MER, MEN MINDRE: Frp og partileder Sylvi Listhaug vil bruke mye mer penger – men ta inn mindre fra bomringer.

Alternativ NTP:

Frp vil kutte 100 milliarder i bompenger

Mer vei og jernbane, mindre bompenger. Fremskrittspartiet spiller kjente toner i sitt alternativ til Nasjonal transportplan (NTP).

Publisert

– Vi ønsker å fortsette der vi slapp, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Senest 12. juni skal Stortingets transport- og kommunikasjonskomité legge fram sin innstilling til regjeringens forslag til Nasjonal transportplan. For Fremskrittspartiet er det en av vårens viktigste saker.

Mens partiet satt i regjering fra 2013 til 2020, ble det satt i gang en lang rekke samferdselsprosjekter i Norge – og brukt store pengesummer. 

I sin alternative Nasjonal transportplan (NTP) går Fremskrittspartiet i samme spor på ny – og bruker 200 milliarder kroner mer enn regjeringens 1308 milliarder. 

Pengene går til både vei og jernbane.

Vil ha prosjekter inn igjen

Ikke minst vil partiet ta inn flere av prosjektene som regjeringen prioriterte bort i planen for norsk samferdselsutbygging for 2025–2036, deriblant Ringeriksbanen. 

Mer vei og bane skal rustes opp, slik at Norge kan bli transittland for Nato til Sverige og Finland, gjennom en såkalt «beredskapsportefølje» på 40 milliarder. Og der regjeringen ønsker seg to- og trefeltsveier, vil Frp stort sett ha fire felter.

– Vi mener det er feil å bygge for lite, istedenfor å bygge for framtida, sier Listhaug.

«Nye Jernbaner»

Hun snakker varmt om et av barnets hjertebarn fra tiden i regjering: selskapet Nye Veier, som de etablerte i 2015 for å overta bygging og drift av noen strekninger fra Statens vegvesen. Frp vil gi selskapet store nye summer for å kunne bygge ut flere strekninger, ettersom de mener Nye Veier kan gjøre dette billigere og mer effektivt enn Vegvesenet.

Nye Veier skal også slippe inn i jernbanesektoren, dersom partiet får det som de vil. 

Listhaug viser til Riksrevisjonens kritikk av Bane Nor i torsdagens rapport om omfanget av forsinkelser og innstillinger på jernbanen.

– Derfor mener vi det er viktig at det også blir mer konkurranse på dette området. Det har vært veldig vellykket på vei, sier Frp-lederen.

– Konkurranse er alltid bra

Listhaug mener det ikke er penger som mangler for at man skal gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet.

– Man må slippe til flere krefter, nye øyne, og nye koster. Det har hatt en veldig god effekt på vei, og vil ha en god effekt på jernbane. Konkurranse er alltid bra.

Partiet lover også skroting av flere byvekstavtaler og bypakker, samt kutt av til sammen 100 milliarder kroner i planlagte bompenger.

Dieselaggregat

– Vi vil rasjonalisere driften og jobbe smartere. Klimakravene som kun er symbolpolitikk og som gjør det dyrere å bygge ut, må stanses. En del steder står det gravemaskiner og durer og går med dieselaggregat, fordi man skal ha utslippsfrie løsninger. Det må vi ta grep om.

– Så ved å få gravemaskinene fra dieselaggregat til diesel, skal vi spare 100 milliarder?

– Vi har jo vist at bare ved å innføre Nye Veier har vi fått mye mer vei for pengene. Der det er tilrettelagt for det, er det jo greit. Men det er feil å sette krav som bare gjør det dyrere å bygge. Vi må slutte å sløse penger, og drive mest mulig effektivt.

Partiet legger mye vekt på stamveistrekningene, men Listhaug mener man også må prioritere distriktene. 

Vedlikeholdet av fylkesveiene får 12 milliarder kroner ekstra i partiets plan.

– Det er tross alt der mye verdiskapning skjer, og mye varer skal ut på markedet. Da må vi ha trygge og gode veier også der. Vi satser på veibygging i hele landet, sier hun.

(©NTB)