunnskap om forbrukernes rettigheter, og de er flinkere til å løse saker. Det er nok hovedårsaken til at en overvekt av våre saker har vært mot små bilforhandlere, men vi har også saker mot store bilforhandlere, som for eksempel Opel, Polestar og VW/Audi-forhandlere.

Tretthetsbrudd eller steinsprut

Under kjøring i sterk sol, hørte jeg sterkt smell og trodde det var steinsprut, men det var ingen biler i nærheten. Dagen etter så jeg liten sprekk der speilet er festet. Kan dette være tretthetsbrudd og dekkes av garanti? Bilen, en e-Golf, er snart 3 år gammel.

SVAR: Det er litt vanskelig å si med sikkerhet uten å ha sett hvordan dette ser ut, men det høres litt underlig ut. Normalt så skjer ikke slikt helt umotivert, men jeg ville ha tatt dette opp med selger/forhandleren for deretter som om man kan finne en årsak til at det er skade på speilet/innfestningen.

Normal slitasje på leasingbil

Jeg har leasingavtale for andre gang og er fornøyd med det. Men, jeg lurer på en sak. Hva er normal slitasje i løpet av leieperioden på tre år? Er det mulig å konkretisere normal slitasje?

SVAR: Leasing er avtalebasert. Enkelte leasingselskaper har derfor konkretisert egne definisjoner/retningslinjer på hva de regner som normal/unormal slitasje som del av leasingavtalen. Du bør be leasingselskapet ditt om å få deres skriftlige retningslinjer for en slik vurdering. Hvis de ikke har slike retningslinjer, har også Norges Bilbransjeforbund utarbeidet en standard for hva som regnes som normal og unormal slitasje på en leasingbil. Flere leasingselskaper følger denne standarden. Du kan finne veiledningen for NBFs bransjenorm på denne nettsiden.
NAF har egne retningslinjer med bilder for slitasjevurdering for NAFs egne leasingbiler. Kanskje kan du sammenlikne dine retningslinjer og eventuelle skader på leasingbilen med bildene i vår brosjyre.

Skade på leiebil fra verksted

Hadde egen bil på verksted, som ordnet leiebil for meg levert på verkstedet. Tilbakelevering skjedde ved at verkstedet tok mot nøkkel og ringte leiebilfirmaet som hentet. Etter ca. 30 minutter etter at jeg satte fra meg leiebil og dro fra verksted ble leiebilen rygget på av annen bil som stakk av eller ikke var klar over hva de gjorde. Jeg blir fakturert på skaden. Forsøkte å få det igjen på reiseforsikring, men forsikringsselskap sa nei. Ikke fem øre. Betyr dette at man i tilfeller hvor leiebilfirmaet ikke er tilstede ved levering ikke kan sikre seg ved ny skade uten etter en dyr superforsikring?

SVAR: Du er som leietaker er i utgangspunktet ansvarlig overfor utleier for enhver skade som oppstår på kjøretøyet i din leieperiode. Det gjelder uavhengig av om det er noen andre som har skyld i at bilen ble skadet. Fordi skadevolder er ukjent, blir det dessverre vanskelig å kreve tilbakebetaling fra vedkommende. Når det er sagt er det uansett utleier som har bevisbyrden for at skadene har blitt påført i din leieperiode. Dersom du har bilder av bilen når du leverte den, bør du fremlegge dette som bevis på at det ikke skjedde i din leieperiode. Det fremgår ikke av din henvendelse hvor lenge etter tilbakeleveringen du mottok kravet fra utleier. Utleier må i utgangspunktet kunne dokumentere at de sjekket bilen innen rimelig tid etter at du leverte den for å kunne sannsynliggjøre at skaden oppstå i din leieperiode og ikke i ettertid. Du kan derfor be utleier fremlegge dokumentasjon på at dette er gjort. Jeg vil også informere om at du som NAF medlem med veihjelp har en egenandelsforsikring på leiebil inkludert i medlemskapet. Se mer informasjon om dette her. Hvorvidt skaden faller innenfor hva denne egenandelsforsikringen dekker kan dessverre ikke vi i NAF advokat uttale oss om, da dette vurderes av andre, men det kan være lurt å undersøke dette.

Verkstedreparasjon av oljeforbruk

Motoren «bruker» olje. Mitt verksted reparerte. Jeg betalte 6 000 kroner. Avtalen var at jeg skulle «kjøre og se». Etter omtrent 3 000 kilometer kom det varsel på displayet: «Fyll på olje». Har jeg krav på at min betaling refunderes? Og at verkstedet begynner «forfra»? Vil gjerne vite hvilke rettigheter jeg har, når jeg tar saken opp med verkstedet, som jeg bare har gode erfaringer med. Har forsikring, Codan, med «motorhavari», 40 % egenandel. Ble ikke benyttet ved første forsøk. Takknemlig for råd.

SVAR: Om du kan kreve noe av verkstedet og hva du i så fall kan kreve i dette tilfellet beror på hva avtalen med verkstedet var i forkant av reparasjonen og hva feilen med bilen faktisk er. NAF Advokat kan dessverre ikke si hva feilen med bilen kan være basert på beskrivelsen din. Hvis verkstedet sa at reparasjonen skulle ordne problemet, vil du muligens ikke være nødt til å betale for dette. Av beskrivelsen din virker det imidlertid som at verkstedet ikke var helt sikker på hva feilen er eller om reparasjonen ville løse problemet. Hvis avtalen var at de kunne forsøke disse utbedringene for å se om det ville løse problemet, kan du være at du er nødt til å betale for forsøket. Det kan uansett være lurt å melde ifra om dette til forsikringsselskapet allerede nå, da slike feil i noen tilfeller kan føre til motorhavari dersom de ikke blir utbedret. Da vil utbedringskostnadene, og deretter egenandelen, kunne bli svært høy. Videre kan det være lurt å reklamere skriftlig til verkstedet dersom du mener tjenesten ikke er utført i tråd med hva som ble avtalt. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på verkstedet.

Faktura for leiebil 9 måneder etter

Vannpumpa og registerreima røyk på bilen min mens jeg var på hytta. Så jeg fikk leiebil gjennom Trysil Bil og de kom å leverte leiebil og tok med seg min. Når bilen min var klar reiste jeg ned til Trysil Bil, leverte leiebilen og betalte det jeg skulle på stedet. Jeg tok det for gitt at alt var oppe og i orden. Dette var 18 september 2020. Nå, 16. mai kommer en regning på min gamle adresse (flyttet derfra for 5 år siden) på 2 228 kroner. På leiebilen som jeg helt klart har leid. Men er det ikke frister på dette, eller må jeg bare godta en regning så langt etter. Ønsker å opptre ryddig.

SVAR: Det var jo en sen utsendelse av regning for leiebilen. Når det er sagt så har man jo ikke krav på gratis leiebil ved et alminnelig verkstedsbesøk, og krav på oppgjør foreldes først etter tre år. Fakturaen er slik sett fortsatt gyldig.

Underkjørte kilometer på leasingbil

Jeg har leaset en VW Polo og skal levere denne. Jeg har kjørelengde på 45000 kilometer på 3 år. Ved innlevering har den kun 27 400 kilometer. Har jeg krav på penger tilbake på grunn av lav kilometerstand?

SVAR: Det vil være leasingavtalen din som regulerer om du kan kreve noe for underkjørte kilometer. Det er nok ikke så vanlig å ha et slikt vilkår i avtalen.

NAF arrangerte nettmøte med advokatteamet også i august 2020. Her er spørsmål og svar fra det møtet – delt opp i samme kategorier:

Kjøp og salg av bil

Reklamasjon clutchlager Volvo XC60

Jeg har kjøpt brukt Volvo XC60 2014 mod. m manuelt gir. Har gått 120 000 km Har fått ulyd i clutchlager når jeg tråkker inn pedalen på tomgang, Har fått antydet reparasjonskostnad på 50-60 000 kr. Bilen var engang importert fra Sverige gjennom en lokal merkeforhandler. Er det mulighet for at produsent (Volvo sentralt) tar ansvar? Alternativt er det mulig å få halv pris på merkeverksted?

SVAR: På bakgrunn av alder og kilometerstand legger vi til grunn at din bil er utenfor garanti; garantien er normalt 5 år/100 000 kilometer på Volvoer som er solgt nye i Norge. Du nevner ikke om du kjøpte din Volvo XC60 av en forhandler eller av en privatperson, og med den begrensede informasjonen vi har her må svaret bli av mer generell karakter.
En bruktbil skal være i henhold til partenes avtale. Bilen må også være i samsvar med eventuelle lovnader selger har gitt, og de spesifikasjoner bilen er opplyst å ha. Dersom avtalen ikke gir holdepunkter for hva som kan forventes av bruktbilen sies det gjerne at kjøperen har krav på en «vanlig god vare».
Med hensyn til din bils alder og kilometerstand kan det bli krevende å lempe kostnadene forbundet med clutchlager over på selger, eller på Volvo sentralt. Dette kan imidlertid stille seg annerledes der avtalen, annonsen, eller andre dokumenterbare forhold ved salget ga deg en forventning om at bilen var i bedre stand. Dersom annonsen eksempelvis viste til at clutchlager nylig var byttet før salget, vil en kjøper kunne forvente at denne delen skal vare lenger enn den har gjort på din bil. I et slikt tilfelle vil det kunne være grunnlag for et krav mot selger, og eventuelt tidligere ledd i omsetningskjeden.
I alle tilfeller vil vi anbefale deg å reklamere skriftlig til selger. Du finner nyttig lesestoff og reklamasjonsmaler ved å følge denne lenken.

Salg av bil i kommisjon

Jeg har fått et problem med å få utbetalt penger for min bobil som ble solgt via kommisjonsavtale med et firma her i nærheten av Bergen. Før jeg kan gå inn på detaljer i avtalen som jeg har med firma, vil jeg gjerne be om råd for hvordan jeg skal takle saken. Om dere ønsker kan jeg oversende informasjon med kopi av avtalen og informasjon om hvordan firma har informert meg i løpet av sommeren ! Med takk for tilbakemelding !

SVAR: Dette var jo ikke så hyggelig. Det vil være den avtalen du har inngått som regulerer når oppgjør skal skje. Dette kan for eksempel være slik at betaling skal skje innen x antall dager etter at kjøpesummen er innbetalt forhandler. Dersom du ikke får oppgjør i henhold til avtalen, må det purres ovenfor forhandler. Det er da viktig at denne dialogen skjer skriftlig slik at du kan dokumentere hva som skjer. Hvis forhandler ikke gjør opp uten grunn, så kan det være aktuelt med rettslige skritt for å sikre kravet ditt og for å kreve oppgjør. Det er vanskelig å si så veldig mye mer om dette basert på det du har skrevet og vi anbefaler at du sender oss mer informasjon via denne linken.

Tips ved salg av bil

Jeg skal nå selge min Passat Alltrack DP12214 privat. Bilen har fulgt alle serviceintervaller, og er i meget god stand. Planlegger å legge den ut på Finn.no . Har dere et forslag til kontrakt, som kan benyttes? Vil det være fornuftig å ta en tilstandsanalyse hos NAF, og hva vil denne koste?

SVAR: NAF har utarbeidet en digital kjøpekontrakt. Vi anbefaler å bruke denne ved kjøp og salg av bil. En av hovedfordelene er at et eksemplar av kontrakten lagres hos oss, slik at kontrakten alltid er tilgjengelig for partene. Du finner vår digitale kjøpekontrakt her.
Som selger av bil har du en opplysningsplikt. En NAF-test ved salg kan derfor være et godt utgangspunkt for å overholde din opplysningsplikt overfor kjøper. Gjennom testen får du nøytral og objektiv informasjon om din bil som kan videreformidles til kjøper. Du kan lese mer om testen og booke time her.

Salg av gammel bil

Min 13 år gamle bil er «sliten» og det er for mye å fikse på den for at det er verdt det for meg! Tenker å selge den billig, ca. kr 10 000. Kan jeg merke den med «reparasjonsobjekt» både i annonsen og i kontrakten, samt få kjøper til å godta at den selges «som den er» uten da å risikere problemer i ettertid?

SVAR: Ved salg av reparasjonsobjekter bør bilens tilstand fremgå klart av både annonsen og av kontrakten. Å innta et alminnelig forbehold om at bilen selges «som den er», eller lignende, kan være en mulighet for å begrense ditt eventuelle ansvar som selger.
I din situasjon, der du skal selges en «sliten» bil som er å anse som et reparasjonsobjekt, kan ditt ansvar begrenses ytterligere ved å fravike kjøpsloven. Kjøpsloven gjelder ikke dersom noe «annet følger av avtalen», jf. Kjøpsloven § 3. Dermed kan partene avtale at kjøpslovens bestemmelser – og selgerens tilhørende ansvar – ikke skal gjelde for deres kontrakt.
Selv om det kan være greit å fravike kjøpsloven i et tilfelle som ditt, vil NAF presisere at slik kontraktsregulering bare bør benyttes helt unntaksvis. Det er viktig at både kjøper og selger setter seg godt inn i hva en slik kontraktsregulering betyr for deres rettigheter og forpliktelser. At selger i praksis får unngått ethvert ansvar bør gi seg klart utslag i prisen kjøperen betaler for bilen.

Foreligger det bindende avtale?

Jeg skrev en kontrakt på nybil hos Toyota, men det er ikke satt noen leveringsdato. Er jeg da bundet til kontrakten, eller kan jeg bryte den uten omkostninger. Der er ikke krysset av verken for dato, måned eller i rubrikken for forsinket levering?

SVAR: En avtale vil fremdeles kunne være bindene selv om leveringstid ikke er avtalt i kontrakten. Normalt vil det eksistere en bindene avtale så fort et tilbud er akseptert. I og med at det i ditt tilfelle er skrevet kontrakt indikerer nok dette at det her eksisterer en gjensidig forpliktende avtale. Når det gjelder leveringstid har forbrukerkjøpsloven en egen bestemmelse som regulerer nettopp de tilfellene der dette ikke er avtalt. Regelen er da at bilen skal leveres uten unødig opphold og senest innen 30 dager etter kjøp. Det må også nevnes at du som forbruker har adgang til å avbestille bilen før overlevering, dersom du skulle ombestemme deg. Du må imidlertid da være forberedt på at selger vil kunne kreve dekket det økonomiske tapet de lider som følge av din avbestilling.

Bremser på Ford Focus

Bremsene i min Ford Focus 2019 gneller noen ganger når jeg rygger bilen ut på morgenen. Noen ganger så høyt at det høres inn i huset. Synes ikke jeg får god oppfølging av mitt lokale Ford-verksted. De hevder at de venter på svar fra Ford Norge på hva de skal gjøre. Det er circa et år siden jeg varslet om dette første gangen. Ford har prøvd å skifte bremseklosser uten at det ble bedre. Hvordan bør jeg forholde meg til dette?

SVAR: Jeg tar utgangspunkt i at du kjøpte bilen fra en forhandler. Det synes ikke helt normalt at en bil fra 2019 skal ha problemer med bremsene. I slike tilfeller er det viktig å rette en skriftlig reklamasjon til forhandler. Reklamasjonsfristen løper i fem år, slik at du er helt innenfor denne fristen.
Forhandler har etter forbrukerkjøpsloven rett til å utbedre samme feil to ganger. Videre vil vi råde deg til å få en konkret uttalelse fra verkstedet på hva som kan være galt her. Alternativt kan du også høre med et annet verksted, eller et av våre sentre om de kan si noe om hva du står ovenfor. Slik dokumentasjon vil hjelpe deg i en eventuell videre prosess med forhandler/selger. Jeg legger ved en link til reklamasjonsmaler her, i tilfelle du ikke har reklamert ennå.

Uriktig kilometerstand

Jeg kjøpte en Mercedes av en stor kjent forhandler som importerer biler for circa 3 år siden. Det er tegn som tyder på at noen kan ha trikset med kilometerstanden. Har importøren noe ansvar hvis det påvises at den er justert?

SVAR: Ved kjøp fra en forhandler har du reklamasjonsrett i inntil fem år hvis det foreligger mangler ved bilen. Du har selv bevisbyrden for de krav du fremmer og må i dette tilfellet kunne dokumentere et faktisk avvik i kilometerstand. Klarer du å dokumentere at dette er t det kan du reklamere til forhandleren som du kjøpte bilen av.

Ansvar ved formidlingssalg

Hei, lurer litt på en ting ang. kjøp av bruktbil. Ser at forhandlere selger bruktbiler på vegne av ansatte. Jeg har nylig kjøpt en bil på denne måten. All kommunikasjon forgikk via bruktbilselgeren hos forhandleren, og ikke via eieren av bilen. Kjøpekontrakten ble skrevet via bruktbilselgeren (ble brukt en vanlig kontrakt for kjøp mellom private). Eneste kontakt jeg hadde med eier av bilen var tilfeldigvis da jeg hentet bilen, han rygget den ut av forhandlerlokalet, ellers hadde jeg ingen kontakt med han. Hvilke rettigheter har man da egentlig? Annonsen på Finn var med forhandlerens logo og bilde. Ser jo i ettertid at det kan virke veldig uklart hvis det skulle skje noe uforutsett med bilen. For meg som kjøper, så er det jo naturlig å forholde meg til bruktbilforhandleren skulle det skje noe og ikke den forrige eieren siden jeg nesten ikke hadde noe dialog/kontakt med han.

SVAR: Når du kjøper en bruktbil og selgeren benytter seg av en representant som opptrer i næringsvirksomhet, er det forbrukerkjøpsloven som regulerer forholdet. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 1.Etter samme paragraf vil selgers representant, i dette tilfellet bilforhandleren, være solidarisk ansvarlig med selger så lenge forbrukeren (kjøper) ikke gjøres uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som et mellomledd og ikke er solidarisk ansvarlig med selger. Har ikke bilforhandleren tatt et slikt tydelig forbehold vil du kunne reklamere både til bilforhandler og til selger som privatperson dersom det skulle foreligge kjøpsrettslige mangler ved bilen.

Uriktige opplysninger fra selger

Hvis selger juger i en NAF-kontrakt og om skader på bil, har jeg en god sak da ?

SVAR: Hvis selger har gitt uriktige opplysninger om bilen vil det normalt være å anse som en kjøpsrettslig mangel, men vær klar over at du må kunne dokumentere et avvik mellom de opplysninger du har fått og slik realiteten er. Er det gitt uriktige opplysninger kan du ha et krav mot selger, på reparasjon av bilen, prisavslag, erstatning eller i noen tilfeller heving.
Du må i første omgang reklamere til selger på de uriktige opplysningene. Mal for å reklamere kan du finne her.

Bruktimportert bil fra merkeforhandler

Min kone og jeg har kjøpt to nye elbiler hos merkeforhandler på to år. I begge tilfeller framkommer det i vognkortet at bilene er bruktimportert, uten at forhandler har informert om dette. Ved konfrontasjon om dette, sier forhandler at dette er et klimaarrangement mellom Norge og Tyskland. Er dette greit? Det må sies at ingen av bilene har blitt kjørt i utlandet.

SVAR: Vi i NAF mener at dette er en opplysning som det er viktig for kjøper å få, og derfor også vil kunne være å anse som en kjøpsrettslig mangel om opplysningen holdes tilbake. Spørsmålet om hva du evt. vil kunne kreve vil være avhengig av hvilke konsekvenser dette har for deg, f.eks. om det det medfører at bilen har et salgslyte/lavere pris om du selger den videre, om den er annerledes eller dårligere utstyrt enn tilsvarende biler solgt nye i Norge eller liknende.

Informasjon om deler som er byttet på bilen

Dersom jeg har byttet ett varmeregister på min egen bil og opplyser kjøper om dette ved salg av bilen. Står jeg da med noe garantiansvar dersom noe skjer med varmeregisteret etter salg?

SVAR: For å unngå å komme i ansvar ved salg av bil, bør man oppgi alle relevante opplysninger om denne og et riktig bilde av bilens tilstand. Som privatperson så får du ikke noe garantiansvar for komponenter som er byttet ut. Informasjonen om at deler er byttet vil derimot kunne gi en kjøper en forventning om at det ikke vil oppstå problemer med akkurat dette med det aller første Vårt råd vil være at bilen selges «som den er» og at det bemerkes i kjøpekontrakten at det er byttet varmeregister. På denne måten har kjøper blitt gjort kjent med det som har skjedd, samtidig som «som den er» klausulen gjør at terskelen heves for når det foreligger grunnlag for en reklamasjon. Når denne klausulen brukes foreligger det ved private salg nemlig kun en reklamasjonsrett dersom selger har tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon om bilen, eller dersom denne er vesentlig dårligere stand en det kjøper kunne forvente ut fra avtalen.
Det kan være lurt å ta vare på dokumentasjonen for bytte av varmeregister, for det tilfellet det oppstår en situasjon i etterkant.

Klage på at skiltgjenkjenningen ikke fungerer

Kjøpte for 3 1/2 år siden ny Toyota RAV4. Den har en funksjon som leser av skilt som viser tillatt hastighet. Problemet er at den til tider viser helt feil tillatt fartsgrense. Eks. i 50km sone kan den plutselig vise tillatt hastighet 110km/t. Feilen er tatt opp med forhandler flere ganger. De sier de ikke kan gjøre noe med problemet, men at Toyota jobber med saken for å finne en løsning. Det er nå gått 3 1/2 år, hvor lenge er det rimelig å vente på en feilretting av en ny bil, eventuelt hva kan en forvente som kompensasjon for en defekt skiltavleser.

SVAR: Det legges til grunn at bilen er kjøpt av en forhandler, og at den er i din private bruk og eie. Forbrukerkjøpsloven kommer derfor til anvendelse på kjøpekontrakten mellom forhandleren og deg, jf. forbrukerkjøpsloven § 1.
En forbruker kan stille høye krav til en ny bil. Det kan selvfølgelig forventes at hastighetsvisningen i din bil skal fungere. Gjør den ikke det, kan dette danne grunnlag for et mangelskrav mot selger. Ved mangler kan forbrukeren eksempelvis kreve retting, men dersom retting ikke er mulig kan eksempelvis et prisavslag være fornuftig å kreve, jf. Forbrukerkjøpsloven § 31.
Det er krevende å prissette en ikke-fungerende hastighetsvisning. En mulighet kan være at prisavslaget blir satt tilsvarende det hastighetsvisningen kostet som tilvalg da bilen var ny. Dersom funksjonen med hastighetsvisning var inkludert kan prislistene for tilleggsutstyr på sammenlignbare bilmerker gi veiledning.
Alternativt kan prisavslaget settes lik «mangelens betydning for forbrukeren», der «særlige grunner taler for det», jf. Forbrukerkjøpsloven § 31 andre ledd. Skulle det eksempelvis være umulig å fastsette hastighetsvisningens betydning i et kronebeløp kan en slik skjønnsmessig fastsettelse, på bakgrunn av hastighetsvisningens betydning for deg, være en mulig løsning.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at dersom du får et prisavslag vil det være i stedet for utbedring, og du vil ikke lenger kunne kreve en kostnadsfri utbedring dersom forhandler skulle klare å finne en løsning på problemet.

Gjentatte stopp på grunn av samme feil

I desember 2015 kjøpte jeg en bil fra merkeforhandler i Tromsø. Fra 2018 til dags dato har jeg hatt minst 6 ufrivillige stopp og bilen bragt til merkeverksted. Pr nå står den på 6 uke på merkeverksted i Harstad. En feilkode er rettet, men det har kommet opp en ny feilkode som merkeverksted/forhandler sentralt ikke finner ut av. Spørsmål Gir dette grunnlag for reklamasjon? Hvem skal reklamasjonen rettes til - salgsbedrift eller til sentralt norgeskontor? Hvilke rettigheter har jeg under et så langt verkstedopphold som jeg opplever nå?

