NESTEN 18 KR I JUNI: Prisene på drivstoff er under press og i sommer kan de stige til nye høyder. Det får konsekvenser for feriebudsjettet.

Allerede nesten 18 kroner literen:

Det kan bli dyrt å fylle tanken i sommer

De siste ukene har prisene på olje steget betydelig. Det er strengt tatt bra for norsk økonomi, men mindre heldig for norske feriebilister med bensin- eller dieselbil.

Publisert Sist oppdatert

I fjor vinter førte den spente politiske situasjonen mellom Iran og vestlige land til at oljeprisene skjøt i været og bensin- og dieselprisene her hjemme nådde rekordnivåer, for en stakket stund.

Prisene sank deretter til relativt moderate nivåer igjen, men den siste tiden merkes et fornyet prispress på drivstoffet, som denne gangen virker mer strukturelt betinget.

Prispress

– Vi kommenterer ikke kommende utvikling av drivstoffprisene våre, sier kommunikasjonssjef og pressetalsmann i Circle K i Norge, Knut Hilmar Hansen, til Motor, men legger til:

– Høy råoljepris og innkjøpspris på raffinerte produkter er betydelig opp i juni, og har ført til økte drivstoffpriser. Prispresset vil nok øke nå som etterspørselen fra særlig amerikanerne vil stige inn i sommeren.

Også her i landet øker etterpørselen etter fossilt drivstoff til biler, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som påpeker at økningen er i forhold til et fjorårsnivå som var tydelig redusert på grunn av korona-nedstengingen.

I forhold til mai i fjor økte årets salg av autodiesel med 10 millioner liter og endte på 238 millioner liter. Salget av bilbensin gikk opp 3 millioner liter og endte på 85 millioner liter.

Høyeste på lenge - og stigende

Oljeprisen ligger nå på 73 dollar per fat, som er det høyeste siden september 2018 og den har ikke vært på et høyere nivå siden høsten 2014.

Så sent som i slutten av april i fjor kostet fatet under 13 dollar og prisen lå fortsatt på 36 dollar så sent som i november 2020.

Med andre ord har stigningstakten vært ganske formidabel de siste månedene, riktignok med en pause fra mars til slutten av mai.

Prisene vil etter alle solemerker fortsette å øke, skal vi tro flere råvareanalytikere i USA.

Etterspørselen stiger globalt, samtidig som OPEC-landene bare gradvis øker produksjonstakten.

Også i Norge

Og det er ingen grunn til at norske bilister skal slippe unna prisøkningene.

Nadia Martin Wiggen, partner og energianalytiker hos Pareto Securities, minner om at norske drivstoffpriser i hovedsak består av avgifter og det er heller ingen automatisk overføring av endringene i oljepriser til prisen for sluttkunden.

– Det er et kjent fenomen, som irriterer mange, at når oljeprisene faller, så fortsetter prisene ved drivstoffpumpen å være høye, sier Wiggen.

– Men det er heller ikke slik at de økte oljeprisene blir overført direkte til forbrukeren - det er en treghet i systemet ettersom råoljeprisen innledningsvis har økt med basis i antakelser om kommende etterspørsel grunnet økende mobilitet som følge av gjenåpning etter koronakrisens nedstengning, ledet an av USA og Storbritannia. Per i dag er det velfylte lagre med bensin og diesel og raffineriene arbeider over tilstrekkelig kapasitet for å produsere mer for å møte forventet økt etterspørsel i sommer. Men vi står foran en betydelig frigjøring av oppdemmet etterspørsel, sier analytikeren.

– Det forventes dessuten nå i juli at langt flere amerikanere enn vanlig vil reise med bil, i og med at flytrafikken ikke kan økes så raskt som ønsket. Dette har stor grad med mangel på kvalifisert arbeidskraft å gjøre - mange av dem som mistet sine jobber i pandemien, har funnet arbeid andre steder. Frem til nå har Kina stått for den største andelen av veksten i global etterspørsel etter pandemi-nedstengningene, men nå er USA i ferd med å gå forbi, forklarer Wiggen.

Også i Norge vil det bli travelt på veiene i sommer, minner Pareto-analytikeren om. Alt i alt anser hun det som sannsynlig at drivstoffprisene vil presses oppover i løpet av måneden som kommer.