BRØT AVTALE: Bruktbilforretningen inngikk forlik, men betalte likevel ikke pengene.

«Uhørt», mener advokat:

Bruktbilfirma godtok å heve kjøp – men betalte ikke

Bruktbilfirmaet aksepterte å heve bilkjøpet, men sendte likevel ikke pengene til den uheldige bilkjøperen. Nå har tingretten avsagt fraværsdom.

Publisert

– Jeg håper de nå betaler, sier advokat Jens Johan Hjort, som har bistått den uheldige kvinnelige bilkjøperen fra Storfjord i Troms.

Kvinnen gjorde i fjor et bilkjøp som har ført til store problemer for henne, med flere brutte avtaler fra bruktbilforhandlerens side.

Hun kjøpte en Toyota Hilux fra Nettby Bilsenter i Drammen. De markedsfører seg med å være Drammens største bruktbilforhandler, med til enhver tid rundt 100 biler til salgs.

Alvorlige mangler

Rett etter kjøpet ble det avdekket flere alvorlige mangler på Toyotaen, noe som dessuten ble underbygget og dokumentert i en NAF-test.

Kvinnen krevde å få heve kjøpet. Med hjelp av Forbrukertilsynet ble det inngått forlik mellom henne og bruktbilforhandleren om at kjøpet skal heves – og at kvinnen skal få tilbake kjøpesummen på 226.000 kroner.

Men Nettby Bilsenter betalte ikke ut pengene, og bruktbilkjøperen måtte gå til rettssak mot bruktbilfirmaet.

Fraværsdom

I forberedelsene til rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett lovet bruktbilfirmaet enda en gang å betale pengene. Men de kom heller ikke denne gangen.

Bruktbilfirmaet møtte heller ikke opp til selve rettssaken, og tingretten har nå gått til det uvanlige skrittet å avsi en fraværsdom.

294.000 kroner

– Bruktbilfirmaet er en profesjonell næringsdrivende som har inngått et bindende forlik med kunden, etter å ha solgt en bil med alvorlige mangler, skriver tingretten – som også påpeker at bruktbilfirmaet ikke har gitt noen begrunnelse for å ikke oppfylle forliksavtalen.

Tingretten har bevisst avsagt dom som innebærer at dersom bilen ikke hentes av bruktbilfirmaet, må de likevel betale tilbake kjøpesummen på 226.000 kroner, pluss kvinnens utgifter på 68.000 kroner, til sammen 294.000 kroner.

– Uhørt

Bruktbilkundens advokat, Jens Johan Hjort, skriver i stevningen sin at det både er oppsiktsvekkende og uhørt at bruktbilfirmaet misligholder forliksavtalen.

Dommen ble avsagt for en måned siden, men bruktbilforretningen har fortsatt ikke betalt pengene de er dømt til å betale.

– De har imidlertid sagt at de skal betale, sier Hjort til Motor.

Hvis ikke, må kvinnen og hennes advokat forsøke å tvangsinndrive pengene.

Taus

Motor har spurt Nettby Bilsenters eneeier, Zaman Heidari, om de vil betale. I en telefonsamtale gir han uttrykk for at de vurderer å anke, men at han skal snakke med advokaten sin og ringe tilbake.

Kort tid etter sender Heidari en epost hvor han skriver:

– Denne saken er mellom meg og kunden.

Han har heller ikke besvart flere spørsmål som Motor har stilt ham skriftlig, om dommen ankes, om de betaler ut pengene, og hvilke kommentarer de har til dommen.

Nettby Bilsenter er en stor bruktbilforhandler i Drammen. I 2020, som er siste året de har levert regnskap for, omsatte de for 33 millioner kroner. Overskuddet, resultat før skatt, var på 4,2 millioner kroner.