FOR MYE GJENSTÅR: Det trengs mer tid på verksted enn bilselgeren liker, derfor har han bare lyst til å selge.

Spørsmål til NAF-ekspertene:

Kan jeg selge en gammel bil «som den er», for å slippe risiko?

Bilselgeren har lyst til å merke bilen «reparasjonsobjekt». Er det nok til å gå klar av forpliktelser i etterkant?

Publisert

Bileieren spør:

Min 13 år gamle bil er «sliten», og det er for mye å fikse på den til at det er verdt det for meg. Har tenkt å selge den billig, for 10.000.

Kan jeg merke bilen som «reparasjonsobjekt» både i annonsen og kontrakten, samt få kjøper til å godta at den selges «som den er» uten da å risikere problemer i ettertid?

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Ved salg av reparasjonsobjekter bør bilens tilstand fremgå klart av både annonsen og kontrakten, som du er inne på.

Å innta et alminnelig forbehold om at bilen selges «som den er», eller lignende, kan være en mulighet for å begrense ditt eventuelle ansvar som selger. I din situasjon, der du skal selge en bil som er å anse som et reparasjonsobjekt, kan ditt ansvar begrenses ytterligere ved å fravike kjøpsloven.

Kjøpsloven gjelder ikke dersom «noe annet følger avtalen» (som beskrevet i paragraf 3). Dermed kan partene avtale at kjøpslovens bestemmelser, og selgerens tilhørende ansvar, ikke skal gjelde for deres kontrakt.

Det er viktig at både kjøper og selger setter seg godt inn i hva en slik kontraktregulering betyr for deres rettigheter og forpliktelser.

NAF mener at slik regulering bare bør benyttes unntaksvis.

Vigdis Svennungsen, NAF Advokat