DER GIKK DET FOR FORT, GITT: Ifølge vegtrafikklovens paragraf 33 har politiet hjemmel til å beslaglegge et førerkort på stedet.
DER GIKK DET FOR FORT, GITT: Ifølge vegtrafikklovens paragraf 33 har politiet hjemmel til å beslaglegge et førerkort på stedet.

Spørsmål til NAF-ekspertene:

Kan politiet ta førerkortet uten videre?

Du er blitt stoppet av politiet, og de vil ta førerkortet ditt. Lønner det seg å nekte? Er det overhodet mulig?

Publisert Sist oppdatert

Bilisten spør:

Jeg lurer litt på hva man skal gjøre hvis man blir stoppet av politiet og de vil ta førerkortet fra deg på stedet.

Kan man nekte å levere fra seg førerkortet, og lønner det seg å nekte?

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Politiet har etter vegtrafikklovens paragraf 33 hjemmel til å beslaglegge et førerkort på stedet, dersom de kommer over en hendelse som de mener er av en slik art at den vil medføre tap av førerretten. Du må da gi fra deg førerkortet der og da.

Tanken bak dette er at det vil være en fordel at et slikt tap iverksettes umiddelbart, da det vil være ønskelig at det man mener er en trafikkfarlig sjåfør tas ut av trafikken med en gang.

I og med at en slik beslutning kan tas av den enkelte polititjenestemann på stedet, har man mulighet til å få den lokale tingrett til å vurdere om det er grunnlag for dette midlertidige beslaget. Hvis bilfører ikke samtykker i beslaget, må saken følgelig sendes tingretten innen tre uker etter at politiet får beskjed om at denne ikke samtykker.

Merk at man har muligheten til å trekke et eventuelt samtykke tilbake på ethvert tidspunkt. Det løper da en slik tre ukers frist fra det tidspunktet politiet får beskjed om at samtykket er trukket tilbake.

Det vil avhenge av den konkrete situasjonen hva man skal gjøre dersom man opplever dette. Får du førerkortet beslaglagt på denne måten, er du i din fulle rett til å kreve at beslaget bringes inn for tingretten. Hvorvidt dette alltid lønner seg, er et annet spørsmål.

Dersom du mener at politiets vurdering av om det foreligger et forhold som gir grunnlag for tap av førerretten er helt feil, så vil en slik domstolskontroll kunne være naturlig å etterspørre.

Er du derimot tatt «på fersken» for et forhold hvor det er åpenbart at førerkortet ryker, for eksempel ved store fartsovertredelser eller kjøring i påvirket tilstand, så er det ikke så mye å oppnå ved å be om dette.

Domstolen skal i sin behandling kun vurdere om det er tilstrekkelig grunnlag for mistanke om et forhold som vil medføre tap av førerretten, og i de nevnte tilfellene er utfallet gjerne gitt.

Det er også verdt å merke seg at dersom beslaget skal bringes inn for tingretten, så tar det opp ressurser og medfører en del tidsbruk – ressurser og tid som kanskje kunne ha vært brukt til å ferdigstille saken.

I noen tilfeller har vi opplevd at det tar svært lang tid før en sak blir gjort ferdig uten at det er noen fornuftig grunn til dette. Dersom dette er situasjonen, kan det å trekke tilbake et samtykke til beslag kunne fungere som et middel til å få noe til å skje i saken.

Jens Christian Riege, NAF Advokat

På denne siden ligger alle tidligere spørsmål/svar – eller du kan bla i slideren under.

Se andre spørsmål og svar!

.