STORE ØDELEGGELSER: Det er tydelig at det gikk hett for seg da det ble storbrann i P-huset ved Stavanger lufthavn Sola i fjor.

Svarer på katastrofe-frykt:

Slik skal brannetatene stanse elbil-branner i P-hus

Spørsmålene er mange om hvordan brann- og redningsetater skal stoppe den første, store elbilbrannen i et P-hus. I Oslo har man en robot-vifte klar som del av innsatstroppen.

Publisert Sist oppdatert

Antallet branner i elbiler øker, selv om tallet fortsatt er betydelig lavere enn for biler med andre drivlinjer. Med det store batteriet i elbiler kan være dramatisk mye vanskeligere å slukke. Og hva skjer ved en storbrann?

Kjempebrannen på Sola flyplass var dramatisk nok, den gangen startet brannen i en eldre bil med forbrenningsmotor. Men hva om en rekke tar fyr nede i et parkeringshus?

– I utendørsanlegget på Sola var vinden en ekstra utfordring, som gjorde at brannen spredte seg mye mer enn den vil gjøre i et lukket p-hus, som for eksempel Vulkan i Oslo, sier Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat.

Drar ut bilene

– Vi har heldigvis ikke så mye erfaring med slike hendelser, så vi tenker ut ulike scenarier og øver på en del av dem. Det første når vi kommer til et slikt sted er å kartlegge om røyken sprer seg slik at den er til fare for liv og helse. Deretter evakuerer vi folk vekk fra faren. Så må vi se på hva brannen eventuelt kan spre seg i og hva den kan spre seg til, slik at vi får fjernet den muligheten. Så gjelder det å redusere røykutviklingen så mye som mulig, ved bruk av branntepper og kjøling, eventuelt å få fjernet bilene, sier Halvorsen.

– Så lenge det ikke brenner i selve batteriene, er det relativt kurant å slokke selve brannen. Blir det i tillegg batteribrann, kommer de ekstra tiltakene som da må gjøres, som branntepper, dra bilen ut, sikre omgivelsene og la den brenne ut.

Og det er her roboten kan være en viktig hjelper.

Beltedrevet robot

– LUF 60, som i praksis er en beltedrevet robot, ble bestilt for noen år siden for å bedre den operative beredskapen i parkeringsanlegg med tanke på de ekstra krevende forholdene brannmannskapene arbeider under i et slikt lukket miljø. Den er ikke bare en vifte som kan blåse luft, den kan også brukes som vannkanon til å spre vann over et ganske stort område.

I og med at den har mye trekkraft og går på belter, øver brannvesenet dessuten på å bruke den til å trekke biler ut av trange lokaler, kan Halvorsen fortelle.

Etaten har dessuten investert i såkalte hjuldollyer, hjelpehjul som plasseres under bilene som så heves så de kan transporteres ut også med låste hjul.

– Med LUF 60 kan røyken blåses ut gjennom de tryggeste utveiene. Helt uavhengig av om det er elbil eller ikke, så vet vi at det blir mye røykutvikling i kjelleren ved bilbranner og at vi må gjøre tiltak for å både stoppe brannen og å stoppe røykspredning. Det har vi forberedt oss på på flere måter, inkludert ved å hente inn denne LUF, forteller Halvorsen.

– Vi bruker den taktisk for å lufte ut røyk av parkeringskjellere spesielt. Den har vi kjørt mye øvelse med. Vi fyller kjelleren med teaterrøyk og så tester vi det ut på forskjellige taktiske måter, ut fra parkeringskjellerens beskaffenhet. Noen kjellene kan ha to innkjøringer, hvor vi kan blåse luft inn i én for å ventilere røyken ut på den andre siden. Andre steder er det bare én innkjøring, der kan vi presse luft inn nede slik at vi skaper overtrykk som presser den ut oppe, sier innsatslederen.

Katastrofale følger?

I forsikringsselskapet Gjensidige har man uttrykt for frykt for at en stor elbilbrann kan få dramatiske konsekvenser.

– Flere P-hus er tilrettelagt for lading med en lang rekke elbiler ved siden av hverandre. Skulle det verste skje, og det skulle ta fyr i en elbils batteri og det sprer seg, vil det kunne få katastrofale følger, sa kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i et intervju med Motor nylig.

OnePark er et av de største parkeringsselskapene i Norge, og drifter flere av de største P-anleggene som har mange ladeplasser for elbil.

– De aller fleste P-husene vi drifter har brannvarslings- og sprinkleranlegg. Brannvarslingsanlegget er knyttet direkte til brannvesenet som blir varslet ved utløst brannalarm, og i Oslo har brannvesenet kort utrykningstid til våre P-hus, sier Mona Elisabeth Gladhus, markedssjef i OnePark, til Motor.

– Flere av P-husene vi drifter har brannporter. Her lukkes porter ved utløst brannalarm og blir en egen branncelle, på det området det eventuelt brenner, for å hindre spredning. Vi har «ekstra» avtrekksvifter på flere av våre P-hus som starter ved brann, sier hun.