SVAR: I følge forbrukerkjøpsloven er det 5 års reklamasjonsfrist for mangler. Mangler vil si feil som er unormale utfra alder og kilometerstand, og som ikke er følge av feilbruk eller manglende vedlikehold. Når man kjøper en ny bil er det unormalt at den stopper gjentatte ganger etter bare 3 år, gitt at bilen har hatt normal bruk og vedlikehold. Vår anbefaling er å reklamere skriftlig til selger og gjerne også til importøren.
Selger har i utgangspunktet 2 reparasjonsforsøk for samme feil. Hvis bilen har vært inne til reparasjon 6 ganger for det samme, og det kan se ut til at verkstedet ikke finner årsaken til feilen, vil du kunne kreve en omlevering eller heving av kjøpet. Siden bilen nå allerede står inne på verkstedet, har du gitt selger et nytt reparasjonsforsøk. Skulle feilen komme tilbake også etter dette reparasjonsforsøket, kan du ta kontakt med oss på nytt for en mer konkret vurdering dersom du er medlem.
Mens bilen står på verksted kan du kreve lånebil nå reparasjonen tar en uke eller mer, slik den gjør i ditt tilfelle. Videre vil du også kunne kreve erstatning for evt. merutgifter du måtte ha som følge av mangelen, men med en plikt til å begrense tapet.

Reklamasjon svinghjul Ford Mondeo

Jeg har en Ford Mondeo 2013 modell. Jeg kjøpte den i 2017, og da hadde den gått 6400 km. Nå har den gått 88000. Jeg fikk ulyd i motoren og verkstedet sier at svinghjulet er gåent og må skiftes ut. Samtidig sskal de skifte clutchen. Jeg lurer på om det er normalt at svinghjulet blir ødelagt, eller om jeg kan reklamere på det hos produsent f.eks.? Prisoverslaget er 26 000 kroner.

SVAR: Denne har et såkalt dobbeltmassesvinghjul og vi kjenner til at de har blitt skiftet en del av. Generelt så er det for tidlig å bytte svinghjul etter ca. 7 år og 88.000 km ved normalt bruk og vedlikehold. Reklamasjonsmuligheten ovenfor produsentens representant i Norge (importøren) er nok utgått. Kjøpte du bilen fra en profesjonell selger/forhandler i 2017 har du fremdeles reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven i behold, og vi anbefaler at du forsøker deg med en skriftlig reklamasjon til selger, med begrunnelse i forventet levetid. Du kan finne maler for å reklamere på vår nettside.

Reklamasjon registerreim Suzuki S Cross

Min kones bil stoppet helt plutselig i en bakke. Bilen er en Suzuki s-cross 4x4. De sier nå at det kan kanskje være registerreima som har hoppet over. Den går helt fint på tomgang men går ikke i gear selv om den har automatgear. Den er fem år neste år og har bare gått litt over 60 000 km, men de på verkstedet er ikke sikker på om det er reklamasjon på den feilen. Men en registerreim skal vel holde lenger enn 60 000?

SVAR: Når det gjelder registerreim så har disse som oftest et skiftintervall. Som oftest skal registerreimen skiftes etter et visst antall km og/eller alder, men dette varierer mellom bilmerkene og motorene som de har i sine biler. Dersom registerreimen har røket innenfor dette intervallet vil vi i utgangspunktet anse det som en reklamasjon.
Her vet vi ikke med sikkerhet hva som er feil på bilen og det er noe som må undersøkes nærmere, men uansett så vil vi anbefale deg å reklamere på dette til forhandleren. Du kan finne maler for å reklamere på vår nettside.

Havarert girkasse

Min søster kjøpte bil hos en bruktbilforhandler for ca 1,5 år siden. Hun ble fortalt at det var noe galt med svinghjulet og at det vil bli en reparasjon på den. Nå viser det seg at det er girkassen det er noe galt med. Den må antagelig byttes. Altså en høy kostnad. Hun har da fått oppgitt en feil. Og kjøpte bilen da i god tro. Dette er en eldre bil. Kan hun prøve å få endret på dette kjøpet eller har det gått for lang tid?

SVAR: Ved kjøp av bil fra forhandler vil det være forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven gir en reklamasjonsrett i inntil fem år etter overtakelsen. Reklamasjonsrett har dersom det som avdekkes er å anse som en mangel, og ikke normal slitasje og elde som er kjøpers risiko. Det blir da en konkret vurdering, hvor man ser på bilens alder, kilometerstand mv. Dersom girkassen må byttes så er det en omfattende feil, og noe som kan være en kjøpsrettslig mangel. Dette avhenger litt av hvor lang bilen har kjørt, totalt sett og siden din søster tok over bilen. Det blir også et spørsmål om hvordan bilen har blitt brukt og vedlikeholdt i hennes eierperiode og hva som er årsaken til feilen. Hun bør uansett fremme skriftlig reklamasjon til forhandler over dette forholdet, og som et utgangspunkt kreve at forhandler står for dette girkasseskiftet.

10 års garanti på bobil?

Jeg kjøpte ny bobil i mai 2015, var litt i tvil om vi skulle kjøpe denne bilen men så sa selger at han kunne gi 10 års garanti på bilen. Jeg ba da om å få det påført i kjøpekontrakt noe som jeg fikk. Nå i ettertid sier firmaet at det kun gjelder tetthetsgaranti. Det står ingenting om det i kjøpekontrakt, kun 10 års garanti. Hva har jeg da krav på, kan de bare velge selv hva garantien skal gjelde?

SVAR: Garanti er i utgangspunktet avtalebasert. Rammene for når garantien gjelder skal i utgangspunktet reguleres i avtalen og om dette ikke er gjort, og det heller ikke følger med et særskilt garantidokument, er det nok den profesjonell part som må ta støyten for eventuelle uklarheter rundt dette. Dersom selger ved kjøp ikke presiserte hva garantien dekker og at den kun gjelder tetthet, er dette heller ikke noe selger kan påberope i ettertid. Avgjørende er hva som ble avtalt ved kjøp. Om ikke annet er opplyst hva gjelder garantidekningen, må man derfor kunne gå ut i fra at garantien dekker det samme som andre bobilgarantier og at den gjelder med de samme begrensningene som ellers er vanlig.

Får ikke serviceheftet fra forhandler

Jeg har kjøpt helt ny bil av en bilimportør. Fikk ikke servicebok med. Den skulle komme. Nå 1,5 år etter kjøpet er den fortsatt ikke kommet. Merkeverksted sier jeg må ha den for garantiene, selger sier at det ikke betyr noe. Hva gjør jeg?

SVAR: Man må kunne dokumentere at man har gjennomført service for at garantien skal gjelde, det kan derfor være nødvendig med et servicehefte, selv om en del merker har gått over til elektroniske servicehefter i stedet for trykte bøker. Serviceheftet er også viktig å ha ved et eventuelt videresalg, og vi vil råde deg til å fremsette et skriftlig krav om dette overfor forhandler.

Når kan jeg klage til forhandler?

Hvor mye skjult slitasje må det være på en bruktbil kjøpt gjennom forhandler, før det lønner seg å kreve erstatning fra forhandler? Jeg kjøpte en 2014 Tesla Model S fra en bilforhandler i Kristiansand i september. Har måttet bytte frontlykt, tannstag, bærebroer, motor i bagasjeluke, vindusviskermotor med overføring, diverse kuleledd, hovedbatteri (garanti) mm. Bilen var lagt ut på finn.no

SVAR: Etter forbrukerkjøpsloven § 27, så plikter forbruker å fremsette et reklamasjonskrav innen rimelig tid eller senest to år etter at han/hun oppdaget mangelen. Videre er det slik at selger har en sterk utbedringsrett, det vil si at man i utgangspunktet må gi selger mulighet til å reparere de mangler man påberoper seg. Er det slik at du ikke har reklamert til selger innen rimelig tid over disse forholdene før nå, så kan det være utfordrende nå frem med et krav i etterkant. I reklamasjonssaker har også kjøper en tapsbegrensningsplikt - hadde selger fått muligheten til å utbedre, ville nok kostnadene for reparasjonen trolig vært noe lavere. Men det er ingenting i veien for å forsøke å komme frem til en minnelig løsning og kreve noe av kostnadene erstattet. I en slik diskusjon blir det videre et spørsmål om disse forholdene hver for seg eller samlet sett er å anse som kjøpsrettslige mangler. Det må avgjøres ut fra den avtalen dere har inngått, hvor lenge du har hatt bilen og hva som er årsaken til at disse feilene har oppstått.

Kjøp av gammel Mercedes

Hvordan håndterer man et bilkjøp når bilen ikke engang går hjem etter kjøp, og kontrakten ikke svarer til annonsen? Utfyllende info kan gis. Selger er forhandler, kjøper er en gutt på snart 18. Bilen er en gammel, nyimportert MB CL500.

SVAR: Ved kjøp fra en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven gir en reklamasjonsrett i inntil fem år etter overtakelsen. Dersom feilene som avdekkes er å anse som en mangel, og ikke normal slitasje og elde som er kjøpers risiko, bør man reklamere. Bilen skal være i samsvar med det om er avtalt i kjøpekontrakten og eventuelt annonsen. Det blir da en konkret vurdering, hvor man ser på bilens alder, kilometerstand mv. En reklamasjon bør skje skriftlig og innen rimelig tid. Du finner mer informasjon om hvordan du kan reklamere her.

Kjøper gjennomfører ikke eierskifte

Jeg solgte en bil i midten av Juli der kjøper ikke fikk fylt ut eierskfte. Han lovte at han skulle gjøre dette når han kom hjem. I dag, 6 uker senere er ingenting skjedd. Har til og med fått han til å skrive manuell eierskifte. Var innom biltilsynet i går for å høre om de kan hjelpe meg, men det kunne de ikke. Mitt spørsmål er, hva kan jeg gjøre her? Jeg betaler fortsatt forsikringen på bilen.

SVAR: Dette er en kjedelig situasjon å havne i, problemstillingen er dessverre ikke helt ukjent for oss. Vi anbefaler at du sender en skriftlig henvendelse til kjøper der du ber om at bilen snarest omregistreres. For det tilfelle at det ikke skjer vil det kunne være aktuelt å ta ut forliksklage mot kjøper. Skulle saken ikke løse seg kan du ta fornyet kontakt med oss via dette skjemaet.

Informasjon om mulig feil på bobil

Tenker å selge en bobil fra 2001. Bilen er i god stand. Og de mangler som jeg kjenner til vil bli opplyst. Men jeg har hørt fra fagfolk at girkassene på disse bilene ikke er de sterkeste og det begynner å bli vanskelig å skaffe deler. Det er ikke noe feil med girkassen som jeg merker eller hører. Skal jeg opplyse denne svakheten til ev. kjøper? Bilen er en Fiat Ducato 2,8l med 5 trinns girkasse. Kan jeg bli ansvarlig og den skulle havarere etter salget hvis kunden har prøvekjørt og testet bilen. Bilen er en Fiat Ducato 2,8l med 5 trinns girkasse.

SVAR: Salg av bil privat innebærer en viss risiko da man også kan bli ansvarlig for feil man ikke visste om, selv når bilen selges «som den er». Dette er særlig aktuelt dersom det oppstår større feil på nyere biler, hvor skaden kan sies å være unormal/utenfor det man kunne forvente ut fra alder/kilometerstand. Utgangspunktet etter kjøpsloven er for øvrig at risikoen går over på kjøper ved overtagelsen, så feil som ikke kan føres tilbake til kjøpstidspunktet og som ikke er «unormale» vil man ikke ha ansvar for. Vesentlige forhold ved bilen eller bruken som antas å være relevante for kjøper plikter man å gi, men man er samtidig ikke pliktig til å opplyse alt man vet eller har hørt om biltypen. En generell anbefaling må være å være ærlig om kjente feil, og være mest mulig nøytral i salgsbeskrivelsen.

Reklamasjon fordi bilen har gått som kjøreskolebil

Jeg kjøpte en Passat for 1,5 år siden uten at selger informerte meg om at den var brukt i næring som kjøreskolebil! Nå finner jeg ikke kontrakten og selger vil ikke betale regnskapsfører for å finne den! Ved videresalg av bilen ble det masse ekstra for meg og kjøper i og med at det var kommet en del nye regler og bilen måtte vises på nytt på Biltilsynet. Hadde jeg visst at denne bilen hadde gått som kjøreskolebil hadde jeg faktisk ikke kjøpt den. Har jeg rett på noe som helst erstatning? Føles egentlig ut som selger har lurt meg i og med jeg betalte «full pris» for bilen.

SVAR: Det er nok vanskelig å kreve at kjøper fremlegger en kopi av kjøpekontrakten. Dette gjelder særlig der en utlevering vil koste penger for selger. En mulig løsning kan kanskje være å tilby deg å betale for at selgers regnskapsfører finner kontrakten, og så sender kontrakten til deg?
At en bil er benyttet i næring, og kanskje særlig som kjøreskolebil, er noe selger etter vårt syn må opplyse om ved salg. En av grunnene til dette er at kjøreskolebiler har mange, og av naturlige årsaker, uerfarne sjåfører. For å benytte en bil til kjøreopplæring må den i tillegg bygges om med et ekstra pedalsett. Normalt fjernes dette ekstra pedalsettet hvis bilen senere benyttes privat og/eller selges videre. Vi mener derfor det er rimelig å argumentere for at selger måtte kjenne til at bilen tidligere er benyttet som kjøreskolebil. Vi mener videre at slik historikk er vesentlig informasjon som kjøper kan forvente å få ved kjøp. Det er heller ikke utenkelig at slik informasjon vil ha hatt innvirkning på kjøpet, eksempelvis ved at selger oppnår en noe lavere salgspris enn tilsvarende biler som ikke er benyttet til kjøreopplæring.
For å kunne rette et erstatningskrav mot selger må du reklamere, og det må kunne dokumenteres at du har lidt et økonomisk tap ved ikke å få informasjon om at bilen har gått som kjøreskolebil. Selv om vår tilbakemelding må bli av mer generell karakter, da vi ikke har sett verken kjøpekontrakt eller øvrig dokumentasjon, mener vi det kan være grunnlag for et erstatningskrav mot selger i din sak. For å kunne vurdere dette nærmere trenger vi likevel noe mer informasjon. Hvis du er medlem i NAF kan du gjerne sende oss en henvendelse ved å følge denne lenken.

Reklamasjon på gearkasse etter salg av bil

Jeg solgte en A8 2003 mod for 2 år siden, med en kontrakt som ærlig redegjorde for feil med bilen, i dette tilfellet gearkasse som feilet mens den var kald, men som ble bra da den var varm. Kjøper kjørte bilen i flere måneder før han mente at kassen etter hvert ikke ble bedre da den ble varm, i tillegg fabrikkerte han flere feil som kjølevæskelekkasje, sprekk i lykteglass, strømproblemer etc. Han ga seg ikke, og til slutt fikk jeg brev fra advokat. Til tross for tilstandsrapport fra NAF før salg, kontrakt med opplysning om alle kjente feil, prøvekjøring og besiktigelse, tok kjøperen med seg bilen og betalte prisen. Det sto også i kontrakt at bilen selges som den er. Brevet fra advokat gjorde at jeg måtte skaffe advokat for å svare, noe som ikke førte til at de ga seg, og dermed ble videre korrespondanse med advokat oppfattet som «legalisert utpressing». Bilen kostet 150 000 kroner, kjøper krevde 75 000 kroner for reparasjon av påviste feil der den store var dokumentert i kontrakt, mens resten var noe jeg ikke visste om. Jeg turte ikke annet enn å betale tilbake 75 000 kroner siden hans advokat ikke ga seg, og min ikke kunne garantere et sannsynlig utfall i en rettssak i min favør, så det jeg så for meg var at dette kunne komme til å koste skjorta, og pågå i flere år. Det viste seg i ettertid at kjøper hadde gjort dette mange ganger før. Så spørsmålet er : hva må stå i kontrakt og salgsannonse for at man som SELGER skal sikre seg mot slike svindlere?

SVAR: Det legges til grunn at du solgte din Audi A8 2003-modell i kraft av å være privatperson, og at kjøpsloven kommer til anvendelse på avtalen, jf. kjøpsloven § 1.
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende feil som ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, gjennom en vanlig besiktigelse av bilen gjeldende som mangler, jf. kjøpsloven § 20. Derfor vil det ikke være grunnlag for noe krav mot deg som følge av girkassens feil, eller andre feil du har opplyst om. Ved at det ble inntatt et forbehold i kontrakten om at bilen selges «som den er», må kjøper i tilfelle kunne dokumentere at bilen er i vesentlig dårligere stand - på bakgrunn av øvrige feil - enn det som med rimelighet kunne forventes av den.
Basert på det innsendte mener vi du har gjort det du skal som selger. Du har opplyst om alle kjente feil ved bilen, og du har forsøkt å gi kjøper en forventning om hvilken stand bilen var i. Det er dessverre umulig å sikre seg helt mot kjøpere med uærlige hensikter. Det beste rådet forblir å være nøye i valget av kontraktspart der dette er mulig. I ytterste konsekvens, der du er svært usikker på hvilken stand din bil er i, er det mulig å fravike kjøpslovens mangelsbestemmelser, jf. kjøpsloven § 3. Dette bør i sin tur gi seg tydelig utslag i prisen kjøper betaler for bilen.

Feil på bil etter kjøp

Jeg kjøpte en bruktbil fra en forhandler. Etter 2 dager oppdaget jeg at det lekker olje. Bilen ble sjekket av forhandler og prisen for reparasjon er ca 25000 kroner. Nå vil forhandleren at jeg skal dekke en del av reparasjonen. De feilene «oljelekkasjen» var ikke nevnt og står at bilen er EU godkjent i mai 2020. Hva har jeg rett på her med så store feil og mangler?

SVAR: Det er kjedelig når bilen viser seg å ha feil etter overtakelse. Hvorvidt det foreligger en kjøpsrettslig mangel som selger er ansvarlig for, vil imidlertid bero på om det foreligger en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven. Her vil vurderingstemaet ofte være hvorvidt bilen kan sies å være i dårligere stand enn hva som er avtalt og påregnelig. I dette tilfelle forstår vi at bilen ble EU-godkjent i mai 2020 og at du reagerer på at selger ikke har informert om oljelekkasjen som nå er oppdaget. Dersom selger har tilbakeholdt eller gitt feilaktige opplysninger om bilen, vil dette kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Det er imidlertid du som kjøper som har bevisbyrden for at dette er tilfelle og at dette er en feil som selger burde vært kjent med. Det kan her være hensiktsmessig å få dokumentasjon fra et verksted som sier noe om oljelekkasjen er å anse som unormal sett hen til alder og kilometerstand og om oljelekkasjen burde blitt avdekket ved en EU-kontroll. Skaffer du slik dokumentasjon, vil du kunne stå sterkere i en sak mot selger. Uansett vil vi råde deg til å reklamere til selger dersom du mener det foreligger en mangel. Normalt vil man måtte reklamere «innen rimelig tid» for ikke å miste muligheten man har til å gjøre mangel gjeldende. Her finner du informasjon om reklamasjon og reklamasjonsmaler.

Feil som ikke lar seg reparere

For 1 år siden kjøpte jeg en 1 år gammel Ford Ecosport hos den lokale merkeforhandleren. Radioen i bilen fungerer ikke som den skal på DAB, fusker på NRK P1. Ford har sjekket og jobber med saken. Hva har jeg krav på hvis feilen ikke blir rettet?

SVAR: Dersom det foreligger en kjøpsrettslig mangel på bilen som ikke lar seg reparere, vil man kunne kreve andre beføyelser som prisavslag, omlevering eller heving. Her må det imidlertid nevnes at heving er strengt og kommer ofte kun til anvendelse der feilen ikke kan rettes eller avhjelpes ved et prisavslag. Videre må feilen ikke være uvesentlig. I og med at det i dette tilfelle er snakk om feil med DAB vil jeg tro at feilen kan avhjelpes med et prisavslag dersom feilen ikke lar seg rette. Dersom du mener feilen med DAB utgjør en kjøpsrettslig mangel vil vi råde deg til å reklamere skriftlig til selger, dersom dette ikke allerede er gjort. Her finner du informasjon om reklamasjon og reklamasjonsmaler.

Hydrogenbil uten hydrogen

Jeg har en hydrogenbil og kan ikke fylle drivstoff til min bil. Det er nå over ett år siden at UNOX stengte tankstasjonen i Åsane. Dette er en dyr bil for meg og ikke så lett å selge. Hva synes dere jeg bør gjøre?

SVAR: Det er vanskelig å vurdere om dette kan være en mangelssak og om du kan holde forhandleren av bilen ansvarlig, eller om du selv må bære risikoen for at det ikke lenger er tilgang på hydrogen. Det kommer an på hva som ble avtalt når du kjøpte bilen og hva som ble lovet eller forespeilet fra forhandlerens side i forbindelse med kjøpet. For å vurdere det må vi se nærmere på kjøpekontrakt, kjøpsvilkår, markedsføring av bilen, korrespondanse med mer. Så her er det bedre at du kontakter oss direkte via kundeservice.

Hydrogenbil uten hydrogen II

Jeg har kjøpt en hydrogenbil som er super å kjøre. Problematikken er kjent: Idag er det er knapt hydrogen å få. Og aldri til turer lenger bott enn 15 mil. Da jeg kjøpte bilen var det 8 fyllestsajoner i Norge med løfter fra miljøminister og bilselger om at alt ville løse seg om et års tid. Bilen var ikke billig. Jeg var tålmodig. Selger forpliktet seg på at jeg bare kunne komme å låne tradisjonelle diesel/bensin-biler hvis jeg skulle langt - vederlagsfritt. Etter tre år er vondt gått til verre. I skrivende stund er det ingen hydrogen å få tak i. Selger har solgt meg et produkt jeg ikke kan bruke. Myndighetene har lovet at det ikke være noen risiko for at man ikke skulle få drivstoff (miljøminister Ola Elvestuen for 15 måneder siden). Politikerne svarer ikke på henvendelser lenger. Kan jeg kreve kjøpet opphevet? Hvem skal jeg rette kravet til?

SVAR: Det er ikke enkelt å svare ja eller nei på om du har rett til å heve kjøpet. Det kommer an på hva som ble avtalt mellom dere da du kjøpte bilen, hvilke løfter forhandleren har gitt og om tilgang på hydrogen var en klar forutsetning for kjøpet som forhandleren tok ansvar for. Her trenger vi flere opplysninger for å kunne vurdere saken bedre. Vi må se kjøpekontrakten og kjøpsvilkårene og gjerne også hvordan bilen ble markedsført, korrespondanse mellom dere osv. Dersom du er medlem i NAF kan du henvende deg til kundeservice hos oss for å få bistand i saken.

Førersete på bobil

Kjøpte en Bobil bygget på Fiat, april 2018. Har nå fått problem med låsemekanismen på førersetet. Fiat verkstedet sier garantien er utgått , så dem kan ikke gjøre noe. Har 5 år norgesgaranti, men dem sier at det ikke er garanti på sete/låsemekanisme. Så hva kan jeg nå gjøre for å få utbedret feilen?

SVAR: Garantier gitt av forskjellige aktører vil ofte kunne variere i innhold, det er derfor viktig at du setter deg inn i garantien for å se hva den dekker. Du har krav på å få garantivilkårene utlevert.
Du har uansett også rett til å reklamere på kjøpsrettslige mangler på bilen. Dersom bilen ikke svarer til det du skal kunne forvente når det gjelder bl.a. holdbarhet og informasjon fra selger, kan det helle i retning av at bilen har en mangel som du kan reklamere på og kreve retting. Hvis bilen er kjøpt av en forhandler kan det være en problemstilling her er hvem man skal rette kravet mot, Fiat eller forhandler. Det blir aldri feil i et slikt kjøp å fremme krav mot den forhandleren man har hadlet hos. Har du derimot kjøpt bobilen privat vil det kunne være for sent å gå på denne da man ved privatkjøp har en lengste reklamasjonsfrist på to år. Legger til at det er du som kjøper som har bevisbyrden for dette. Med andre ord må du kunne dokumentere at problemene du opplever med låsemekanismen utgjør en kjøpsrettslig mangel.
Hvorvidt du har et reelt krav, må det tas en konkret vurdering på. Dersom du ikke allerede har gjort det, så vil vi råde deg til å fremsette er skriftlig reklamasjonskrav. Benytt deg gjerne av våre reklamasjonsmaler. De finner du her.
Dersom du mottar et negativt svar, så kan du kontakte oss for en nærmere vurdering her.

