RASKERE ENERGIOMSTILLING: Sverre Alvik, forskningsleder energiomstilling i DNV.
RASKERE ENERGIOMSTILLING: Sverre Alvik, forskningsleder energiomstilling i DNV.

Ny analyse fra DNV:

Tror krigen vil forsinke elbil-veksten i Europa

Tempoet på energiomstillingen i Europa øker tross krigen i Ukraina, fastslår DNV i en ny analyse. Men elbil-veksten vil forsinkes med ett år, hvis ikke insentivene forsterkes.

Publisert

DNV

  • DNV er et selskap som opererer i mer enn 100 land innen kvalitetssikring og risikohåndtering – og som for mer enn 150 år siden ble etablert som Det Norske Veritas.

Ukraina-krigen vil ha store konsekvenser for energimarkedet i Europa, men i en oppdatert versjon av sin Energy Transition Outlook skriver DNV at energiomstillingen i Europa øker i hastighet, med mindre bruk av fossile energikilder og lavere klimautslipp, når kontinentet avstår fra russisk gass.

«På kort sikt vil økt bruk av kjernekraft bidra mest til kutt av klimagasser. Snart tar imidlertid sol og vind over, og vil være den viktigste grunnen til utslippsreduksjonen frem mot 2030», skriver DNV i en pressemelding.

Selskapet antar at energiutslippene i Europa blir 2,3 prosent lavere i perioden 2022–2030 sammenlignet med en utviklingsbane uten invasjonen – og peker på tre forklaringer:

  • Mer kapasitet fra karbonfri energi (fornybar og kjernekraft).
  • Energieffektivisering.
  • Lavere økonomisk vekst (på kort og mellomlang sikt).

Men DNV skriver at sanksjonene som svar på den russiske krigføringen vil føre til fortsatt høye strømpriser i mange år fremover: «I 2024 vil strømprisene være ytterligere 12 prosent høyere enn de ville ha vært uten sanksjonene».

Samtidig vil økte råvarepriser og dyrere batterier føre til at elbil-veksten i Europa forsinkes.

«Prognoser før invasjonen tilsa at halvparten av nybilsalget ville være elektrisk i 2027. Dette har DNV nå justert til 2028», heter det.

Men DNV understreker samtidig at det denne utviklingen kan imidlertid endres ved politiske vedtak og insentiver for økt elbilsalg.