HVA HVIS DENNE STÅR I HAGEN DIN? Kan da kommunen be om at en blir fjernet? NB: Bildet er en illustrasjon og har ingenting med Motor-leseren i saken å gjøre.
HVA HVIS DENNE STÅR I HAGEN DIN? Kan da kommunen be om at en blir fjernet? NB: Bildet er en illustrasjon og har ingenting med Motor-leseren i saken å gjøre.

Spør NAF-ekspertene:

Kan kommunen kreve at du fjerner en bil på din egen eiendom?

Kommunen har gitt innskriveren påbud om å fjerne en gammel bil. Hvilke regler gjelder her?

Publisert

Spørsmålet:

Jeg har en gammel, uregistrert bil stående på min eiendom.

Kommunen sier jeg ikke har lov til å ha den stående og krever den fjernet.

De skylder på miljøet. Jeg mener jeg har rett til å ha den stående. Ingen naboer har klaget.

Har kommunen lov til å kreve den fjernet?

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Vi skulle gjerne visst mer om kommunens begrunnelse for pålegget om fjerning av bilen.

Uten denne informasjonen blir vårt svar derfor av mer generell karakter, men på bakgrunn av det du skriver om miljø, antar vi at kommunens pålegg kan være begrunnet i forurensningsloven.

Det heter her (paragraf 37) at kommunen kan pålegge fjerning av biler som «kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet».

Hvorvidt din bil oppfyller disse vilkårene, har vi ikke grunn for å vurdere, men kommunens pålegg om fjerning kan påklages (innenfor frist).

Begrunn ditt syn på saken, og knytt det opp mot vilkårene i loven.

Kommunen kan selv iverksette fjerning av bilen, dersom pålegget ikke etterkommes. Det kan derfor være fornuftig å finne alternativ lagringsplass til bilen i påvente av avklaring med kommunen.

Om naboer har klaget eller ikke, vil ikke være avgjørende.

Vigdis Svennungsen, NAF Advokat