Reklamasjon på VW Tiguan

Vi kjøpte ein Tiguan 2008-modell privat 25. juni 2020. Første turen vår var på ca 40 km etter ca 30 km gikk bilen i nødmodus. Dette ble omgående gitt beskjed om og selger tok bilen inn, skiftet alle filter og service ble utført som ble betalt av oss. Da vi fekk bilen tilbake ville vi prøve bilen på ein lengre tur men det gjekk ikke då motoren gjekk i nødmodus straks den ble litt belastet. Selger ble kontaktet og ville ha bilen på verksted for diagnose og reparasjon. I ettertid viste det seg at turboen var skadet og måtte skiftes dette beløp seg til 26 300 kroner. Selger sa seg villig til å betale halvparten og vi må betale halvparten. PS.bilen selges som den står uten garanti. Er det riktig at vi skal betale halvparten?

SVAR: Det fremgår ikke om bilen er kjøpt av forhandler eller privatperson, hvilket vil være relevant for hvilken lov som kommer til anvendelse. Likevel er utgangspunktet for begge lover at det må foreligge en kjøpsrettslig mangel for å kunne kreve noe. I vurderingen av om det feilen utgjør en kjøpsrettslig mangel tar man i betraktning bilens alder, kjørte kilometer, kjøpesum og eventuelt andre forhold. Videre vil man etter en samlet vurdering av komme frem til hva man kan ha krav på etter loven. Dersom du ønsker at vi skal gjøre en konkret vurdering av saken din, kan du sende inn saken til oss via dette skjemaet.

Selgers ansvar ved salg

Jeg skal selge min snart 5 år gamle Tesla som har gått 101 000 kilometer og tenker å bruke NAFs kontraktmal. Den var på garantiutløpstest i sommer og den vedlegges så kjøper får den. Men jeg kan/vil ikke gi noen garanti på bilen utover at det er en nybilgaranti til slutten av oktober i år og på batteri og drivverk til 2023. Jeg vet ikke om noen skjulte feil og mangler med bilen men den er jo brukt og ting kan ryke. Hva skjer om for eksempel om et dørhåndtak skulle ryke etter en måned eller et halvt år?

SVAR: Det legges til grunn at du selger din bil som privatperson, og med mindre noe annet er avtalt vil kjøpsloven komme til anvendelse på kontraktsforholdet, jf. kjøpsloven §§ 1 og 3.
Vi anbefaler å opplyse om alt du vet om din bil ved salg. På den måten overholder du din opplysningsplikt, og det vil være krevende for en kjøper å rette krav mot deg. For begge parters trygghet er det best om så mye som mulig nedfelles skriftlig i kontrakten. Vi vil også anbefale deg å råde en potensiell kjøper til å undersøke og prøvekjøre bilen. Feil som ville vært avdekket gjennom en alminnelig besiktigelse kan ikke senere danne grunnlag for et krav mot selger. I tillegg kan du innta et såkalt «som den er»-forbehold i kjøpekontrakten. Når et slikt forbehold er tatt vil kjøpers muligheter for å nå fram med krav mot deg være begrenset. Du må da enten ha tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon om bilen, eller den må være i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne regne med ut fra avtalen dere har inngått.

Selge bil uten ansvar

Min svigerfar gikk bort for kort tid siden. Han etterlot seg en 2010 Toyota Prius. Vi ønsker å selge bilen uten noen form for garantiansvar overfor kjøper. Hvordan løser vi dette? Bilen er registrert i hans navn. Neste EU-kontroll er 11/21.

SVAR: Den vanligste løsningen er nok å selge bilen "som den er", noe som vil redusere ansvaret du har som selger. En slik klausul hever terskelen for når kjøper kan reklamere. Tilsvarende vil det være fornuftig å opplyse om omstendighetene rundt salget, noe som vil tilsi at dere har begrenset kjennskap til bilen og dens tilstand. Likevel er det enkelte forhold du likevel vil kunne hefte for, hvis det er forhold som gjør at bilen likevel anses for å være i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne regne med. Gitt omstendighetene så skal nok en del til for at dette skal være tilfelle.
Ønsker du å gå helt fri for ansvar er det mulig å avtale at kjøper ikke kan reklamere i ettertid. Dette bør fremkomme av kjøpekontrakten og kjøper bør gjøres oppmerksom på hva det innebærer å avtale noe slikt. Kanskje må du gå noe ned i pris for å få solgt bilen med et slikt vilkår. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at selv med et slikt vilkår vil du kunne hefte for uriktige opplysninger eller hvis du tilbakeholder opplysninger fra kjøper.

Fukt i bobil

Har kjøpt bobil fra forhandler som var med godkjent fukttest. Tre dager etter kjøpet oppdaget jeg masse fukt råte i lasterommet samt noe fuktskade foran og bak bakhjulene. Mitt spørsmål er da, har jeg rett til å heve kjøpet? Selger er villig til å reparere skaden. Kan jeg kreve noe avslag etter at den er reparert? Har 3 måneder garanti.

SVAR: Ved kjøp av bobil fra forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Da det ikke er opplyst om når du kjøpte bilen, informerer vi om at reklamasjonsfristen for slike kjøp er på fem år. Dersom det foreligger en kjøpsrettslig mangel kan man gjøre bruk av diverse krav som følger av loven. Når det gjelder å heve et kjøp er terskelen for dette høy.
Dersom bilen ble solgt med en lovnad om at det ikke var fukt, samt at det forelå en godkjent fukttest, vil det kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel dersom det likevel viser seg at det er fukt i bobilen. Selger vil ha en utbedringsrett etter loven. Dersom selger gjør bruk av denne, vil man ikke kunne kreve prisavslag eller heve kjøpet. Om en slik reparasjon ikke fører frem, vil man kunne fremme andre krav, slik som prisavslag og hevingskrav.

Skiltgjenkjenning fungerer ikke

Jeg kjøpte for ca 2 år siden DS7. Inkludert i utstyret var skiltgjenkjenning. Denne fungerer ikke som forventet. Systemet gjenkjenner skiltet kun i ca 8 sek, deretter endres fartsgrensen, antakelig ihht google kart/GPS. Dette medfører at ved f.eks veiarbeid over langer strekninger hvor fartsgrensen er nedsatt, endres fartsgrensen etter ca 8 sek til fartsgrensen før endringen. På motorvei hvor fartsgrensen endres med lysskilt registrer ikke sensoren endringen. I informasjonsbrosjyren står følgende: "Dette systemet viser i instrumentpanelet den maksimalt tillatte hastigheten på stedet der bilen befinner seg. Dette registreres av et kamera. Systemet tar også hensyn til informasjon om fartsgrensen som kommer fra navigasjonssystemets kartdata og noen veiskilt. Visning av fartsgrensen på instrumentpanelet oppdateres når du kjører forbi et skilt med en fartsgrense som gjelder for vanlige biler." Jeg mener jeg har kjøpt og betalt for et produkt som ikke fungerer . Dette har jeg tatt opp med selger, på hver service mm. og hat tenkt å ta det opp på nytt siden jeg ikke har fått noen tilfredsstillende tilbakemelding fra selger hva de har tenkt å gjøre med forholdet. Jeg har også fått opplyst at hvis et skilt ikke holder foreskrevet høyde, vil ikke kameraet registre skiltet. Mitt spørsmål er: Hva kan jeg forvente og forlange av leverandør?

SVAR: Vi legger til grunn at bilen er kjøpt av forhandler, og at det følgelig er forbrukerkjøpsloven som regulerer forholdet. Ved kjøp av ny bil skal denne svare til avtalen man har inngått med forhandler. Dersom det foreligger feil ved bilen og dens utstyr, må dette utgjøre en kjøpsrettslig mangel for at man skal kunne gjøre krav gjeldende etter loven.
For biler som dette er slik skiltgjenkjenning standardutstyr. Dersom dette ikke fungerer slik det skal, kan det utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Man vil følgelig ha krav på at selger/forhandler utbedrer dette.
Vårt råd i denne omgang vil være å rette en skriftlig reklamasjon til forhandler med krav om utbedring.
Dersom dette ikke skulle føre frem er du velkommen til å ta fornyet kontakt med oss, jeg legger ved en link til vårt kontaktskjema her.

Reklamasjon clutch

Kjøpte nettopp en Mini Contryman, det viser seg imidlertid at clutchen er defekt. Det er et halvt år nybilgaranti igjen. Kjøpe bilen hos Toyota Norheimsund. Har jeg noe håp om å få dekket ny clutch? Bilen har gått 73000 kilometer.

SVAR: Clutch er en del som er veldig påvirkelig av sjåførens bruk og det kan i mange tilfeller være vanskelig å påvise at slitasje ikke er påført av en selv, men som oftest så holder en clutch lengre enn 73 000 km når den brukes normalt og det kan man bruke i en eventuell reklamasjon til selger. Jeg legger ved en link til reklamasjonsmaler her, i tilfelle du ikke har reklamert enda.

Utgått garanti Kia Rio

Jeg har en Kia Rio hvor garantien gikk ut 10. juni 2020. Nå i midten av august får jeg plutselig et problem med at høyre fordør ikke låses automatisk når den står parkert. Har snakket med merkeverksted og de er veldig standhaftig på at garantien er gått ut og at eventuelle reparasjonen/besiktigelse av hva som er galt må betales av meg. Har jeg noen rettigheter. For orden skyld så har jeg ikke oversteget kilometergrensen som er 100.000 ved garantien på Kia.

SVAR: Hvor lenge en garanti varer beror på en tolkning av garantiavtalen. De fleste garantiavtaler som inngås ved kjøp av nybil ender etter 5 år, eller ved kjørte 100.000 km. Det er det som inntreffer først som vil gjelde. Dersom garantien har gått ut vil du ikke kunne kreve feil utbedret på bakgrunn av garantien.
Du forteller ikke når du kjøpte bilen. Av kjøpslovgivningen følger en reklamasjonsrett som fremdeles kan være i behold. Fristen for å reklamere er inntil 5 år ved kjøp fra forhandler og 2 år ved privatkjøp.
Denne reklamasjonsretten gjelder fra overtakelsesdato, og er uavhengig av garantien. Er feilen å anse som mangel i lovens forstand vil du kunne ha krav på å få dette rettet kostnadsfritt. Dersom du befinner deg innen reklamasjonsfristen anbefaler vi at du reklamerer skriftlig til selger av bilen.

Rust på dørhåndtak

Har oppdaget at min VW Touran har fått rust bak et dørhåndtak, der håndtakets konstruksjon må ha forårsaket gnisninger i lakken som så har medført innsig av fukt og derfor rustdannelse. Bilen er en 2011 modell, og spørsmålet er om utbedring av dette vil dekkes av rustgaranti som skal være 12 år hos Volkswagen? Er det importør eller bilforhandler som skal kontaktes?

SVAR: Denne rustskaden dekkes ikke av gjennomrustgarantien da det ikke er rust om har kommet fra innersiden (baksiden av platen) og ut.
Årsaker er som du selv sier, dørhåndtaket har gnisset mot lakken og det medfører lakkrust på sikt.
Dette er noe som en måtte reklamere på innenfor nybilgaranti/reklamasjonsretten på 5 år fra kjøpsdato.

Kjøpekontrakt og garantibevis etter konkurs

Har kjøpt bil fra forhandler som har gått konkurs Da jeg kjøpte bilen skulle jeg motta kjøpekontrakt og garantibevis i posten. Hva gjelder for meg nå? Bilen er en Audi A8 og garantibeviset var via Autoconcept. Har snakket med Autoconcept men de kjenner ikke til denne bilen. Hva kan jeg gjøre med dette?

SVAR: Selger er et aksjeselskap, dvs. et eget juridisk subjekt. Du kan legge inn et krav i boet, men når boet er gjort opp vil det ikke lenger være noen å rette et krav mot. Når det gjelder kontrakten, anbefaler vi at du kontakter bobestyrer for å høre om det er mulig å få kontrakten ettersendt. Hvis bilen er betalt, overtatt og registrert på deg, vil konkursen ikke få konsekvens for eierskapet til bilen Vår erfaring er at det ofte ikke er så mye å hente i konkursbo som dette. og ditt tap vil da mest sannsynlig bli det du har betalt for garantien hos Autoconsept. I tillegg vil du ikke ha noen å reklamere til videre, men vi får bare håpe at det ikke oppstår noen større feil på bilen.

Fritt verkstedvalg

Jeg har en 3 år gammel Mercedes C-klasse. Skifte av bremsevæske koster 2 400 kroner på merkeverkstedet, mens på Mekonomen koster 1 100 kroner. Er det slik at for at garantien skal gjelde må jeg få utført dette på merkeverksted eller gjelder garantien også ved å få utført bremseveskeskifte for eksempel hos Mekonomen som også er et offentlig godkjent bilverksted? Merkeverksted skremmer kundene med dette!

SVAR: Som forbruker kan man velge fritt hvilket verksted som skal utføre service, uten at dette skal ha betydning for garantien. Velger du å få utført arbeid på et frittstående verksted, er det viktig å få dokumentasjon på at arbeidet som er utført og reservedelene som er brukt. Det stilles nemlig krav til at vedlikehold og reparasjoner skal være fagmessig utført og i tråd med fabrikkens retningslinjer. Verkstedet som benyttes må dessuten være godkjent av Statens vegvesen.
Når det gjelder utbedring av feil og skader som skal dekkes av garantien, må dette utføres av merkeverksted.

Ufullstendig servicehistorikk

Vi kjøpte en bruktbil før sommeren i 2019 hos merkeforhandler. De informerte om at bilen hadde komplett servicehefte. I bilens servicehefte står det at videre servicer foregår digitalt. De informerte om at alt var ok og at de hadde tatt årets service 2019 før vi overtok bilen. Nå når vi skal ha bilen på service på lokalt merkeverksted så får vi beskjed om at siste registrerte service var 2017. Dette er en Ford Galaxy 2013 modell kjøpt i Notodden og vi bor utenfor Haugesund. Hva bør vi gjøre og hva kan vi gjøre. Bilen har fortsatt nybil rust garanti, men det forutsetter komplett servicehefte fra forhandler.

SVAR: I og med at bilen er kjøpt av forhandler vil det være forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse, fortusatt at bilen er kjøpt av deg privat. Utgangspunktet er at det kan foreligge en kjøpsrettslig mangel dersom selger har gitt feiltaktige eller mangelfulle opplysninger om bilen. I ditt tilfelle forstår vi at selger har gitt feilaktige opplysninger om gjennomførte servicer og at dette trolig vil få konsekvenser for gjenværende garanti. Her vil man nok derfor kunne argumentere for at det foreligger en kjøpsrettslig mangel, dersom det stemmer at selger har gitt slike opplysninger og dette kan dokumenteres. I og med at vi her står ovenfor en mangel som ikke nødvendigvis lar seg utbedre, vil andre krav som omlevering, prisavslag eller heving kunne være aktuelle. Her må det imidlertid nevnes at heving er strengt. Heving vil ofte kun komme til anvendelse der feilen ikke kan utbedres eller avhjelpes ved et prisavslag. Uten nærmere dokumentasjon i saken er det vanskelig å si konkret hva du her kan kreve, men vi råder deg til å sende en skriftlig reklamasjon til selger, dersom dette ikke allerede er gjort. Her finner du mer informasjon om reklamasjon og reklamasjonsmaler. Man må i utgangspunktet reklamere «innen rimelig tid» for ikke å tape retten man har til å gjøre mangel gjeldende.

Bruktbilkjøp fra forhandler

Jeg har kjøpt bruktbil hos merkeforhandler, men er usikker på om bilen er feilfri. Hva gjør jeg for å ivareta mine rettigheter? Bilen er registrert første gang i 2017 og garanti utløper 2022. Den er solgt som strøken fra forhandler på Østlandet og sendt meg pr tog. Kan jeg da forvente at f. eks girboks, motor og bremseskiver/klosser er i orden? Vedlagte tilstandsrapport fra forhandler viser ingen slike feil. Eller bør jeg få den sjekket snarest?

SVAR: Når du kjøper bil fra en forhandler, vil du kunne forvente at bilen er i samsvar med krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Bilen skal dessuten svare til de opplysningene som selger har gitt om bilen i forkant av kjøpet. Du vil derfor kunne forvente en bil i den tilstand som følger av tilstandsrapporten. Dersom bilen ved levering ikke svarer til disse forventningene, kan du reklamere over dette til selger. Ved kjøp fra forhandler kan du reklamere i inntil fem år etter kjøp. Reklamasjonsretten er lovfestet, og kommer i tillegg til en eventuell garanti.
Det kan være verdt å merke seg at det er tidspunktet for levering som er legges til grunn for vurderingen av om bilen er som forventet. Dette innebærer at ikke alle fremtidige feil vil kunne utgjøre et reklamasjonskrav, på tross av at tilstandsrapporten på leveringstidspunktet viser en feilfri bil. Dersom fremtidige feil er påregnelige ut i fra bilens alder og kilometerstand, kan man ikke reklamere over dette til tross for at man befinner seg innenfor reklamasjonsfristen på fem år. Feil som oppstår de første seks månedene etter levering vil anses for å ha vært der ved levering, med mindre noe annet kan bevises. For mer informasjon om reklamasjon, se gjerne våre hjemmesider.
Er bilen solgt med gjenværende garanti, skal denne gi deg rettigheter utover dine reklamasjonsrettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Garanti er imidlertid avtalebasert, og omfanget av garantien vil dermed kunne variere. Undersøk derfor garantivilkårene for hva som er dekket. Før garantien går ut, kan det være lurt å ta en garantiutløpstest for å avdekke eventuelle feil som garantien vil dekke. For mer informasjon om dette, se gjerne våre hjemmesider.

Bytte av motor - oppføring i vognkort

Bytte av motor var ikke oppført i vognkortet og bilen ble dermed ikke EU-godkjent, selv om den har vært godkjent siden 2007 da byttet ble foretatt. Vi har søkt Vegvesenet om ombygging av kjøretøy. Usikkert om bilen blir EU-godkjent pga manglende dokumentasjon for motorbytte. Hvilke rettigheter har vi overfor selger?

SVAR: Normalt må man ikke skrive inn i vognkortet dersom en motor byttes med en annen, tilsvarende motor. Ettersom dette har blitt et problem nå og bilen ikke kan EU-godkjennes legger vi til grunn at det er byttet til en motor med andre spesifikasjoner, slik at endringen må dokumenteres og godkjennes.
Det kan gi grunnlag for et krav mot selger dersom bilen ikke vil kunne EU-godkjennes. Du forteller ikke når du kjøpte bilen eller hva som den gang ble opplyst, så det er vanskelig å si så mye om dette. Generelt kan vi opplyse at du vil ha reklamasjonsrett overfor selger i fem år ved kjøp fra en forhandler og to år ved privatkjøp. Er du innenfor disse fristene vil vi råde deg til å reklamere til selger.

Feil ved nødbremsesystem

For en tid tilbake slo mitt automatiske nødbremsesystem inn uten forvarsel. Ingen biler foran eller bak. Har forsket mye på dette siden og funnet ut «phantom braking» er et kjent fenomen blant annet hos Tesla. Jeg ble vedlig skremt av dette og sendte bilen rett på verksted. Det endte i mye fram og tilbake med bytte av kamera og en oppdatering. Dette har også skjedd flere ganger, med varsel og bremsing. Det jeg lurer på er enkelt. Har det vært mange kollisjoner på grunn av slike oppbremsinger? Jeg forsøkte å heve kjøpet av bilen, men det ble på ingen måte hørt hos BMW Skøyen. Dette var bare noe man måtte regne med. Uflaks. Venter i spenning på svar.

SVAR: Vi er kjent med problemstillingen med det som på folkemunne kalles «fantombremsing» på enkelte Tesla-modeller. Når bilen har bremset opp, uten noen som helst fornuftig forklaring, setter dette naturligvis en støkk i både fører og passasjer, men viktigst av alt; det kan komme veldig overraskende på trafikanter bak, som da må bråbremse. Vi er ikke kjent med ulykker av denne årsak.
«Fantombremsing» kan i utgangspunktet utgjøre en mangel som man kan reklamere på. Imidlertid er det en høy terskel for å kreve heving. En annen mangelsbeføyelse man potensielt kan gjøre gjeldende er retting. Utfordringen i denne situasjonen er nok i første rekke sannsynliggjøre feilens eksistens og hva denne skyldes. Men er du innenfor reklamasjonsfristen, vil vi likevel anbefale degl å fremsette et skriftlig krav om dette. Bruk gjerne våre reklamasjonsmaler som du finner her.

Rustne bremseskiver

Dekkes rustne bremseskiver av bilens garanti? Min hybridbil er 4 år og det er bemerket rust allerede etter 2 år!

SVAR: Det variere mellom bilmerkene hva de dekker innunder garantiperioden noe som normalt fremkommer garantivilkårene. Du nevner ikke hvor langt bilen har kjørt, men generelt så har du anledning til å ta dette opp med forhandleren din som en reklamasjon med begrunnelse i forventet levetid.

Kan jeg heve kjøpet?

Jeg kjøpte en ny VW Multivan for noe over ett år siden. Påklaget fusking etter ca 1 måned. Bilen ble tatt inn og kjørt programvareoppdatering, skifte av diselfilter, en gang, for så at de fant spon i diesel som førte til skifte av dieselpumpe, dyser rensk av halve drivstoffsystemet. Bilen fusket igjen, og så ble det påført tillsettningstoff på diseltak. Bilen fusket fortsatt, så i vinter ble det skiftet DSG girkasse/clutch og ny programering mm. Feilen oppstår gjerne med opptil 3 000 kilometer uten problem. Når kan man heve kjøpet? Verksted ønsker å ha bilen i 3 uker nå, men jeg har krevd omlevering/heving.

SVAR: Det legges til grunn at bilen er kjøpt av en forhandler. Det vil da være forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Når det oppstår problemer med en bil, må slike feil og problemer utgjøre en kjøpsrettslig mangel for å kunne fremme krav etter loven.
Da bilen i dette tilfellet er helt ny, bør feil som du her nevner ikke oppstå. Det skal nevnes at selger/forhandler etter loven har en utbedringsrett. Denne utbedringsretten avskjærer dine muligheter for å fremme et krav om heving eller prisavslag. Forhandler vil ha to forsøk til å utbedre feilen, så lenge dette kan skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg som forbruker. Dersom det fremdeles ikke lar seg reparere, vil du kunne fremme et krav om heving eller prisavslag. Terskelen for å heve et kjøp er høy og beror på en konkret vurdering
Dersom selgers utbedring ikke skulle føre frem, er du velkommen til å ta fornyet kontakt med oss. Jeg legger ved en link til vårt kontaktskjema.

Utbedring har ikke ført frem

Jeg kjøpte bil uten garanti fra firma for 50 000 kroner. Har fått problemer med at bilen stopper ved akselerasjon. Hva kan jeg forvente av firmaet som solgte den? Er i dialog med dem. Reparasjon er utført, uten forventet resultat.

