ALT BLIR DYRERE: ... også E18. Det skyldes blant annet økte enhetspriser i markedet og underestimerte byggherrekostnader.

Økte kostnader:

E18 mellom Oslo og Bærum blir forsinket

Utbyggingen av nye E18 mellom Oslo og Bærum blir forsinket. Vegvesenet vet ikke hvor lenge. Årsaken er tre milliarder i økte kostnader.

Publisert

Veistrekningen skulle koste 12,2 milliarder 2021-kroner, men et nytt kostnadsanslag gjennomført av Statens vegvesen viser at prisen har økt betydelig.

Strekningen mellom Ramstadsletta og Nesbru blir rundt tre milliarder kroner dyrere enn det som ble anslått så sent som i 2021. Det viser et anslag fra november 2022.

– Den store kostnadsøkningen, sammen med reduserte planmidler, gjør at vi må bruke noe mer tid på å kvalitetssikre kostnadsanslaget og jobbe med kostnadsoptimalisering, sier prosjektsjef Tom Hedalen i en pressemelding.

Han sier konsekvensene er uklare.

– Det betyr at prosjektets framdrift må forlenges. Nøyaktig konsekvens har vi enda ikke helt oversikt over, men det må vi komme tilbake til.

Forklaringen på de økte kostnadene er ifølge Vegvesenet økte enhetspriser i markedet, underestimerte byggherrekostnader og for lav usikkerhet i tidligere kostnadsanslag.

Reguleringsplanen for E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru skulle etter planen være ferdig i 2023/2024, men nå er det uklart når den vil være klar.

– Statens vegvesen ønsker ikke å fremme en reguleringsplan for et prosjektkonsept som ligger over den vedtatte rammen, sier Hedalen.