KAN KOSTE DYRT: Noen sekunders fikling med berøringsskjermen kan være skjebnesvangert når du kjører.

Skjermen forstyrrer:

Fiklet med berøringsskjerm i bilen – tapte 100.000 kroner

Gjensidige Forsikring forteller at de har hatt flere saker hvor forsikringsutbetalingen er blitt redusert som følge av uoppmerksomhet hos fører knyttet til bilens berøringsskjerm.

Publisert Sist oppdatert

I en av disse sakene hadde sjåføren satt bilen i cruisekontroll og fiklet med skjermen. Vedkommende krasjet, og fikk en avkortning på 100 000 kroner.

– Hvordan vet dere at vedkommende var uoppmerksom?

– Både bilfører selv og politiet ga oss opplysninger om dette, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige til Motor.

Grunnregelen for risiko for avkortning i erstatningen er tilstede hvis du har gjort noe grovt uaktsomt og det har direkte årsakssammenheng med en skade.

– Det blir gjort en individuell vurdering i hver enkelt sak, der hendelsesforløpet og hvordan skaden skjedde blir avgjørende, ikke hva som distraherte føreren, sier Brudevold.

Hun understreker at det foreløpig er snakk om få saker knyttet til berøringsskjerm.

Så fort kan ulykken være ute – se filmen:

Underrapportering

I de groveste tilfellene knyttet til mobilbruk i bil (der det er blitt bevist) har det vært snakk om en reduksjon i erstatning fra 100 000 kroner og oppover.

– Hvordan kan man generelt få kunnskap om hvorvidt en sjåfør har vært grovt uaktsom?

– Ved å få opplysninger fra Politiet eller fra kunden selv, men det er nok stor underrapportering her. Hvis sjåføren eksempelvis ikke innrømmer mobilbruk, er vi ved mistanke avhengige av vitner eller politiets opplysninger for å kunne bevise dette.

Tar oppmerksomhet

Samtidig som reaksjonene for bruk og fikling med løs mobil i bilen ble skjerpet inn fra 1.januar i år, sier stadig flere sjåfører at de har opplevd at berøringsskjermen i bilen har tatt oppmerksomheten bort fra veien og kjøringen.

I en undersøkelse fra juni som Ipsos har gjennomført på vegne av Gjensidige og Trafikksikkerhetsforeningen (TSF), svarer 51 prosent av bilistene at berøringsskjerm har vært distraherende.

Det er en økning fra 42 prosent i 2020.

– Det som har overrasket meg i flere år nå, når jeg har sett på utviklingen, er at man ikke har mer diskusjon i faglige miljøer rundt disse skjermene, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF, til Motor.

OVERRASKET: Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

Fører til ulykker og uhell

For at skjermen utgjør en potensiell fare er altså de fleste av de 3500 bilistene som var med i undersøkelsen ikke i tvil om.

Og en fjerdedel av de som sier skjermene stjeler oppmerksomhet, opplyser at de allerede har opplevd ubehagelige eller farlige situasjoner som følge av dette.

Fire av ti av disse igjen mener det førte til ulykke eller uhell. Regner man om til alle som kjører bil utgjør det 3 prosent.

Vil kunne straffes

Undersøkelsen underbygges av flere internasjonale undersøkelser. Og et par sekunders uoppmerksomhet betyr at du kjører «i blinde» i mange meter. For eksempel utgjør to sekunder i 80 km/t en avstand på nesten 45 meter.

Samtidig finnes det ingen konkret lovgivning som begrenser bruken av skjermen i bilen.

– Men hvis du fikler med skjerm og det skjer en ulykke, vil du i likhet med annen uoppmerksomhet kunne straffes etter paragraf 3 i Vegtrafikkloven, sier advokat Vigdis Svennungsen i NAF.

VÆR OBS: Vigdis Svennungsen, leder i NAF Advokat.

– Man må være forsiktig med skjermbruk, ha fokus på veien og gjør seg kjent med bilen før man kjører. Har du behov for å lete etter ting på skjermen så må du nesten stoppe.

Må sitter i fingrene

Marianne Søhagen, senior rådgiver for trafikksikkerhet i NAF, påpeker at det er en del funksjoner i bilen man automatisk ha i fingrene, som å slå på vindusviskere og bli kvitt dogg på ruta.

– De andre funksjonene du bruker til daglig må du også lære deg, og samtidig vurdere når du bruker disse. Ønsker du eksempelvis å skifte kanal på radioen, bør du ikke gjøre dette når trafikkbilde på noen måte er krevende eller uoversiktlig.

GIR RÅD: Marianne Søhagen, senior rådgiver for trafikksikkerhet i NAF.

– For mange er det ulogisk at man ikke kan være i kontakt med mobil mens man kjører, samtidig som berøringsskjermene kan kobles til en mobil og ha hundrevis av funksjoner?

– Jeg er enig i at det er vanskelig å se logikken i dette. For det som er skummelt med disse skjermene er at du skal inn på en meny, som da igjen gjerne har en undermeny, påpeker Søhagen.

En sikrere framtid

Rådet er selvsagt at man ikke bør kjøre og «finne ut av ting» samtidig. Det må du gjøre når du står stille, eventuelt få hjelp av en passasjer når bilen er på veien.

På sikt kan det at flere biler får multifunksjoner i rattet og bruk av stemmekontroll for å styre funksjoner, avhjelpe de mange farlige situasjonen som bruken av berøringsskjermene forårsaker i dag.