DENNE STÅR UANSETT LOVLIG: ... den står nemlig på Sæbø camping i Eidfjord. Men kan man uten videre forby bobilparkering langs en vei?

Spørsmål til NAF-ekspertene:

Er det lov å sette opp skilt som forbyr bobil- og campingvogn-parkering?

Trafikanten har lagt merke til at det står private skilter med «parkering forbudt» rundt omkring, og han tror de står der for å unngå campingovernattende.

Publisert

Spørsmålet:

Flere av oss som har kjørt rundt i Norge i sommer, har opplevd at det settes opp private «parkering forbudt»-skilter. Hensikten synes å være å hindre parkering av bobiler og campingvogner.

Er dette lovlig?

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Friluftsloven gir i paragraf 9 rett til rasting og telting i all utmark, men bobiler og campingvogner omfattes ikke av denne bestemmelsen, men av en annen paragraf – paragraf 4.

Her heter det at eier av privat vei kan forby ferdsel og parkering av blant annet motorvogn på eller langs veien.

Ved offentlig vei er det tillatt å parkere i utmark. Slik jeg forstår dette, kan man her parkere bobilen eller med campingvogn, så sant dette er forsvarlig og ikke hindrer trafikken eller er i strid med trafikkreglene ellers, offentlig skilting eller andre bestemmelser.

Dette kan ikke grunneier hindre, med mindre veien altså er privat.

Naturlig nok har man ikke rett til å kjøre av veien og inn på annen manns eiendom for å campe.

Jens Christian Riege, NAF Advokat