SVAR: Dersom du har kjøpt bilen som privatperson fra en bilforhandler vil forbrukerkjøpslovens gjelde uavhengig av hvilke garantier som er gitt. Utgangspunktet i forbrukerkjøpsloven er at varen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen. Hvorvidt du vil ha et krav mot forhandler må vurderes på grunnlag av blant annet hvordan bilen ble annonsert, hva som stod i avtalen og hvilke feil som er på bilen. Slik vi forstår det har forhandler forsøkt å reparere bilen én gang uten å lykkes. Forhandler vil som utgangspunkt ha krav på to utbedringsforsøk. Om det ikke lykkes å utbedre feilen kan det være en mulighet å foreta reparasjon hos et annet verksted for så å kreve kostnaden erstattet fra forhandler. Dette under forutsetning av at feilen vil være en kjøpsrettslig mangel. Dette beror altså på en konkret vurdering.

Reklamasjon Toyota Auris

Kjøpte en brukt Toyota Auris i januar i år. Har funnet ut at det er lekkasje i fra frontrute. Har snakket med merkeverksted, der er det ikke skiftet, så da er det et annet ruteverksted. Hvilke rettigheter har jeg, bilselger eller finne riktig ruteverksted?

SVAR: Ved kjøp av bil vil du ha reklamasjonsrett overfor selger, i to år ved privatkjøp og inntil fem år ved kjøp fra forhandler. Du skal ikke behøve å reklamere til et verksted som tidligere har byttet ruten, men skal kunne forholde deg til din selger.
For å kunne kreve noe av selger må feilen anses for å være en mangel i lovens forstand. Hva som er en mangel etter loven beror på en helt konkret vurdering. Dersom ikke noe annet er avtalt skal bilen være i «alminnelig god stand». Du sier ingenting om bilens alder eller kjørelengde, slik at vi kan ikke vurdere om feilen i dette tilfellet utgjør en mangel.

Bil solgt «som den er»

Min datter og kjæreste har nylig kjøpt seg en bruktbil privat. Bilen er registrert og forsikret på meg for å holde kostnadene nede i etableringsfasen. Kun få dager etter handel og med kjøpekontrakt som sier: «bilen selges som den er», så har de opplevd en rekke mangler og feil. De har levert bil på verksted og fått et prisoverslag på ca. 15 000 kroner nå for å få bilen kjørbar. Bilen er EU godkjent frem til mai 2022, altså den var blitt godkjent for to nye år rett før handel fant sted. Jeg syntes at det er noe som skurrer her og har også funnet ut at verksted som har godkjent bilen har «jukset» med EU-godkjenning tidligere. For eksempel ble håndbrekkvaier med tilbehør byttet ut en måned etter at bilen var blitt godkjent uten mangler. I kontrakten står det at bilen aldri har vært omlakkert. Når man ser over bilen så er den omlakkert. Det står videre at bilen ikke har registerreim. Verksted som har sjekket opp bilen sier at det er reim og at den bør byttes ut nå siden vannpumpen er defekt og at det er smart å bytte reim samtidig siden pumpen må skiftes ut. Bilen er en 2012 modell og det er 10 års intervall på reimskifte. Verksted mener også at det bør byttes ut lenkearm og stabilisatorstag i forestillinga. Det er forskjellig dekkmerker satt på bilen, men samme dekkdimensjon. Motorfeillamper lyser opp i dashboard kun få dager etter handel, virker som at de har blitt lest ut med PC rett før handel. Selger svarer ikke på e-post eller tlf.

SVAR: Dette var en kjedelig start på bileier-tilværelsen. Selv om bilen er solgt «som den er» vil privat selger kunne ha ansvar etter kjøpsloven dersom det er tilbakehold relevant informasjon om bilen som kan antas å ha innvirket på kjøpet, selger har gitt uriktige opplysninger om bilen eller bilen er i «vesentlig dårligere stand» enn man kunne forvente ut fra bilens alder, kilometerstand og forholdene ellers. Hvorvidt bilen er i «vesentlig dårligere stand» enn man kunne forvente må vurderes ut fra alderen på bilen, hvor langt den har gått og hvilke lovnader som ble gitt om bilen før salget. Dersom datteren din er medlem kan hun sende inn saken til oss for en nærmere vurdering.
Når det gjelder kvaliteten av EU-godkjenningen kan man melde fra til Statens Vegvesen dersom man mistenker at denne ikke holder mål.

Ansvar for eventuelle feil ved salg av bil privat

Jeg skal selge min 8 år gamle BMW som har rundet 200.000 km. Jeg kjøpte bilen ny, og har vært nøye med vedlikehold og service og det er ingen kjente feil på bilen. Ved privat salg er det 2 års reklamasjonsfrist, men hva kan en kjøper reklamere på? Hvor langt går mitt ansvar som selger dersom f.eks. en mellomaksel knekker, en støtdemper må skiftes eller turboen ryker i reklamasjonsperioden? Er det slik at jeg blir ansvarlig for dette og må dekke hele eller deler av utbedringen?

SVAR: Hva kjøper kan kreve ved et privatsalg, kommer an på om feilen må anses som en mangel etter kjøpsloven. Mangelvurderingen tas i lys av bilens alder, km-stand og avtalen (kjøpskontrakten) som er inngått mellom partene.
Det er vanlig, og lurt, å selge bruktbil med forbeholdet «som den er» i kjøpskontrakten, jf. kjøpsloven § 19. Med et slikt forbehold vil du kunne sikre deg mot å stå ansvarlig for skjulte feil og mangler. Kjøper vil likevel kunne reklamere dersom bilen ikke svarer til opplysninger som du har gitt om bilen, dens egenskaper eller bruk og som antas å ha innvirket på kjøpet. Kjøper vil også kunne reklamere dersom du som selger har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som du måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Sist, men ikke minst vil kjøper kunne kreve kompensasjon dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.
Vår fagtekniske avdeling har vurdert nevnte eksempler som «normale», sett hen til bilens alder og kilometerstand. Det er dermed ikke uvanlig at slike feil kan oppstå på denne type bil. Dette må som nevnt vurderes opp mot hvilke opplysninger som er gitt, og hva som er avtalt mellom partene.
Dersom det etter en helhetsvurdering viser seg at du kan stå ansvarlig for feil som måtte oppstå på bilen etter kjøp, vil du som utgangspunkt kunne rette opp i feilen før andre krav kan gjøres gjeldende. Er feilen for kostbar eller ikke mulig å reparere, kan kjøper kreve annen kompensasjon i form av et prisavslag, eller heving av kjøpet. Som utgangspunkt skal det mye til før kjøper kan kreve heving.
Med det sagt, er det ingenting i veien for at dere kommer til en minnelig løsning, for å spare tid og eventuelle utgifter.

Rust på bremseskiver

Jeg kjøpte i februar en Toyota Landcruiser 150 2016-modell. Den hadde da gått 42 000 kilometer i Drammen. Var inne med den til PKK i slutten av april, og fikk da beskjed om at bremseskiver måtte skiftes på grunn av rustangrep. Bilen hadde jo da mer enn ett års garanti igjen, så jeg tok kontakt med firmaet som hadde levert bilen. De hevdet at å skifte bremseskiver etter mindre enn 4 år var helt normalt. Jeg har gjennom et langt liv aldri opplevd tilsvarende, selv om jeg har hentet biler flere ganger fra Osloområdet. Mitt spørsmål er om dere også mener at det er helt som det skal være?

SVAR: Rust på bremseskiver er et generelt problem på mange biler, men en forventer normalt at bremseskivene holder lenger enn 42 000 kilometer.
Årsaken er ofte bruken (kjører en lite er problemet større) og ytre påvirkning så dette dekkes da normalt ikke av nybilgarantien.
Men det er ikke noe i veien for at en klager og hevder et dette burde holdt lengere så må en se hva svaret blir.

Antall utbedringsforsøk Citroën Zero

Kjøpt elbil i juli. Citroën Zero 2017-modell. Levert inn på verksted 13. oktober fordi den ikke tar lading. De har skiftet omformer i den to ganger. Vil fremdeles ikke lade. Ønsker helst å heve kjøpet eller bytte den i en annen bil i samme fra samme bilforma. Firmaet hevder at de skal få den ordnet. Er det rimelig å kreve kjøpet opphevet?

SVAR: Forbrukerkjøpsloven gir forhandler i utgangspunktet kun rett til to utbedringsforsøk per feil. Siden biler etter hvert er kompliserte gjenstander kan det i noen tilfeller være rimelig med noe flere forsøk. Det følger imidlertid av forbrukerkjøpsloven at avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.
En løsning i et slikt tilfelle kan være å gi forhandler er siste forsøk, under forutsetning av at kjøpet heves dersom heller ikke dette fører fram. Vi gjør oppmerksom på at du vil ha krav på lånebil dersom du blir uten bil i mer enn en uke.

Volvo On Call

Kjøpte en Volvo fra Bilfunn i sommer. I utstyrslisten skulle bilen inneholde Volvo On Call. Det gjør den forsåvidt, men jeg får ikke opprettet ID da Volvo Norge ikke finner bilen i VOC register i Norge. Kontakter da selger og får en tilbakemelding på at bilen Kan få gjenopprettet ID på et verksted. Dette vil da bety at jeg må betale den kostnaden. I min kjøpekontrakt står det at bilen ikke er bruktimport, men det viser seg at den er importert fra Nederland og fremdeles står i registeret der. Sikkert et «fillespørsmål», men for meg betyr det mye, hadde ikke regnet med å måtte betale ekstra for å få tilgang til ekstrautstyret. At VOC krever at jeg betaler et abonnement vet jeg, men ikke en verkstedregning for å få fjernet gammel bruker.

SVAR: Dersom bilen er kjøpt hos forhandler og hovedsaklig er i din private bruk og eie, vil det være forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Utgangspunktet etter forbrukerkjøpsloven er at varen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen. I motsatt fall vil det kunne foreligge en mangel.
Du opplyser at tjenesten «Volvo On Call» nevnes i bilens utstyrsliste og utgangspunktet må være at du skal kunne forvente å kunne benytte denne tjenesten. Når det er en kostnad forbundet med å ta tjenesten i bruk bør det være mulig å kreve denne av selger.
Vi vil anbefale deg å sende en skriftlig reklamasjon til selger med et krav om at de dekker kostnaden med å gjenopprette ID. Maler for å reklamere kan du finne på våre nettsider.

Reklamasjon på bobil

Jeg har en Bürstner bobil 2018 modell som jeg har oppdaget 5 sprekker i v A-stolpe. Det jeg lurte på, er hvordan jeg skal håndtere dette videre? Har meldt skaden inn til forhandler, og bilen blir levert inn til de i neste uke for sjekk. De mener at det er 2 alternativer som kan være årsaken til dette, det ene er dårlig jobb før A-stolpene ble lakkert, det andre er svikt i stolpen. Uansett hva som er årsaken, mener jeg at dette er en betydelig feil. Hva mener dere? Hvilke rettigheter har jeg?

SVAR: Det er uvisst for oss når A-stolpene ble lakkert, men vi tar utgangspunkt i at dette skjedde før du overtok bilen gitt at bilen er såpass ny. Det fremgår ikke om du har kjøpt bilen fra en forhandler eller en privatperson, og dette vil ha relevans for hvilken lov som kommer til anvendelse. Dersom bilen er kjøpt fra en forhandler vil reklamasjonsfristen være fem år fra overtakelse, mens det i privatkjøp vil være en frist på to år. En svikt i en stolpe kan utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Dette må imidlertid vurderes konkret og bilens alder, kilometerstand, kjøpesum og eventuelle andre forhold må tas i betraktning. Om en slik mangel foreligger vil du kunne gjøre gjeldende krav etter loven, blant annet utbedring eller prisavslag. Her er link til reklamasjonsmal.
Det kan være en ide å oppsøke et uavhengig verksted for å forsøke å finne ut hva som kan være den korrekte årsaken.

Lakk på hjulbuer

Jeg har en Citroën som nå er 4 år og kjørt 55 000 kilometer. Bilen er forsiktig brukt og godt ivaretatt. For øvrig har jeg hatt Citroën i over 20 år så jeg kjenner bra til forventet kvalitet. Avvik i kvalitet på denne bilen er at lakken på begge hjulbuer ned mot kanal foran er slitt vekk circa en 1-2 cm nederst på begge sider. Bilen har fulgt alle servicer. Jeg synes dette er et avvik i kvalitet at jeg lurer på om det kan dreie seg om at det var et område hvor lakken er tynn på denne bilen og en mulig fabrikasjonsfeil. Forhandler har muntlig avvist dette som ytre påvirkninger. Jeg har lang erfaring med merket og dette er ikke vanlig på de biler jeg har hatt siste 20 år. Kan dette dekkes av lakkgarantien, reklamasjon, eventuelt ordinær garanti på bilen? Og hva kan jeg da argumentere med videre i denne saken?

SVAR: Uten å ha sett den aktuelle bilen er det krevende å gi et fullgodt svar på om skaden/feilen dekkes av garanti. Erfaringsmessig er dette skader som er problematiske å få gjennomslag for under bilens garanti. Dersom du kan dokumentere at feilene på din bil er unormale kan det være grunnlag for et krav mot selgeren. Vi anbefaler deg derfor å reklamere skriftlig til selger dersom du kan dokumentere ditt krav.

Råd i forbindelse med salg av bil

Hva bør vi gjøre når vi selger en bruktbil for å sikre at vi ikke blir ansvarlig for denne bilen om en stund, som eventuelt skader, kjøper angrer seg osv.?

SVAR: Den viktigste måten å unngå trøbbel etter et bilsalg er å opplyse kjøper om vesentlige forhold ved bilen som alder, kilometerstand, heftelser, kjente problemer med bilen eller andre forhold som kan antas å innvirke på kjøpet. Det er viktig at slike opplysninger gis synlig, gjerne i både annonse og kontrakt. Man kan også selge bilen med et "som den er"- forbehold. Selger man bilen med et slik forbehold vil mye av risikoen for skjulte feil og mangler overføres fra selger til kjøper. I mange tilfeller kan det også være lurt å få avdekket bilens tekniske tilstand før salg og selge bilen med en tilstandsrapport. Her kan man eksempelvis vurdere en NAF test ved salg. Her finner du mer informasjon om dette

Feil på minibuss

Kjøpte bruktbil for 3 uker siden. For en uke siden så gikk bilen i stykker. Det viste seg at kjølevifte til radiator enten var eller gikk i stykker, som igjen medførte at det gikk hull i intercooler, som dernest gjorde at bilen gikk i «nød». Jeg måtte ha ny intercooler og kjølevifte, i tillegg viste det seg at lambdasondesensoren var defekt. Bilen er en minibuss fra 2010. I salgsmeldingen står det at den kan registreres ned til 9-seter. På kontroll hos Statens Vegvesen fikk jeg beskjed om at dette ikke gikk på grunn av vekt, og den må i så fall registreres til 8-seter. Hvilke rettigheter har jeg ovenfor selger?

SVAR: Hvilke rettigheter du har ovenfor selger, kommer an på om du har kjøpt kjøretøyet fra en privat person, eller en forhandler. Dersom minibussen er kjøpt av en privatperson vil kjøpsloven komme til anvendelse. Om de feilene som har oppstått må anses som kjøpsrettslige mangler, må vurderes i lys av bilens alder, km-stand og avtalen (kjøpskontrakten) som er inngått mellom partene.
Som regel vil bruktbiler bli solgt med et forbehold om at den selges «som den er», jf. Kjl. § 19. Dette betyr at du som utgangspunkt ikke kan gjøre gjeldende skjulte feil og mangler. Du vil likevel kunne reklamere der kjøretøyet ikke svarer til opplysninger som selger har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Dette gjelder også dersom selger har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Er tingen i vesentlig dårligere stand enn det du skulle kunne forvente etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, vil dette også anses som en mangel selv med forbeholdet som er tatt.
Sett hen til at bilen er 10 år gammel, vil en måtte forvente visse kostnader knyttet til vedlikehold/utskiftninger. Det er vanskelig å si noe sikkert om disse feilene, uten å ha all informasjon i saken. Hvor langt bilen har gått (km) vil ha stor betydning for vurderingen. Har bilen gått langt, vil nok feilene kunne anses som påregnelige - noe som betyr at du må bekoste disse selv.
I forhold til registrering av antall seter er dette vanskelig å si noe om uten ytterligere undersøkelser, eller mer informasjon - herunder hva slags bil dette er. I og med at det er gitt en opplysning som ikke stemmer med de faktiske forhold, vil vi anbefale deg å reklamere til selger. Hva du konkret kan kreve vil du måtte undersøke via et eventuelt marked for salg av tilsvarende minibusser, og hva du eventuelt har lidd av økonomisk tap ved at bussen bare kan registreres ned til 8-seter. Forskjellen her vil kunne gi grunnlag for et prisavslagskrav.

Lenge siden skifte av registerreim

Vi kjøpte en bil for litt under 1,5 år siden. Vært ekstremt mye med den etter det (verksted på verksted..) så vi ønsker å selge den privat nå. Men når vi kjøpte den, sto det i annonsen «Det er også skiftet turbo på denne bilen for få kilometer siden, på merkeverksted, og modifisert slik det skal gjøres ved turboskift. Registerreim er også skiftet». Vi tolket dette som at den var skiftet samtidig. Når vi sjekket ut dette, i forbindelse med salg, så er det ikke noe i serviceboka og ikke noe i motorrom som sier at denne er byttet annet enn i 2010 (noe vi mener ikke er nylig bytta, når vi da kjøpte i 2019). Turbo var fikset i 2016. Selger var også enig når vi ringte, men han virker ikke til å ville hjelpe oss noe med dette. Har vi rett på at han skal bytte registerreim om dette ikke er blitt gjort, da det er gått så lang tid etter kjøpet våres hos han?

SVAR: Basert på det innsendte, og at registerreimen ble byttet i 2010, vil vi anbefale deg å få klarhet i skiftintervaller for din bils registerreim. Normalt er et registerreimskifte å forvente nå dersom denne sist ble skiftet i 2010. Med tanke på tiden som har gått siden du kjøpte bilen kan det likevel bli krevende å nå fram med et krav mot selger.
Saken er likevel ikke helt klar, og det kan være fornuftig å reklamere til selger med krav om dekning av kostnadene forbundet med skifte av registerreim. Det kan eksempelvis tenkes at en kostnadsdeling mellom selger og deg kan være en løsning. Du kan lese mer om reklamasjon over feil her

Havari på girkasse

Hei! Jeg har hatt girkassehavari pga. lekkasje fra simmeringen (kommentar fra verksted). Etter jeg sendte en reklamasjon til forhandleren, ble reklamasjonen avvist pga. de mente at dette skulle ha blitt oppdaget på service i løpet av de 3 årene som bilen har vært i mitt eie (bilen har vært på service hvert år uten noen anmerkninger rundt girkassen). (Samme verkstedet som har undersøkt girkassen har også utført service på bilen ila de 3 årene). Lurer dermed på hvordan jeg skal håndtere saken videre? Takk for svar.

SVAR: Saken gjelder reklamasjon på simring ifbm. kjøpt bil hvor forhandler avviser reklamasjon ved å vise til at mangelen burde ha vært oppdaget tidligere, med dertil følge av at mangelen er reklamert for sent.
Vi legger til grunn at bilen er kjøpt av deg i egenskap av forbruker fra en bilforhandler, og det er således forbrukerkjøpsloven som regulerer denne handelen. Av forbrukerkjøpsloven § 27 fremkommer det at reklamasjon må være fremmet «innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den». Videre fremkommer det at «Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen». Reklamerer man ikke innen denne fristen, mister man retten til å gjøre krav gjeldende.
Vi har ikke fått opplyst tidspunkt for når du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen, heller når reklamasjon ble fremmet. Vi kan derfor vanskelig vurdere om din reklamasjon var fremmet rettidig.
Når det gjelder forhandlers påstand om at du har reklamert for sendt fordi verkstedet ditt ikke hadde avdekket feilen ved sin service, så vil nok dette være tvilsomt. Feil på en simring er normalt ikke noe som man som forbruker lett vil oppdage, med mindre man avdekker at det lekker fra bilen. Videre vil man være avhengig av at verkstedet som utfører service, gjør sin jobb, og avdekker ev. feil. Har ikke verkstedet avdekket feilen, eller dette ikke har blitt videreformidlet til deg, så kan man vanskelig si at du var eller burde ha blitt kjent med feilen på et tidligere tidspunkt. En ev. feil fra verkstedet sin side kan ikke lastes deg, da det ikke er noen identifikasjon mellom deg og verkstedet. Det vil derfor være utfordringer med å hevde at reklamasjonsfristen skulle begynne å løpe fra det tidspunkt verkstedet ev. gjorde en feil.
Vi anbefaler deg derfor å vise til ovennevnte, og be forhandleren om en fornyet vurdering av reklamasjonsspørsmålet.
I tillegg vil det kunne foreligge grunnlag for å reklamere til verkstedet som utførte service dersom de har sviktet med sitt arbeid. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at verkstedet ev. ikke vil være ansvarlig for feilen i seg selv, men kun ev. følgeskader som kunne ha vært unngått dersom arbeidet hadde vært utført fagmessig og riktig.

Forsikring og erstatning

Påkjørsel og skade av bil i Tyskland

Ble påkjørt bakfra. Bilen kondemnert. Sendte krav om dekning for å hente ny bil, ble nektet med begrunnelse at jeg ikke hadde forsikring som dekket dette. Motparten har skyld og jeg skjønner ikke at dette har noe med min forsikring å gjøre. Påkjørselen skjedde i Tyskland.

SVAR: Ved påkjørsel i Tyskland vil det være tyske regler som gjelder. Ansvarsforsikring for motorvogn er obligatorisk i hele Europa, og i følge EUs 4. motorvogndirektiv skal alle forsikringsselskaper ha en representant i hver land som kan behandle erstatningskrav og utbetale erstatninger. Det vil si at det tyske selskapet vil ha en representant i Norge, som kan gjøre opp skaden.
Hvis motparten har skyld i skaden vil du etter norske regler ha krav på gjenanskaffelsesverdien på bilen din ved en totalskade. Det vil si at du har rett til et kontantoppgjør tilsvarende det det vil koste å kjøpe en ny tilsvarende bil.
Hvis du har kaskoforsikring er det vanlig å ta kontakt med eget forsikringsselskap, som gjør opp saken og som har kontakt og søker regress for erstatningen hos motpartens selskap. Ditt selskap vil da gjøre opp skaden med deg, men forplikter seg i hovedsak kun til å foreta et oppgjør i henhold til den forsikringen du har tegnet, dvs. at de for eksempel kan belaste deg med en egenandel.
Hvis du kun har en delkaskoforsikring i ditt eget selskap, vil erstatningsoppgjøret skje direkte mellom deg og det tyske selskapets representant i Norge.

Bruke forsikringen eller betale selv?

En bil har kjørt i siden på bilen min. Jeg vet ikke hvem det er, da bilen stod parkert. Har fått taksert skaden for nærmere kr 16 000. Bør jeg bruke egenandel, eller prøve å betale det kontant?

SVAR: Dette er kjedelig og noe mange opplever. Det vil ofte ha en kostnad å bruke egen forsikring ved at man får en egenandel, bonustap og en dyrere forsikring. Hvis du kontakter forsikringsselskapet ditt, så kan det foreta en beregning av disse kostnadene for deg. Du ser da hva som lønner seg.

Avkortning på forsikringen

Jeg måtte frakte endel byggematerialer på tilhenger i sommer. I inngangen til en rundkjøring fikk jeg en bråbrems (overså en bil fra venstre). Det førte til at lasten på hengeren forskjøv seg framover og noen planker løsnet og slo inn i bilen. I ettertid er det ikke vanskelig å se at lasten var svært godt sikra sidelengs, men den ikke var tilstrekkelig sikra til å indre forskyvningen fremover. Er det da bare «glemme» å ta saken opp med forsikringsselskapet mitt?

