SLITER MED HJEMMELADING: Laderen på bildet er ikke den samme som bilkjøperen eier.

NAF-ekspertene svarer:

Laderen fusker, og det virker som om Tesla ikke forstår norske reklamasjonsregler

Bileieren sliter med å få respons hos Tesla etter at hans Tesla Wall Connector har sluttet fungere skikkelig.

Publisert

Bileieren spør:

Det gjelder reklamasjon på en Tesla Wall Connector (TWC) hjemmelader for elbil.

Den gir ikke signal til bilen slik at ladekabel låser og begynner lading. Feilen oppstår innimellom, og hyppigere de siste ukene.

Har vært i kontakt med ladeteamet til Tesla. De kommuniserer kun på engelsk via mail, og det virker ikke som de kjenner til lov om forbrukerkjøp og reklamasjonsfrist på inntil 5 år for feil på en lader i Norge. Har sendt flere mailer, og så langt har ikke Teslas ladeteam virket som de ønsker eller vil forstå at jeg vil få utbedret feilen.

Har dere noen tips på hvordan jeg kan gå frem videre, slik at lader blir byttet eller utbedret?

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Det er helt riktig at også kjøpet av en hjemmelader reguleres av forbrukerkjøpsloven, og loven vil gi deg en del rettigheter og muligheter.

Du sier ikke noe om hvor lenge det er siden du kjøpt denne, men det kan ikke være særlig tvilsomt at man må kunne forvente at denne skal kunne fungere som den skal, og det over en ganske lang tidsperiode. Gjør den ikke det, må du kunne reklamere til forhandler, det vil si Tesla, og kreve utbedring.

Det følger av forbrukerkjøpsloven at utbedring skal kunne skje innen rimelig tid, og uten kostnad for forbruker. Forhandler har etter loven i utgangspunktet to utbedringsforsøk for samme feil.

I noen tilfeller vil det kunne være diskusjon mellom forhandler og kunde om man faktisk står overfor en mangel eller ikke. Her virker det som om problemet er at de ikke gjør noe med dette i det hele tatt. I denne situasjonen bør du for det første i best mulig grad å prøve å dokumentere de feilene som oppstår, når dette skjer, og hvordan disse gir seg utslag.

Hvis forhandler fortsatt ikke gjør noe, så vil man etter loven kunne stå fritt til å få feilen undersøkt og eventuelt utbedret av noen andre, og kreve erstattet de utleggene dette medfører.

Det kan være fornuftig først å prøve å finne ut av hvor problemet ligger. Er det feil på hjemmeladeren, er det feil på det elektriske anlegget, eller kan feilen ligge i bilen som sådan? Hvis forhandler ikke gjør noe, vil det for eksempel kunne være fornuftig å få en elektriker til å se på anlegget og laderen.

Vigdis Svennungsen, NAF Advokat

På denne siden ligger alle tidligere spørsmål/svar – eller du kan bla i slideren under.