FEIL INFORMASJON: Bobilen var ikke en Dethleff, og var ikke fra 2018.

Kjøperne fikk prisavslag:

Denne bobilen er ikke så ny som selgeren hevdet

Bilfirmaet opplyste at denne bobilen ble førstegangsregistrert sommeren 2018. Men da hadde den allerede blitt brukt som utleiebil ved Middelhavet.

Publisert

Kjøperne av bobilen oppdaget feil­informasjonen nærmest ved en tilfeldighet i 2021, to år etter at de kjøpte den brukt, i forbindelse med en verdivurdering.

I både salgsannonsen fra bilforhandleren Hamarbil, og i kjøpekontrakten med kjøperne, sto det klart og tydelig at bobilen var førstegangsregistrert 25. juni 2018.

Men et tysk bobilutleiefirma kunne overfor ekteparet bekrefte at de var den første eieren, og at den ble førstegangs­registrert i Tyskland 12. juni i 2017 – over ett år tidligere.

Det tyske bobilutleiefirmaet bekreftet også at bobilen hadde blitt brukt som leiebil av bobilfirmaets kunder på ferieturer til Middelhavet.

Siden bobilen var førstegangsregistrert i Tyskland, og deretter importert til Norge, hadde den heller ikke fem års nybilgaranti, som er vanlig hos de fleste bilmerkene i Norge, men bare to års nybilgaranti, som er vanlig i Tyskland.

Ikke Dethleff

Ekteparet fra Akershus kjøpte bobilen for 694.000 kroner. To år senere kom de over også annen vesentlig informasjon om bobilen:

Bobilen ble markedsført og solgt som en Dethleff, som er et anerkjent merke. 

Det viste seg imidlertid at bobilen riktignok var produsert på en Dethleff-fabrikk, men var av det langt mindre kjente merket Glucksmobil, som ikke har forhandlernettverk i Norge.

Kjøperne oppdaget også at det ikke var tatt fukttester, slik det skulle vært gjort. Det førte igjen til at tetthetsgarantien ikke var gyldig, og at man ikke fikk mulighet for forsikringsdekning ved fuktskade.

– Visste ikke

På bobilen står det «Glucksmobil» flere steder.

Bilforhandleren Hamarbil påpeker at i typegodkjenningen er bobilen benevnt som en Dethleff-bobil, og at det i kjøpekontrakten sto at det er en 2017-modell. De hevder de utover dette ikke visste om bobilens forhistorie.

Ifølge en dom fra Østre Innlandet tingrett var bobilfirmaet likevel innstilt på å betale tilbake 50.000 kroner.

Men kjøperne var ikke fornøyde med den summen, og krevde 250.000 kroner.

Partene havnet i retten, og i en dom er kjøperne tilkjent et skjønnsmessig prisavslag på 150.000 kroner.

– Praktiske ulemper

Tingretten mener det er bevist at bilforhandleren har gitt uriktige opplysninger. At bobilen er fra et mindre kjent merke, uten forhandlere i Norge, mener tingretten vil føre til praktiske ulemper for eierne.

Tingrettsdommen er rettskraftig. Både kjøpernes advokat og bilforhandleren opplyser at bilforhandleren har utbetalt prisavslaget.

Etter at bobilens forhistorie ble kjent, har Statens vegvesen endret registeropplysningene, slik at det nå står at bobilen er førstegangsregistrert i 2017.