SVAR: Når det har oppstått skader på denne måten er det bilens kaskoforsikring som kan dekke skadene. Det er ingenting i veien for at du melder skaden til selskapet ditt, men du kan risikere at selskapet avkorter utbetalingen hvis de finner at du har vært uaktsom ved sikring av lasten. Du har imidlertid lite å tape på å melde skaden og se hvilket oppgjør selskapet skulle tilby.

Nødrett

Om jeg kjører inn i en trikk, bil eller annet kjøretøy for å stoppe det, når kjøretøyet enten ukontrollert, eller med hensikt er på vei mot mennesker, eller andre mål som kan bli katastrofalt, hvilke rettigheter har jeg i ettertid?

SVAR: I ditt eksempel kan såkalt «nødrett» bli et tema. Etter straffeloven § 17 vil ellers straffbare handlinger – slik som å kollidere med en trikk, bil eller annet kjøretøy med vilje – være lovlig hvis kollisjonen foretas for å redde liv, helse, eiendom eller annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte. I tillegg må skaderisikoen som forsøkes avverget være langt større enn skaderisikoen ved å kjøre inn i/kollidere med det aktuelle kjøretøyet. I ditt eksempel kan det derfor argumenteres for at det ville vært lovlig å kollidere med trikken eller lignende for å stoppe denne fra å skade eksempelvis menneskers liv og helse.
Til tross for at en handling kan være en straffri nødrettshandling etter straffeloven § 17, vil den som utøver nødrettshandlingen normalt kunne bli holdt erstatningsansvarlig. Dette gjelder likevel ikke når skaden er voldt på en «gjenstand som faren truet fra, med mindre skadevolderen selv er skyld i faren», jf. Skadeserstatningsloven § 1-4. Hvis vi legger faktum i ditt eksempel til grunn vil det dermed heller ikke bli snakk om noe erstatningsansvar for den som kjører bilen sin inn i den ukontrollerte trikken for å stoppe sistnevnte.
Med dette sagt håper vi du slipper å bli stilt overfor denne problemstillingen i praksis!

Ulykke med uforsikret kjøretøy

Hva betyr det å få en regress? Når jeg kjører et uregistrert kjøretøy på offentlig vei og det skjer en ulykke med personskade, hvem må betale alle kostnader?

SVAR: Regress i forsikringssammenheng betyr at forsikringsselskapet utbetaler erstatning til en skadelidt, og deretter krever dette erstatningsbeløpet tilbakebetalt av skadevolder.
Hvis du forårsaker skade under kjøring med et uregistrert og uforsikret kjøretøy, f.eks. påkjørsel av fotgjenger, er det du som må betale for skaden. Trafikkforsikringsforeningen vil først behandle saken og utbetale erstatning til den som har blitt påført en personskade eller annen skade. Deretter vil de kreve at du tilbakebetaler den erstatningen de har utbetalt, dvs. at du får et regresskrav. Det kan bli veldig dyrt å kjøre uten gyldig forsikring.

Prisøkning på forsikring

Uten å beskjed oppdager jeg at forsikringsselskapet mitt har satt opp pris fra 6 000 kroner til 9 450 kroner. Bilen er 10 år gammel og jeg har maks bonus. Siden jeg har månedlig betaling med flere forsikringer så har det vært vanskelig å se. Forklaringen jeg fikk var så politisk at det blir dumt men har jeg noen sjanse hvis jeg går til sak for noe som må være svindel.

SVAR: Du forteller ikke hva som var forsikringsselskapets begrunnelse for prisøkningen og det blir vanskelig å svare veldig konkret på hva du vil kunne kreve.
I utgangspunktet må selskapet stå fritt til å endre prisen, basert på generell prisøkning, økt risiko eller andre forhold. Du må imidlertid kunne forvente å få et varsel fra selskapet i forkant av prisøkning. Har du ikke mottatt slikt varsel kan det være grunnlag for et krav mot selskapet om tilbakebetaling.
Har du mottatt et varsel om prisøkning kan det dessverre være vanskelig å gjøre noe særlig med dette.

Skyldfordeling ved sammenstøt

Har ein som rygga på meg i eit kryss i det han skulle køyre ut. Han klarte ikkje ta laust, og rygga inn i min bil. Har fått avslag fra forsikringsselskap, der dei meinar at vi må dele skuld. Hadde min sambuar og to tenåringsungar som satt på og overbar det heile. Men fikk ikkje bruke dei som vitne. Er skade på min bil for ca. 10 000 kr. Eg skreiv skademelding, men motpart nekta å skrive under. Han inrømte skuld på stedet, men ville ikkje skrive under da han meinte at da fekk han skulda. Ringte og Politiet, men dei rykte ikkje ut til slike hendingar. Dei ba meg skrive skademelding. Fortvilande, verkar som at ein skal kunne sleppe unna berre ein ikkje snakkar sant.

SVAR: Dersom det ikkje er fylt ut felles skademelding, og det ikkje let seg sannsynliggjere skuld hjå den eine parten er ofte løysinga at kvar av partane må dekke si eiga skade under kaskoforsikring. I nokre tilelle kan samanstilling av bilane vere aktuelt for å kartlegge kva som har skjedd, men det er neppe aktuelt i di sak. Om partane ikkje blir samde, og det ikkje er mogleg å dokumentere kva som har skjedd, er det diverre vanskeleg å gå vidare med ei slik sak.

Vikeplikt for buss

Vikeplikt ved kjøring på akselerasjonsfelt hvor der er busslomme på innsiden av akselerasjonsfeltet, fartsgrensen på steder er 60! Har holdt på å krasje med buss, da jeg kjørte oppover akselerasjonsfelt for å tilpasse fart til hovedkjørefelt til venstre, fordi der jeg kan legge meg ut, der hvor heltrukket hvit linje går over i stipplet, er der nemlig busslomme til høyre, og busse blinker og durer ut i akselerasjonsfeltet. Dette fører til at jeg må bremse i akselerasjonsfeltet og nesten stoppe for å slippe bussen frem! Det er vanskelig å måtte ha vikeplikt for både høyre og venstre! Så hvem får skyld i ett sammentreff i settingen buss ut av busslomme inn i akselerasjonsfelt til venstre eller bil som allerede er i akselerasjonsfelt på vei å tilpasse seg trafikken til venstre i hovedfelt?

SVAR: I utgangspunktet vil den som skal forta kjørefeltskifte ha vikeplikt for kjørende som allerede befinner seg i feltet. Det finnes imidlertid en særregel i trafikkreglene som sier at man på vei med fartsgrense 60 km/t eller lavere vil ha vikeplikt for buss som gir tegn om at den skal forlate holdeplassen. I og med at fartsgrensen på dette stedet er 60 km/t vil nok derfor denne regelen få anvendelse. Dette betyr at den som befinner seg i akselerasjonsfeltet vil ha vikeplikt for bussen når denne blinker ut. Det må likevel nevnes at bussjåføren også vil ha en plikt til å unngå fare. Det er derfor vanskelig å si hvem som ville fått skyld ved et eventuelt sammentreff. Ansvaret vil imidlertid som oftest ligge hos den som bryter vikeplikten.

Foreldelse av forsikringskrav

I juni 2019 var jeg uheldig og rygget inn i en bil. Det oppsto en svært liten skade på motpartens bil. Skademelding ble skrevet og sendt til i hvert fall mitt selskap. Har deretter ikke hørt noe. Er det noen foreldesesfrist i sånne saker?

SVAR: Ved vanlige forsikringer foreldes krav om erstatning tre år etter utløpet av det kalenderår da sikrede fikk «fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet», jf. forsikringsavtaleloven § 8-6. I de fleste tilfeller vil en ha nødvendig kunnskap om forsikringstilfellet, med en gang tilfellet inntrådte. Overført til ditt tilfelle må en kunne legge til grunn at eieren av den andre bilen må ha fått kunnskap om dette innen kort tid etter uhellet, og fristen for foreldelse begynte å løpe da. Det vil med andre ord ta en god del lengre tid før dette kravet er foreldet.

Påkjørsel bakfra

I sommer ble jeg påkjørt bakfra da en bil bråbremset på E6 uten kjent årsak og bilen bak ikke rakk å bremse. Jeg klarte akkurat å stoppe for bilen foran da jeg kjente at jeg ble påkjørt bak. Bilen som påkjørte meg har nå beskrevet hendelsen til sitt forsikringsselskap som at jeg har skyld i saken. Hva gjør jeg dersom jeg blir skyldig i saken? Skal jeg måtte betale for å ha blitt påkjørt?

SVAR: Etter trafikkreglene § 13 nr. 1 skal kjørende kunne stanse foran enhver påregnelig hindring. I utgangspunktet skal det mye til for at den som blir påkjørt bakfra får ansvaret i en slik sak. Felles utfylt skademelding vil gjerne tillegges avgjørende vekt ved forsikringsselskapenes vurdering av ansvarsspørsmålet. Nå har NAF gjort det enkelt å fylle ut skademelding digitalt. Dersom du ikke er fornøyd med vurderingen fra forsikringsselskapet kan du ta kontakt med oss på dette skjemaet.

Bilen ble skadet av sauer

Var på fjelltur i ferien. Da jeg kom tilbake til parkeringsplassen hadde sauene «gneget» seg mot bilen. De hadde sauebjeller og det er kommet striper i lakken. Dekkes det vanligvis av forsikringen?

SVAR: Jeg antar at sauene befant seg på et beiteområde, og da kan det være vanskelig å ilegge eieren av dyrene ansvar. Spørsmålet er om han eller hun har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skade, som det heter i skadeserstatningsloven. Når dyr beiter i store utmarksområder kan det være vanskelig å føre tilsyn med dyra kontinuerlig. Skjedde skaden utenfor beiteområde vil saken kunne stille seg annerledes. En skade som dette dekkes normalt av kaskoforsikring, men jeg forstår jo at det er kjedelig med egenandel og eventuelt også et bonustap.

Personskade ved trafikkuhell

I september 2016 ble jeg skadet under en tur på MC. Kort tid etter uhellet ble jeg oppringt av forsikringsselskapet som ville vite hvordan det gikk med meg. Da svarte jeg at det gikk bra. Nå, 4 år etter, har jeg oftere og oftere store smerter i det kneet som ble skadet. Hvilke rettigheter har jeg til å få hjelp/erstatning?

SVAR: Ved personskade har du krav på å få dekket dine økonomiske tap som følge av skaden. Det kan være utgifter som egenandeler ved behandling, legekonsultasjoner m.m. eller det kan være inntektstap. Hvis skaden blir varig kan man også ha rett til en ménerstatning. Personskadesaker er gjerne komplekse skadesaker, som krever en mer omfattende vurdering. Det at det har gått nær 4 år siden det sist var kontakt med forsikringsselskapet vil kunne gjøre saken vanskelig. Du må for eksempel bl.a. kunne dokumentere at skaden har vært vedvarende. Det kan for eksempel gjøres ved å legge frem legejournal som bekrefter jevnlige konsultasjoner for de aktuelle plagene. Jeg anbefaler at du tar kontakt med forsikringsselskapet på nytt og forklare at plagene har forverret seg. I tillegg kan du gjerne ta kontakt med oss direkte for en prat om saken og kanskje en mer konkret vurdering. NAF Advokat har 2 advokater med mye kunnskap om denne type skadesaker.

Forsikring på bil i utlandet

EU/EØS er opprettet for fri flyt av varer og tjenester. Opplever at dette ikke gjelder for bil. Hvorfor? Hvilke rettigheter har jeg til å bruke (la bli igjen i FR) min norske bil i Frankrike når jeg oppholder meg der mindre enn 6 mnd i løpet av året. Norsk forsikring hevder at jeg kun kan ha bilen utlandet inntil 3 mnd. Har de rett til å sette en slik begrensning?

SVAR: Forsikringsselskapet kan ikke bestemme hvor lenge du kan ha bilen i utlandet, men de kan sette begrensninger for hvor lenge forsikringen gjelder ved opphold i utlandet. Praksis er slik at bilansvarsforsikringen gjelder i EØS-land i hele forsikringsperioden uavhengig av hvor lenge du oppholder deg i utlandet, mens selskapet kan begrense rekkevidden av forsikringen for øvrig både mht hvor forsikringen gjelder og hvor lenge du kan oppholde deg i utlandet for at forsikringen fortsatt skal gjelde. 3 måneders begrensningen du viser til er derfor lovlig. Dette har sammenheng med risikovurderinger knyttet til bruk av bilen i Norge sammenliknet med andre land. Det er også andre trafikkregler, erstatningsregler osv som gjelder i andre land, også innenfor EU/EØS. Så her er vi ikke kommet helt i mål med fri flyt av tjenester over landegrensene.

Senskader etter trafikkuhell

Jeg har et spørsmål: Tilbake i 2003 ble jeg påkjørt i en Opel kadett bakfra ganske kraftig av en Suburban da jeg sto stille, og bilen som kom bakfra holdt en fart på ca 50 km/t i følge sjåføren. Hadde ingen umiddelbare plager akkurat da, men var hos lege og i røntgen. Flere år senere begynte jeg å få utbredte smerter i kroppen, men spesielt fra øvre rygg og nakke. I 2009 ble jeg sykemeldt og ble etter mange år ute av jobb innvilget uføretrygd. For ikke lenge siden kom jeg i prat med ei fra Norges nakkeskadeforbund, som bestemt mener at mine symptomer stammer fra påkjørsel bakfra. Jeg har ikke engang tenkt tanken at smertene mine kunne være fra den. Spørsmålet er som følger: vil en så gammel sak være foreldet eller vil Naf anbefale meg å prøve saken hos forsikringsselskapet etter så mange år?

SVAR: Utgangspunktet etter norsk rett er at krav foreldes etter tre år. For personskader så løper fristen fra den skadelidte fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Dette innebærer at fristen kan løpe ut senere enn 3 år etter ulykken, nettopp fordi man ikke alltid er klar over skaden, skadeomfanget og årsaken før på et senere tidspunkt. Man har en lengste foreldelsesfrist på 20 år i disse sakene, men det er klart at dersom det har gått mange år siden man var kjent med skadeomfanget så kan dette bli en krevende. Send en henvendelse til forsikringsselskapet uansett om dette. Er du usikker på den tilbakemeldingen du får derfra kan du ev kontakte oss om dette.

Skylddeling og ansvar ved personskade

Jeg er blitt påkjørt bakfra og fått påført personskade, brukket arm med påfølgende komplisert operasjon og langre rekovalens. Politiet og ambulanse tilkalt. Politet kun anført mindre uhell uten klar overtredelse av veitrafikkbestemmelser. Mitt forsikringsselskap tror det ligger an til skylddeling Da det er vanskelig å bevise motpartens skyld? Jeg blinket, bremset ned, la meg inn mot midten av veien og svingte inn på en parkeringsplass. Da blir jeg forbikjørt og påkjørt i stor hastighet. Jeg oppfattet bilen bak meg litt i forkant rett bak meg. Men at han velger å kjøre forbi meg etter å ha aksellrert voldsomt idet jeg bremset opp for å svinge var ikke mulig å avverge. Jeg hadde blinklyset på til venstre også etter at vi stoppet. Jeg spurte motparten om han sett mitt blinklys? Han svarte nei. Hva gjør jeg videre?

SVAR: Selve skyldspørsmålet er en klassisk diskusjonssak. Det vil si at den ene svinger til venstre mens den andre foretar en forbikjøring. Her er det den som skal svinge som må føre bevis for at blinklys ble benyttet, gitt at det var lov å foreta forbikjøring på stedet. Vitneuttalelser vil for eksempel kunne være viktig i den sammenheng. Kan du bevise at du ha gitt tegn ved bruk av blinklys i så god tid at motpart kunne innrette seg etter dette, er hovedregelen at den som foretar forbikjøring skal ilegges ansvaret.
Selv om det skulle bli en skylddeling vil du ha rett til full erstatning når det gjelder personskadesaken. Skyldspørsmålet vil kun ha betydning for hvilket forsikringsselskap som behandler skadesaken. Ditt eget selskap behandler saken om du får ansvaret og motpartens selskap hvis den andre parten ilegges ansvar.
Det er viktig at du melder personskaden til forsikringsselskapet ditt . Videre kan du kreve erstattet merutgifter og økonomisk tap du måtte ha som følge av skaden, for eksempel egenandeler ved behandling og legekonsultasjoner eller tapt inntekt. Hvis det skulle være behov for advokatbistand i forbindelse med personskadesaken må du gjerne ta kontakt med oss.
Utgifter til advokatbistand ved personskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med andre merutgifter som følge av skaden.

Ansvar for sammenstøt på ferge

Hvem har ansvar når man om bord på en ferge skifter felt på instruks fra fergemannskap (trafikkdirigering), og blir påkjørt bakfra/på siden.

SVAR: Etter trafikkreglene vil man ha vikeplikt ved feltskifte og ansvaret for et slikt sammenstøt vil normalt ligge hos den som bytter felt. Ombord på ferge har man imidlertid plikt til å følge anvisning fra fergemannskapet og dermed må også fergeselskapet kunne ilegges ansvar ved sammenstøt som skyldes deres anvisninger.
Har du meldt saken til forsikringsselskapet ditt kan du også opplyse dem om hvilket fergeselskap det dreier seg om, slik at de kan bringe et krav videre. Skal du gå videre med saken på egenhånd kan du henvende deg direkte til fergeselskapet selv og fremme et krav om erstatning.

Savner avgjørelse fra forsikringsselskapet

Min samboer kjørte på en bil som åpnet døren på en parkeringsplass. Døren ble åpnet akkurat når hun var ved fordøra på den andre bilen. Døra ble truffet med vår fremre støtfangers høyre side og det ble en skade på støtfanger og hovedlys. Når vi la inn skademelding elektronisk fikk vi beskjed om at motparten har skylden og at det var samme selskap. Vi ble ikke avkrevd egenandel, men mangler å få beskjed om at saken er oppe og avgjort. Bilen ble reparert med en gang og skaden var i april. Kan vi bare anse at alt er ok og glemme hele saken? Jeg har prøvd å få svar fra forsikringsselskap flere ganger uten hell.

SVAR: Du forteller at du fikk beskjed ved innsending av skademelding til selskapet at motpart ville ilegges skyld for sammenstøtet. Om denne beskjeden du fikk ved innsending av skademeldingen var å anse som en avgjørelse i saken er vi ikke kjent med. Du må imidlertid kunne forvente at selskapet kan stå inne for den vurderingen du fikk ved denne beskjeden.
Likevel burde du få en tydelig beskjed fra selskapet om at saken er avgjort og avsluttet. De fleste forsikringsselskaper har nok hatt en travel vår, så kanskje det kan være årsaken til at du ikke har mottatt noen tilbakemelding på dine forespørsler. Skulle du i løpet av noe tid ikke få noen endelig tilbakemelding fra selskapet kan det være på sin plass med en ny påminnelse og forespørsel om avgjørelse i saken.

Gebyr for uforsikret kjøretøy

I vinter døde moren til samboeren min. Hun var på ett lengre besøk hos en venninne i Sverige da hun ble akutt dårlig og døde. Hun hadde bilen med seg. PGA Covid19 og de påfølgende restriksjonene, fikk vi da ikke vært og hentet dødsboet inkludert bilen før i juli. I slutten av juni fikk min samboer oversendt post igjen fra morens adresse. Der var det bla et krav fra et inkassofirma på forsikringen til bilen. Da denne hadde gått ut, og forsikringsselskapet ikke fikk svar på sine purringer til avdøde (noe som jo er helt naturlig, da hun var død før forsikringen gikk ut) Dette førte også til at det påløp dagsbøter for trafikkforsikringsavgiften som også var gått videre til inkasso. Da vi kontaktet de som administrerer dette fikk vi vite at skiltene måtte leveres inn før de kunne stoppe disse dagsbøtene, noe som var litt vanskelig siden bilen sto i Sverige og man ble frarådet å reise inn i Sverige på den tiden. Mitt spørsmål til dere er: er det noe poeng i å prøve å få avvist kravet om dagsbøter fra disse påløp til vi fikk hentet og levert skiltene inn til SVV?

SVAR: Det er obligatorisk å holde registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring og brudd på denne plikten vil utløse et gebyr. Det er eier av kjøretøy som plikter å sørge for forsikring. Ved eiers død blir kjøretøyet en del av dødsboet og ansvarlig for boet vil måtte sørge for obligatorisk ansvarsforsikring eller avskilting.
Det er en mulighet å søke om at gebyret frafalles etter forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn § 9. Av denne følger: «Trafikkforsikringsforeningen kan etter bilansvarslova § 17a annet ledd ettergi gebyret helt eller delvis dersom brudd på plikten til å tegne forsikring må anses som unnskyldelig som følge av forhold utenfor den ansvarliges kontroll.» Dette må anses som en snever unntaksregel og det skal noe til for å kunne påberope seg slike forhold. I ditt tilfelle synes det som at det har vært flere forhold som har vanskeliggjort både å opprettholde forsikringen på bilen og å avskilte den. Det er lite å tape på å forsøke med en søknad til Trafikkforsikringsforeningen, så vi vil nok anbefale deg å sende en henvendelse der du forklarer omstendighetene.

Transportutgifter til behandling etter trafikkulykke

Dersom mitt barnebarn trenger fysioterapi i etter kant av en alvorlig kollisjon og hun går på videregåendeskole, hvem skal dekke utgifter til taxi, da det ikke finnes kollektiv transport som passer, det er heller ikke mulig å benytte felles helsebuss taxi, da disse plukker opp flere pasienter og hun går da glipp av svært mye undervisning. taxi fra skole til fysioterapien vil koste kr pr tur, det er ikke avklart hvor lenge hun vil trenge fysioterapi.

SVAR: Forsikringsselskapet dekker alle rimelige og nødvendige merutgifter som følge av en personskade, men skadelidt har en plikt til å innrette seg og begrense tapet. Hvis taxi er eneste transportmulighet, eller at busstilbudet er så dårlig at det går unødig utover skolen, så mener jeg at forsikringsselskapet bør dekke utgifter til taxi. Vi anbefaler å ta kontakt med selskapet for å avtale nærmere hvordan dette kan gjøres. Skulle det bli behov for advokatbistand kan vi gjerne se nærmere på saken. Kontakt oss gjerne på denne linken.

Løst kumlokk skadet bilen

Kjørte E6 Leirviktunnel nord Narvik, da løst kumlokk skadet campingbilen min for ca. 20 000 kroner. Vegvesenet har innrømmet problemet og sveist fast lokket.

SVAR: Utgangspunktet er at veien stilles til trafikantenes disposisjon slik det til enhver tid foreligger, og det er ingen garanti for veier til enhver tid er uten feil eller mangler. Til tross for dette vil veimyndighetene i noen tilfeller kunne bli erstatningsansvarlig for skader som måtte oppstå. Slikt ansvar vil for eksempel foreligge ved svikt i kontrollrutiner av veinettet, eller at det foreligger svikt ved å utbedre meldt skade på veien.
Det tilfellet at Vegvesenet har innrømmet problem på kumlokket, vil ikke uten videre medføre at de er ansvarlig for skaden på din bil. Årsaken til at kumlokket løsnet, og hva som har skjedd i forkant/ettertid, er ukjent for oss. Det er derfor vanskelig å vurdere om vegmyndighetene vil ha noe ansvar i din sak. Vi anbefaler deg å undersøke om det kan foreligge svikt som har sammenheng med den oppstått skaden, ev. sende et krav til myndighetene, slik at de kan ta stilling til dette.

Leiebildekning ved superforsikring

Har forsikret bilen i et større forsikringsselskap, det er en Tesla X 2019-modell. Jeg henvendte meg til forsikringsselskapet om å få leiebil da den var på verksted. Jeg har superforsikring. Skaden er at jeg har en lekkasje på kjølevæsken. Dette er en garantisak. Jeg mener at jeg har krav på leiebil, da dette omfatter drivverket på bilen (batteri), noe de ikke var enig i. Derfor lurer jeg på hvorfor forsikringsselskapet tar seg betalt for Superforsikring på noe de ikke holder. Hvis de er av den oppfatning at de ikke dekker for eksempel motorhavari når det er garanti på bilen så kan de heller ikke ta seg betalt for det. Verkstedet gir ikke ut leiebil.

