KLAR TIL LEVERING: Her vil noen snart få bil, ikke alle er like heldige. Bildet er en illustrasjon, Motor vet ikke hva slags bil spørsmålet gjelder.

NAF-ekspertene svarer:

Hvilke rettigheter har jeg når den bestilte bilen ikke kommer?

Bilen ble bestilt, det har gått nesten et år – og ingen bil er levert. Hvilke rettigheter har man da?

Publisert

Bilkjøperen spør:

Hvilke rettigheter har jeg når det er nærmere et år siden jeg bestilte ny elbil?

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Når man har inngått en avtale om kjøp fra en forhandler, vil begge parter være bundet av den.

I første omgang må man derfor se på avtalen og hva den sier om leveringstid.

Har avtalt leveringstid passert, vil det være tale om en forsinkelse, og forbrukeren vil kunne fremme krav mot forhandleren. Mest aktuelt vil som regel være å kreve heving av kjøpet, eller å kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen.

Skal man kreve heving, må man først gi forhandler en rimelig tilleggsfrist for å levere.

Hva som er «rimelig», må vurderes konkret, ut ifra den opprinnelige leveringstiden, årsaken til forsinkelsen, og andre forhold rundt kjøpet. Leverer ikke forhandleren innenfor tilleggsfristen, kan forbrukeren heve kjøpet.

Jens Christian Riege, NAF advokat

På denne siden ligger alle tidligere spørsmål/svar – eller du kan bla i slideren under.