VIL GJERNE HA EGEN MÅLER: Strømprisene gjør spleiselaget ulønnsomt for bileieren. Bildet viser ikke bileierens garasje.
VIL GJERNE HA EGEN MÅLER: Strømprisene gjør spleiselaget ulønnsomt for bileieren. Bildet viser ikke bileierens garasje.

NAF-ekspertene svarer:

Kan jeg ha egen måler i felles­garasjen, for å bare betale for eget forbruk?

I sameiet betaler alle som lader bil, en fast sum hver måned – uavhengig av forbruk. Det lønner seg ikke for hybridbil-eieren.

Publisert

Bileieren spør:

Jeg bor i et sameie med 60 leiligheter og parkeringsgarasje med 50 plasser. 20 av disse bilene er i dag elbil eller hybrid.

Eierne av disse bilene har selv montert ladere og betaler en fast sum per måned til sameiet, uansett hvor mye strøm som benyttes. På grunn av økte strømpriser vil avgiften øke med 100 prosent.

Jeg har en hybrid. På grunn av den faste avgiften til strøm betaler jeg mer for strømmen enn jeg ville betalt for tilsvarende kjøring med bensinbil.

Har jeg rett til å montere strømmåler for ladestasjonen min, slik at jeg kun betaler det jeg bruker? Er dette praktisk gjennomførbart? Hva vil det koste? Må omlegging til individuelle målere godkjennes av styret, eventuelt i et sameiemøte?

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Det er opp til sameiet å bestemme hvordan utgiftene til lading skal fordeles.

Det går fint at styret vedtar at det skal settes opp målere, og kostnadene skal fordeles deretter. Dette vil mest sannsynlig være i fellesskapets interesse.

Om det faktisk går an å sette opp slike målere på ladestasjonene i deres sameie, og hva det vil koste å sette opp, må dere forhøre dere med el-teknikere om. Noen firmaer tilbyr gratis befaring og prisvurdering på slike oppdrag.

Mange ladebokser kan ofte også brukes til å måle forbruket. Da vil dere potensielt slippe utgifter til å sette opp egne målere.

Silje Meek, NAF advokat

På denne siden ligger alle tidligere spørsmål/svar – eller du kan bla i slideren under.