VENTER PÅ NYE EIERE: Bobiler. Bildet er en ren illustrasjon.

Gikk på pengesmell:

Droppet viktig bobil-regel, tapte rettssak

Ekteparet kjøpte bobil til nesten millionen, og tapte rettssaken hvor de krevde heving av kjøpet – fordi de glemte én ting alle bobileiere må huske på.

Publisert

Vinteren for fem år siden kjøpte et ektepar fra Østerdalen en nesten ny bobil til 914.000 kroner. Bobilen hadde bare rullet 1700 kilometer på kjøpstidspunktet, og var i en kort periode eid av en annen kunde.

Tre og et halvt år etter kjøpet oppsto det problemer med fukt og kondens.

Ekteparet klaget til bobilfirmaet på Romerike, som to ganger reparerte umiddelbart og kostnadsfritt. Da fuktproblemet etter kjøpernes syn ikke ble løst etter disse reparasjonene, havnet ekteparet og bobilfirmaet like før jul i tingretten.

Advokatutgifter

Nå har Romerike og Glåmdal tingrett avsagt dom. Det ble et sviende nederlag for ekteparet fra Østerdalen.

De fikk ikke heve kjøpet, fordi tingretten mener det ikke er dokumentert at fukten de nå har problemer med, var der da de kjøpte bobilen i 2018.

I tillegg til ikke å få heve kjøpet og få tilbake pengene sine, må de dessuten dekke over en halv million kroner i egne og motpartens sakskostnader. Disse kostnadene er for en stor del advokatutgifter

Fukttest

Fukt er bobilenes kanskje verste fiende. Derfor sa en sakkyndig i rettssaken mellom bobilfirmaet og ekteparet fra Østerdalen at det anbefales at alle bobileiere jevnlig sjekker bobilene sine for fukt.

– Det er påregnelig at det oppstår lekkasjer på bobiler etter noen år, sa den sakkyndige i retten.

I dommen i saken mellom bobilfirmaet fra Romerike og ekteparet fra Østerdalen, går det frem at ekteparet skulle fått utført en fukttest hvert år.

Men slike fukttester har aldri blitt utført på denne bobilen – fordi kjøperne hevder de ikke var klar over at det måtte gjøres.

Manglende fukttest var én av punktene tingretten listet opp i dommen, som argument mot at ekteparet skulle få medhold i sitt hevingskrav.