FRYSER: Det er blitt kaldt i bobilen, og leseren lurer på om han kan klage – selv om bilen er gammel. Bildet er en ren illustrasjon.

NAF svarer:

Kan jeg klage på feil på en gammel bil som er kjøpt brukt?

Kan han klage på varme­apparatet i en bobil fra 2009 som er kjøpt brukt? Ja, det er teoretisk mulig. Men det kan være vanskelig.

Publisert

Bileieren spør:

For litt over ett år siden kjøpte vi en brukt bobil av merket Bürstner Elegance I 710. For et par dager siden sluttet varmeapparatet å virke. Bobilen er fra 2009.

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

Vi kjøpte av en privatperson, men handelen skjedde via en bilforhandler. Har vi tross alderen på bobilen rett til å kreve erstatning for dette varmeapparatet?

NAF svarer:

For å kunne kreve noe tilbake av selger, må det foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Utgangspunktet er at det foreligger en slik mangel dersom bobilen er i dårligere stand enn hva du hadde grunn til å regne med – eller dersom selger har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger om bobilen.

Videre er det en forutsetning at feilen kan sies å ha vært til stede ved overtakelse. Normalt er det du, som kjøper, som må sannsynliggjøre dette og på generelt grunnlag må man nok forvente at en såpass gammel bobil kan ha behov for en del påkost som skyldes vanlig slitasje.

Men dersom du har fått særlig informasjon om varmeapparatet som skal tilsi at du kunne forvente at dette skulle virke lengre, kan det stille seg annerledes.

Vi vil i så fall tilråde en skriftlig reklamasjon, eventuelt både til selger og bilforhandleren. Bilforhandler kan være solidarisk ansvarlig, med mindre du ble gjort uttrykkelig oppmerksom på det motsatte.

Jens Christian Riege, NAF Advokat

På denne siden ligger alle tidligere spørsmål/svar – eller du kan bla i slideren under.