SVAR: Det vil være vilkårene i forsikringen din som sier noe om når du kan kreve leiebil og du må derfor undersøke disse. Et vanlig vilkår i forsikringen er at det kun er plutselig oppståtte skader som dekkes. Er det snakk om en lekkasje som har oppstått over tid og ikke ved en plutselig hendelse kan det tenkes at det er årsaken til at leiebil ikke dekkes. Det betyr ikke at du ikke vil kunne benytte Superforsikringen i andre tilfeller.
Det er snakk om en nyere bil og vi legger til grunn at du er innenfor alminnelige reklamasjonsfrister i kjøpslovgivningen. Du vil kunne ha krav på en låne- eller leiebil fra forhandler dersom feilen må anses som en kjøpsrettslig mangel. Du kan lese mer om rettigheter ved kjøp her.

Steinsprutskade mens bilen er på verksted

Hadde bilen inne til sjekk for vibrasjoner etter at jeg hadde kjøpt en ny bil. Fikk den tilbake med en kraftig «steinsprut» (lakkskade) på panseret. De på verkstedet påsto at de ikke visste noe om dette. Jeg kan ikke bevise at det skjedde der, men jeg vet at det må ha skjedd der. Dette er jo irriterende når bilen er splitter ny og på det tidspunktet hadde eid den i kun en måned. Er det noe jeg får gjort med dette i ettertid?

SVAR: Det er kjedelig å oppdage bilen har fått en skade etter endt verkstedsbesøk. For å holde verkstedet ansvarlig for skaden på bilen, så må det kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres at skaden har oppstått ved deres arbeider. Det vil derfor kunne by på bevisutforinger å hevde at steinsprutskaden har oppstått under deres arbeider.
Uansett kan det stilles spørsmål om verkstedet i det hele tatt kan bli ansvarlig for skader som de ikke er herre over. Det vil ikke være unaturlig å testkjøre bilen i forbindelse med feilsøking /utbedring av vibrasjonene. En steinsprutskade kan oppstå nå som helst, og det lite man kan gjøre for å forhindre at det skjer (hvis så er tilfelle ville det for så vidt ha vært naturlig at verkstedet ga beskjed om dette til bileier). Av håndverkertjenesteloven § 28 fremkommer det at man kun kan holde verkstedet ansvarlig dersom «det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av». En steinsprut vil nok fort anses som en skade som verkstedet ikke hadde noen mulighet til å forhindre.
Det vil derfor kunne være utfordringer med å holde verkstedet ansvarlig for steinsprutskaden.

Kjøring i rundkjøring

Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. Jeg opplever nær daglig at trafikk i «hovedfelt» kjører på til hele rekka er kommet gjennom. Jeg har forstått situasjonen slik at først bil over vikelinjen kan kjøre først uavhengig av lengden på kryssende trafikk . Og jeg følger dette opplegg ; og får generelt protester fra såvel passasjerer som andre bilførere. Åpenbart får man eventuelt bevisproblem ved kollisjon. Jeg følger nå mitt prinsipp og støttes av kommentarene til trafikkreglenes kommentarer : Hvem som krysser vikelinjen først ER av betydning. Spørsmål: Kan jeg fortsatt bryte bilkøen i rundkjøringen når jeg klart krysser vikelinjen først?

SVAR: Det er helt riktig at trafikkreglene ikke har egne regler som gjelder for rundkjøring. Utgangspunktet er derfor at det er de alminnelige trafikkreglene som regulerer rundt hvordan man skal kjøre i en rundkjøring.
Bruken av rundkjøringer bygger på det prinsipp om at man må jenke seg til etter hverandre og vise hensyn. På den måten oppnår man best trafikkflyt.
Når det gjelder vikeplikten for kjøretøyer inne i rundkjøringen, så oppstår den ved det oppsatte vikpliktskiltet. Vikeplikten gjelder for alle kjøretøyer inne i rundkjøringen. Rettepraksis har vist at det er det kjøretøyet som først kom inn i rundkjøringen, som har forkjørsrett.
Hvorvidt du kan bryte inn i bilkøen i rundkjøringen (hevede forkjørsrett) når du er inne i rundkjøringen først, beror på en konkret vurdering av situasjonen der og da, og kan vanskelig svares ja eller nei på. I utgangspunktet vil det kjøretøy som kom først inn i rundkjøringen har forkjørsrett. Allikevel vil ikke dette medføre at man har en påkjørsrett. Vegtrafikkloven § 3 er klar på man må vise hensyn ved at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»
Generelt bør man vise hensyn og tilpasse seg trafikkbildet når man skal kjøre inn i rundkjøringen.

Andre spørsmål

Glemt å fjerne autopassbrikke

Jeg trodde jeg hadde fjernet Autopass-brikken fra min nye Hyundai Kona da jeg solgte denne i 2018, men da bompengeselskapets nettsider var lite oversiktlige oppdaget jeg ikke flausen før nå. Selskapet (Fjelllinjen) anbefalte at jeg tok kontakt med nåværende eier av bilen (som jeg ikke solgte til), men han svarer med å henge meg ut i sosiale medier og oppfører seg svært ufint. Kan jeg sende ham faktura med innkasso fra mitt ENK, klage på avtalebetingelser og konsekvenser dette har medført til Statens Vegvesen eller må jeg anse pengene som tapt? Det dreier seg om kr. 2000. Kan NAF hjelpe?

SVAR: Det er fort gjort å glemme å ta ut brikken ved et salg. I tillegg krever Fjellinjen å få en egen oppsigelse avtalen noe enda flere glemmer. Dette siste har det vært en del diskusjon om, og vi i NAF Advokat har bistått i en sak om dette. Les mer her. (avgjørelsen er ikke rettskraftig ennå) Det er klart at den som overtar bilen ikke har noe krav på at du dekker bompasseringene, og det er rimelig at du får bompasseringene tilbakebetalt. Hvis dette fortsatt ikke løser seg ta kontakt med oss om saken via denne linken.

Skade på leiebil

Med leiebil fikk vi en skade uten at vi visste om dette (altså hvordan det har skjedd). Åpenbart påført på parkeringsplass. Kan jeg eller kona bruke vår kasko på å dekke skade og bli vi trukket av forsikringspremieprosent?

SVAR: Det er forsikringen på leiebilen som kommer til anvendelse. Det vil si den forsikringen du har tegnet på den. Det fremgår av leieavtalen. Dere kan ikke benytte egen kasko. Kaskoforsikring gjelder for den konkrete bilen den er tegnet på. Det vil fremgå av forsikringsbeviset. Når det gjelder leiebil i utlandet, ser vi dessverre at det i mange tilfeller kan være vanskelig å vite hvilken forsikringsdekning man bør tegne, og i tillegg kan mange av dekningene være kostbare. Dette er fremdeles en litt uryddig bransje. Skal man leie bil kan det være en fordel å kjøpe NAFs egenandelsforsikring.

Renten justeres bare opp, ikke ned?

Jeg leaset en bil i juni 2018 med 1,99 i rente. Så fort det ble renteøkning gikk rentene opp. Kontrakten sa også det. Ved rentenedsettelse skjer ikke det. Sendte en klage på det og fikk til svar at de måtte ta hensyn til de kontraktene som ikke ble oppfylt og vi måtte da hjelpe dem? Betaler nå over 300 kroner ekstra i måneden i forhold til inngått kontrakt. Hva kan jeg gjøre?

SVAR: I og med at leasing er avtalebasert må man i utgangspunktet se hen til leasingavtalen og dens vilkår for å besvare hva man har krav på i forbindelse med rentejusteringer. Slik du beskriver det forstår vi imidlertid at renten er satt opp på grunn av renteøkning. Der er uklart hva denne renteøkningen er begrunnet i, men dersom renteøkningen begrunnes i at styringsrenten har gått opp, er vår mening at du i utgangspunktet må kunne kreve at renten går ned igjen når styringsrenten synker igjen. Her må samme renteendring komme begge parter til gode. Se her artikkel om dette i vårt medlemsblad Motor. Vårt råd er nok er at du tar kontakt med ditt leasingselskap vedrørende dette og be om en nærmere begrunnelse på hvorfor renten ikke settes ned. Når det er sagt vil det være ordlyden i avtalen som til syvende og sist får anvendelse.

Skade på bobil under verkstedsopphold

Hei, jeg hadde min bobil på verksted for EU kontroll. Da jeg hentet bobilen, var den skadet på baksiden av bobilen. Bilverksted sa at noen hadde krasjet i bilen mens den sto parkert ute. De hadde brukt lim for å feste en del av støtfangeren. Parkeringsplass foran verksted er eid av bilverkstedet. Bilverkstedet vil ikke betale for skaden. Men jeg synes at når jeg har levert bilen min på verksted, må de ta være på bilen til den blir hentet. De har ansvar for at bilen blir levert uten skade. Hva er mine rettigheter?

SVAR: Utgangspunktet er at verkstedet vil ha ansvar for din bobil mens den er i deres varetekt eller for øvrig under deres kontroll. Dersom bobilen får skader i slike tilfeller, vil verkstedet kunne ha et erstatningsansvar. Unntaket er dersom verkstedet kan godtgjøre at skadene ikke skyldes feil eller forsømmelse fra deres side. Her må man derfor se nærmere på hvorfor bobilen ble skadet og om forsømmelse fra verkstedets side kan ha vært en medvirkende årsak.

Påbud om gul vest på MC

Hei, kan NAF (NAF MC) jobbe med at det blir påbud om gul vest på motorsyklister. Er mc-fører sjøl. Takk.

SVAR: Takk for godt innspill. Vi oppfordrer generelt til at både fotgjengere, syklister og motorsyklister må gjøre seg synlige i trafikken. Gul vest, eller andre sterke signalfarger på hjelm og/ eller på kroppen, er en veldig bra måte å synes på. Vi har til nå ikke jobbet for å få innført et påbud om dette, men vil gjøre en vurdering om det kan være hensiktsmessig.

Bompenger for bobil

Norgesbom/youpark.no: Bobil og kjøring gjennom bom på setervei. Her har de en grense på personbiltakst under 3 500 kilo. Jeg spurte dem: Bobil med registrert egenvekt/totalvekt inntil 3850kg betaler personbiltakst på alle bompasseringer og ferger i Norge. Dette gjelder vel også passeringer i Norgesbommen, eller har Dere egne regler/egen tolkning? Fikk svar: Dette er forskjellig basert på hvilke av bomanleggene man passerer på. Hva mener dere? Staten definerer bobil under 3850/4000 som personbiltakst, burde ikke dette være retningsgivende?

SVAR: Det er riktig at kjøretøy i gruppe M1 betaler personbiltakst, men dette avhenger at man har en bombrikke som er knyttet opp til AutoPASS-systemet og en avtale med et bompengeselskap. Vi regner med at den aktuelle seterveien som Norgesbom drifter, er en privat vei og dermed ikke er knyttet opp til offentig bompengeinnkreving gjennom AutoPASS. De er derfor ikke bundet til å gi personbiltakst til kjøretøygruppe M1.
I veiloven § 56 står det: «Med samtykke frå kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane.» Kommunen har altså gitt tillatelse til at det kan kreves inn bompenger på denne seterveien. Du kan derfor vurdere å ta saken opp med aktuell kommune og anmode dem om å fastsette taksten for bobil i hht. AutoPASS-regelverket på den aktuelle veien.

Reklamasjonsrett på verkstedtjenester

I 2017 reparerte jeg min Opel hos Opels merkeverksted. Reparasjonen gjaldt varmen i førersetet som koblet ut etter ca. 1 minutt. På forespørsel svarte verkstedet at det var bare 1 års garanti på reparasjonen. Stemmer dette? Jeg trodde det var 5 års garanti på reparasjoner utført hos Opels merkeverksted?

SVAR: Du har helt rett i at du har fem års reklamasjonsrett på reparasjoner. Dette følger av håndverkertjenesteloven og gjelder mangler ved tjenesten. En mangel vil kunne foreligge hvis tjenesten ikke har ført til det resultatet som er avtalt eller som du med rimelighet kunne forvente, eller hvis verkstedet på annen måte har forsømt sine plikter.
Her har verkstedet opplyst at det i tillegg er en garanti på ett år, og denne garantien vil gjelde i tillegg til dine rettigheter etter håndverkertjenesteloven.

Klage på advokatbistand

Jeg er medlem av NAF og benyttet for snart 12 mnd. siden advokatbistand fra NAF, trodde jeg, men ble henvist til et advokatkontor som NAF hadde samarbeid med. Nevnte advokatkontor kunne jeg ikke benytte på grunn av manglende kompetanse. Hvilke kompetansekrav stiller NAF til sine samarbeidende advokater? I følge dekning i mitt medlemskap med NAF dekkes noen timer advokatbistand . I mitt tilfelle ble dette brukt på et brev til motparten med noen linjer om fakta og en telefonoppringning. Nevnte samarbeidende advokatfirma som NAF henviste meg rådet meg til å ikke å forfølge saken da de mente det var sitat « bratt bakke å gå". De fikk nok sitt oppgjør fra NAF , mens jeg gikk til annen advokat uavhengig av NAF og de løste saken og jeg slapp motpartens krav på kr 20000 som de skulle ha ved innlevering av leasingbil. Ser at Naf nå prøver å markedsføre sine juridiske tjenester, men jeg kommer ikke til å benytte meg av dette dersom behovet skulle oppstå i fremtiden.

SVAR: Jeg beklager at du ikke er fornøyd med den bistand du har fått i ditt medlemskap her hos oss, men det er hyggelig å høre at saken likevel løste seg.
I tillegg til fast ansatte advokater ved NAFs hovedkontor, har vi et samarbeid med et landsdekkende nett av privatpraktiserende advokater. Alle disse skal ha svært god kompetanse på bil- og forbrukerrettslige problemstillinger. Det overrasker meg derfor at du skala ha fått til svar at gjeldende advokatkontor ikke hadde kompetanse på leasing. Dette vil vi følge opp.
Når det gjelder spørsmålet om hva medlemskapet omfatter av advokatbistand, så er råd og veiledning inkludert. Det vil si at du kan kontakte oss på e-post eller telefon med dine juridiske og biltekniske spørsmål så ofte du vil uten at det koster noe ekstra. Hvis vi mener du har en sak å gå videre med, kan vi også påta oss å fremme et krav til motpart. Slik advokatbistand gis med inntil 2 timer mot en egenandel med kr 375.
Selve saken er vanskelig for meg å vurdere utfra de få opplysningene som er tilgjengelig her, men på generelt grunnlag kan jeg si at det dessverre ikke er alle saker vi klarer å løse. I noen tilfeller skulle vi gjerne fulgt en sak videre, men en rettsprosess kan være både tidkrevende og kostbart slik at anbefalingen noen ganger er å la saken ligge.

Unormal slitasje på leasingbil

Hvordan kan jeg overprøve det bilforretningen krever betalt for skader som er oppstått på bilen i løpet av leasingperioden, når jeg leverer tilbake bilen etter leasingperioden? Om dette beløpet synes å være for stort, hadde det vært fint å kunne overprøve dette hos en uhildete tredjepart. Kan dette gjøres hos en NAF testestasjon?

SVAR: Ved innlevering av leasingbil vil leasingselskapet gjøre en vurdering av bilens tilstand. Som utgangspunkt vil skader som er å anse som «unormal slitasje» kreves dekket av forbrukeren. Dersom man kommer i en situasjon hvor det fremmes et slikt krav, vil det være lurt å oppsøke et verksted eller en av våre testestasjoner for en vurdering av dette. Denne vurderingen må gjøres konkret i hvert tilfelle, og et verksted vil vurdere om bilens tilstand utgjør «unormal slitasje». Et NAF-senter vil kunne gjøre denne vurderingen.
Du kan lese mer om «unormal slitasje» og annen informasjon rundt dette her.

Klage på NAF-test

Hadde NAF-test på bilen først og fikk da beskjed om hva som måtte repareres. Leverte bilen inn 3 dager etter Naf-test for reparasjon, fikk bilen igjen seint på dagen og bilen var ikke satt i stand i forhold til det som ble påpekt på Naf-testen. Sendte klage til NAF, men har ikke fått svar.

SVAR: Vi i NAF kan også gjøre feil, og vi har derfor laget et klagesystem som skal ivareta våre medlemmer og sørge for en god klagesaksbehandling. Første klage skal til ansvarlig for den tjenesten eller produktet man er misfornøyd med. Fører ikke det frem, kan saken klages videre for behandling i en egen NAF Klagenemnd, som består av en ekstern advokat, en representant valgt blant medlemmene og med en ansatt som sekretær. Når det gjelder din sak, forstår jeg at du ennå venter på et svar. Vi kontakter deg i morgen for mer opplysninger, slik at vi får saken inn på riktig spor.

Innsyn i verkstedhistorikk

Kan verksted nekte å utlevere dokumentasjon på bilen over hva som er gjort om man ikke har bestilt og betalt jobben selv? Har opplevd at verksted ikke leverer ut underlag fra garantireparasjon og begrunner det ut i fra personvernhensyn.

SVAR: At verksteder motsetter seg utlevering av service- og verkstedshistorikk er dessverre blitt en velkjent problemstilling.
NAF har henvendt seg til Datatilsynet for å få deres syn på rettsspørsmålene ved utlevering av service- og verkstedshistorikk. Vi har ennå ikke mottatt svar på vår henvendelse. Vi står likevel fast ved vårt syn på at bileier har rett på innsyn i egen bils service- og verkstedshistorikk. Nedenfor har vi inntatt det rettslige grunnlaget for vårt syn.
Det er ikke helt klart om servicehistorikk er personopplysninger i rettslig forstand. Dersom servicehistorikk ikke oppfyller lovens vilkår om å være personopplysninger vil innsyn ikke kunne nektes med grunnlag i personopplysningsloven/GDPR. I det følgende forutsetter vi imidlertid at bilens servicehistorikk er å anse som personopplysninger i rettslig forstand, da vi også i slike tilfeller mener bileier har rettslig grunnlag for innsyn i servicehistorikken til egen bil.
Etter GDPR artikkel 6 fremgår lovlige formål for behandling av personopplysninger. Etter artikkel 6 (1) bokstav f er behandling av personopplysninger lovlig dersom:
«Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.»
Bestemmelsen inviterer til en interesseavveining, og vi mener det er åpenbart at tidligere eiers interesse av hemmelighold veier klart mindre enn den aktuelle bileiers interesse i innsyn. Ut over dette skal det foretas en helhetsvurdering av innsynsbegjæringen. Vi mener at innsyn i servicehistorikken til egen bil er fullt ut forenlige med hensynene som skal tas i denne vurderingen, jf. GDPR artikkel 6 (4) a – e.
Etter dette mener vi, som det overordnede utgangspunkt, at det er rettslig grunnlag for innsyn i egen bils servicehistorikk, og at denne retten til innsyn gjelder uavhengig av om bilens servicehistorikk betraktes som personopplysninger i lovens forstand, eller ikke. Der innsyn likevel nektes vil det være verkstedet som må påvise et rettslig grunnlag som begrunner en slik innsynsnektelse.

Ufagmessig utbedring av skader

Hei var uheldig å blei påkjørt på eit kjøpesenter å fikk ein bulk i bakskjermen. Fekk utbedres skaden hos et verksted, men er ikkje fornøyd med reprasjonen, fargen på baksjermen er nå mørkere i lakken en resten. Og det er blitt laga ei stripe i lakken oppafor skjermen, der det har begynt å ruste, da eg klaga på dette hevder verkstedet at det ikkje er deiras ansvar. Siden dekselet som dei har hatt av er reparert før og er skjeivt, å dei klarer ikkje å få det ordentlig på plass, det har forårsaket stripen i lakken, hevder dei. Og verkstedet vil ikkje utbedre dette, så eg sitter igjen med feil farge på baksjermen og eit deksel som ikkje er korekt montert, pluss rustskade. Kva kan eg gjera videre med dette?

SVAR: Et slikt utbedringsarbeid er å anse som en håndverkertjeneste. Da er det håndverkertjenesteloven som kommer til anvendelse på kontrakten og utbedringsarbeidet.
En håndverkertjeneste skal utføres «fagmessig», jf. Håndverkertjenesteloven § 5. Hvis arbeidet ikke er utført «fagmessig» vil det foreligge en mangel i rettslig forstand, jf. håndverkertjenesteloven § 17, og forbrukeren kan gjøre krav gjeldende mot verkstedet.
Etter vår vurdering er ikke reparasjonen utført «fagmessig» der det er synlige fargeforskjeller på bilens paneler etter verkstedets utbedring. Stripen i lakken kan også danne grunnlag for et krav mot selger, men det er du som må bevise at stripen er påført av noen på verkstedet mens bilen var hos dem.
Der det foreligger mangler ved håndverkertjenesten kan forbrukeren bl.a. kreve kostnadsfri retting av mangelen, jf. håndverkertjenesteloven § 21.
I din sak vil vi anbefale deg å reklamere skriftlig til verkstedet. Merk likevel at stripen, og det faktum at det har oppstått rust i forbindelse med denne, kan bety at du skulle ha reklamert overfor verkstedet tidligere. Forbrukeren taper sitt krav dersom det ikke reklameres «innen rimelig tid» etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. håndverkertjenesteloven § 22.

Feil med dieselpumpe

Under fylling av diesel i ferien stoppet ikke pumpen før spruten sto ut av åpningen på dieseltanken. Heldigvis sto jeg ikke rett foran pistolen, men regnjakken ble dynket i diesel og lukter enda, selv etter spyling med hageslange og å ha hengt ute i regnvær. Andre som har vasket i vaskemaskinen rapporterer at vaskemaskinen og påfølgende vasker luktet diesel, og jeg har derfor ikke gjort dette enda. Er det mulig å få erstattet klær og lignende etter drivstoffsøl som følge av feil på pumpen (enten gjennom NAF-medlemskap, gjennom innboforsikring eller ved å kontakte selskapet selv)?

SVAR: Vi er kjent med at bensinstasjonene noen ganger påtar seg ansvaret for å dekke slike skader. Om det er et problem med pumpen eller om det er brukerfeil er krevende å bevise i ettertid. Det mest hensiktsmessige vil være å ta kontakt med den aktuelle stasjonen i første omgang.

Feil diagnose fra verksted

Bilen har vært inne for service, og diagnosen for et av problemene fører til et par timer betalt arbeid for å løse det. Det viser seg et par uker senere at problemet er ikke løst og at årsaken bak problemet var helt annerledes. Hvem skal dekke kostnadene dette medfører, som skyldes feil opprinnelig diagnose? Spiller det noen rolle om det viser seg å koste 10 ganger mer å løse problemet enn de opprinnelige 2 timer jeg hadde betalt for?

SVAR: Hvis du mener verkstedet har gjort en feil anbefaler vi at du i første omgang sender en skriftlig klage til verkstedet. Det er håndverkertjenesteloven som regulerer dette, og hovedspørsmålet er om verkstedet har gjort en fagmessig jobb; i dette tilfellet om de kan lastes for å ha stilt feil diagnose. Dette må vurderes konkret. Dersom du har betalt for en «unødvendig» reparasjon kan det være aktuelt å kreve kostnaden med denne tilbakebetalt. Dersom nåværende skade skyldes feil fra verkstedets side, vil du i utgangspunktet kreve hele kostnaden erstattet.

Skader på leasingbil

Jeg har en bil på leasing. Etter 2 år bærer den preg av ikke å tåle maskinvask. Hva gjør jeg, jeg har et år igjen av leasingtiden. Takknemlig for råd.

