MER AV DETTE? Høyere takster og flere bomstasjoner – som denne nederst i Torshovdalen – kan bli vedtatt for å dempe trafikkveksten i Oslo.

Ny analyse om Stor-Oslo:

– Kraftige tiltak må til for å stanse vekst i biltrafikken

Kraftig økte bomregninger, og forenklet sonesystem for kollektivtransporten, er blant forslagene fra en ny Statens vegvesen-rapport om trafikken i Stor-Oslo

Publisert Sist oppdatert

Om ikke noe drastisk gjøres, vil biltrafikken i Oslo og Akershus øke med 17 prosent fram mot 2040, ifølge Norconsult, skriver NRK.

Bakgrunnen er at Oslo-området har en rask befolkningsvekst.

Problemet for politikerne er at dette er i strid med nullvekstmålet - som er at biltrafikken ikke skal øke, og veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Flere tiltak

Rapporten foreslår en rekke tiltak for å ta tak i utfordringen - både for å begrense biltrafikken, og øke bruken av andre transportformer.

For å begrense bilbruken foreslås dobbel bompengetakst i Oslo, bomringer rundt seks byer i Akershus, lavere fart, økt pris på parkering, og mindre tilgang på hjemmeparkering.

I tillegg foreslås såkalt veiprising.

Raskere kollektivt

I andre enden foreslår man raskere framkomst for busser, langt flere avganger, og forenklede sonesystemer og billettpriser. I tillegg foreslår rapporten bedre tilrettelegging for sykkel og mer bruk av såkalt mikromobilitet - elsparkesykler og lignende.

Rapporten skal være grunnlag for forhandlingene om Oslopakke 3 på nyåret. 

Her skal staten og politikerne fra Oslo og Akershus bli enige om nye bompengetakster, og de ulike vei- og kollektivtiltakene pengene skal brukes på.

(©NTB)