DYR BOBIL: Denne Pilote-bobilen ble kjøpt ny for 1,3 millioner kroner.

Odd Arne kjøpte bobil til 1,3 millioner:

Hør knirke­lydene i den nye bobilen

– Det er jo helt håpløst, sier Odd Arne Knudsen. Etter en reparasjon begynte bobilen å knirke og lage gnisselyder. Hør lydklipp med lydene.

Publisert
BOBILKUNDE: Odd Arne Knudsen.

For snart fem år siden kjøpte Odd Arne Knudsen og kona en splitter ny 2018-modell bobil av merket Pilote til 1,3 millioner kroner. Kort tid etterpå ble det oppdaget feil på døren og veggen til toalettet i bobilen.

Etter at forhandleren forsøkte å reparere, oppsto det kraftig knirk.

Gjennom hele 2018 og i begynnelsen av 2019 ble det forgjeves forsøkt å fjerne lydene. Blant annet ved å demontere all innredning.

Gjorde opptak

Forhandleren, Frosta Bobil & Caravan i Trøndelag, mener lydene ikke har vært sjenerende og ubehagelige.

Derfor har Knudsen tatt opp lydene på videosnutter. Der man hører kraftige knirkelyder på toalettet.

Knudsen har også gjort opptak av gnisselyder som oppstår i taket over forsetene når han kjører.

– Da forhandlerens folk kjørte rundt verkstedet, hørte de ikke noe. Derfor måtte jeg gjøre opptak med den irriterende gnisningen, forteller Knudsen til Motor.

– Markant lyd

Han har innhentet hele fire sakkyndig-uttalelser, som alle konkluderer med at det knirker og gnisser mer enn normalt i den dyre bobilen.

– Det knirker mye, skriver Cabo Fritid Trondheim i en uttalelse. De mener det mangler fester, og at eksisterende fester er festet på feil måte.

– Lyden på opptaket er svært markant og irriterende. Konstruksjonen er ikke montert riktig, skriver testsenteret til NAF, som undersøkte bobilen, før de konkluderer:

– Bobilen har tydelige svakheter som løs vegg, svikt i gulv og kraftig ulyd over føreren.

KNIRK: Slik knirker det på toalettet i bobilen.

– Hårreisende

Den tredje eksperten er en av NAFs tekniske konsulenter, som mener utbedringsforsøkene som forhandleren har forsøkt, er lite fagmessig utført.

NAF mener bobilens verdi er forringet.

– Selgeren har forsøkt en hurtig utbedring, som estetisk er helt hårreisende, og som ikke har løst problemene, sier Vigdis Svennungsen, leder av NAF Advokat, som er NAFs advokatkontor.

Svennungsen er også advokaten til Odd Arne Knudsen.

Hevder brukerfeil

Forhandleren på Frosta mente at de sakkyndige vurderingene var ensidige og ba om enda en uttalelse.

Det innhentet Knudsen fra merkeforhandleren Bobilsenteret Namsos, som mener gulv og tak er ødelagt, og at utbedringsforsøkene fremstår som lettvinte.

Heller ikke nå var forhandleren fornøyd – og krevde en femte vurdering.

Da satte Odd Arne Knudsen ned foten. Han mener bobilen har konstruksjonsfeil, som også har ført til at vannpumpen ble ødelagt. Han krevde å få heve kjøpet.

Men det avviser forhandleren. De skriver i en uttalelse at det må påregnes lyder i et såpass stort kjøretøy som en bobil. De mener Knudsen også har begått brukerfeil, altså at bruken er årsaken til lydene.

GNISSELYDER: Slik høres det ut over hodet til bobileier Odd Arne Knudsen.

Får heve

Men hos forbrukermyndighetene har Odd Arne Knudsen og kona fått medhold, etter to og et halvt års saksbehandlingstid. Forbrukerklageutvalget legger til grunn de sakkyndige uttalelsene, og at bobilen har konstruksjonsfeil som forhandleren ikke har greid å utbedre.

De mener også at utbedringsforsøkene som er gjort, har påført bobilen skader.

Forbrukerklageutvalget har vedtatt at Knudsen skal få heve kjøpet. Det innebærer at han skal få tilbake kjøpesummen på 1,3 millioner kroner mot å levere bobilen tilbake.

Han er også tilkjent forsinkelsesrenter, som utgjør hele 500.000 kroner.

STYGT: Flere sakkyndige mener slike fester forringer bobilen.

Vurderer anke

Motor har spurt selgeren, Frosta Bobil & Caravan, hva de synes om vedtaket, og om årsaken til at de ikke anerkjenner fire sakkyndige vurderinger.

I en epost skriver daglig leder Børge Nilsen at de mener vedtaket til Forbrukerklageutvalget ikke er i tråd med de faktiske og rettslige forholdene.

– Vi vurderer derfor å anke vedtaket inn for tingretten. Ut over det har vi ingen kommentarer, skriver Nilsen.