SVAR: Ved leasing av bil vil dine rettigheter og plikter følge av leasingavtalen. Det er et vanlig vilkår i leasingavtaler at leasingtaker er ansvarlig for «unormal slitasje». Du forteller at bilen bærer preg av ikke å tåle maskinvask, og vi antar at det særlig er lakken som er utfordringen.
Har bilen fått slitasjeskader som følge av maskinvask vil det bli et spørsmål om det er en svakhet ved bilen/lakken som er den hovedsakelige årsaken til skadene. I så tilfelle vil det være rimelig at det er produsent eller importør som dekker skadene. Er lakken imidlertid av normalt god kvalitet, men maskinvasken likevel har slitt mye på bilen kan skadene være å anse som unormal slitasje. Overfor leasingselskapet vil nok i så fall du holdes ansvarlig for skadene. Et alternativ da vil kunne være å ta dette opp med de som driver vaskehallen.

Prisoverslag verksted

Min sønn måtte ta en omfattende reparasjon på sin bil, han mottar et prisoverslag fra verkstedet på alt som skal gjøres med bilen. Når bilen er ferdig og han henter den så er to nye dekk som skulle vært skiftet i følge takst og prisoverslag ikke utført. Verkstedet sier de skal bestille og sette på dekk. Dette blir gjort og så kommer regning på dekkene som sto i prisoverslaget. Gjelder ikke et prisoverslag , skal det betales ekstra når de er inkludert i prisoverslaget? Hadde vært fint med en betraktning av dette.

SVAR: Etter håndverkertjenesteloven har verkstedet en plikt til å melde fra til forbrukeren dersom det skjer endringer i en allerede inngått avtale. Ved et slikt forhåndsavtalt prisoverslag kan de ikke kreve ekstra betalt for dekkene dersom de var listet opp i det opprinnelige prisoverslaget. Videre kan deres arbeid være å anse som mangelfullt dersom de ikke gjorde den jobben som på forhånd var avtalt.
Vi vil anbefale dere å rette en reklamasjon mot verkstedet, og bemerke at dere ikke er enige i at dette skal betales. Dersom verkstedet krever at dere må betale kan dette gjøres i protest. Ved et eventuelt avslag er det lurt å be om en begrunnelse for dette.

Ansvar ved trafikkuhell

Jeg hadde et uhell og kom over i motsatt kjørefelt ved ett uhell og kjørte inn i siden på motgående bil og fikk 12 000 kroner i bot og mistet lappen i 6 måneder. Synes dette var en hard straff, en kjører jo ikke på andre med vilje. Forsikringsselskapet stiller også tvilende spørsmål om bruk av mobiltelefon og skjermer i bilen, enda jeg hadde vitne i bilen. Hva er NAF sitt råd i en slik sak?

SVAR: Vegtrafikkloven stiller svært strenge krav til aktsomhet. Som trafikant plikter man å ferdes ikke bare slik at det ikke oppstår konkret fare, men på en slik måte at fare ikke kan oppstå. Der hvor man har kommet over i motsatt kjørefelt er risikoen stor for at man blir å anse som utaktsom. Dersom du ønsker en vurdering av din konkrete sak kan du sende den inn til oss her. Når det gjelder forsikringssaken vil de kunne avkorte i saker hvor det foreligger grov uaktsomhet. Mobilbruk vil kunne være grunnlag for slik avkortning, men ofte kan det være grunnlag for å diskutere størrelsen på en eventuell avkortning.

Kan du bruke mobilen når du står stille på rødt lys?

Eg blei stoppa fordi politiet trudde eg las på mobilen, og han som stoppa meg var arogant og truande so eg blei skremd av framferda hans. Han trua med vist eg ikkje skreiv under blei da verre for meg. Men orsaka til at dei trudde eg las er den at eg naus og helt meg opp handa so da ikkje skulle drive på frontruta. So difor lurer eg på om dei kan straffe meg uten at dei hadde bevis, berre at dei trudde eg las?

SVAR: Vi får inn en god del spørsmål knyttet til dette med bruk av mobiltelefon i bil. Her kan det være et spørsmål om hva som er lov, men også om når slik mobilbruk anses bevist. Det er gjennom en egen forskrift fastlagt at det ikke er lov til å bruke mobiltelefon «under kjøring». I utgangspunktet er det uproblematisk å fastslå om man har brutt bestemmelsen eller ikke, men enkelte spørsmål kan likevel dukke opp. Hva skjer når du for eksempel står på rødt lys. Er dette «under kjøring»? Dette har vært tema i noen nye avgjørelser fra Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten km da frem til at man ikke var i den situasjonen i tilfeller hvor bilens motor automatisk slår seg av ved stand, men det påpekes at dette ikke nødvendigvis gjelder der hvor man sitter med foten på bremsen og motoren i gang...
Spørsmålet ditt går på hva som skjer når påstand står mot påstand om hva som er faktisk tilfelle. Det blir en konkret vurdering som tingretten eventuelt må ta stilling til dersom saken havner i retten. Erfaringen er dog at en polititjenestemann har en stor troverdighet i retten, og det vil nok være en risiko ved å prøve en sak som dette.

Hva regnes som normal slitasje ved leasing?

Finnes det noen standarder for hva som er beregnet ‘vanlig bruk’ etter tre års leasing av en SUV. Dette gjelder en Toyota Rav4 som er brukt som en SUV med noen besøk på skogsvei, om det skulle ha noe betydning.

SVAR: Leasingavtaler opererer gjerne med at skader og slitasje ut over det som oppstår ved «vanlig bruk» vil bli krevd av leietakeren ved endt leasingperiode.
Utgangspunktet for å fastlegge dine forpliktelser etter en leasingavtale følger vanlige avtalerettslige prinsipper. Det er derfor en vanlig norsk språkforståelse av begrepet «vanlig bruk» av en bil som skal legges til grunn for vurderingen.
Kort fortalt kan vi derfor si at «unormal slitasje» vil falle utenfor slitasje som oppstår ved «vanlig bruk». I vurderingen må det tas hensyn til bilens kjørelengde, alder og andre relevante forhold. Det er herunder mulig å ta hensyn til hvilken type bil det er snakk om. En høyreist firehjulstrekker vil normalt kunne bli benyttet til sporadiske turer utenfor asfaltert vei – samtidig går det en grense for hva leasingselskapet må akseptere.
At du har benyttet din Toyota RAV-4 på skogsbilvei vil derfor kunne anses som normal/ «vanlig» bruk, og derfor ikke automatisk være noe du må betale ekstra for ved innlevering av leasingbilen. Enkelte ytre skader på kjøretøyet bør aksepteres av leasingselskapet, men her går det altså en grense der skadene blir så mange, og så omfattende, at de ikke lenger kan anses som konsekvenser av «vanlig bruk».

Overtakelse av leasingavtale

Jeg har tatt over en leasingavtale på en Passat der forrige eier betalte en takst på samme plassen bilen var leaset. De markerte en del punkter som dreier seg om rundt 10 000 kroner, og jeg ble enig med tidligere eier om overtakelse. Noen dager etter jeg hentet bilen fant jeg flere større riper og skader som ikke var nevnt i takst. Beløpet på disse er rundt 10-12 000 kroner å utbedre. Verkstedet avslår at det er deres problem og henviser til at det er tidlige eier som må stå for dette, da det er han som har laget de, noe han nekter å ville være med på. Hva gjør man videre i en slik sak? De mente bilen var levert inn møkkete til takst, men de også kan ha glemt å nevne at bilen skulle være vasket til tidligere eier i dette tilfelle da de ikke finner noe skriftlig som er sendt på dette.

SVAR: Da vi ikke har sett den opprinnelige leasingavtalen med leasingselskapet, og heller ikke avtalen mellom deg og tidligere leietaker blir vårt svar av mer generell karakter. Det tas forbehold om at vår vurdering kan bli annerledes etter en gjennomgang av de forannevnte dokumentene, og at vår vurdering utelukkende er gjort på bakgrunn av informasjonen i ditt innsendte spørsmål.
Risikoen for skade går normalt over på deg når du overtar bilen. Vi forstår saken dit hen at skadene ble avdekket etter at bilen var overlevert til deg.
Selv om skadene er påført av tidligere leietaker er det du som har bevisbyrden for at skadene er påført av tidligere leietaker. Hvis tidligere leietaker erkjenner ansvar for skadene kan det være grunnlag for å gå videre med saken. Selv om det er beklagelig at verkstedet ikke avdekket skadene da bilen var inne hos dem til kontroll, og selv om bilen burde ha blitt vasket skikkelig til verkstedets gjennomgang, anser vi det som svært krevende å holde verkstedet ansvarlig i saken.
Vi vil likevel anbefale deg å fremsette en skriftlig reklamasjon til forrige leietaker, og imøtese motpartens forslag til løsning på saken. Kanskje kan en kostnadsdeling av reparasjonskostnadene være en mulig løsning?

Forhandler nekter å utlevere historikk

Bertel O. Steen nekter å bekrefte skriftlig at de f.eks. har byttet høyspenningsbatteriet på flere Kia Soul EV. De gjemmer seg bak GDPR og sier at fordi Kia er den som betaler for garantireparasjoner kan de ikke utlevere dette. For meg fremstår det både som urimelig og uriktig å gjemme seg bak GDPR når man bare ber de sende eier en mail og bekrefte hva som er gjort med bilen. Jeg har Soul EV som er 4 år gammel og må også inn for å bytte batteri. Jeg formulerte min henvendelse som en reklamasjon slik at jeg kan kreve batteriet utbedret også etter 5 år dersom dette ikke løser problemet på en måte som er tilfredsstillende.

SVAR: Du vil normalt ikke ha rett på innsyn i andre garantireparasjoner der disse er utført på andre biler enn din. Dette er noe forhandler etter alt å dømme vil kunne nekte deg innsyn i.
Vi er kjent med at verksteder og forhandlere ofte motsetter seg utlevering av service-og verkstedshistorikk ved å vise til GDPR. I din sak kan det være interessant å be Kia påvise et rettslig grunnlag for innsynsnektelsen. NAF mener at bileier bør ha rett på innsyn i egen bils service- og verkstedshistorikk, også i de tilfellene der bilen er reparert i forbindelse med garanti. Slik dokumentasjon vil nemlig en forhandler uansett måtte fremlegge for retten ved en eventuell tvistesak, da vi ikke ser at noen av unntakene i tvistelovens kapittel 22 får anvendelse. Det virker unødvendig tungvint at man ikke skal få innsyn før kravet om innsyn eventuelt har havnet i retten. Vi har til orientering henvendt oss til Datatilsynet for deres syn på problemstillingen, og avventer svar derfra.

Betale for olje ved bytte av bunnpanne

Det skal byttes bunnpanne på min bil som garantisak. Dette ble oppdaget på service. Kan de forlange at jeg betaler for ny olje?

SVAR: For å skifte bunnpannen, så må oljen tappes av. Den samme oljen kan tappes av på betryggende måte føre den fylles tilbake etter at bunnpannen er byttet. Normalt sett fyller man ikke tilbake brukt olje, men bytter den med ny. Uansett skal reparasjon på garanti være uten kostnad for deg, og man kan argumentere for at nye olje ikke skal koste deg noe.
Dersom serviceintervall uansett skulle tilsi at bilen snart skal bytte olje, bør du allikevel vurdere å betale for dette da dette, da det vil være besparte kostnader ved neste service.

Pris for drivstoff

Jeg kjører forbi Circle K og ser en gunstig dieselpris på det store prisskiltet. Svinger inn og begynner umiddelbart å fylle. Når nesten ferdig så ser jeg en vesentlig høyere pris på pumpe. Går inn og sier ifra, men blir avvist. Får beskjed om å kontakte daglig leder og jeg får kvittering for fylling (kan dokumentere pris og tidspunkt). Kjører videre og ser at nabostasjon fortsatt har billig. Jeg mener dette er villedende markedsføring da de reklamerer for en vare forbruker ikke kan få. Kontakter daglig leder pr sms, og han svarer ikke. Tok dette opp med Cirkle K sentralt og får svar som i praksis ikke har noen verdi - etter trenering av saken. Har alt dokumentert og ønsker å gå videre. Ikke for disse pengenes skyld, men for prinsippet. Hadde tenkt å gå til VG og til Forbrukerrådet, men så mailen fra dere. Det er selvfølgelig ingen problemer for Cirkle K å legge inn for eks 2 minutter mellom endring av prisskilt som forbruker ser når man kommer kjørende til pris endres på pumpe. Vet at flere har vært utsatt for det samme.

SVAR: Dette var en interessant problemstilling. I utgangspunktet så har du jo rett til å få varen til den prisen som er oppgitt. Det betyr også at du i prinsippet skal få drivstoffet til den prisen som er på pumpen når du begynner å tanke. Så er det et spørsmål om hvordan prisendring på pumpen skal gjennomføres i praksis slik at du ikke føler deg lurt som kunde når prisen endres underveis mens du tanker. Jeg synes forslaget ditt om noen minutters forsinkelse fra prisendringen oppgis og til det slår ut på prisberegningen på automaten, er veldig interessant. Jeg tar det gjerne videre til Cirkle K for å høre hva de mener om saken.

Påkjørt av el-syklist

Jeg ble påkjørt av en el-syklist. Syklister innrømmer aldri skyld. Hvem dekker skade?. Hvorfor er det ikke et krav om at el- kjøretøyer skal ansvarsforsikring?

SVAR: Hvis du har forsikring som dekker skade i trafikken, så kan det være mulig å kreve erstatning gjennom forsikringsselskapet avhengig av vilkårene for avtalen. For øvrig gjelder vanlige erstatningsregler i skadeserstatningsloven. Hvis det er syklisten som har skyld i skaden, så kan du kreve dekket eventuelle utgifter/tap i forbindelse med skaden fra ham/henne. NAFs advokater er eksperter på personskade. Hvis du er medlem i NAF kan du søke bistand hos oss. Les mer her.
De fleste ulykker med sykkel og elsykkel er singelulykker der føreren støter på hindringer og blir skadet selv. Skadestatistikken gir foreløpig ikke grunnlag for å hevde at verken elsykkel (eller vanlig sykkel) gir så stor risiko for skade på andre personer eller gjenstander at det er grunnlag for å stille krav om ansvarsforsikring for elsykkel. Her har bil et helt annet skadepotensiale, og derfor er det påbudt med ansvarsforsikring på bil.

Stoppet av dansk politi

Jeg har blitt stoppet av en dansk sivilpoliti på grunn av høy hastighet med bil og henger. Det var kun en person som virket veldig merkelig og skjelver merkelig når han snakket med oss. Han viste oss ikke heller noe ID om hvem han var og viste kun en foto på mobilen fra hastigheten vi kjørte. Han tok flere fotoer av bilen og tilhenger men vi måtte ikke signere noe eller betale selv om jeg hadde bedt om det. Jeg fikk et brev nå 3 uker senere der jeg skal signere og anerkjenne strafforholdet med å betale 8 000 kroner og 3 år fratatt rett å kjøre i Danmark. Jeg lurer på om det er riktig og om jeg burde signere brevet? Jeg skal ha kjørt 159 km/h ved fartsgrensen på 80km/h. Jeg takker på forhånd!

SVAR: Jeg regner med at det står mer informasjon i brevet du har fått fra dansk politi, og at det også står hvordan du skal forholde deg hvis du er uenig i kravet? Vår anbefaling er at du vurderer kravet ut i fra informasjonen du har fått fra dansk politi, og ut i fra kjennskapen du selv har til farten du holdt. Vi har dessverre ikke forutsetninger for å vurdere om dansk politi har dokumentert fartsovertredelsen godt nok ut i fra det du sier. Hvis du mener at du ikke har kjørt for fort, og er overbevist om at dansk politi ikke har dokumentert dette godt nok, så har du anledning til å komme med innsigelser mot kravet. Dansk politi har en selvbetjeningsløsning for innsigelser mot bøter der du kan få prøvet saken hos en dommer. Løsningen krever en såkalt nem-id (tilsvarende bank-id i Norge), men du kan ringe dem i stedet. Du finner informasjon og kontaktopplysninger her. Jeg anbefaler deg å kontakte dem for å spørre om råd om saken. Det kan også virke som om du er usikker på om kravet er reelt og om det var en dansk politimann som stoppet deg? I så fall anbefaler vi deg å kontakte dansk politi og undersøke om kravet er reelt, spesielt siden vedkommende ikke legitimerte seg.

Skade forårsaket av elsparkesykkel

I Oslo er det nå 13 000 elsparkesykler. Hvis en slik kjører på min bil og forvolder skade. Hva gjør jeg da for å sikre at jeg ikke må betake for reparasjon av skaden?

SVAR: Her gjelder de vanlige erstatningsreglene i skadeserstatningsloven. Du kan kreve dekket utgifter til reparasjon fra føreren av elsparkesykkelen dersom han eller hun hadde ansvar for skaden. Hvis du har kaskoforsikring på bilen, så dekker forsikringen denne type skader. Så blir det et spørsmål om å få dekket egenandelen din fra føreren av elsparkesykkelen etter de vanlige erstatningsreglene. De fleste ulykker med elsparkesykkel er singelulykker der føreren blir skadet selv. Skadestatistkken gir derfor foreløpig ikke grunnlag for å hevde at elsparkesykler gir så stor risiko for skade på andre personer eller gjenstander at det er grunnlag for å stille krav om ansvarsforsikring for dem som bruker elsparkesykkel.

Parkeringsgebyr - automat i ustand

På en større parkeringsplass, var betalingsautomat i ustand. Jeg skulle til lege og fikk ikke betalt for parkeringsplass. Resultat : Bot. Betalingsautomat var fortsatt i ustand. Burde jeg sendt saken til NAFs advokat ? Er det fortsatt en mulighet til å få pengene tilbake?

SVAR: I utgangspunktet bør man melde fra til parkeringsselskapet når en betalingsautomat er i ustand.
Da registrerer selskapet feilmeldingen, og man kan for eksempel få adgang til å stå ut makstiden på to timer. Får en ikke svar via telefon, kan det være lurt å legge en lapp i frontruta som informerer om at betalingsautomaten er i ustand. Det vil i de fleste tilfeller også være mulig å betale via parkeringsselskapets app. Dersom dette ikke er forsøkt og/eller det var andre fungerende betalingsautomater på parkeringsplassen, vil det være vanskelig å kreve pengene tilbake. Imidlertid, dersom dette er forsøkt, vil vi råde deg til å sende en klage. Hvorvidt du har et reelt krav, må vi ev. komme tilbake til. Dersom du mottar et negativt svar på klagen, så kan du sende inn saken til oss for en vurdering. Det kan du gjøre her.

Hvordan kjøre mest mulig økonomisk med elbil

Hvilken er den TEORETISK mest økonomiske hastigheten for en elbil ?

SVAR: Jeg legger til grunn at du tenker faktisk bruk, ikke hypermiling ved å kjøre i 30 km/t.
Vi har ikke foretatt noe offisiell test på hvordan forholdet mellom hastighet og forbruk fortoner seg, men jeg fant denne referansen fra DinSide om en svensk studie - dog for biler med forbrenningsmotor. Den har ikke testet forbruk lavere enn 90 km/t, men viser tydelig hvordan forbruk, utslipp og vedlikeholdskostnader øker med hastigheten. Vår søsterorganisasjon i England sier en test med Audi A6 viste at bilen var mest effektiv ved 83 km/t. Mye av det samme gjelder en elbil.

Reaksjon etter trafikkulykke

I desember 2018 var kollega utsatt for ulykke med møtende personbil som kom over i feil kjørebane. Slik jeg forsto traff personbil forhjul til min kollegas melkebil og melkebil punkterte og han mistet styring og havnet utfor veien på motsatt side. Melkebilsjåfør mistet førerkort, men ikke han som var årsaken til det. Det ble fort klart at melkebilsjåfør ikke hadde skyld og han fikk tilbake førerkort samme dag. Det var tre involverte biler så hvorfor var det kun den ene som mistet førerkort når han også var uten skyld.

SVAR: Når politiet kommer til i etterkant av en trafikkulykke så gjøres det en vurdering av hva som har skjedd. Hvis man vurderer det slik at noen har opptrådt på en måte som tilsier tap av førerretten, har politiet adgang til å beslaglegge dette på stedet. Dette er en ganske inngripende myndighet og dette beslaget kan man eventuelt kreve at blir bragt inn for den lokale tingrett for en vurdering hvis man er uenig. Hvorfor kun din kolleagas førerkort ble beslaglagt er det vanskelig å si noe om, det må ha vært på bakgrunn av politiets vurdering der og da.

Straffutmåling ved fartsovertredelser

Jeg ble målt i 142 kilometer i timen i en 90-kilometersone. Jeg lurer på om det er noe jeg kan si som kan gjøre straffen mindre? Skal inn til tilståelsesdom den 7. november.

SVAR: Når det gjelder straffutmålngen i vegtrafikksaker så er denne i veldig stor grad standardisert. Man finner retningslinjer i forskrift om tap av førerkort, og i Riksadvokatens rundskriv. I ditt tilfelle vil utgangspunktet være tap av førerretten i 8-9 måneder og en betinget fengselsstraff. Hver sak skal vurderes konkret, så det viktigste du kan gjøre er å sørge for at tingretten har all relevant informasjon om saken, hva som skjedde og om dine forhold. Det skal ganske mye til for at personlige forhold får betydning for straffutmålingen. Dette selv om konsekevensen er at hverdagen blir vanskeliger uten førerkort eler man har en risiko for å miste jobben spiller inn. Men, vi vil uansett anbefale at all slik informasjon legges frem, slik ta tingretten har muligheten til å ta dette med i vurderingen og avgjørelsen.

Gjennomføring av heving

Jeg har vunnet i forliksrådet da jeg krevde heving av en bil jeg kjøpte i januar 2019, jeg har sendt inn til namsmann, som behandler saken. Mitt spørsmål er: Forliksrådet tok ikke opp saka om hvem som eier bilen, da det i mitt synspunkt, så skal bilen tilbake til selger, men ifølge namsmann så mener de at bilen er min, men jeg har fortsatt krav på tilbakebetaling av hele kjøpssummen + renter. Betyr det da, siden forliksrådet IKKE dømte om hvem som eier bilen, uten de dømte til min fordel, i pengekravet (hevingen), betyr det da at jeg får beholde bilen, men fortsatt får tilbake de pengene jeg har som krav til selger?

SVAR: Gratulerer med seier i forliksrådet. Det klare utgangspunktet ved et hevingsoppgjør er at ytelsene (kjøpsgjenstanden og kjøpesummen) tilbakeføres til henholdsvis selger og kjøper. Dersom du får tilbake kjøpesummen med renter vil det ikke lenger være noe rettslig grunnlag for at du disponerer den aktuelle bilen. Namsmannen har ikke myndighet til å gi deg eiendomsrett til bilen, og tar derfor heller ikke stilling til eierforholdet.
Vi anbefaler derfor at du leverer tilbake bilen til selger når du mottar kjøpesummen med tillegg av renter, men heller ikke før.

Moms på elbil

Leasing av elbil. Hva skjer om det kommer moms på elbiler? Eventuelt fra 2022?

