TATT, MEN FRIKJENT: Her i Bygdøy Allé i Oslo ble en mann tatt av politiet for akkurat dette: Bruke mobiltelefon mens han ventet på rødt lys.
TATT, MEN FRIKJENT: Her i Bygdøy Allé i Oslo ble en mann tatt av politiet for akkurat dette: Bruke mobiltelefon mens han ventet på rødt lys.

Ferske dommer i lagmannsretten:

Mobilbruk i kø er lov

Lagmannsretten har for første gang konkludert: Det er lov å bruke mobiltelefonen når bilen står stille i kø.

Publisert Sist oppdatert

Bilkjøring og mobilbruk

  • Det er forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon i bil under kjøring.
  • Brudd straffes med forelegg på 1700 kroner og to prikker i førerkortet.
  • Dersom mobiltelefonen er fastmontert, kan du starte å avslutte samtaler, men du kan ikke surfe og sende meldinger.

Kilde: UP.

Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom i to nesten identiske saker:

Et flertall bestående av to av tre fagdommere konkluderer med at det ikke er ulovlig å bruke mobiltelefonen når bilen står stille i kø, eller når man venter på rødt lys, og bilen slår av motoren.

Lagmannsrettens mindretall, den tredje fagdommeren, mener bilistene i slike tilfeller har brutt loven.

Dette er første gang lagmannsretten har tatt stilling til om det er lov eller ikke lov å bruke mobiltelefonen når bilen står stille i trafikken.

Tidligere er det kun avsagt en håndfull tingrettsdommer.

Kø og rødt lys

De to sakene er nesten identiske:

  • Onsdag 19. juni i fjor sto en 21 år gammel kvinne i stillestående kø i Nedre Eikervei i Drammen. Da hun tok opp telefonen i passasjersetet for å sende en melding, ble hun tatt av en politimann som ga henne et forelegg på 1700 kroner. Den unge kvinnen nektet å vedta boten, og saken havnet i Drammen tingrett, som frikjente henne.
  • Torsdag 12. september i fjor stoppet en 42 år gammel mann for rødt lys i Bygdøy allé i Oslo. Da han tok frem mobiltelefonen og begynte å bruke den, ble han tatt av politiet – og ilagt bot. Mannen nektet å vedta forelegget, hvorpå han i Oslo tingrett ble dømt til å betale 2000 kroner i bot.

I begge tilfellene hadde motoren på bilen slått seg av med start/stopp-funksjonen.

«Under kjøring»

Nå har Borgarting lagmannsrett tatt stilling i begge sakene, hvor stridstemaet har vært hvordan begrepet «under kjøring» skal forstås – og hvor den ene tingretten frifant, mens den andre dømte.

Rettens flertall viser til det såkalte legalitetsprinsippet – om at folk flest oppfatter at en bil ikke er «under kjøring» når den står stille.

– Det er ikke nødvendigvis klart for folk flest at de kjører bil i forskriftens forstand, og at bruk av mobiltelefon derfor er ulovlig, når bilen står stille, skriver lagmannsrettens flertall, og fortsetter:

– Selv om hensynet til trafikksikkerhet tilsier at førerens fokus er på trafikkbildet også når bilen har et trafikalt stopp, legger vi til grunn at risikoen og skadepotensialet ved føring av motorvogn er klart mindre når bilen står stille enn når den er i bevegelse.

– Fjerner oppmerksomheten

Vegdirektoratet har tidligere i en utredning konkludert med at begrepet «kjøring» også gjelder ved stans i trafikken, og at stans for kø og rødt lys dermed regnes som kjøretøy i bevegelse.

Det er den ene lagdommeren, som utgjør rettens mindretall, enig i.

– Det blir anstrengt å hevde at man går inn og ut av begrepet «under kjøring» hver gang bilen og trafikken stopper opp. Bilen utgjør fortsatt en aktiv del av trafikken, mener den ene dommeren, og fortsetter:

– Mobilbruk når bilen står i ro tar førerens oppmerksomhet bort. Uoppmerksomhet kan lett føre til påkjørsler bakfra.

Han mener det kan stille seg annerledes ved lengre stopp som ved ulykker hvor veien stenges. I de to tilfellene derimot var stoppene kortvarige.

Mange prikker

Det hører forøvrig med til historien at begge førerne på kort tid hadde fått såpass mange bøter at forelegget for mobilbruk førte til at de begge mistet førerkortet for et halvt år, på grunn av for mange prikker.

Når de ble frifunnet, beholder de likevel førerkortet dersom dommene blir rettskraftige.

Påtalemyndigheten har anket dommene inn for Høyesterett, får Motor opplyst. Høyesterett har ikke avgjort om de vil behandle disse sakene.