MISLIKT: Bildet ble tatt ved innføringen av bomring i Bergen – en av byene der flest rapporterer om problemer med bompengeutgifter.

Kraftig økning:

Én av to mener bom­penger er blitt et økonomisk problem

Halvparten av bilistene i store, norske byer ser på bompenger som et problem for privatøkonomien. Dette er langt flere enn tidligere.

Publisert

I fem av Norges store byer oppgir 49 prosent av de spurte at bompenge­belastningen er for stor for deres økonomi. Det er en økning på 11 prosentpoeng, sammenliknet med 2021. 

Tallene kommer fra NAFs Trafikantbarometer 2023, og det er innbyggerne i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø som har svart. 

Ifølge NAF er det nå bompenger i 11 norske byer, i tillegg til rundt 50 bomstasjoner fordelt på riks- og fylkesveier. Disse stasjonene vil totalt kreve inn rundt 16 milliarder kroner i løpet av 2023 – den høyeste summen noensinne, og tre milliarder mer enn i fjor.

– Politikerne har latt bompengene løpe løpsk, og det er på overtid å ta tilbake kontrollen. Stadig flere kjenner presset fra økte bompenger. De kommer på toppen av økte renter og langt dyrere mat, sier NAFs pressesjef Ingunn Handagard.

Hun mener at regjeringen sitter med hovedansvaret, selv om lokalpolitikere bidrar.

– Regjeringen har sagt de skal utrede alternativer til bompenger. Det løftet har de fortsatt ikke fulgt opp. Samferdsel burde vært finansiert over statsbudsjettet, slik man gjør med skoler, sykehus og jernbane – ikke gjennom avgifter, sier Handagard.

Spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i påstanden «Bompengekostnadene er for høye for min økonomi»?

Alle storbyene Stor-Oslo Bergen og omegn Trondheim og omegn Stavanger og omegn Tromsø
202349 %46 %52 %45 %54 %50 %
202138 %35 %44 %28 %49 %Ikke bompenger i 2021

2023-tallene er hentet inn av Norstat. 2021-tallene ble hentet inn av Kantar. Antall respondenter i 2023 er 2692. Antall respondenter i 2021 er 2102, inkludert Tromsø. Tromsø er holdt utenom i beregningen av det samlede tallet for 2021, siden de ikke hadde bompenger i 2021. Uten Tromsø er antall respondenter 1790 i 2021.