SIKKERHET: Nå må alle nye biler ha et ryggekamera eller -sensor som melder fra om hindringer.

EU-krav:

Dette er de nye godkjennings­kravene

Fra 7. juli må alle nye kjøretøy ha en rekke sikkerhetssystemer som standardutstyr for å kunne registreres. Her er kravlisten.

Publisert

Fra 7. juli trer nye typegodkjenningskrav for personbiler i kraft i EU, som også vil gjelde i Norge.

Dette innebærer at alle nye biler som skal registreres, må tilfredsstille disse kravene, som vil si at kjøretøyene skal ha en rekke sikkerhetssystemer som standardutstyr.

Statens vegvesen har en liste over hva som må være på plass:

For alle kjøretøy:

  • Intelligent hastighetsvarsler.
  • Ryggekamera eller ryggesensor som kan oppdage hindringer.
  • Oppmerksomhetssensor, som sier i fra når føreren er uoppmerksom.
  • Nødstoppsignal.
  • Cybersikkerhetstiltak.

I tillegg må alle personbiler og varebiler ha:

  • Filassistent. 
  • Avansert nødbrems.
  • Event Data Recorder, også kjent som  «svart boks».

Og alle busser og lastebiler skal ha: 

  • Alarmsystemer som skal forhindre kollisjoner med fotgjengere og syklister.
  • Dekktrykkvarsler.
EDR: Event Data Recorder, eller EDR, også kalt «svart boks», blir nå et krav. Den til venstre er fra Toyota, den andre fra Volkswagen.

Vegvesenet sier det finnes unntak, dette gjelder så kalte «restkjøretøy.» Som vil si at en importør kan søke om unntak for et begrenset antall biler på lager.

Les også:  – MG utnytter muligheten på en smart måte

Bilbransje24 [for abonnenter] har sett på regelverket rundt restkjøretøy:

«Unntaksperioden er ett år, og det kan maksimalt søkes om 100 biler av hver bilmodell, alternativt inntil 10 prosent av fjorårets salg av den aktuelle modellen. Bilene må fysisk være i Norge når det skal søkes unntak.»