TRYGT: Stillbilde fra video fra Easee som viser hvordan kundene bytter deler av ladeboksen selv.

Myndighetene snudde:

Helt greit å bytte deler av ladeboks

Først var sikkerhetsmyndighetene skeptiske, men etter et møte med Easee snudde de. DSB og Nkom synes nå det er helt greit at Easee-kundene demonterer og bytter deler av ladeboksen selv.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i vinter fortalte Motor om Øyvind Norlén, som opplevde at deler av innmaten i ladeboksen hans smeltet.

Easee-kunder som opplever skader på ladeboksen, får beskjed om å skifte denne selv – dersom det kun er fremre del av ladeboksen som er skadet, og ikke bakplaten, som kun elektrikere kan skifte.

Ladeboksprodusenten Easee mener sikkerheten er godt ivaretatt. De har laget en video som kundene skal se på før de selv skifter ut den skadede delen.

– Dette er ikke elektrikerarbeid. Hvem som helst kan gjøre det, har kommunikasjonssjef Martin Langeland tidligere uttalt til Motor.

– Vi ville aldri bedt en ufaglært person utføre arbeid som skal utføres av en fagperson, la han til.

Snudde etter møte

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var først ikke enig med Easee. 

De reagerte på at kunder bes om å skifte deler av ladeboksen selv, da Motor spurte tidligere i vinter.

– DSB vil kontakte Easee, skrev seksjonssjef Jon Eirik Holst i DSB i en epost til Motor.

Etter et møte med Easee og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), har DSB nå snudd.

– Easee har laget et modulbasert utstyr, og vi har reagert på dette tidligere. 25. januar hadde DSB et møte med Easee og Nkom, hvor sikkerheten rundt prosedyren med å skifte ble beskrevet av Easee. De forklarte hvordan sikkerheten er ivaretatt under denne operasjonen, skriver Holst i DSB i en epost gjennom pressevakten sin.

– Detekterer varme

DSB og Nkom mener den fysiske utformingen av Easee-laderne sikrer at kontaktflatene «er i riktig posisjon for å unngå varmgang».

– Sensorer detekterer varme og stenger ned produktet om nødvendig for å hindre brann, sier Holst.

Elektroingeniør og rådgiver Jan Tore Gjøby i NAF har tidligere uttalt seg svært kritisk om Easees ladeboks. Nå aksepterer han sikkerhetsmyndighetens konklusjon.

– Når DSB sier at de er betrygget, så forholder vi oss til det. Det er positivt at DSB tar en aktiv rolle opp mot produsentene av ladebokser, og får avklaringer der de har spørsmål, sier Gjøby til Motor.

Omsetningsforbud

Easee har vært i hardt vær det siste året etter at det svenske Elsäkerhetsverket i fjor la ned omsetningsforbud av Easee-ladere i Sverige.

De svenske elsikkerhetsmyndighetene har gitt Easee frist til mars med å finne en løsning for ladeboksene som allerede er installert i Sverige. Hvis det ikke skjer, kan myndighetene komme med ytterligere tiltak.

Striden om salgsforbudet skal etter planen behandles i förvaltningsretten i Karlstad til våren.

Det er foreløpig ikke avklart om Easee kan få omsetningsforbud i hele EØS-området, som Norge er en del av. Inntil det blir avklart, anbefaler norske myndigheter å bruke laderne som normalt.