SVAR: Dette finnes det ingen fasitsvar på, men vi har en reell bekymring for at dersom det kommer moms på elbiler så vil også avgiftene på bensin- og dieselbiler øke. Grunnen til vår bekymring er at det er bred politisk enighet om at innen 2025 så skal hele nybilsalget være nullutslippsbiler. Det er altså et politisk mål at det ikke skal selges nye bensin- eller dieselbiler etter 2025. For å få til dette, må politikerne sørge for at det alltid vil være mest gunstig å velge elbil. De er lite villige til å snakke om hvilke konsekvenser de ser for seg at innføring av moms på elbil vil ha for de øvrige bilavgiftene. Det er derfor heller ikke lett å spå hva en innføring av moms på elbil vil ha å si for den fremtidige verdien på bruktmarkedet. NAF er opptatt av at de totale bilavgiftene ikke skal øke og jobber tett på det politiske miljøet om denne problemstillingen. Med vennlig hilsen

Fartshumper

Jeg har fått ødelagt flere understellsfjærer i fartsdumper selv om jeg kjører under gjeldende fartsgrenser. Mitt spørsmål er om det overhode finnes spesifikasjoner for utforming av fartsdumper. Hvilken profil skal de ha og hvor aggressiv kan de være. Skal det ikke være mulig å kjøre over dumpene i lovlig hastighet gitt av gjeldende fartsgrenser? Når fartsdumper ble introdusert for mange år siden var de tilnærmet utformet i en 'sinusprofil' som tillot kjøring i lovlig hastighet uten særskilt ubehag for både bil og passasjerer. I dag må man som regel ligge langt under fartsgrensen for ikke å risikere å skade understell på bilen.

SVAR: Det er lite som gjelder selve utformingen av veinettet som er lovregulert. Men det finnes ulike veiledere og retningslinjer med spesifikasjoner som skal følges. Når det gjelder fartsdempende tiltak, så er disse regulert gjennom Statens vegvesen sin håndbok V128 (se kapittel tre).
Det er ikke en regel at man skal kunne holde stedets fartsgrense over fartshumpene. Om det føles «behagelig» å forsere en fartshump eller ikke henger sammen med bl.a. størrelse på bilen, og mange vil måtte senke farten til under maksimumshastighet for ikke å skade bilen. Når det er sagt så er det klart at utformingen av selve humpen har mye å si for om denne kjennes behagelig og ikke er til skade for bilens konstruksjon, og fartshumper blir jo også «slitt i kantene» etter hvert som tidens tann får satt sitt preg på dem. Jeg vil anbefale deg å ta dette opp med veieier dersom humpene kunne trenge en oppgradering.

VW-saken

I forbindelse med utslippsavsløringene til VW hvor det ble oppdaget at VW hadde jukset med utslippsdata, så mottok jeg et brev fra Forhandler om at de ønsket å gjøre en diesel-utbedring/oppgradering på bilen min. Jukseprogramvaren skulle altså fjernes og erstattes. Utbedring skulle selvsagt ikke koste meg noe og ville kun ta 30 min. Dagen etter at utbedringen ble gjort, begynte varsellampe for avgass å lyse. Etter kort tid kontaktet jeg VW igjen og jeg fikk ny time for at de skulle se på saken. Verkstedet opplyste at avgasslampen lyste pga feil i gløderør i den ene sylinderen og at glødeplugg måtte skiftes. I følge forhandler var det helt tilfeldig at lampen hadde begynt å lyse dagen etter utbedring hos dem. Jeg måtte ta kostnaden for dette selv – til tross for at bilen var velfungerende da den ble levert inn første gang. Mitt spørsmål er: Finnes det en oversikt som viser følgefeil som kan oppstå etter oppdatering av EA189? Vil en feil i et gløderør/glødeplugg gjøre at avgasslampen i bilen begynner å lyse? Og hva gjør man dersom det oppstår flere «følgefeil» etter programvareutbedringen?

SVAR: Denne varsellampen lyser ved feil på glødeplugg, og denne feilen har normalt ikke noe med oppgraderingen å gjøre. Det vil derfor være vanskelig å hevde en sammenheng her. Feil som kan ha sammenheng er for eksempel dieselpumpe, EGR ventil, dyser, trykkføler.

VW-saken II

Jeg kjøpte en Skoda Yeti som er innbefattet i dieseljukset. De har byttet ut deler i motoren fra det ble avslørt. Bilen spruter ut eksos og den bruker mer drivstoff enn før. Hva kan jeg gjøre? De har hatt den inne flere ganger og forhandler er ikke behjelpelig. Alltid ny unnskyldning. Hva må jeg gjøre?

SVAR: I første omgang må en her forsøke å finne ut av hva som er årsaken til de problemene du nevner, så må en vurdere om det da kan være sammenheng mellom oppgraderingen etter VW skandalen og de problemene du nevner.
Her det vært problemer hele tiden etter oppgraderingen kan det være en sammenheng.

Verksted skal utbedre feil – frister og kostnader

Jeg fikk utført overhaling av motor og diverse andre utbedringer som ble ferdigstilt januar 2020. Samlet kostnad 220.000,-. Nå i begynnelsen av august opplevde jeg at registerkjede(r) hoppet av eller røk. Jeg har reklamert overfor verkstedet som utførte overhalingen. Men hvilke muligheter har jeg til å sette frister, og hvilke sanksjonsmuligheter har jeg? Jeg tenker da på dagbøter, tilbakebetaling etc. Og hvilken rett har jeg til å få dekket nødvendig hotellopphold, drosje og andre reiseutgifter i forbindelse med havariet? Og hvordan stiller det seg med tanke på dekning av leiebil mens bilen er til utbedring hos verkstedet? Og hva med reisekostnader for å hente bilen, ev frakt av bilen fra verksted til meg?

SVAR: Saken gjelder reklamasjon på tidligere verkstedsbesøk, og nærmere bestemt hvilke plikter som påligger verkstedet i forhold til utbedring av feilen.
I det følgende forutsettes det at verkstedet er ansvarlig for feilen og at de har tatt på seg å utbedre feilen. Det forutsettes også at arbeidet i sin tid ble bestilt i egenskap av deg som privatperson av et næringsdrivende verksted. Det er da håndverkertjenesteloven som regulerer dette verkstedarbeidet og hvorledes en utbedring skal gjøres.
Av håndverkertjenesteloven § 24 fremkommer det at utbedring skal utføres «innen rimelig tid». ­Hva som er rimelig tid, vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering i din sak, hvor blant annet skadens art og omfang, samt tidsbruk for bestilling av nødvendige deler, er av betydning. Det er derfor vanskelig å si hvor raskt utbedring må skje. Enkle arbeider må skje fort, mens mer kompliserte arbeider må forventes å kunne ta mer tid.
Skjer ikke utbedring innen rimelig tid, vil du kunne nekte utbedring av verkstedet. Istedenfor vil du da kunne kreve prisavslag for kostander knyttet til utbedring på ett annet verksted, jf. håndverkertjenesteloven § 25.
Med mindre dagpenger skulle være avtalt, så vil det ikke foreligge grunnlag for å kreve dette etter håndverkertjenesteloven. Derimot vil du kunne kreve erstatning for dine økonomiske tap som du lider som følge av mangelen på den leverte verkstedtjenesten, jf. håndverkstjenesteloven § 28. Dette kan f.eks. være nødvendig hotellopphold, drosje, reiseutgifter, leiebil og frakt av bil. Det er også noen begrensinger i hva man kan kreve dekket som erstatning. Man kan kun kreve erstatning for «tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av forholdet», jfr. §30. I dette så ligger det at man ikke kan kreve erstatning for hva som helst, men at det må ha en viss tilknytning til det arbeidet som har vært utført. Videre har man en plikt til å begrense tapet sitt. I dette ligger det at man ikke kan kreve erstatning for tap som kunne ha vært unngått. Kan man like greit ta kollektivt, så kan man ikke kreve erstatning for leiebil eller drosje. Det er derfor noen begrensninger i hvilke krav du kan søke erstatning for.

Uregistrert bil på egen eiendom

Jeg har en gammel uregistrert bil stående på men eiendom! (Ingen naboer har klaget). Kommunen sier jeg ikke har lov til å ha en bil stående på eiendommen og de krever den fjernet! Skylder selvsagt på miljø. Jeg mener jeg har rett til å ha en bil stående uregistrert på min eiendom uten at kommunen kan kreve den fjernet. At bilen jeg har er svært sjelden har ingen ting med saken å gjøre! Jeg spør etter lovanvendelsen? Særlig siden ingen naboer har klaget.

SVAR: Vi skulle gjerne visst mer om kommunens begrunnelse for pålegget om fjerning av bilen. Uten denne informasjonen blir vårt svar derfor av mer generell karakter, men på bakgrunn av det du skriver om miljø antar vi at kommunens pålegg kan være begrunnet i forurensningsloven.
Forurensningsloven § 37 annet ledd jf. § 28 bestemmer at kommunen kan pålegge fjerning av biler som «kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet». Hvorvidt din uregistrerte bil oppfyller disse vilkårene har vi ikke grunnlag for å vurdere, og vi går derfor ikke nærmere inn på dette nå.
Kommunens pålegg om fjerning kan påklages, men merk i så fall eventuelle frister for å klage. I klagen bør du begrunne ditt syn på saken, og knytte det opp mot vilkårene i bestemmelsen kommunen har benyttet som grunnlag for sitt pålegg. Merk også at kommunen selv kan iverksette fjerning av bilen, dersom pålegget ikke etterkommes, og at det derfor kan være fornuftig å finne alternativ lagringsplass til bilen i påvente av en avklaring med kommunen. Hvorvidt naboer har klaget vil ikke være avgjørende.

Vektbegrensning bobil

Jeg eier og kjører bobil med maks totalvekt på 3500 kg. Jeg har marginale utfordringer med å klare å holde denne vektgrensen. Vil jeg i en eventuell vektkontroll som utføres av vegmyndighetene, kunne be om å gå ut av bilen og be kontrolløren i stedet legge til 75 kg i hht vognkortet? Jeg vil da kunne «tjene» nesten 50 kg på dette. Videre er det også et spørsmål om praksis med vektfastsettelse i forhold til avrunding av vektresultat nedover, og skal dette gjelde pr. aksling der disse må veies en for en. Disse spørsmål er av stor interesse for oss som kjører bobil og håper derfor på et svar fra kvalifisert hold.

SVAR: Ved en vektkontroll skal bilen veies med alt av bagasje og personer om bord når kontrollen foretas. Hensikten er jo å kontrollere totalvekten på kjøretøyet slik dnt er på veien, inkludert last. Løsningen du foreslår vil derfor neppe få gehør hos kontrollørene. Når det gjelder avrunding av vektresultatet, så vet vi at det skal gjøres en avrunding til nærmeste 100 kg ved veiing av tyngre kjøretøy etter forskriften om gebyr for overlasting. Vi er imidlertid usikker på om denne praksisen også gjelder for kjøretøy opptil 3500 kg. Her vil vi anbefale deg å kontakte nærmeste trafikkstasjon for å få avklart hvordan de beregner dette for din bil.

Verksted reparerer uten å ha gitt beskjed om jobben

Hei, jeg sendte min bil til verksted med forespørsel om å lese av feilkoder og prisoverslag for reparasjon. Skulle koste kr 655,- for oppkobling til vag-com, pluss en time ca. Var så vidt innom for å høre åssen det gikk, fikk da beskjed om at dem hadde funnet feilen, og plukket halve motor rommet og bestillt deler. Pris estimat på kr. 10000,- + -. Uten å spørre først. Er det lov?

SVAR: Hvis det er behov for reparasjonsarbeid utenfor det avtalte oppdraget som det er praktisk å utføre samtidig, skal verkstedet kontakte forbrukeren før dette utføres. Er ikke forbrukeren å treffe kan verkstedet utføre reparasjoner det antas at forbrukeren ønsker utført, når prisen er ubetydelig eller lav i forhold til den avtalte reparasjonen. Overført på ditt tilfelle må den nye prisen antas å være betydelig høy sammenlignet med avtalt pris. Verkstedet kan således ikke kreve deg for denne summen. Vi vil derfor råde deg til å bestride dette kravet og vis til denne begrunnelsen.
Dersom verkstedet krever at du betaler denne summen før de leverer fra seg bilen, så kan du betale «under protest». Det betyr i praksis at du betaler for å få ut bilen, men du vil kreve summen tilbakebetalt på et senere tidspunkt. Betal i så fall med kredittkort, da kan du også gjøre kravet gjeldende overfor kredittkortselskapet. Link til krav om tilbakebetaling finner du her.

Bytte av EGR-ventil

Jeg byttet EGR-Ventil hos merkeverksted før jul i fjor. Fikk beskjed fra verksted at denne var blitt helt tett. Må ha skjedd i årstid skifte, da bilen plutselig ble veldig treg på lavt turtall. Merkeverksted skal skifte denne og reklamere til produsent. Merkeverksted forteller så at de ikke kan garantere at denne ikke går gjennom som reklamasjon fra produsent da det er manglene dokumentasjon/ukjent årsak til at denne er blitt helt tett. Spørsmålet er da, må jeg i verste fall selv måtte punge ut feilsøkingstid, komponenten og tiden det tar å skifte denne? Eller MÅ verksted dekke disse selv, da den har vært byttet hos merkeverksted for et halv år siden? Om produsent av delen ikke godkjenner reklamasjonen. Verksted mener at hvis ikke produsenten tar dette som en reklamasjon, må jeg dekke dette selv.

SVAR: Hvis du betalte for bytte av EGR-ventil for under et år siden vil du fremdeles ha reklamasjonsrett overfor verkstedet. Det fremstår tidlig at EGR-ventilen skal være tett igjen, men vi gjør oppmerksom på at levetiden på EGR-ventil er svært avhengig av bruken av bilen. Du må selv kunne dokumentere at den feilen som foreligger ikke skyldes egen bruk.
Skulle produsent av ventilen avvise ansvar råder vi deg til å reklamere til verkstedet. Maler for å reklamere, og mer informasjon om verkstedtjenester, finner du på våre nettsider.

Levetid på bremseskiver

Jeg har en Golf GTE 2018-modell . Gått circa 52 000 kilometer. Når bilen var på service for 6 uker siden fikk jeg beskjed om at alle bremseskivene snart måtte byttes på grunn av rust! Er dette noe jeg må betale eller mener dere at dette må være en garantisak?

SVAR: Skivenes levetid er avhengig av bruk, vær og føre men generelt så holder ofte bremser/skiver lengre enn 2 år og 52.000 km. Dette er normalt ikke noe som dekkes på garanti da det ofte skyldes bruk/ytre påvirkning.
Dette problemet har blitt større med hybrid/elbiler da disse regenerer strøm og da bremser samtidig.
Dette betyr da at bremsene brukes mindre og da mindre bevegelse som også kan medføre treghet i bevegelige deler på bremser. Men der ikke noe i veien for å reklamere og hevde at dette burde holde lengere, og selgere burde nok vært flinkere til å informere om at bremser bør brukes noe mer enn det du strengt tatt behøver for å forhindre noe av disse rustskadene.

Ladbar hybrid med dieselmotor

Ved eventuelt kjøp av ny personbil kan eg tenkje meg ladbar hybrid med dieselmotor. Min Volvoforhandlar fortel at Volvo har ingen slik bil som er ny. Men finst det andre som kan skaffe ny ladbar plug-in hybrid med dieselmotor?

SVAR: Det er nok et noe begrenset marked for plug-in dieselhybrid hvor det er få som har tatt inn og selger biler med slik motorisering og drivlinje. Mercedes-Benz er derimot et unntak, og har denne drivlinjen til salgs.

Medhold i retten, men oppgjør kommer ikke

Jeg kjøpte en brukt Ford Fiesta Flair av en privatperson i 2010. Etter kort tid forstod jeg at jeg hadde blitt utsatt for svindel, særlig etter at et bilverksted avdekket at hele bunnplata i bilen var rustet i stykker. Jeg kontaktet da en NAF-advokat og fikk tatt saken til namsmannen, der jeg fikk fullt medhold i å oppheve kjøpet. Selger ble enstemmig dømt til å betale tilbake kjøpesummen og saksomkostninger. Da jeg sendte begjæring om refusjon, fikk jeg til svar at det var «intet til utlegg». I årene etterpå sendte jeg flere begjæringer med samme resultat. Jeg har nå gitt opp å få refundert kjøpesummen, men jeg har følgende spørsmål: Hva er vitsen med å få fullt medhold i retten når saksøkte har to uker på seg fra vedkommende får varsel om begjæring til begjæringen foreligger? Vedkommende har jo da god tid til å midlertidig flytte alt av verdier over til familiemedlemmer/kontakter, slik at namsmannen ikke registrerer noe å ta beslag i hos saksøkte. Da hjelper det tydeligvis ingenting å ha retten på sin side.

SVAR: Spørsmålet ditt ble drøftet under vår direktesending under nettmøtet, men da i forhold til en annen sak.
Formålet med å vinne frem med sitt krav i retten, er å få medhold i sitt krav. Videre holder man kravet sitt i hevd ved at det ikke foreldes. Selv om man får medhold i et krav, så betyr ikke det at motparten har midler som det er mulig å hente kravet ut fra. Dette gjøres ved såkalt utlegg hos Namsmannen. Systemet er ikke bygget opp slik at det er mulig å kreve utlegg umiddelbart etter domsavsigelse. Et viktig prinsipp er at dommen må bli rettskraftig, og det tar noe tid. Vet man at motparten på et tidlig tidspunkt har verdier det er mulig å kreve utlegg i, og man er bekymret for at disse vil undras utlegg, vil det være muligheter for å kreve midlertidig forføyning, slik at vedkommende ikke har mulighet til å overdra sine eiendeler.
Men som du sier, så hjelper det dessverre ikke alltid å vinne rett dersom det ikke er midler å hente i overskuelig fremtid. Får man heller ikke dom på kravet, vil det på den annen side også være utfordringer med å inndrive kravet i de tilfeller hvor motparten har verdier.

Opplysninger i vognkortet

Hvem er ansvarlig for at opplysninger i vognkort er korrekte? For eksempel egenvekt på bobil?

SVAR: Opplysninger som fremkommer i vognkortet skal være slik kjøretøyet er typegodkjent og godkjent av norske myndigheter ved registrering i Norge. Videre er det brukeren av kjøretøyet som må sørge for at kjøretøyet er iht. typegodkjenningen.
NAF er kjent med at det er utfordringer med egenvekten til bobiler og derav tillatt nyttelast. I bobiler kan dette skape utfordringer ettersom det kan er montertes særdeles mye ekstrautstyr i form av f.eks. kjøleskap, fryser, komfyr, luft- og vannbåren varme, etc. Slikt fastmontert utstyr skal medtas i egenvekten. Ved ettermontering av utstyr etter godkjenning, må kjøretøyet derfor godkjennes på nytt hos Statens Vegvesen. Resultatet vil kunne bli at man får svært lite eller ingen nyttelast, eller i ytterste konsekvens overlast. Ev. kan det være avvik mellom registrert egenvekt og faktisk egenvekt.
Er bilen kjøpt med avvik mellom registrert egenvekt og faktisk egenvekt, så er dette noe man bør reklamere på overfor selgeren.
Du kan lese en artikkel om den problematikken i NAF-magasinet Motor.

Reklamasjon på utført verkstedtjeneste

Vi har en BMW 116d 2012-modell, med en km-stand på circa 125 000 kilometer. For 2 år siden fekk vi et problem med vibrasjon i bilen, spesielt i girkassa (manuell gir). Dette vart fiksa på BMW-verksted i Førde. Og feilen var en feil på dyse på sylinder 1. Dette kosta circa 10 000 kroner i 2018, og dysa vart skifta. No har same symptoma dukka opp igjen. Skal ha bilen på same verksted i slutten av august. Mener en slik feil burde ikkje kommet tilbake etter kun 2 år. Verksted på BMW har sagt at dette ikkje er en vanlig feil på BMWer. Ønsker å få en tilbakemelding frå NAF om dette er noke vi burde ha reklamasjonsrett på.

SVAR: Dersom det er samme dyse som fusker nå, som den som ble byttet i 2018, er 2 år litt kort levetid på en dyse. NAFs tekniske fagavdeling mener derfor dette er en komponent du kan reklamere på.

Reklamasjon på skifte av glødeplugger

Da vi skulle skifte glødeplugger på bilen, ble deler av ene pluggen sittende igjen. De får den ikke ut. Nå må de bore den ut. Hvem skal betale dette?

SVAR: Det er dessverre ikke uvanlig at dette kan skje ved skifte av glødeplugger og som oftest så er det noe forhandler bør kunne gi opplysninger om før reparasjon igangsettes. Har verkstedet gitt en pris på jobben, uten forbehold om at glødeplugger som sitter fast, kan man prøve å hevde at dette er en naturlig del av den opprinnelige avtalen, og be dem reparere bilen ihht sin avtaleforpliktelse.

Bytte av motor - bilteknisk spørsmål

Eier en Geländewagen 83-modell. Motor er 2,8 kubikk bensin 150hk. Er i stykker og kan ikke repareres. Har mulighet å erstatte med 2,7 kubikk diesel 177hk. Finnes i Geländewagen 97-modell. Samme biltype. Hva er mulighetene til å gjøre dette byttet?

SVAR: Rent teknisk sett så må det undersøkes om de to motorene passer overens i bilen din først. Dette er et motorbytte til en annen type motor og dermed en endring på bilen utover dens typegodkjenning. Det vi si at man må da dokumentere at motorbyttet er mulig fra fabrikant og det må registreres og føres inn i vognkortet. Her er det viktig at man har en god dialog med din lokale Trafikkstasjon forut for motorbyttet.

Nøkkelen låst i bobilen

Nøkkelen har låst seg i bobilen, og lar se ikke fjerne uten å skru ut hele rattlåset. Vi har prøvd å få tak i ny, eventuelt brukt lås, men har ikke lyktes, hverken gjennom forhandler eller på nett/deleforhandler… Hva kan gjøres, og hva skjer om bilen skulle blir stjålet vedrørende forsikring? Vi har ikke kontaktet forsikringsselskapet foreløpig.

SVAR: Dette høres ut som en litt uheldig situasjon å være i. Sitter nøkkelen i tenningen på bilen så vil dette kunne ha betydning for forsikringsselskapets vurdering dersom noe skulle skje. Det er vanskelig å si med sikkerhet hvilke reaksjon man kan få, men både avkortning og et avslag på forsikringen vil kunne være konsekvensen. Vi anbefaler at du kontakter selskapet for å avtale hvordan dette kan håndteres.
Det høres litt rart at ut at deler ikke kan fremskaffes til din bil. Alternativet vil være å demontere tenningslåsen for å se om den kan repareres (og på den måten få ut nøkkelen) og deretter montere tenningslåsen igjen.
Fram til bil er reparert så vil jeg anbefale at forholdsregler tas, og at man etter beste evne prøver å forhindre at bilen står utsatt til for innbrudd og tyveri.

Import av veteranbil

Disse 2 spørsmålene er av generell art. Det gjelder kjøp og import av brukt personbil (egentlig veteranbil fra 1928) som eies og selges av en privatperson i England. Spørsmål 1: Er det mulig å unngå eller redusere MVA når bilen ikke skal kjøpes av et MVA-pliktig firma i Norge? Spørsmål 2: Hva slags skilter kan man og hva slags skilter bør man benytte under transporten når vi forutsetter at bilen kjøres for egen motor og seiler med DFDS fra Immingham til Brevik? Jeg regner med at det kan være aktuelt å benytte engelske prøveskilter eller norske prøveskilter eller de engelske skiltene som nå står på bilen.

SVAR: 1: Du må nok betale merverdiavgift på 25 prosent av tollverdien av kjøretøyet når du importerer bruktbil fra utlandet som privatperson. 2: Når bilen kjøres for egen motor inn i landet må du ha gyldige skilt på bilen. Du kan bruke de engelske skiltene som står på bilen ved overfarten og innføring i Norge, i tillegg til at du kan kjøre med disse skiltene i Norge i 30 dager. Det er også en løsning å skaffe prøveskilt som du benytter i stedet, men dette er ikke nødvendig når bilen har utenlandske skilt. Husk at du må kjøre på rød sone når du kommer inn til Norge, og at du må fortolle bilen innen en tidsfrist, vanligvis på 1-3 dager, etter ankomst. Du finner god informasjon om import av bruktbil fra utlandet på skatteetaten sine sider, der det også er en kalkulator for beregning av avgifter.