REAGERER: Fremskrittspartiet vil ikke ha gebyr på bompengebrikkene som er festet i frontvinduene våre.

Frp reagerer:

Ber om tilbakebetaling av bombrikke-gebyr

Fremskrittspartiet kaller det nye bombrikkegebyret til Flyt for «utidig». Men Flyt mener de har anledning til å kreve inn ekstra-gebyret.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke meldte Motor at det nye bombrikkegebyret til bombrikkeutstederen Flyt er ulovlig, ifølge Vegdirektoratet.

– Et slikt månedlig gebyr er ikke tillatt, skriver Vegdirektoratet i et brev.

Gebyret er kamuflert som et abonnement på bompengebrikken.

Helt siden bompengebrikkene ble innført i Norge, har selskapene som sender ut Autopass-brikkene tatt et depositum på 150–200 kroner, som man får igjen når bompengeavtalen avsluttes.

Reagerer

Nå har Flyt, som det eneste selskapet, gått bort fra denne ordningen. I stedet for at kundene kan betale et depositum som de senere får igjen, må Flyts kunder betale et månedlig abonnementsgebyr for å ha bombrikke i kjøretøyet.

Flyt har satt prisen til fem kroner i måneden. Denne summen kan senere økes.

Flyts nye praksis får Fremskrittspartiet til å reagere. Morten Stordalen og Frank Sve, som begge sitter i Stortingets transportkomité for Fremskrittspartiet, er svært kritiske, sier de til Motor.

– Snikinnføring

Sve, som er første nestleder i transportkomiteen og Frps fraksjonsleder, har nå sendt et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Der spør han om statsråden vil gjøre noe med det Frp mener er et utidig gebyr.

– Har samferdselsministeren tenkt å foreta seg noe, som å kreve pengene tilbakebetalt til kundene, spør Sve.

Han minner om at bombrikkeordningen skal senke og rasjonalisere bompengeutgiftene, ikke øke dem.

– Slik snikinnføring av ekstragebyr belaster bilbrukere som fra før har fått kraftige økninger i bompengetakstene, ytterligere, skriver Sve.

I fjor betalte nordmenn over 13 milliarder kroner i bompenger.

Uenige

Men Flyt ønsker ikke – i hvert fall ikke inntil videre – å droppe gebyret de nå innfører.

I en epost til Motor skriver daglig leder Jahn Erik Stenhaug at de mener de har anledning til å kreve et månedlig brikke-gebyr, som Flyt selv kaller et abonnement.

– Utstederforskriften stiller ikke krav om at gebyret skal være et engangsgebyr, skriver Stenhaug.

Flyt tolker dermed forskriften annerledes enn Vegdirektoratet.

Men Storhaug skriver også at de fortsatt vurderer innføringen av gebyret opp mot Vegdirektoratets synspunkter, og at de har bedt om et møte med Vegdirektoratet.

Reaksjoner

Vegdirektoratet vurderer nå om de skal reagere overfor Flyt.

– Vi kan ikke si noe nå om hvilke reaksjoner som er aktuelle i denne konkrete saken. Men på generelt grunnlag har Statens vegvesen hjemmel til å trekke tilbake en godkjenning hvis utsteder ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenningen, eller hvis de misligholder andre krav i forskriften, skriver rådgiver Martin Berger Holm i Vegdirektoratet i en epost til Motor.

Samferdselsministeren må innen neste uke besvare Fremskrittspartiets spørsmål.

Velg selskap selv

Det er til sammen seks selskaper som kan utstede bompengebrikker og som kan ta hånd om bompengepasseringene dine.

De seks er de tre norskeide selskapene Fremtind Service, Flyt og Skyttelpass, samt de tre utenlandske aktørene Brobizz, Tolltickets og Øresund pay.

Du kan selv velge hvilket selskap du vil inngå bompengeavtale med. I hovedsak er det kundeservicen og nettløsningene som skiller selskapene.

Foruten Flyts gebyr er det ingen prisforskjeller. Takstene er de samme hos alle brikkeselskapene.

Oversikt med linker til de seks selskapene finnes på denne siden.