IKKE BOT: Nå får du ikke lenger bot for å gjøre dette, hvis bilen står stille i trafikken.
IKKE BOT: Nå får du ikke lenger bot for å gjøre dette, hvis bilen står stille i trafikken.

NAF og Trygg Trafikk reagerer:

UP gir ikke lenger mobilbot i bilkøen

Nå er det fritt frem for å bruke mobiltelefonen når bilen står stille i trafikken. Politiet stanser bøtelegging. NAF og Trygg Trafikk fortviler.

Publisert

Mandag fortalte Motor at lagmannsretten for første gang har konkludert om bruk av mobiltelefon når bilen står stille i kø eller på rødt lys:

I slike tilfeller er det lov å bruke mobiltelefonen.

Dommen er ikke rettskraftig. Påtalemyndigheten har anket dommen inn for Høyesterett, som nå har besluttet at saken slipper gjennom og får høyesterettsbehandling.

Likevel har politiet allerede besluttet å inntil videre ikke gi forenklet forelegg til bilister som bruker mobiltelefonen når bilen står stille i trafikken, som i kø eller på rødt lys.

UP opplyser til NRK at dette blir nasjonal praksis i samtlige UP-distrikt.

– Feil dom

Trafikksikkerhets-organisasjonen Trygg Trafikk reagerer.

– Dommen er etter min mening feil. Stans i trafikken betyr at du fortsatt er i vurderingsmodus og må følge med på bevegelser i køen foran deg, lyssignaler og annen trafikk, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk til Motor.

Han frykter flere nå vil bruke mobilen under kjøring, og er svært glad for at påtalemyndigheten anker – og at Høyesterett skal behandle saken.

NAF fortviler

Også NAF fortviler over dommen i Borgarting lagmannsrett.

– Vi risikerer å få den situasjonen at noen kan rammes for å bruke mobil ved rødt lys, de som ikke har start/stopp-funksjon på bilen, mens andre ikke rammes. Det fremstår som en uholdbar situasjon, sier advokat Jens Christian Riege i NAF.

– Dersom denne dommen blir rettskraftig er jeg redd regelverket vil virke mindre enhetlig, og vanskeligere å overholde og kontrollere, sier fagsjef Morten Fransrud i NAF.

9600 bøter

Utrykningspolitiet har nå bedt Vegdirektoratet om å endre forskriften om bruk av mobiltelefon mens man kjører. Dermed kan mobilbruk i kø bli ulovlig i fremtiden, selv om Høyesterett kommer frem til samme dom som lagmannsretten.S

Hittil i 2020 har UP skrevet ut 9600 forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring, ifølge NRK.