HVEM UTBEDRER? Det er noe av spørsmålet her. Bildet viser ikke den aktuelle bilen.

NAF-ekspertene svarer:

Bruktbilkjøperen kom tilbake og vil ha utbedret rust – hva gjør jeg?

Er det rimelig å be selgeren utbedre rust for opptil 110.000 kroner på en bil som ble solgt for 40.000?

Publisert

Bruktbilselgeren spør:

Jeg har solgt en 25 år gammel bil fra 1996 for 39.900 kroner. I etterkant har kjøper funnet rust i understell og krever utbedring.

Jeg er villig til å hjelpe kjøperen, men han krever at en autorisert aktør tar jobben, og han vil ha dokumentasjon på jobben. Han har fått priser helt opptil 110 000 kroner fra lokalt firma.

Hva er løsningen her? Han kjøpte bilen ved impuls og ved midnatt. Jeg har selv ikke vært klar over rusten.

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Ved salg av bil vil saken reguleres av kjøpsloven, og av kontrakten dere imellom. Når du selger en bil, vil du være ansvarlig for kjøpsrettslige «mangler» ved bilen.

Hvilke feil ved bilen som vil være en slik mangel, må vurderes konkret i den enkelte sak, og må vurderes ut ifra forhold slik som bilens alder, pris, kilometerstand, bruk, og informasjonen som følger gjennom blant annet annonse og kontrakt.

Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å ta en konkret vurdering, men alderen på bilen vil isolert sett kunne gi kjøper en forventning om at det kan være rust på bilen.

Mener kjøper at det er en mangel på bilen du har solgt, er det opp til kjøper å dokumentere dette kravet, slik at du kan ta stilling til om du ønsker å utbedre mangelen.

Har du et ansvar i saken, har du også en utbedringsrett. Dette innebærer at du kan foreslå hvor bilen skal repareres. Det vil da i utgangpunktet være mulig for deg å benytte deg av det verkstedet som tilbyr den beste prisen, forutsatt at verkstedet er sertifisert og i stand til å utføre arbeidet på en god måte.

Det er også hensiktsmessig for deg at et skikket verksted utfører arbeidet. Blir ikke bilen reparert på det første forsøket, kan det være at kjøper på nytt ber deg å betale for en ny reparasjon. Har du behov for en nærmere vurdering, kan du som medlem sende inn saken til oss, da kan vi også kan se på sakens dokumenter.

Anette Skauge, NAF advokat

På denne siden ligger alle tidligere spørsmål/svar – eller du kan bla i slideren under.