STOR BOBIL: Johan Kråkenes kjøpte denne bobilen av merket Hymer.

Johan fikk feil informasjon:

Bobil-nyttelasten mye lavere enn oppgitt

Nyttelast-kapasiteten var mye lavere enn bobilfirmaet oppga. Bobilfirmaet tok tvisten helt til Høyesterett. Dommen kan få stor betydning for alle bobileiere.

Publisert Sist oppdatert

For de fleste bobileiere er det viktig med høyest mulig nyttelast-kapasitet, slik at de kan ta med både passasjerer, bagasje og utstyr. Motor har skrevet en rekke artikler om temaet.

Johan Kråkenes på Askøy utenfor Bergen kjøpte ny, luksuriøs bobil til 1,4 millioner kroner. Over tre år etter kjøpet, i 2020, leste han oppslagene, og veide sin egen bobil. Da oppdaget han at nyttelast-kapasiteten var på i underkant av 600 kilo, og ikke de 930 kiloene han hadde fått oppgitt.

Det utgjør et avvik på i overkant av 30 prosent.

I Møre og Romsdal tingrett ble bobilkjøperen tilkjent et prisavslag på 150.000 kroner.

Tingretten mener bobilen ble solgt med villedende opplysninger om bobilens nyttelast.

Anket til Høyesterett

Men bobilfirmaet, Kroken Caravan, ga seg ikke – og anket til lagmannsretten, hvor de igjen tapte, og deretter til Høyesterett, som nektet å behandle anken.

Avgjørelsene til Frostating lagmannsrett og Høyesterett ble tatt i fjor høst, men er ikke omtalt.

Bobilfirmaet mener dommen vil få stor negativ betydning for alle som selger bil.

– Dommen har enorm konsekvens for ethvert bilsalg foretatt de siste fem år. Blir tingrettens dom stående, vil eier av enhver bil med fabrikk-montert tilleggsutstyr ha krav på prisavslag som følge av avvik mellom egenvekt og faktisk vekt. Avgjørelsen har stor prinsipiell betydning, skrev bobilfirmaets advokat Rune Gaustad i sitt prosesskriv.

Oppfordring

Johan Kråkenes er glad for at han vant frem, og at han har en rettskraftig dom.

Ved starten av en ny bobilsesong har han én klar oppfordring til andre som skal kjøpe bobil:

– Når jeg i ettertid har fulgt med på annonser for bobiler, ser jeg at det opplyses lite om mulige avvik i nyttelast-kapasiteten av selgerne. Mitt klare råd til andre kjøpere er derfor å få veid bobilen, og samtidig være klar over hva som er i bilen av vann, drivstoff og lignende på tidspunktet for veiing, sier han til Motor.