DYRE BYTTER? Borettslaget skal få like ladestasjoner, og spørsmålsstilleren har tidligere betalt for sin egen. Bildet viser ikke de aktuelle parkeringsplassene.

NAF-ekspertene svarer:

Er jeg nødt til å følge boretts­lagets pålegg om ny lader?

Bileieren har installert lader selv, men nå har borettslaget bestemt at alt skal byttes ut til felles system – som hver og en må betale. Er det greit?

Publisert

Bileieren spør:

Jeg flyttet inn i et borettslag i 2017. Daværende regler var at vi kunne installere lader så lenge den ble installert av et godkjent elektrofirma.

Nå, noen år senere, er det blitt bestemt at borettslaget skal over på felles infrastruktur og at alle ladestasjoner må byttes. Kostnaden skal hver enkelt beboer dekke.

Spørsmålet er om borettslaget kan bestemme dette uten videre? Det betyr at vi som har hatt ladestasjon, «mister» rett til å lade på en stasjon som er installert etter tidligere gjeldende regler. Og at vi verken får kompensasjon for den gamle stasjonen, eller mulighet til å fortsette å bruke den inntil det er kapasitet i strømnettet i garasjeanlegget.

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

I borettslaget vil det være generalforsamlingen som er den øverste myndigheten. Vi anbefaler derfor på generelt grunnlag at avgjørelser om felles infrastruktur for elbillading vedtas i generalforsamlingen.

Styret har ellers myndighet til å bestemme at det skal etableres felles infrastruktur for elbillading, da de har ansvaret for daglig drift. Dette anses som en del av den daglige driften, men for å unngå uenighet i ettertid vil det være en stor fordel om det er bestemt med flertall på en generalforsamling.

Ofte vil en slik etablering skje på bekostning av de som har satt opp eget ladepunkt, som du beskriver her.

Leverandøren av en felles ladeløsning vil normalt sett stille krav til hvilke ladebokser som skal benyttes. Dette for å kvalitetssikre tjenesten og sørge for at ladeboksene er kompatible med den felles ladeløsningen.

Så lenge dette er noe som er vedtatt av styret og/eller generalforsamlingen, vil det være opp til styret å godta eller nekte «særavtaler» med de beboerne som tidligere har etablert eget ladepunkt.

Hovedtanken bak vedtak og løsninger som dette er at det skal være likt for alle i borettslaget. Dette vil kunne medføre både fordeler og ulemper dessverre.

Er ditt ladeopplegg fagmessig montert, og ellers koblet opp mot ditt sikringsskap, bør styret kunne gi en begrunnelse dersom de nekter en særavtale.

Silje Meek, NAF advokat

På denne siden ligger alle tidligere spørsmål/svar – eller du kan bla i slideren under.