REKKEVIDDETRØBBEL: Selv med fulladet batteri, har bileieren bare 15 mils rekkevidde når det er kaldt. Bilen på bildet er en ren illustrasjon.
REKKEVIDDETRØBBEL: Selv med fulladet batteri, har bileieren bare 15 mils rekkevidde når det er kaldt. Bilen på bildet er en ren illustrasjon.

NAF-ekspertene svarer:

– Jeg har maks­rekkevidde på 150 km, synes det er absurd

Bilen skulle gå over 30 mil med fulladet batteri. I realiteten går den maksimalt halvparten. Hva skal bilføreren gjøre?

Publisert Sist oppdatert

Bileieren spør:

Da jeg kjøpte bilen min fra forhandler, fikk jeg opplyst at bilen har en kjørelengde på 300–320 kilometer fulladet.

Jeg får maksimalt en rekkevidde på 150 kilometer. Forhandler sier at dette er riktig, fordi det er kaldt. Men jeg synes det er absurd.

Hva tenker dere?

Lurer du på noe? Spør!

  • De juridiske og tekniske ekspertene i NAF får mange spørsmål fra medlemmer og lesere av Motor. I denne spalten presenterer vi et utvalg.

NAFs ekspert svarer:

Når du kjøper en bil, skal bilen og bilens egenskaper stemme overens med de opplysningene du fikk om den før kjøpet.

Når det kommer til rekkevidde, er det mange forhold som kan spille inn og påvirke denne, og disse forholdene kan være avgjørende for om du har et krav eller ikke.

Den rekkevidden du normalt vil forespeiles av forhandler, vil som regel være målt på et flatt underlag i lav hastighet, og uten bagasje.

I realiteten vil forhold slik som temperatur, kjørestil, topografi, utstyrsnivå, vind, hastighet, trafikkforholdene m.m. påvirke bilens reelle rekkevidde.

Det synes likevel som et for stort avvik, dersom du ikke klarer å oppnå mer enn 150 km med din bil.

Spørsmålet er da om et slik avvik lar seg dokumentere. Hvis du kan dokumentere at bilen aldri når opp til mer enn 150 km, heller ikke under de forholdene forhandler har forutsatt, kan det synes som du kan ha et krav mot forhandler. Vi vil å så fall anbefale deg å legge frem dokumentasjonen du har, sammen med kravet ditt og etterspørre et skriftlig svar fra forhandler.

Jens Christian Riege, NAF Advokat

På denne siden ligger alle tidligere spørsmål/svar – eller du kan bla i slideren under.