INGEN STOR NEDGANG: Prisen på bensin og diesel er falt med 7 prosent det siste året, selv om prisen på råolje har falt til 50 dollar fatet. Foto: Pia Strømstad

Drivstoffutgifter

Oljeprisen halvert, bensinprisen ned 7 prosent

Prisen på råolje er falt til halvparten i løpet av et år, men bensinprisen er nesten den samme. Hvorfor faller ikke bensinprisen når oljeprisen raser?

Publisert

FRA SEPTEMBER 2015 fram til i dag, har oljeprisen knapt vært over 50 dollar fatet. Det er mindre enn halvparten av hva råoljen kostet i 2014, viser tall fra Euroinvestor.

Sammenligner vi prisen på bensin, falt den bare med 7 prosent fra juli i fjor til juli i år. I fjor sommer måtte vi gi 14,92 kroner for 1 liter bensin. I juli i år betalte vi i gjennomsnitt 13,88 kroner.

Fallet i dieselprisen er enda mindre. For diesel måtte vi betale 12,60 kroner i juli i fjor, mot 12,06 i juli i år. En nedgang på 4,3 prosent, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men hvorfor blir ikke bensin og diesel mye billigere når prisen på råolje faller?

Bensinen skulle ha kostet 24 kroner

- VI SELGER ikke råolje men ferdig raffinert bensin, og prisen på ferdigraffinert bensin følger ikke nødvendigvis prisen på råolje, forklarer Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef i Circle K, det som tidligere var Statoils bensinstasjonskjede.

- Selv om vi kjøper all bensin og diesel fra raffineriene på Mongstad og Slagentangen, betaler vi en internasjonal pris som fastsettes i amerikanske dollar.

- FORDI DRIVSTOFFET kjøpes på det internasjonale markedet og betales i dollar, har utviklingen i kronekursen stor innvirkning på bensinprisen, og akkurat nå står kronen svakt i forhold til dollar, påpeker Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets.

Internasjonalt har likevel prisen på bensin falt mer enn råoljeprisen målt i amerikanske dollar.

- Det skyldes store lagre av bensin i Europa og USA, sier Saltvedt.

- I tillegg pøser Kina ut bensin i det asiatiske markedet. Etterspørselen etter bensin er høy, men likevel ikke så høy som ventet med lave bensinpriser og økende fart i den amerikanske økonomien. Noe kan nok forklares med at flere land, som Saudi Arabia, har kuttet eller fjernet drivstoffsubsidiene. Det vil øke bensinprisen til sluttbrukeren og dermed redusere etterspørselen.

Du kan spare 14.000 kroner ved å bruke elbil i jobben

OGSÅ ANDRE faktorer er med på å regulere tilbud og etterspørsel, forklarer Knut Hansen. Det kan være at et raffineri som forsyner det europeiske markedet stenges for vedlikehold, slik at det blir mindre bensin på markedet. Eller at amerikanerne drar på bilferie om sommeren, slik at etterspørselen etter drivstoff øker.

- The driving season er et velkjent amerikansk fenomen, og det er så stort at det faktisk kan påvirke det europeiske markedet, sier Hansen.

I TILLEGG utgjør innkjøpsprisen på bensin i Norge bare 30 prosent av det forbrukeren betaler, understreker Knut Hansen.

- På toppen kommer en margin på cirka 10 prosent til drivstoffleverandøren, mens avgiftene til Staten utgjør 60 prosent .

Avgiften består av en veibruksavgift og en CO2-avgift og med merverdiavgift på toppen. Veibruksavgiften går til å dekke utgifter i forbindelse med bilkjøring, som slitasje på veibanen, lokal forurensning, køer, ulykker og lignende. CO2-avgiften skal dekke kostnadene ved dette utslippet, mens merverdiavgiften, eller momsen, er en ren inntekt til staten.

I 2016 er veibruksavgiften på bensin 4,99 kroner og på diesel kr 3,44 per liter. CO2-avgiften er på 0,97 for bensin og 1,12 på diesel.

DETTE BESTÅR BENSINPRISEN AV: Slik har prisen på bensin utviklet seg fra 2013 fram til juli 2016. Gult viser bensinselskapenes avanse. Blått viser den internasjonale innkjøpsprisen på bensin. Den rød på toppen viser avgiftene til staten. Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt

 

Kilder:
Euroinvestor.no
SSB.no
Norsk Petroleumsinstitutt, NP.no
Finansdepartementet