FÅR VITE: Et skaderegister vil forhindre at nye eiere ikke får vite om kollisjonsskader – som på bilen til Lisa Tønne.
FÅR VITE: Et skaderegister vil forhindre at nye eiere ikke får vite om kollisjonsskader – som på bilen til Lisa Tønne.

Vegvesenet ønsker bilskaderegister:

Skaderegister skal avsløre hemmelighold om krasj

Statens vegvesen vil at bruktbilkjøperne enkelt kan sjekke om bruktbilen har hatt en stor skade. Slik skal bilkjøpere lettere få avklart om bilene har vært i ulykker.

Publisert

I fjor høst kolliderte bilen til skuespiller og programleder Lisa Tønne i høy hastighet på motorveien. Da hun og ektemannen senere la bilen ut for salg, opplyste de om at bilen hadde hatt en større kollisjonsskade.

Den store bilforhandleren Bilia kjøpte bilen. Da de skulle selge bilen videre, unnlot de å opplyse om skaden.

Mannen som kjøpte Lisa Tønnes bil fikk dermed ikke vite noe om skaden, før han selv tilfeldigvis fant papirer som avslørte bilen forhistorie.

Godt eksempel

NAF mener bilsalget til Lisa Tønne er et godt eksempel på hvor viktig og nødvendig det er at bruktbilkjøpere får vite om tidligere storskader gjennom et offentlig tilgjengelig skaderegister.

– Skadehistorikk kan være skumle greier og potensielt trafikkfarlig. Denne saken viser hvor nødvendig det er at informasjon om skadehistorikken følger bilen, sier Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF, og fortsetter:

– Det skal ikke være slik at du må spore opp alle tidligere eiere for å sjekke om bilen du kjøpte har vært utsatt for en ulykke.

Enkelt

NAF får nå støtte fra Statens vegvesen i sitt krav om et storskaderegister for kjøretøy.

I en rapport fra vegvesenet, som ble sluttført tidligere i sommer, går vegvesenet inn for at det opprettes et skaderegister hvor bilkjøperne lett og enkelt skal få informasjon om tidligere større skader på kjøretøyet.

Vegvesenet mener registeret bør inneholde informasjon om når skaden oppsto, hvilken type skade det var, og hvem som har reparert.

Det bør være like enkelt å sjekke dette registeret som det er å sjekke opplysninger om selve kjøretøyet og eierhistorikken. Det kan hvem som helst gjøre på vegvesenets sider.

Men for å hindre unødig snoking, kan det legges visse begrensninger i søkemuligheten, slik det gjøres med skattetallene, mener vegvesenet.

Regjeringen avgjør

I dag har bruktbilkjøpere ingen garanti for at de får vite relevant informasjon om skadehistorikken.

– Et slikt register er en løsning som er bra for kjøper, og som vil virke dresserende for bilselgere, slik at man kan unngå slike situasjoner som kjøperen av Lisa Tønnes bil opplevde, sier Braadland.

Han påpeker at bilbransjen selv er enig i dette behovet. Derfor har NAF stått sammen med bilbransjen og forsikringsselskapene for å få dette på plass.

Det er regjeringen som til sist skal avgjøre om et skaderegister skal opprettes. Etter det Motor forstår er det tverrpolitisk enighet, men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har foreløpig ikke gitt grønt lys for opprettelsen av et skaderegister.