PASSERER OFTERE: Vi kjører mer. Derfor ser vi også slike mer enn før.

Undersøkelse:

Flere kjørte bil og betalte mer i bompenger i 2023

For 2023 oppgir flere at de har brukt bil på hverdagsreiser enn i 2019, og at de betaler mer i bompenger, viser NAFs Trafikantbarometer 2023.

Publisert Sist oppdatert

77 prosent svarer nå at de bruker bilen på hverdagsreiser, noe som er opp fra 2021 og 2019 da henholdsvis 74 og 71 prosent svarte det samme, ifølge undersøkelsen.

Samtidig er det stadig flere som kjører elbil, og andelen som eier elbil i år, er på rundt en firedel. 

Andelen som eier dieselbil, sank med 6 prosentpoeng fra 2021, og for bensinbiler gikk den ned med 4 poeng.

Stadig flere vil dessuten ha elbil. 47 prosent oppgir at de skal ha elbil neste gang de kjøper bil, opp fra 43 prosent i 2021. I 2017 ville 30 prosent ha elbil.

Undersøkelsen viser også at flere enn før betaler bompenger. For to år siden hadde 60 prosent en bompengeregning på under 500 kroner i måneden. Dette synker til 51 prosent i år.

Disse tallene bekymrer NAF, sier pressesjef Ingunn Handagard. 

For i tillegg svarer 56 prosent at de mener politikerne ikke forstår hvor skoen trykker, noe som er en økning fra 2021, da 45 prosent svarte det samme.

– Det er et sterkt politisk press for å få ned bilbruken. Men når vi ser at bilbruken øker, og bompengene øker, så er det fordi alternativene ikke er gode nok i dag. Å bytte til elbil er en måte for folk å kjøre litt mer miljøvennlig og med lavere kostnader, men ikke alle har muligheten til å kjøpe ny bil. Derfor kan de kjenne at politikken ikke samsvarer med deres behov i hverdagen, sier Handagard.

Er du enig eller uenig i følgende utsagn: Politikerne forstår hvilke utfordringer jeg har på mine hverdagsreiser.

2021 2023
Svært enig/enig21 %18 %
Vet ikke34 %26 %
Uenig/Svært uenig45 %56 %

Hvilke transportmidler bruker du på din hverdagsreise?

2019 2021 2023
Bil71 %74 %77 %
Buss29 %21 %31 %
Tog9 %7 %13 %
Bane/trikk12 %10 %14 %
Elsykkel3 %5 %7 %
Sykkel14 %14 %12 %
Til fots37 %32 %41 %

Kilde: NAF Trafikantbarometer 2023. Utført av Norstat for NAF, 4242 personer er spurt.