GLEM AUTOPILOT FORELØPIG: Bildet er fra Victoria i British Columbia i Canada.

Sier tvert nei:

Her kan selv­kjøring straffes med fengsel

En kanadisk provins forbyr all selvkjøring på nivå 3.

Publisert

British Columbia, provinsen helt vest i Canada, har vedtatt at det er forbudt å la biler styre selv, skriver Carbuzz.

Forbudet gjelder selvkjøring på nivå 3 og er dermed et føre-var-tiltak. 

Per nå finnes få biler med slik teknologi generelt, og kanskje ingen i Canada spesielt. 

Men provinsen ligger altså på vestkysten. Seattle i USA er ikke langt unna de mest befolkningstette delene – og selv om det ligger et par store, amerikanske stater mellom dette området og California, er det liten tvil om at innbyggerne er godt orientert om utviklingen lengre sør.

Slik vil de altså ikke ha det, i hvert fall ikke ennå.

Minimumsstraffen ved brudd på den nye trafikkloven er noen få tusen norske kroner i bot, men summen kan henimot tidobles. I aller verste fall vil et slikt lovbrudd bety et halvt år i fengsel.

Bakgrunnen er særlig hensyn til myke trafikanter.

Den offisielle uttalelsen viser likevel at forbudet vil bli vurdert fortløpende:

– Videre testing og vurdering av regler er nødvendig før nivå-3-selvkjøring kan bli ansett som trygt nok, heter det. 

Her er de siste nyhetene vi har prøvekjørt: