ALDER ER VIKTIG: Elbiler er nyere og har dermed bedre sikkerhetsutstyr enn eldre biler.

Undersøkelse:

Færrest ulykker i elbiler 

Av 62 dødsulykker på norske veier med personbil i fjor, var elbiler involvert i 10 ulykker.

Publisert Sist oppdatert

– Det er snart like mange elbiler som bensinbiler på veiene. Elbilene er innblandet i langt færre ulykker med dødelig utgang. Blant bensinbilene ser vi det er mange eldre biler, over 10 år, involvert i dødsulykker, sier NAFs pressesjef Ingunn Handagard i en pressemelding.

Ifølge tall fra Statens vegvesen, innhentet av NAF, var 62 personbiler involvert i dødsulykker i fjor. Av disse var altså 10 elbiler. Dette utgjør 16 prosent. Elbilandelen av bilparken er til sammenlikning på 24 prosent.

Har du lest disse sakene fra Motor?

Elbiler kjøres lengre

Det er heller ikke slik at bensinbilene kjøres lengre – tvert imot. Gjennomsnittlig kjørelengde for en elbil var i fjor 9947 kilometer. Tallet for bensinbiler var 6474 kilometer. 

Drivlinje til side: Alder er selvfølgelig en viktig faktor. Flertallet av dødsulykkene skjer med biler eldre enn 10 år.

– Det betyr at hver kilometer kjørt i en elbil er tryggere enn i en eldre bensinbil. En nyere bil vil ha mer avansert sikkerhetsutstyr og ofte bedre førerstøttesystemer enn en eldre bil, sier Handagard.

Teknologien må brukes trygt

Blant de nyere bilene, under fem år gamle, var elbilene i flertall på ulykkesstatistikken.

– At ulykkene med nyere biler skjer med en elbil, er fordi det har blitt solgt få nye bensin- og dieselbiler de siste årene. Når nær 90 prosent av alle biler vi kjøper, er elbiler, er det klart at det blir en overvekt av elbiler blant de nyere ulykkesbilene, sier Handagard.

Dårlige veier slår ut sikkerhetssystemene

I fjor omkom totalt 118 personer på norske veier, alle ulykkestyper medregnet. NAF mener at flere ulykker kan forhindres når sikkerhetsutstyret i bilene brukes riktig. 

Men NAFs undersøkelser viser at mange sjåfører erfarer at dårlige veier slår ut disse systemene.

– Spesielt fylkesveiene er forfalne, med dårlig oppmerking og farlige forhold. Da svekkes hjelpen du får som sjåfør. Å fjerne forfallet på veiene kan derfor være med å forhindre ulykker. I en nyere bil vil du ha flere av disse systemene tilgjengelig. Brukes de riktig, og veien er i en slik stand at bilen kan tolke oppmerking og skilting, kan det være med på å forhindre ulykker eller redusere skadeomfanget, sier hun.

I 2023 omkom 118 personer på norske veier. NAF har hentet inn tall fra Statens vegvesen som viser alder og drivlinje på personbiler involvert i ulykker, totalt 62 biler.

Ulykker fordelt på drivstofftype (andel)

Bensin Diesel Elbil Hybrid/annet
Andel ulykker34 %34 %16 %16 %
Andel i bilparken27 %36 %24 %13 %

Kilde: Statens vegvesen

Ulykker fordelt på alder (antall)

Alder Bensin Diesel Elbil Hybrid/annet Ukjent Sum
0–41094115
5–94511011
10–1451000015
15–196600012
20 og eldre500005
Ukjent000044
Sum2121105562

Kilde: Statens vegvesen

● Ingunn Handagard er ansatt i NAF. NAF er Motors eier og utgiver. Motor har full redaksjonell frihet, i tråd med Redaktørplakaten.