HVEM RÅDER GRUNNEN? Kan kommunen bestemme over gatene, på tross av tomtegrensene?

Spørsmål til NAF-ekspertene:

Kan kommunen regulere parkering når tomtegrensen går midt i gaten?

Bilisten har kikket på kartet og sett at grunneier eier halvparten av gaten utenfor sin egen tomt. Hva da med beboerparkering?

Publisert

Spørsmålet:

En del steder der det er etablert beboerparkering i Oslo (og sikkert en del andre steder også), viser kart at tomteeier/grunneier faktisk eier halvparten av gaten utenfor egen tomt.

Så jeg skjønner ikke hvordan kommunen kan «regulere» tomteareal eller begrense bruken av et tomteareal som ikke er i deres eie?

Og til og med kreve at eier av tomten (på gaten) må betale for å parkere der? Jeg bare spør ...

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

De aller fleste gatene i Oslo er å regne som offentlig vei etter vegloven.

For disse har kommunen vegmyndighet, og ansvar for drift og vedlikehold.

Det følger videre av parkeringsforskriftens paragraf 7 at kommunen har et særlig ansvar for å ivareta trafikale hensyn ved regulering av vilkårsparkering på offentlig ferdselsåre.

Slik sett har nok kommunen nødvendig myndighet (men da også en vedlikeholdsplikt) over gatene – selv om disse ligger innenfor private tomtegrenser.

Jens Christian Riege, NAF Advokat